Передмова теорії економіки підприємств


МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ РИЗИКАМИСторінка12/41
Дата конвертації20.03.2017
Розмір7.95 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ РИЗИКАМИ

Анотація. У роботі розглянуто сутність та основні види корпоративних ризиків. Описано методи управління корпоративними ризиками.

Summary.The paper discusses the nature and main types of corporate risks. Methods for managing corporate risks.

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в даний час відбувається постійне ускладнення операцій корпоративних структур і збільшення їх обсягів, що супроводжуються консолідацією корпоративного сектора і укрупненням корпоративних структур і багато корпоративних структур повинні вирішувати серйозні проблеми, пов'язаними з оцінкою та подоланням цих ризиків. У зв'язку з цим, питання управління корпоративними ризиками стає достатньо актуальними не тільки за кордоном, а й в Україні.

Об'єкт досліджень – процес управління ризиками корпоративного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління корпоративними ризиками розглянуті в публікаціях наступних російських та вітчизняних вчених і фахівців, таких як Берест М. Н., . Хохлов Н.В., Броило В., Дарміць Р.З., Берест М. Н., Таран О.В., Лапуста М.Г., Шаpшукова Л.Г.

Однак, не зважаючи на наявність наукових публікацій у даній галузі, питання управління ризиками корпоративних структур потребують подальших наукових досліджень.Мета дослідження. Провести аналіз управління ризиками і запропонувати заходи щодо вдосконалення систем оцінки та управління ризиками корпоративних структур.

Предметом є корпоративні ризики.

Існує ряд визначень корпоративного ризику, які виходять з різних поглядів на його сутність та засоби.

Корпоративні ризики - це узагальнене поняття і складається воно з таких видів ризиків, як комерційний, фінансовий і юридичний. Завбачливо інвестору варто ознайомитися не тільки з мікросередовищем компанії, але і з зовнішнім середовищем її функціонування, загальним інвестиційним кліматом в країні, положенням галузі, значимістю емітента в галузі.

Якщо брати загалом, то розглядають три види ризиків. Комерційний ризик - це ризик, що виникає при проведенні бізнес-операцій, здійсненні угод. Він полягає в можливому зниженні, втрати доходів підприємств через їх дії, рішень в умовах невизначеності, нестачу інформації про стан ринку. Часто під комерційним ризиком мають на увазі ризики кредитні і страхові. Перший - це ризик неплатоспроможності покупця, а другий - це ризик через дії імпортера при виконанні контракту. До комерційних ризиків відносяться і діяльність так чи інакше пов'язана з навколишнім середовищем, а також ринковий ризик. Ринковий ризик полягає в тому, що вартість фінансового інструмента буде коливатися в результаті зміни ринкових цін, іншими словами під впливом волатильності. Суть фінансового ризику зводиться до того, що потоки готівки виявляться недостатніми для виконання фінансових зобов'язань підприємства. Фінансовий ризик - це ризик, якому піддаються акціонери підприємств, що використовують позикові кошти і власний капітал. Юридичний ризик - це ризик того, що угода між учасниками виявиться неможливим виконати за чинним законодавством або, що угода виявиться неналежним чином оформлено. Це ризик втрат через прогалини або порушень юридичних вимог чинного законодавства. Перевіряючи компанію на предмет комерційних ризиків можна краще розібратися в бізнесі компанії і її здатності просувати продукцію на ринок. Варто звертати увагу на ринкове конкурентне становище компанії.

Для кожного підприємства є важливим не уникнення ризиків (це практично неможливо), а передбачення та зниження до мінімального рівня. Для цього необхідно знати та вміти користуватися методами управління ризиками.

До основних методів управління ризиками відносяться:

1) уникнення ризику;

2) диверсифікація;

3) передача ризику;

4) локалізація (лімітування) концентрації ризику;

5) страхування підприємницьких ризиків;

6) зниження внутрішніх підприємницьких ризиків.

Вирішення проблем корпоративних підприємств може бути досягнуте за допомогою кваліфікованого управління ризиками. З огляду на ситуацію, що склалася, гострою є необхідність ідентифікації, оцінки і створення ефективної концепції управління економічними ризиками корпоративних підприємств, розробленої з урахуванням галузевих особливостей. Надзвичайно важливою є адаптація існуючих теоретичних розробок у сфері ризику до практичної діяльності підприємства в умовах соціальної, політичної та економічної нестабільності.

Література:

1. Берест М. Н. Теоретические подходы к управлению рисками в инвестиционной деятельности// Бизнесинформ. – 2011. – № 5. – с. 31-33.

2. Броило В. Система оцінки ризиків інвестиційно-інноваційної діяльності організацій // Проблеми теорії й практики керування.– 2008.– № 4.– С. 61 – 71.

3. Дарміць Р.З., Вплив ризиків у системі реалізації інвестиційних проектів// Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 19.2. – с. 172-177.

4. Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Видання 2-ге, доп. і перероб., Київ, 2008; 217с.

5. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 239 с.
  • ІСТОРИЧНІ НАРИСИ

Життєвий та науковий шлях М. В. Довнар-Запольского

Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
Faculty of Economics and Administration -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка