Педрада 26. 10. 2011 Вчитель географії Кузьменко О. ВСкачати 78.37 Kb.
Дата конвертації04.08.2017
Розмір78.37 Kb.
Педрада 26.10.2011

Вчитель географії Кузьменко О.В.

Розвиток творчих здібностей, інтерактивна технологія навчання

Розвиток творчих здібностей учнів можливий за умови правильного конструювання змісту уроку. Зміст навчального матеріалу визначається вимогами програми і державного стандарту знань. Підручники з географії разом з методичними посібниками, атласами, картами, дидактичними матеріалами є головними засобами навчання і виховання сучасного учня. Шкільні підручники як носії змістової інформації є надійним інструментом формування мислення молодого покоління.

На думку психологів, педагогів, методистів, зміст освіти повинен обов'язково містити соціокультурний компонент, без якого неможливе вивчення міжкультурного та полікультурного спілкування, проникнення у культуру інших народів, ознайомлення їх з особливостями природи, господарства, звичаїв, обрядів, традицій, побуту українців, з духовною спадщиною України, її внеском у світову культуру (матеріальну і духовну).

Включення соціокультурного компонента до змісту навчання географії вимагає перегляду традиційного статусу вчителя географії: він має бути обізнаним з культурою своєї держави і країн, які вивчаються у шкільних курсах (політична, економічна, художня, інтелектуально-етична, мовна тощо) та вміти «ретранслювати» це учням у плані формування у них соціокультурної компетенції. Від рівня сформульованості соціокультурної компетенції самого вчителя залежить його здатність і готовність залучати учнів до діалогу культури і набуття соціокультурних знань.

При вивченні курсу економічної географії широко використовується статистична інформація, яка вимагає постійного оновлення. Крім того сучасні учні є активними користувачами інтернету, мають широкий доступ до різноманітних джерел знань. Завданням вчителя є допомога по орієнтації у інформаційному просторі, залучення учнів до самоосвітньої діяльності. (19)

Задля зростання змістовності уроків, окрім обов’язкових джерел, я використовую учнівські повідомлення, реферати, презентації, ОІС,(Дод 2) довідникову і словникову продукцію. Практикую роздруковувати цікаві матеріали у вигляді буклетів(Дод 3 ), листків - довідок. Так на уроці «Гідросфераі її частини» роздаю лист-довідку:Додатковий матеріал до уроку

Серед дев'яти планет Сонячної системи тільки Земля має рідку оболонку, Майже 3/4 поверхні Землі вкрито суцільною завісою вод, і лише 1/4 припадає на суходіл. У Північній півкулі нашої планети водою зайнято 61% поверхні, а в Південній — 81%.

В історії Землі існує чимало нерозгаданих таємниць і загадок. Однією з них є питання про те, як утворилися океани.

Безсумнівним є той факт, що в найдавніший період розвитку Землі їх не існувало. За оцінками вчених, води океанів з'явилися понад 500 млн років тому; Сучасні теорії стверджують, що колись майже вся поверхня планети була морем. Теорія про рухи літосферних плит наводить докази змін, що відбувалися з океанами та сушею протягом геологічного розвитку Землі.

Води атмосфери в результаті кругообігу оновлюються впродовж кількох днів, річок — тижнів, озер — місяців і років; склад води Світового, океану оновлюється протягом 3 тис. років, організмів — за кілька, годин.

Для зацікавлення повідомляю вірші і легенди. На уроці «Карпати» у 8 класі розповідаю легенду про едельвейс.

Легенда про едельвейс.

Старі люди оповідали, ніби високо в горах жила Чаклунка Синіх гір. Гарна вона була, як гори навесні, та недосяжна, як круті гірські вершини.

Частенько сміливі гуцули вибирались високо в гори, щоб помилуватись чаклункою, та кам'яні гори не були їм союзниками в цій справі. Батько Чаклунки, вмираючи, заповідав чорним силам стерегти його доню від простих смертних, щоб жоден з них не домігся руки та серця його дочки, бо тобі вона стане простою смертною, звичайнісінькою жінкою.

Хоробрі легені могли прийти до домівки Чаклунки, але як тільки починали говорити про почуття, з'являлися ті темні сили, про які в Карпатах не говорили вголос, і сміливець летів у прірву. Чаклунка спокійно споглядала це все, бо серце в неї було з льоду і каменю, а душа замерзлою і сонною.

Вість про неземну красу Чаклунки дійшла до найвіддаленіших куточків Синіх гір... Молодий гуцул, гарний і дужий, вправний мисливець, справжній леґінь, вирішив будь-що віднайти шлях до серця Чаклунки.

Глибокі сніги, дрімучі ліси, кам'янисті стежки не давали пройти. Вітер, страшний, холодний і злий, збивав з ніг... Та леґінь усе йшов і йшов. Помагав йому Бог та бажання дійти. Коли врешті-решт він зміг дійти до Чаклунки, сили майже залишили його. Замість промовляння барвистих слів про кохання він просто милувався красою неземною, що народилася від кохання неба й землі, зірок і темряви гірської прірви.

Оскільки леґінь не говорив про почуття, темні сили не могли заподіяти йому зла. Спливав час. Чаклунка відчула, що товариство цієї молодої людини будить у ній незвичні відчуття... Та чорні сили не могли допустити, щоб їй хтось сподобався, припав до душі. Вони підкралася зненацька до легеня, схопили його і вкинули у прірву. Від туги, жалю та любові розтануло серце Чаклунки і вона вперше в житті заплакала... Впала перша сльоза на гірський схил і засяяла зіркою - так з'явився перший едельвейс, шовкова косиця, як звуть ту квітку гуцули. Росте ця квітка високо в горах, і тільки сміливий гуцул може прикрасити нею свого капелюха..

Використовую картки-підказки. Так на уроці « Соціальна сфера» у 9 класі учні мають на партах картки:СОЦІАЛЬНА СФЕРА

План уроку :

 1. Послуги, їх значення

 2. Структура соціальної сфери.

 3. Характеристика галузей соціальної сфери

 4. Проблеми і перспективи розвитку

У соціальній сфері зайнято : у торгівлі і громадському харчуванні 7,4%

У сфері охорони здоров’я 6,1%

У освіті, культурі 12%

В управлінні 2,4%

Інші галузі 5,3%

Всього - 33,2 %

У розвинутих країнах у соціальній сфері зайнято – 60 -80%

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЛУЗІ ЗА КАРТОЮ.

 1. Назва галузі

 2. У яких регіонах найкраще розвинута ( На ПН, ПД, ЗХ, СХ, ЦР) з чого це зрозуміло?

 3. У яких містах найбільші центри галузі. Чому?

 4. У яких регіонах менш розвинута? Чому

 5. Який стан галузі у сільській місцевості?

Інтерактивні методи на уроках географії

Інтерактивні методи включають велику кількість новітніх ідей у проведенні занять. Ці заняття можуть включати в себе кілька особистісно- зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення. Найвідомішими на сучасному етапі є такі:

Коло ідей

Метою технології є залучення всіх до обговорення проблеми. Порядок проведення:

• вихователь ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах;

• після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспект проблеми, яку ви обговорювали;

• групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді;

• під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей;

• коли всі ідеї з вирішення проблеми висловлені, можна звернутись до розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи.

Акваріум


Такий вид діяльності на уроці допоможе вам вдосконалити навички роботи в малих групах.

Після того як учитель об'єднав вас у дві-чотири групи і запропонував завдання для виконання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти) та утворює своє маленьке коло.

Діти цієї групи починають обговорювати запропоновану вчителем проблему. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно:


 • прочитати вголос ситуацію;

 • обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії;

 • дійти спільного рішення за 3-5 хв.

Всі інші діти класу мають тільки слухати, не втручаючись в хід обговорення, спостерігають, чи відбувається дискусія за визначеними правилами дискусії. Після закінчення 3-5 хвилин група займає свої місця, а клас обговорює:

 • чи погоджуєтесь ви з думкою групи;

 • чи була ця думка достатньо аргументована, доведена;

 • який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим.

Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група та обговорює наступну ситуацію.

Усі групи по черзі мають побувати в «Акваріумі», і діяльність кожної з них мусить бути обговорена класом.

Мозковий штурм (21)

Це — ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.

Вихователь на уроці називає проблему, яку треба розв'язати, та запрошує вас взяти участь в її обговоренні шляхом колективного обдумування — мозкового штурму, який організовується за такими етапами:

1. Обрана вами проблема або проблемне питання записується на дошці або папері, щоб під час роботи цей запис був перед очима. ,.

2. Всі учасники штурму, думаючи про проблему, висувають ідеї щодо розв'язання. Ідеї можуть бути будь-якими, навіть фантастичними.

3. Дитина записує на дошці всі ідеї, що пропонуються.

4. Коли всі присутні вважатимуть кількість поданих ідей достатньою, їх висування припиняється.

5. Після того як майже всі ідеї зібрано, їх групують, аналізують, розвивають групою.

6. Вибираються ті ідеї, що, на думку групи, допоможуть вирішенню поставленої проблеми.

Під час «мозкового штурму» найбільш ефективними правилами поведінки є такі:

• намагайтеся зібрати якомога більше ідей щодо вирішення задачі або проблеми;

• заставте працювати свою уяву: не відкидайте ніяку ідею тільки тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;

• можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників;

• не обговорюйте, не критикуйте висловлення інших, не намагайтеся давати оцінку запропонованим ідеям.

Метод «Прес»

Метод «Прес» використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється, переконати інших у вашій правоті. Метод дасть вам можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій та стислій формі, впливати на думку ваших співрозмовників.

Щоб бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи :

1. Позиція: почніть зі слів «Я вважаю, що ...» та висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.

2. Обґрунтування: починаючи словами «...тому, що...», наведіть причину появи цієї думки, тобто поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.

3. Приклад: продовжуйте висловлювання словом «... наприклад...» та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію.

4. Висновки: закінчте висловлювання «Отже (тому), я вважаю...» і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти (це своєрідний заклик прийняти вашу позицію).

У ваших виступах, якщо це можливо, використовуйте:

• думку експертів;

• статистичні та наукові дані;• закони України;

• інші допоміжні матеріали (речові докази, газетні статті» думки інших дітей, громадян тощо).
Каталог: BLOG
BLOG -> Індивідуальний характер перевірки
BLOG -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
BLOG -> Сталий розвиток суспільства
BLOG -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
BLOG -> Уровня подготовки учащихся старшей ступени обучения
BLOG -> Стандарт вищого навчального закладу стандарт высшего учебного заведения
BLOG -> Пам’ятки з самоосвіти для учнів
BLOG -> Управление образования и по делам детей Красноперекопской райгосадминистрации
BLOG -> Сила пружності та сила тертя. Підготувала: вчитель фізики Богдан Л. Ф
BLOG -> Кваліфікаційна робота

Скачати 78.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка