Передмова Здоров'яДата конвертації09.12.2018
Розмір7.15 Mb.
 • Відділ освіти Сарненської райдержадміністрації

План проекту:

 • Передмова ---------------------------------------------------------- 3
 • Мета проекту ------------------------------------------------------ 4
 • Головне завдання проекту --------------------------------------- 5
 • Умови функціонування проекту -------------------------------- 7
 • Заходи проекту ----------------------------------------------------- 8 5.1 Урок-тренінг (додаток 1) ------------------------------------ 10 5.2 Батьківські збори (додаток 2) ----------------------------- 11 5.3 Спортивне свято (додаток 3) ------------------------------ 12
 • Очікувані результати --------------------------------------------- 13
 • План реалізації проекту ---------------------------------------- 15
 • Модель школи дружньої до дитини --------------------------- 17
 • Результати проекту ----------------------------------------------- 28
 • Джерела інформації --------------------------------------------- 29

Передмова

 • Здоров'я – тема дуже популярна сьогодні. Про нього пишуть у спеціальних наукових виданнях і на сторінках преси. Роблять доповіді і лекції для великих аудиторій. На роботі, вдома, в школі обговорюють важливі рекомендації щодо збереження і укріплення здоров'я.
 • Сформувати в молодих людей розумне ставлення до свого здоров’я, допомогти їм подолати шкідливі звички – одне із найважливіших завдань учнівського самоврядування нашої школи. Необхідно, щоб здоровий спосіб життя став не тільки свідомою потребою кожного школяра, а й мірилом його освіченості, загальної культури. Тому сьогодні ми розглянемо конкретні засоби для підтримання здоров'я, добра і краси.
 • Ідеї формування здорової дитини через освіту, виховання здорової людини і відображені у даному проекті «Школа, дружня до дитини»

Мета проекту:

 • забезпечення цілісного благополуччя дитини шляхом створення необхідних умов для її особистісного розвитку, упорядкування сприятливого шкільного середовища;
 • налагодження партнерської взаємодії учасників навчально-виховного процесу;
 • впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальний процес;
 • розкриття та розвиток творчої, активної особистості кожного учня шляхом сприяння пропаганді здорового способу життя;
 • формування життєвих навичок; вміння цінити життя, здоров’я у всіх його проявах;

Головне завдання проекту:

 • забезпечення якості освіти відповідно до європейських і світових стандартів, завдяки чому учні зможуть досягти благополуччя, розвинути свій потенціал і реалізувати власні здібності у повному обсязі;
 • створення атмосфери, за якої учні можуть вільно висловлювати свої думки і погляди, виражати розуміння необхідності дотримання соціальних норм і правил шкільного співжиття;
 • залучення учнів і батьків до реалізації проекту Школи, дружньої до дитини, узгодження співпраці суб’єктів педагогічної взаємодії;
 • використання потенціалу самоорганізації школи, розвиток форм і
 • механізмів державно-громадського управління діяльністю
 • навчального закладу;
 • налагодження інформаційного супроводу і створення
 • системи моніторингу діяльності Школи,
 • дружньої до дитини.

Показниками цілісного благополуччя учня у Школі, дружній до дитини, є

 • моральна вихованість;
 • інтелектуальна мобільність;
 • естетична вихованість;
 • емоційно-вольова стійкість;
 • розвиток життєвих навичок;
 • орієнтованість у світі професій;
 • участь у житті суспільства й уяви.

Умови ефективного функціонування проекту:

 • формування цілісного сприятливого інтегрованого середовища для забезпечення цілісного благополуччя учня, збереження, зміцнення і формування здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • створення і застосування здоров’язберігаючих технологій навчання і виховання, що забезпечують можливість вироблення дитиною власної соціально схвалюваної моделі поведінки;
 • залучення учнів і батьків до участі у вирішенні нагальних проблем навчального закладу;
 • розроблення і впровадження системи медико-психологічного та соціально-педагогічного супроводу розвитку учнів;
 • активізація діяльності органів шкільного самоврядування у виробленні моделі Школи, дружньої до дитини, з урахуванням конкретних умов і особливостей навчального закладу;

Заходи проекту:

 • Школа, дружня до дитини, приділяє особливу увагу створенню такого інтегрованого середовища на різних освітніх рівнях (початкова школа, основна школа, старша школа); надає необхідні знання і уміння, які учні зможуть застосувати у подальшому житті, а також допомагає їм стати повноправними й активними громадянами суспільства.
 • Вивчення профілактичних програм, в основу яких покладено розвиток життєвих навичок:
 • - Рівний рівному;
 • - Корисні навички;
 • - Захисти себе від ВІЛ;
 • - Школа безпеки.

Шкільний парламент та його комісії розвиває в учнів здатність успішної адаптації до змін, стратегічного мислення у власних інтересах та інтересах суспільства, конструктивної взаємодії, прояву соціальної активності, творчості, мобільності; спонукає до вироблення навичок просоціальної поведінки, орієнтує не на відтворення стереотипного, а проектування власного життєвого шляху.

 • Шкільний парламент та його комісії розвиває в учнів здатність успішної адаптації до змін, стратегічного мислення у власних інтересах та інтересах суспільства, конструктивної взаємодії, прояву соціальної активності, творчості, мобільності; спонукає до вироблення навичок просоціальної поведінки, орієнтує не на відтворення стереотипного, а проектування власного життєвого шляху.
 • формами роботи парламенту та його комісій є:
 • анкетування;
 • тестування;
 • проведення днів здоров’я;
 • акцій;
 • олімпійських уроків;
 • спортивних змагань;
 • зустрічі з лікарями;
 • створення режиму школяра;
 • проведення спортивних свят та естафет;
 • фізкультхвилинки;
 • рухливі ігри на перервах;
 • розважальні музичні перерви

Заходи проекту: відкриті уроки, уроки- тренінги

Шкільний парламент працює. Батьківські збори : Союз сім’ї та школи ”

Спортивні змагання

Очікувані результати

 • Підвищення ефективності діяльності учнівського самоврядування.
 • Збагачення освітнього середовища відповідно до вимог часу, що забезпечує якісну освіту й розвиток дитини, шляхом створення належних умов для виявлення та вдосконалення індивідуальних схильностей кожного учня, оптимального поєднання у школі індивідуальної, групової та масової роботи.
 • Оновлення змісту, форм і методів роботи з учнями з урахуванням їхніх потреб й інтересів; упровадження інноваційних виховних технологій, в т.ч. превентивних, технологій формування соціальної ініціативності учнів, умінь командної роботи, забезпечення їхнього права на участь у житті суспільства.
 • Забезпечення якісного медико-психологічного та соціально-педагогічного супроводу процесу розвитку школярів шляхом покращення функціонування соціально-психологічної служби школи.

Основні перспективні напрямки проекту

План реалізації проекту: зміст роботи та форма реалізації

 • Основні напрямки та зміст роботи
 • Форма реалізації
 • Терміни
 • Відповідальні
 • « Здоров’я не все, але без здоров’я ніщо”
 • Анкетування дітей
 • вересень
 • Шкільний парламент
 • Тиждень спорту
 • Змагання, бесіди,
 • години спілкування
 • вересень
 • Спортивно-масова, санітарно-господарська комісії
 • Ранкова зарядка
 • Виконання вправ під музику
 • вересень
 • Рівний рівному
 • факультатив
 • вересень
 • Шкільний парламент
 • Захисти себе від ВІЛ
 • факультатив
 • вересень
 • Шкільний парламент
 • Баскетбол
 • Спортивна секція
 • вересень
 • Спортивно-масова комісія
 • « Коли телебачення друг, а коли – ворог?»
 • Анкетування батьків
 • жовтень
 • Санітарно-господарська комісія
 • « Чому люди хворіють»
 • Хвилинка психологічного настрою
 • жовтень
 • Психолог, волонтерська комісія
 • « Рішення і здоров’я”
 • Тренінг
 • Жовтень
 • Психолог, комісія по організації дозвілля
 • Місячник правових знань
 • За окремим планом
 • жовтень
 • Правнича комісія
 • Місячник превентивного виховання
 • Випуск газети, виховні години, зустрічі з працівниками внутрішніх справ, соціальних служб
 • Листопад
 • Правнича комісія,
 • комісія дисципліни і порядку

План реалізації проекту

 • Основні напрямки та зміст роботи
 • Форма реалізації
 • Терміни
 • Відповідальні
 • 1 грудня – Весвітній день боротьби зі СНІДом
 • Грудень
 • Комісія по дозвілля учнів, комісія дисципліни і порядку
 • «Наркотичні речовини як фактор загрози здоров’ю»
 • тренінг
 • Грудень
 • Тренер тренінгу, волонтерська комісія
 • Тиждень самоврядування
 • За окремим планом
 • грудень
 • Шкільний парламент
 • « Чистота - запорука здоров'я»
 • Лекція
 • Січень
 • Батьки. Лікар
 • « Що і як робити, щоб бути сильними і здоровими»
 • Гра
 • Лютий
 • Спортивно-масова комісія
 • « Діти, рух, здоров'я»
 • Танцмарафон
 • Березень
 • комісія по дозвіллю
 • «Бережемо
 • своє здоров’я»
 • тренінг
 • Березень
 • Тренер тренінгу, волонтерська комісія
 • « Увага і пам'ять , їх звязок із здоров'ям людини»
 • Тренінг
 • Квітень
 • Психолог
 • День здоров’я
 • Ігри на свіжому повітрі, бесіди
 • Квітень
 • Спортивно-масова комісія, вчителі
 • Тиждень ОЗ
 • За окремим планом
 • травень
 • Санітарно-господарська комісія
 • « Здоров’я не все, але без здоров’я ніщо”
 • Анкетування
 • травень
 • Шкільний парламент
 • « Здорова людина – яка вона?»
 • Година міркування
 • Травень
 • Вчителі

Модель Школи, дружньої до дитини

Впровадження першої складової здоров’язберігаючого навчання - здоров'язберігаючих освітніх технологій

 • Під здоров'язберігаючими освітніми технологіями в широкому розумінні цього слова необхідно вважати всі педагогічні технології, які не шкодять здоров'ю учнів, створюють їм безпечні умови для перебування, навчання й праці в школі, а також забезпечують:
 • сприятливі умови для навчання дитини (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання й виховання);
 • оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних норм);
 • повноцінний і раціонально організований режим навчання.
 • Звідси можна висунути таку гіпотезу: якщо підвищити мотивацію, удосконалити змістовний компонент відповідно до вікових, індивідуальних особливостей учнів та активізувати процес навчання, то можна створити необхідні умови для збереження здоров’я учнів, і підвищити ефективність навчання.
 • Для доведення цієї гіпотези і з метою підвищення мотивації, впроваджуємо в урок (на різних його етапах) ігрові технології. Ігрова діяльність цілком відповідає віковим особливостям школярів, процес навчання для них стає цікавим, зрозумілим і не викликає стресів, а значить, матеріал уроку засвоюється краще. Крім того під час ігор діти рухаються, що допомагає вирішити проблему гіподинамії школярів.

Впровадження другої складової здоров’язберігаючого навчання - оздоровчих технологій

 • Найважливішим та основним формуючим чинником здорового способу життя є оптимальний руховий режим. Його основу складають систематичні заняття фізичними вправами і спортом, ефективні вирішальні завдання зміцнення і збереження здоров’я, розвитку фізичних можливостей молоді та підвищення її працездатності.

Широке застосування ігрового методу під час змагань сприяє формуванню у дітей позитивного ставлення до занять фізичною культурою. Під час спортивних змагань молодші школярі закріплюють навички виконання фізичних вправ, розвивають спритність, сміливість, координацію рухів.

 • Широке застосування ігрового методу під час змагань сприяє формуванню у дітей позитивного ставлення до занять фізичною культурою. Під час спортивних змагань молодші школярі закріплюють навички виконання фізичних вправ, розвивають спритність, сміливість, координацію рухів.
 • Використання стимулів, створення ситуацій успіху, позитивного емоціонального настрою під час спортивних змагань. Допомагає привити дітям стійкий інтерес до фізкультурної діяльності. (Додаток 3 )

Впровадження третьої складової здоров’язберігаючого навчання - технологій навчання здоров’ю та виховання культури здоров’я.

 • Потрібно сказати, що дуже важко, а то й просто неможливо прилучити дитину до здорового способу життя тільки через новий навчальний курс
 • Сформованість потрібних навичок та умінь у школярів потребує багаторазового повторення . А це можна зробити шляхом інтеграції валеологічної тематики в зміст інших предметів та через різні форми позаурочної роботи.
 • Саме тому школа вирішила розглянути можливості введення валеологічної тематики в зміст навчального матеріалу різних предметів в більшості у початковій школі. І протягом тижня у зміст навчального матеріалу кожного уроку вчителі застосовують вправи даної валеологічної тематики, цікаві за змістом та поширюючи кругозір
 • Життєві навички: що це?
 • Життєві навички – це здатність до адаптації, позитивної поведінки і подолання труднощів повсякденного життя” (визначення ВООЗ)
 • Життєві навички: для чого?
 • здоров’я
 • безпеки
 • розвитку
 • успіху

Життєві навички також називають “психосоціальними навичками”

 • ПСИХОЛОГІЧНІ
 • Інтелектуальні
 • Емоційно-вольові
 • самооцінки
 • усвідомлення цінностей
 • аналізу проблем
 • прийняття рішень
 • критичного мислення
 • креативного мислення
 • самоконтролю
 • керування стресами
 • мотивації успіху
 • гартування волі

Застосування життєвих навичок

Результати проекту

 • Скоректовано звички підлітків, перегляд ними ведення способу життя;
 • відбулося осмислення творчого власного «Я»;
 • орієнтовано на життєвий успіх здорової особистості;
 • сформованість світоглядних позицій щодо шкідливих звичок і їхнього впливу на життя та долю людини (вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, переїдання, надмірне захоплення телебаченням, комп’ютерними іграми).
 • забезпечення здорового способу життя;
 • сформовано поняття про взаємозв’язки людського організму з природним середовищем та вплив на нього соціального середовища;
 • навчились керувати своїми емоціями;

Література

 • Денисова Г.В. Формування мотивації до здорового способу життя в учнів / Г.В.Денисова // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – N 1. – С. 10-14.
 • Здоров’язбережна компетентність сучасного вчителя // Завуч (Шк. світ). – 2010. – N 34. – Вкладка. – С. 1-16.
 • Максименко С.Д. Практика психологічного обґрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя / С.Д. Максименко, О.М. Кокун // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – N 9. – С. 11-14.
 • Мінчук, І. Формування позитивного ставлення підлітків до власного здоров’я / Ірина Мінчук // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 32. – С. 17-18.
 • Скорікова, Ю. Профілактика токсикоманії у підлітків із легким ступенем розумової відсталості / Юлія Скорікова // Дефектолог. – 2010. – N 4. – С. 3-9.
 • Бабійчук, С. Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу. Програма факультативного курсу з основ здоров’я для учнів 8-9-х класів (0,5 год на тиждень, разом 17 год) / Світлана Бабійчук // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – N 30. – С. 1, 3.
 • Губатенко, В. Виступ агітбригади / Віта Губатенко // Соціальний педагог. – 2010. – N 1. – С. 60-64
 • Ляка Н.А. Кожен і всі разом проти СНІДу / Н.А. Ляка // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – N 6. – С. 38-39.
 • Опрацювання життєвих ситуацій – метод профілактики ВІЛ-інфекції серед підлітків // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 32. – С. 3-7.
 • Організація роботи тренінгового кабінету основ здоров’я у школі: Спецвипуск // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 18
 • Профілактика ВІЛ/СНІДу: шкільна практика // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 31. – Вкладка. – С. 1-24.

Каталог: files -> files
files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування
files -> Міжнародна трудова міграція українців до країн європейського союзу: фактори впливу международная трудовая миграция украинского населения в страны европейского союза: факторы влияния
files -> М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
files -> Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
files -> Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
files -> Людина І світ
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка