Передові сучасні технології запорука ефективності сучасного урокуСторінка1/7
Дата конвертації02.03.2019
Розмір2.23 Mb.
ТипПлан проведення
  1   2   3   4   5   6   7
План проведення педагогічної ради № 3

на тему:


«Передові сучасні технології – запорука ефективності сучасного уроку»

 1. Доповідь заступника директора з НВР Чечун Н.В. на тему: «Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку».

 2. Інформаційний блок повідомлень групи вчителів – теоретиків по темі:

« Основні групи інноваційних педагогічних технологій»:

 • проектні технології (Мотуз Л.О.)

 • технологія формування творчої особистості (Біла В.М.)

 • технологія « Створення ситуації успіху» (Швидун Т.В.)

 • технологія розвивального навчання ( Харламова Т.О.)

 • педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів

 • ігрові технології навчання (Валецька С.О.)

 • проблемне навчання (Мотуз Р.С. )

 • педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу

 • групові технології (Тинок О.В.)

 • комп’ютерні технології навчання (Черепанова Т.М.)

 1. Практична частина

Інтерактивна вправа «Створення та презентація міні-проектів»:

«Сучасний урок. Його можливості»

«Сучасний учень. Який він?»

«Сучасний учитель. Його здібності»

«Домашнє завдання як один із засобів ефективності сучасного уроку»


 1. Методична скринька педагогічних ідей (обмін досвідом).

 2. Проект рішення педагогічної ради.

 1. Слухали

Заступника директора з НВР Чечун Н.В. з доповіддю на тему: «Сучасні технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку».

Чечун Н.В. в своїй доповіді повідомила, що технологія навчання відображає шлях засвоєння конкретного навчального матеріалу в рамках відповідної теми, розділу з кожного предмета.

Усі сучасні технології в освіті покликані зробити навчальний процес цілком керованим, тому доцільно визначити загальні правила і принципи технології навчання:


 1. Жодна дія педагога не може не стосуватися запланованої мети.

 2. Необхідним елементом технології навчання є тематичне планування(що передбачає стислу характеристику остаточних результатів).

 3. Організація контролю на кожному етапі навчальної діяльності учнів.

 4. Стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки обізнаного, а й умілого.

На даному етапі навчання можна виділити наступні групи педагогічних технологій:
Педагогічні технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесутехнологія розвивального навчанняпроектні технологіїтехнологія формування творчої особистостітехнологія «Створення ситуації успіху»Педагогічні технології на основі підвищення активізації та інтенсифікації діяльності учнівігрові технології навчанняпроблемне навчанняпедагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесугрупові технологіїкомп’ютерні технології навчання

Кожна з педагогічних технологій має місце в навчально-виховному процесі

Виступив:

директор школи С.О. Мотуз, який відмітив, у чому ж загалом полягає суть педагогічної технології.

По-перше, педагогічна технологія зводить нанівець педагогічний експромт у практичній діяльності, передбачає попереднє проектування навчально-виховного процесу, послідовну реалізацію проекту в класі.

По-друге, педагогічна технологія пропонує проект навчально-виховного процесу, який визначає структуру та зміст діяльності учня.

По-третє, істотна риса педагогічної технології – процес визначення мети( діагностично поставленої мети, об’єктивний контроль якості засвоєння учнем навченого матеріалу).

Серед сучасних інтерактивних технологій навчання можна відмітити:
Індивідуальні

Парні

Кооперативні

Фронтальні

В основі самостійна робота учнів:

 • Творча робота

 • Дослідження

ззахист проекту

 • іншіВ основі групова робота:

 • Акваріум

 • Карусель

 • Синтез думок

 • Спільний проект

 • інші • Мікрофон

 • Мозкова атака

 • Метод «Прес»

 • Навчаючи – вчуся

 • Обери позицію


Модель сучасного уроку обумовлена соціально –психологічними новоутвореннями в структурі особистості учня, бо з метою цього змісту й заради такого змісту проводиться кожен сучасний урок.

Урок, на якому учні отримали знання, уміння, навчилися взаємодіяти, заслуговує на високу позитивну оцінку, оскільки результат є очевидним.

Сучасний урок
Знання на рівні істини

Уміння на рівні досвіду

Ставлення на рівні ідей
 1. Слухали:

Мотуз Л.О., вчителя біології представила групи «Педагогічних технологій на основі особистісно – орієнтованого педагогічного процесу», яка повідомила про особливості проектних технологій в навчально-виховному процесі.

Цю технологію розробили американські педагоги Дж. Дьюї та В. Кілпатрик. Суть проектного навчання полягає в досягненні дидактичної мети через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитися реальним практичним результатом (проектом). Суть проектного навчання в тому , що учень у процесі роботи над навчальним проектом розуміє реальні процеси. Вона передбачає « проживання» учнем конкретних ситуацій, подолання труднощів. Навчальні проекти можуть бути дослідницькими, творчими, ігровими, інформаційними.

Проектом може бути відеофільм, альбом, доповідь , комп’ютерна презентація тощо.

Виступив:

Білий М.Я.,вчитель хімії та біології,який повідомив ,що проектне навчання будується за алгоритмом: 1. підготовка(визначення теми, мети проекту)

 2. планування (визначення джерел інформації)

 3. збір та аналіз інформації

 4. презентація навчального проекту

 5. підведення підсумків,оцінювання результатів діяльності.

Така проблемна побудова навчального процесу сприяє розвиткові мислення, забезпечує стійкі, системні та цілісні знання, оскільки їх учень здобуває самостійно.

Виступила:

Швидун Т.В., вчитель початкових класів яка визначила психолого - педагогічні прийоми , які сприяють створенню успіху

1. «Ефект навіювання » : « ти це можеш» , «тобі це вдається» тощо. Якщо педагог буде переконувати учнів у реальності успіху,то успіх прийде.

2. « Емоційне прогладжування» - прищеплювання дитині віри в себе , відкритість учителя для довіри і співчуття.

3. Прийом «Анонсування» - репетиція майбутньої дії , яка створює настрій на успіх перед класом .

4. Прийом « Даю шанс» - це заздалегідь підготовлена педагогом ситуація, в якій учень отримує можливість зненацька для себе розкрити свої можливості.

Підводячи підсумок , Тетяна Вікторівна , зазначила ,що подія на успіх живе в кожній людині. Але, на жаль, не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований лише для тих,хто прикладає для його здійснення власні зусилля.Слухали:

Валецьку С.О., вчителя укр. мови та літератури, про особливості застосування інноваційних технологій на уроках мови та літератури,яка зазначила,що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному,бо закладено там природою.

Що ж необхідно для розвитку творчої особистості ?


творча діяльністьтворчий пошук

творче спілкуванняТворча особистість

В


творче мислення

творча активність

Впровадження

наступних уроків:
уроки – відкриттяуроки - дослідження

уроки - подорожі

уроки – погляди в історію

уроки – практикуми та інші

допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного неповторного, індивідуального, особливого погляду на життя.

Виступив:

Мотуз Р.С.,вчитель історії , який зупинився на розкритті особливостей проблемного навчання,що відноситься до групи « Педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів».

Ця технологія будується на організації навчальної діяльності зі створенням проблемних ситуацій, внаслідок чого учень оволодіває інням,навичками.

Можна виділити кілька видів проблемного навчання : • проблемний виклад навчальної інформації вчителем ;

 • створення на уроці проблемної ситуації педагогом;

 • формування та розв’язування проблеми самими учнями.

Проблемно – пошукова діяльність включає бачення проблеми, її формування, пошук способів розв’язання , осмислення нової інформації, отримання та корекцію результатів.

На відміну від традиційного пояснювально-ілюстративного навчання,проблемне навчання, як вважає М. Махмутов має за мету засвоєння не лише результатів наукового пізнання, але й самого процесу отримання цих результатів, а також формування пізнавальної самостійності і розвиток  творчих здібностей (окрім оволодіння системою знань, умінь і навичок).

Проблемне навчання базується на принципі проблемності, що реалізується через різні типи навчальних проблем і через поєднання репродуктивної, продуктивної і творчої діяльності учня.

Слухали :

Черепанову Т.М., вчителя початкових класів, представника інформаційного блоку « Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу», з доповіддю про використання комп’ютерних технологій навчання.

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства (Указ Президента України №344/2013 від 25 червня 2013 « Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»), у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

ІКТ дозволяють:

• Забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;

• Зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефекттивним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

• підвищити унаочненість навчального процесу;

• забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

• індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття.

• моделювати досліджувані процеси або явища;

• організувати колективну й групову роботи;

• здійснювати контроль навчальних досягнень;

• створювати сприятливу атмосферу для спілкування.Комп'ютер в навчально – виховному процесі виконує такі функції:

 • джерело навчальної інформації;

 • наочний посібник;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури. (Додаток – мультимедійна презентація Черепанової Т.М.)


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 162 -> files
91464 -> Форум молодих педагогів Криворізького району
91464 -> Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» формування мотивації в учнів на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної освіти
files -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
91464 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
91464 -> Криворізької районної ради дніпропетровської області формування природничої компетентності дошкільників через проведення екологічних акцій
91464 -> Укладач: методист
files -> Кроки до майстерності Ділова гра
files -> Теоретично практичний тренінг "ms-word одна з найголовніших компетентностей вчителя ХХІ століття "


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка