Педагогічна рада-конференціяДата конвертації02.09.2018
Розмір1.35 Mb.
#46622

педагогічна рада-конференція

«Підсумки роботи педколективу над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток інноваційного потенціалу особистості через запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»

Місія нової школи полягає в тому, щоб допомогти кожній молодій людині усвідомити сенс свого життя, … оволодіти унікальними константами життєвого світу, … визначити орієнтири в її розвитку, систему смисложиттєвих координат, в яких вона може існувати. Які домінанти людини, такий її домінантний образ світу, таке щастя і нещастя, таке її обличчя для інших людей.


Компетентнісно

Формування

Визначення

Створення


Науково-методична проблема школи “Розвиток інноваційного потенціалу особистості через запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес”


Організаційно-педагогічні

Психолого-педагогічні

Культурно-виховні

Умови, враховані при моделюванні роботи школи

Робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною темою (проблемою)

ЕТАПИ реалізації науково-методичної теми (проблеми)


Діагностичний

Діагностичний

Теоретичний

Теоретичний

Дослідницький

Дослідницький

Практичний

Практичний

Узагальнюючий

УзагальнюючийТехнологія впровадження

методичної проблеми

школи

на 2012-2017 рр.

Практичне дослідження проблеми

2015 – 2016 н.р.

Підведення підсумків роботи над науково – методичною темою. Пропаганда, розповсюдження ППД.

2016 -2017 н.р.

Теоретичне дослідження проблеми 2014 – 2015 н.р.

Теоретичне дослідження

проблеми

2013 – 2014 н.р.

Діагностичний2012 – 2013 н.р

2012 – 2013 н.р.

1 етап

Збір інформації

Фахова література

Інтернет - ресурси

Банк ідей

Опрацювання документів

Консультації

2013- 2014 н. р.

2 етап

Планування

Початкове впровадження елементів ІКТ

2014- 2015 н. р.

3 етап

Активне впровадження в навчально-виховний процес ІКТ

Створення аудіо- та відеотеки

Електронні енциклопедії

Мультимедійні презентації

Створення власних мультимедійних продуктів

Інтернет-ресурси

Переваги використання програмних педагогічних засобів2015- 2016 н. р.

4 етап

колажі


буклети

проети


монтажі

відеоролики

презентації

2016 – 2017 н. р.

5 етап

Методичні розробки

Розповсюдження досвіду

Моніторинг

Педагогічна скарбничка вчителя

ІКТ - продукціяІКТ - уроки

Теми педагогічних рад


2012-2013 н. р.
 • Готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності як складова професійної компетентності (протокол № 8 від 29.11.2012 р.)
 • Про особистісне зростання вчителя як мету педагогічного процесу (протокол № 1 від 18.03.2013 р.)

 • 2013-2014 н. р.
 • Методичний діалог. Завдання колективу в роботі над єдиною методичною проблемою (протокол № 6 від 30.08.2013 р.).
 • Про впровадження інтерактивних технологій як засобу реалізації особистісно орієнтованого навчання.(протокол № 7 від 27.11.2013 р.)
 • Мультимедійні технології на уроках іноземної мови.
 • Метод проектів у навчальному процесі.
 • Застосування інтерактивних технологій в особистісно орієнтовній освіті.
 • Використання ігрових методів у навчально-виховному процесі.
 • Про входження педагогічного колективу в експериментальний процес. (протокол засідання малої педагогічної ради № 1 від 30.11.2013 р.)
 • Форма проведення – експлікація. (протокол № 1 від 15.03.2014 р.)
 • Креативна освіта. Основні напрями та поняття. Принципи побудови навчально-виховного процесу.
 • Креативність з точки зору психології.
 • Виховання та розвиток креативності.

Теми педагогічних рад


2014-2015 н. р.
 • Методичний діалог. Завдання колективу в роботі над єдиною методичною проблемою. (протокол № 6/5 від 29.08.2014 р.)
 • Розвиток педагогічної майстерності. Ефективність сучасного уроку. (протокол № 7 від 04.12.2014 р.)
 • Шкільна політика оцінювання та моніторингу якості шкільної освіти як умова підвищення навчальних досягнень учнів. (протокол № 1 від 17.03.2015 р.)
 • Співдоповіді учителів «Використання форм і методів для оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання.
 • Підготовка учнів до ЗНО

 • 2015-2016 н. р.
 • Про подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток педагогічного потенціалу учителя. (протокол № 8 від 01.12.2015 р.)
 • Формування організаційно-функціональної інтелектуальної системи творчої діяльності вчителя та учня в умовах сучасного навчання. Педагогічні рецепти. Інфографіка. (протокол № 1 від 23.03.2016 р.)

 • 2016-2017 н. р.
 • Забезпечення мобільності вчителя та учня шляхом формування інформаційних та комунікативних компетенцій як умова підвищення навчальних досягнень учнів. (протокол № 7 від 07.12.2016 р.)

Педагогічний колектив

Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст.№2

мовою цифр

Учителів :

1. Нагрудний знак "Відмінник освіти України:

2. Педагогічне звання "Учитель-методист":

3. Педагогічне звання "Старший учитель":

4. Лауреати обласного етапу Всеукраїнського конкурсу

"Вчитель року":

5. Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст вищої категорії" :

6. Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст І категорії :

7. Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст ІІ категорії :

8. Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст" :

50

104

12

225

8

413

Інформаційне забезпечена за допомогою курсової перепідготовки, дистанційного навчання, самоосвіти«Розвиток інноваційного потенціалу особистості через запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес”»

Форми методичної роботи

Вивчення і впровадження ППД

Науково-методична рада

Педради

Наради


Рівні вирішення проблеми

Психолого-педагогічний семінар

Друк у фахових виданнях

Конкурс «Учитель року»

Ярмарок педтехнологій

Педагогічні виставки

Творчі звіти учителів

Районні семінари на базі школи

Педагогічні панорами

Теоретичні семінари

Впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій

Оперативно-методичні наради

Атестація педпрацівників

Одержання вищої освіти (заочне навчання)

Курсова перепідготовка

Самоосвіта

Річний план роботи школи

Перспективне плануванняРобота педагогічного колективу

над розв’язанням науково-методичної проблеми

МО вчителів початкових класів (керівник Чирук Л. І.)Методичні підструктури

МО вчителів природничих дисциплін (керівник Абрамович Н.М.)

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Дунчич Н. І.)

МО класних керівників (керівник Кудра І. М.)

МО вчителів-словесників (керівник Німчук Г. А.)

творча група вчителів математики (керівник Ващишина Т. П.)


Видавнича діяльність


2012 р.
 • Цибульська Л. В. «Педагогічні терміни» (тлумачення). Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 16.01.2012 р.)
 • Стрибулевич К. В. «Надзвичайні пригоди мореплавців-математиків». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 16.01.2012 р.)

 • 2013 р.
 • Сімаченко С. М. «Математичний калейдоскоп». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 04.01.2013 р.)
 • Чирук Л. І. «Мозаїка вправ та ігор на уроках основ здоров’я». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 04.01.2013 р.)
 • Придюк І. А. «Проектна діяльність як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 2 від 30.10.2013 р.)
 • Кедрук Л. М. «Розширення словникового запасу учнів на уроках рідної мови». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 4 від 20.03.2013 р.)
 • Цибульська Л. В. «Обдарованість року (шкільний альманах)». Схвалено і затверджено методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 04.01.2013 р.)
 • Клюйко А. П. «Методика навчання техніки рухових дій на уроках фізичної культури». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 04.01.2013 р.)
 • Ващишин В. І. «Лялька-мотанка». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 04.01.2013 р.)
 • Правник М. Ф. «Перші сходинки мистецтва». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 04.01.2013 р.)
 • Гогоц Т. В. «Тиждень історії в школі». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 4 від 20.03.2013 р.)
 • Пікнер О. Г. «Вплив радіаційного забруднення на здоров’я населення Дубровицького району». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 4 від 20.03.2013 р.)
 • Придюк Н. М. «Стежками рідно краю». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 2 від 30.10.2013 р.)
 • Воробей Т. В. «Розвиток швидкісного читання учнів початкових класів». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 2 від 30.10.2013 р.)
 • Жданюк А. В. «Мозаїка вправ на уроках німецької мови». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 2 від 30.10.2013 р.)

2014-2015 н. р.
 • Цибульська Л. В., Ващишина Т. П. «Педагогічна майстерня вчителя математики» (видання друге, виправлене і доповнене). Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 3 від 20.01.2015 р.)
 • Стрибулевич К. В. «Нестандартні уроки інформатики у 9 класі». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 20.01.2015 р.)
 • Чирук Л. І. «Мозаїка вправ на уроках основ здоров’я». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 2 від 20.01.2015 р.)
 • Чирук Л. І. «Довідник школяра: путівник здоров’я». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 20.01.2015 р.)

 • 2015-2016 н. р.
 • Ващишин В. І. «Світ ремесел Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 08.01.2016 р.)
 • Мацерук М. С. «Безпека щоденного життя». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 08.01.2016 р.)
 • Клюйко А. П. «Методика розвитку швидкісних якостей у дітей шкільного віку». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 08.01.2016 р.)
 • Чирук І. В. «Неорганічна хімія в тестових завданнях».
 • Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 08.01.2016 р.)
 • Твердун Т. М. «Особистісні аспекти підліткового алкоголізму». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 08.01.2016 р.)

 • 2016 - 2017 н. р.
 • Петрусь Л. І. навчальний посібник «Власне висловлювання. Підготовка до ЗНО». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 20.01.2015 р.)
 • Придюк І. А. Програма естетичного виховання «Краса в мені й навколо мене». Схвалено і рекомендовано до практичного застосування методичною радою Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (протокол № 1 від 30.08.2012 р.)

Видавнича діяльність

УЧИТЕЛЬ РОКУ

2012-2013 н. р.

 • Стовба Л. П. – переможець районного туру та лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» в номінації «Музичне мистецтво»
 • Дунчич Н. І. – лауреат районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» в номінації «Російська мова»
 • Остапов В. В. – лауреат районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» в номінації «Фізика»
 • Стрибулевич К. В. – учасник районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» в номінації «Інформатика»
 •  

  2015-2016 н. р.

 • Гогоц Т. В. – переможець районного туру та лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» в номінації «Історія», лауреат обласного
 • Мельничук О. І. – учасник районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» в номінації «Англійська мова»
 •  

  2016-2017 н. р.

 • Чмуневич О. В. – учасник районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» в номінації «Початкові класи»

ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ, ДЕКАДИ

2012-2013 н. р.

 • Декада початкових класів «Парад талантів», 19-30.11.2012 р. (наказ про підсумки від 03.12.2012 р. № 138)
 • Тиждень іноземних мов, 25.02-01.03.2013 р. (наказ про підсумки від 04.03.2013 р. № 21)
 • Тиждень безпеки життєдіяльності (наказ про організацію від 16.04.2013 р. № 41)
 • 2013-2014 н. р.

 • Декада української мови та літератури, 11-22.11.2013 р. (наказ про підсумки від 22.11.2013 р. № 159)
 • Тиждень світової літератури, 25.11-02.12.2013 р. (наказ про підсумки від 02.12.2013 р. № 163)
 • Тиждень права (наказ від 12.12.2013 р. № 169)
 • Тиждень історії і правознавства, 07-11.04.2014 р. (наказ про підсумки від11.04.2014 р. № 29)
 • 2014-2015 н. р.

 • Тиждень предметів художньо-естетичного циклу, 02-06.02.2015 р. (№ 11, 12.02.2015 р.)
 • Тиждень природознавчих дисциплін, 16-20.03.2015 р. (№ 23, 23.03.2015 р.)
 • 2015-2016 н. р.

 • Тиждень безпеки життєдіяльності, 19-23.10.2015 р. (наказ про підсумки від 09.11.2015 р. №136)
 • Всеукраїнський тиждень права, 07-12.12.2015 р.(наказ від 27.11.2015 р. № 141)
 • Тиждень інформатики, 15-19.02.2016 р. (наказ про підсумки від 26.02.2016 р. № 23)
 • Тиждень знань безпеки життєдіяльності, 18-22.04.2016 р. (наказ про підсумки від 26.04.2016 р. № 43)
 • 2016-2017 н. р.

 • Тиждень знань безпеки життєдіяльності, 07-11.11.2016 р. (наказ про підсумки від 14.11.2016 р. № 161)
 • Всеукраїнський тиждень англійської мови, 12-18.12.2016 р. (наказ про підсумки від 19.12.2016 р. № 178)
 • Тиждень фізичної культури (1-4 кл.) – 12-16.12.2016 р., декада (5011 кл.) – 12-21.2016 р. (наказ від 21.12.2016 р. № 179)

Вивчення досвіду


2011-2012 навчальний рік

Карпович Ірина Андріївна, учитель української мови та літератури, – “Творче мислення учнів: формування, розвиток, перспективи” (наказ № 41 від 05.04.2012 р.)

2012-2014 навчальний рік

Дука Сергій Вікторович, учитель історії, – “Інтерактивне навчання із використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів як шлях розвитку особистісних компетентностей учнів на уроках історії” (наказ № 49 від 30.05.2014 р.)

2012-2014 навчальний рік

Петрусь Людмила Іванівна, учитель української мови та літератури, – “Виховання естетичних смаків і розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом інтеграції та використання інноваційних технологій навчання” (наказ № 49 від 30.05.2014 р.)

2014-2015 навчальний рік

Чирук Лариса Іванівна, учитель початкових класів, – “Використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах” (наказ № 51 від 25.05.2015 р.)

2014-2015 навчальний рік

Цибульська Людмила Володимирівна, учитель математики, – “Метод проектів як інноваційна, освітня технологія у викладанні математики” (наказ № 51 від 25.05.2015 р.)

2015-2016 навчальний рік

Гогоц Тетяна Володимирівна, учитель історії, – “Використання інтерактивних технологій на уроках історії” (наказ № 50 від 25.05.2016 р.)

2015-2016 навчальний рік

Стрибулевич Костянтин Володимирович, учитель математики, – “Застосування інтерактивних технологій навчання в процесі індивідуальної роботи на уроках математики та інформатики” (наказ № 50 від 25.05.2016 р.)

2016-2018 навчальний рік

Придюк Ірина Анатоліївна, учитель української мови і літератури, – “Формування комунікативних умінь та навичок на уроках літератури та мови” (наказ № від р.)

2016-2018 навчальний рік

Воробей Тетяна Володимирівна, учитель початкових класів, – “Актуальність значення проектної діяльності на уроках у початковій школі” (наказ № від р.)

2016-2017 навчальний рік

Правник Микола Федорович, учитель трудового навчання, – “Інтерактивні технології на уроках трудового навчання як засіб створення оптимальних умов для творчого розвитку учнів” (наказ № від р.)

УЧАСТЬ У РАЙОННИХ СЕМІНАРАХ

2012-2013 н. р.

 • Районна школа резерву керівних кадрів «Шанс»;
 • Проблемний семінар з фізики
 • Районна школа адаптації молодого вчителя з іноземної мови
 • Районний семінар-практикум заступників директорів навчально-виховної роботи з проблеми «Педагогічний досвід як складова формування професійної діяльності педагога» (лютий 2013 р.)
 • Районний семінар-практикум вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами (березень 2013 р.)
 • Районне методичне об’єднання вчителів географії
 • 2013-2014 н. р.

 • Обласна школа управлінської майстерності з проблеми «Організаційно методичне забезпечення формування та розвитку управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів» (листопад 2013 р.)
 • Районний проблемний семінар «Організація роботи з обдарованими дітьми вчителів інформатики та інформаційних технологій» (жовтень 2013 р.)
 • Районний семінар-практикум учителів Захисту Вітчизни з проблеми «Індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри» (жовтень 2013 р.)
 • Районний семінар-практикум вчителів математики з проблеми «Оганізація роботи з слабовстигаючими учнями» (листопад 2013 р.).
 • Районний семінар учителів у організації роботи з обдарованим дітьми з проблеми «Розвиток творчої співпраці вчителя та обдарованої дитини» (січень 2014 р.)
 • 2015-2016 н. р.

 • Районний семінар-практикум вчителів української мови та літератури
 • 2016-2017 н. р.

 • Районний семінар-практикум вчителів 1-х класів із проблеми «Формування предметних компетентностей у 1-му класі» (листопад 2016 р.)
 • Районний семінар-практикум класних керівників (квітень 2017 р.)

БАЗОВА ШКОЛА З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ “Використання проектних технологій у методичній роботі з педагогічними кадрами”

Основні показники діяльності за 2012-2017 роки

2013 рік

 • Школа стала переможцем у районному конкурсі «Надія Дубровиччини – 2013» у номінації «Супер-заклад – 2013» за найбільшу кількість призових місць в інтелектуальних, творчих конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів серед загальноосвітніх навчальних закладів І-III ступенів (15 призових місць).
 • Заклад став переможцем V ювілейної Всеукраїнської акції «Флагмани освіти і науки України». Нагороджено Грамотою Міністерства освіти і науки України, медаллю «Флагман освіти і науки України», занесено в загальнонаціональну книгу «Флагман освіти і науки України».
 • 2014 рік

 • Школа стала переможцем у районному конкурсі «Надія Дубровиччини – 2014» у номінації «Супер-заклад – 2014» за найбільшу кількість призових місць в інтелектуальних, творчих конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів (17 призових місць). Учень 11 класу став переможцем «Програми обміну майбутніх лідерів» (FLЕХ) і рамках цієї програми перебував на навчанні у США.
 • 2015 рік

 • Школа стала переможцем у районному конкурсі «Надія Дубровиччини – 2015» у номінації «Супер-заклад – 2015» за найбільшу кількість призових місць в інтелектуальних, творчих конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів (18 призових місць).
 • 2016 рік

 • Школа зайняла II місце у рейтингу серед загальноосвітніх навчальних закладів І-Ш ступенів Дубровицького району у II (районному) турі Всеукраїнських олімпіад з базових предметів та І (районному) етапі конкурсу-захисту МАН.
 • 2017 рік

 • Школа зайняла І місце у рейтингу серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів Дубровицького району у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових предметів (41+3 призові місця).

НОВА ПРОБЛЕМА ???

Проект рішення

педагогічної ради-конференції з теми

«Підсумки роботи педколективу над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток інноваційного потенціалу особистості через запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»

Каталог: Pedrada -> metodrobota
Pedrada -> Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків "Профільне навчання вимога часу"
Pedrada -> Педагогічна рада з теми
Pedrada -> Педрада 26. 10. 2011 Вчитель географії Кузьменко О. В
Pedrada -> «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» Шановні колеги! Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів»
metodrobota -> За період 2011-2017 н р. Проблема, над якою працює методоб’єднання
Pedrada -> «Формування ключових учнівських компетентностей шляхом використання технології критичного мислення на уроках математики»
metodrobota -> Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 шкільний проект методичний кабінет як центр професійного зростання педагога


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка