Передмова теорії економіки підприємств


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АУТСОРСИНГОВОЇСторінка4/41
Дата конвертації20.03.2017
Розмір7.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АУТСОРСИНГОВОЇ

МОДЕЛІ БІЗНЕСУ


В курсовій-есе визначено основні характеристики аутсорсингу за різними підходами; розглянуто основні види та моделі аутсорсингу; особливості організації аутсорсингово моделі бізнесу; переваги та ризики використовування аутсорсингу в Україні.

In the course essay we define the main characteristics of outsourcing for different approaches and discuss the basic types and models of outsourcing, peculiarities of outsourcing business model, the benefits and risks of using outsourcing in Ukraine.
Проблема підвищення ефективності діяльності підприємств особливої актуальності набула саме сьогодні, коли світову економіку охопила фінансово-економічна криза і підприємства, щоб не стати банкрутами, змушені істотно знижувати свої витрати. Тому застосування аутсорсингу на промислових підприємствах для підвищення ефективності їх господарської діяльності є вагомою проблемою, яку я буду намагатись дослідити.

Функціонуючи в умовах сучасного економічного стану, кожен суб’єкт економіки, що займається виробництвом певної продукції або наданням послуг ставить на меті збереження конкурентоспроможності, зниження витрат на трудові ресурси та підвищення швидкості робочого процесу. Компанії у всьому світі, розуміючи таку необхідність, приділяють максимум уваги ретельному та якісному виконанню своїх головних завдань, передаючи менш важливі напрямки діяльності зовнішнім експертам. У цьому сенсі, особливо актуального значення набувають сучасні технології аутсорсингу, які дозволяють підтримувати економічну стійкість виробників в умовах жорсткої конкуренції та нестабільності зовнішнього середовища[1, с. 55-56].

Значний внесок в розвиток концепції аутсорсингу зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: айзберг  Б., Лозовський Л., Стародубцева Е., Айвазян З., Лазарєв А., Хейвуд  Дж., Михайлов  Д., Календжян С., Думна Н., Лєбєдєва Н., Черемісін Т., Яковлєв  А., Фрідман Т., Анікін  Б., Івлєв А., А.Ю. Бархаєва, І.І. Заводовська, Л.А. Захарченко, О.А. Дємчєва, Д.П. Дойл, О.Л. Логіненко, Т.Н. Рибіна, Д.М. Рославцев, В.В. Синяєв, А. Соколова, А.В. Софріков, М.В. Татьянок, В.І. Цвєткова, Ю.Ю. Фролова, А.М. Шєстоперов, С.В. Юрьєв та ін…

Об’єктом дослідження виступають процеси співпраці і партнерства підприємств за сучасних умов діяльності. Предметом сукупність прийомів і методів щодо формування і функціонування аутсорсингової моделі бізнесу.

Дослідження теоретичних положень, методичних підходів і практичних аспектів щодо організації (реалізації) аутсорсингової моделі бізнесу – є головною метою написання курсової роботи.

Визначень аутсорсингу існує безліч, але в даній роботі розглянуто такі підходи до визначення поняття аутсорсингу, як: функціонально-орієнтований, коопераційний, управлінський та інструментальний. Фактично можна сказати, що запропоновані підходи не виключають, а доповнюють один одного.

     Узагальнюючи існуючі погляди науковців на проблеми аутсорсингу, описано бачення сутності аутсорсингу як:

     - передавання непрофільних функцій стороннім організаціям;

     - способу взаємодії між господарськими суб’єктами;

     - стратегії управління компанією;

     - способу підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Отже можна сказати, що аутсорсинг – це виконання сторонньою організацією певних завдань або деяких процесів бізнесу, які не є профільними для підприємства, але є необхідними для повноцінного його функціонування в бізнесі [2, с. 70-71].

Також було акцентовано увагу на тому, що стратегічний характер аутсорсингу відрізняє його від інших видів між фірмових стосунків.

Що стусується видів аутсорсингу, то виділяють такі головні види, як аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аутсорсинг) і аутсорсинг бізнес-процесів. Родоначальником та лідером є IT-аутсорсинг, його використовують в першу чергу, а потів плавно переходять до решти видів. Також виділяють ще і виробничий аутсорсинг, який останнім часом відіграє все більшу роль в діяльності ряду компаній та аутсорсинг у сфері послуг. Крім видів аутсорсингу, науковці виділяють ще й форми та моделі аутсорсингу.

Слід наголосити на тому, впровадження аутсорсингової моделі ведення бізнесу дає найбільш позитивні результати, оскільки зовнішній підрядчик завдяки своєму досвіду і технологіям здатний забезпечити розвиток і оптимізацію переданих непрофільних активів на вищому і якіснішому рівні. Це дає компанії значні переваги в конкурентній боротьбі, оскільки при використанні аутсорсингу весь потенціал і ресурси компанії будуть направлені на її основну діяльність [3, с. 44].

Виділено підходи до бачення механізму аутсорсингу як системи, яка ґрунтується на взаємодії із зовнішнім середовищем і спрямована на ефективне функціонування та розвиток підприємств.

Для більш повного розуміння послідовності процесів та сукупності аспектів, які слід враховувати менеджменту компанії в процесі прийняття рішення про використання аутсорсингу, розглянуто механізм його впровадження на підприємстві.

Слід зазначити, що особливістю застосування аутсорсингу в Україні є його епізодичність та фрагментарність. В Україні найчастіше до послуг аутсорсерів підприємства звертаються в умовах кризових чи передкризових станів, тобто, лише при виникненні серйозних труднощів у власній діяльності, акцентуючи увагу на можливості зниження витрат. Дивлячись на значні переваги аутсорсингу не варто ігнорувати загрози, які можуть виникати при його використанні [4, с. 10-11]

Найбільш поширеними причинами, які сповільнюють темпи використання аутсорсингу вітчизняними підприємствами, є невпевненість у професійності потенційного виконавця та економічна невигідність передачі.

Отже, використання аутсорсингу спрямоване на стабілізацію розвитку підприємства, ефективне використання його внутрішнього потенціалу, підвищення гнучкості та адаптивності до змін у ринковому середовищі, пошук нових ринкових можливостей, підвищення здатності підприємства до впровадження інновацій [5, с. 144].
Література

1. Бабій М.А. Аутсорсинг як нова концепція ведення бізнесу / М.А.Бабій // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. – №6. – С.53-58.

2. Грозний І. С., Усова Г. В. Передача непрофільних виробничих процесів промислового підприємства на умовах аутсорсингу для набуття конкурентних переваг // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2009. - № 3. – с. 63-73.

3. Заводовська І.І. Передумови та перспективи розвитку сучасного бізнесу на основі аутсорсингу / І.І. Заводовська // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №80. – С. 43-45

4. Манойленко О.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління / О.В. Манойленко // Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 8-12

5. Козачко, М. В. Механізм впровадження аутсорсингу на підприємстві / М. В. Козачко. // Економіка підприємства: теорія та практика.– 2010 - С .144-146ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВАКаталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
Faculty of Economics and Administration -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка