Перелік наукових і науково-методичних працьСторінка1/10
Дата конвертації28.11.2017
Розмір2.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Інститут права та суспільних відносин

Перелік наукових і науково-методичних праць

з/п

П.І.Б.

Назва публікації

Вид публікації

Друковане видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання

Співавтори

1

Буздуган Я.М.

Антологія бюджетного механізму

монографія

Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – С. 149-175.

Дем’янишин Ю.С.

2

Буздуган Я.М.

Роль благодійних організацій у вирішенні соціальних проблем суспільства

стаття

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – Тернопіль, 2002. - № 12. – С. 99-103. (Фахове видання)

 

3

Буздуган Я.М.

Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів охорони здоров'я в умовах ринкових трансформацій

стаття

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – Тернопіль, 2003. - № 15. – С. 100-106. (Фахове видання)

Лободіна З.М.

4

Буздуган Я.М.

Організаційно-правові засади функціонування фінансів галузі охорони здоров’я в Україні за останні роки

стаття

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – Тернопіль, 2004. – №16. – С. 114-122. (Фахове видання)

 

5

Буздуган Я.М.

Розвиток жіночого підприємництва в Україні: реалії та перспективи

стаття

Вісник Львівської держаної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки. – Львів, 2005. - № 6. – С. 194-198. (Фахове видання)

 

6

Буздуган Я.М.

Вдосконалення правового регулювання фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2006. - № 4. – С. 107-111. (Фахове видання)

 

7

Буздуган Я.М.

Правове регулювання фінансового забезпечення вітчизняної охорони здоров’я

стаття

Право України. – Київ, 2006. - № 7. – С. 103-107. (Фахове видання)

 

8

Буздуган Я.М.

Правова характеристика благодійництва та благодійної діяльності як альтернативного джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я

стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2006. - № 9. – С. 88-91. (Фахове видання)

 

9

Буздуган Я.М.

Охорона здоров’я та медичні послуги в системі суспільних благ

стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2007.- № 12. – С. 115-116. (Фахове видання)

 

10

Буздуган Я.М.

Чинники ефективності фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2008.- № 4. – С. 155-160. (Фахове видання)

 

11

Буздуган Я.М.

Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

стаття

Віче. – Київ, 2008. - № 5. – С. 26-28. (Фахове видання)

 

12

Буздуган Я.М.

Пропозиції щодо вдосконалення правового механізму фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2008. - № 9. – С. 56-60. (Фахове видання)

 

13

Буздуган Я.М.

Платні послуги в охороні здоров’я населення та їх правове забезпечення

тези доповіді

Проблеми фінансової теорії і практики в постстабілізаційний період // Наук. конф. проф.-виклад. складу, 13 квітня 2006 р.: тези допов. – Тернопіль, 2006. – С. 34-37.

 

14

Буздуган Я.М.

Правові аспекти фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

тези доповіді

Стратегічні питання світової науки – 2007 // ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 лютого 2007 р. – Т. 5. – Тези допов. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – С. 62-66.

 

15

Буздуган Я.М.

Благодійництво як альтернативне джерело фінансової підтримки охорони здоров’я в Україні

тези доповіді

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період. – Наук. конф. проф.-виклад. складу, 18 квітня 2007 р.: зб. матеріалів. – Тернопіль, 2007. – С. 25-28.

 

16

Буздуган Я.М.

Благодійництво і благодійна діяльність як соціально-економічний феномен

тези доповіді

Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки // Міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 жовтня 2007 р.: тези допов. – Тернопіль, 2007. – С. 179-182.

 

17

Буздуган Я.М.

Правові аспекти впровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

тези доповіді

Адміністративне право та процес очима молодих вчених // Всеукраїнська конференція з адміністративного права, 28-29 лютого 2008 р.: тези допов. – Запоріжжя, 2008. – С. 18-20.

 

18

Буздуган Я.М.

Досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я в Латвії та можливість його використання в Україні

тези доповіді

Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період» // Наук. конф. проф.-виклад. складу, 16 квітня 2008 р.: зб. матеріалів. – Тернопіль, 2008. – С. 16-20.

 

19

Буздуган Я.М.

Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров’я в США

тези доповіді

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі // Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада 2008 р.: тези допов. – Київ, 2008. – С. 492-494.

 

20

Буздуган Я.М.

Охорона здоров’я та медичні послуги в системі суспільних благ

тези доповіді

Актуальні питання державотворення в Україні // Міжнародна науково-практична конференція, 24-25 квітня 2008 р.: тези допов. – Київ, 2008. – С. 206-207.

 

21

Буздуган Я.М.

Сучасне українське медичне право

монографія

К.: Атіка, 2010. – С. 362-391.

Стеценко С.Г., Болотіна Н.Б. та інші, всього 24 особи

22

Буздуган Я.М.

Роль благодійних об’єднань як суб’єктів фінансового права у вирішенні соціальних проблем суспільства

стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2010. - № 12. – С. 91-94. (Фахове видання)

 

23

Буздуган Я.М.

Правові основи діяльності українських благодійних об’єднань медичного спрямування

стаття

Віче. – Київ, 2010. - № 24. – С. 4-6. (Фахове видання)

 

24

Буздуган Я.М.

Правові й організаційні проблеми та перспективи розвитку благодійної діяльності в Україні

стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2011. - № 1. – С. 11-14. (Фахове видання)

 

25

Буздуган Я.М.

Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності

стаття

Віче. – Київ, 2011. - № 4. – С. 7-10. (Фахове видання)

 

26

Буздуган Я.М.

Роль благодійництва у вирішенні соціальних проблем суспільства

тези доповіді

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі // 10-та Міжнародна науково-практична конференція: Тези доповідей: у 2-х ч.; ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 128-129.

 

27

Буздуган Я.М.

Правові проблеми фінансового забезпечення дитячих будинків сімейного типу

тези доповіді

Україна без сиріт // Міжнародна науково-практична конференція, 11-13.11.2010 р.: Тези допов. – Київ, 2010. – С. 54-57.

 

28

Буздуган Я.М.

Правові форми та принципи благодійної діяльності як джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні

стаття

Віче. – Київ, 2011. - № 8. – С. 17-20. (Фахове видання)

 

29

Буздуган Я.М.

Проблеми бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я

тези доповіді

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності // Матеріали наукової конференції проф.-виклад. складу ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – С. 97-103.

Лободіна З.М.

30

Буздуган Я.М.

Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні

стаття

Віче. – Київ, 2011. - № 10. (Фахове видання)

 

31

Буздуган Я.М.

Фінансовий контроль та правові шляхи його реалізації

стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2011. - № 5. (Фахове видання)

 

32

Буздуган Я.М.

Навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення курсу «Бюджетна система»

методичні вказівки

ТНЕУ.: Тернопіль, 2006.

Дем’янишин В.Г.

33

Буздуган Я.М.

Професійна етика фінансиста – навчально-методичний комплекс

методичні вказівки

ТНЕУ.: Тернопіль, 2007.

Безгубенко Л.М., Дем’янишин В.Г., Рендович П.М.

34

Буздуган Я.М.

Фінансове право – навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання

методичні вказівки

К.: Університет «Україна», 2010.

 

35

Буздуган Я.М.

Фінансове право - навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання

методичні вказівки

К.: Університет «Україна», 2010.

Чомахашвілі О.Ш.

36

Буздуган Я.М.

Державне управління у сфері економіки: навчальна програма

методичні вказівки

К.: Університет «Україна», 2010.

Чомахашвілі О.Ш.

37

Галактіонова І.В.

Demokracja partycypacyjna – szansa czy zagrożenie dla Ukrainy?

стаття

Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne, Nr 2, 2015. UMCS, s. 107-124, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2015.1.2.107

 

38

Галактіонова І.В.

Пряма демократія – право громадян чи загроза для держави?

тези доповіді

Тези доповіді Всеукраїнської конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», 12-14 квітня 2016 р., Університет «Україна», м. Київ.

 

39

Галактіонова І.В.

Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu badaczy ukraińskich

стаття

Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy Pod redakcją Wojciecha Misztala, Artura Kościańskiego i Galii Chimiak. Warszawa, IfiS PANS, 2015. – S. 261-280.

 

40

Галактіонова І.В.

Civil society as depicted in Polish and Ukrainian researches

стаття

Contemporary problems of Social Changes: Polish and Ukrainian Experience, Kyiv, Institute of Psychology and Social Communications of National Pedagogics University M.P. Dragomanov and Institute of Sociology Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, 2015 pp.187-201.

Wojciech Misztal

41

Галактіонова І.В.

Fenomen Euromajdanu w ramach koncepcji społeczeństwa obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej

стаття

Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe, 02 (02), 2014 pp. 18-39. Available at: http://sp-sciences.io.ua/s891013/galaktionova_iryna_2014._phenomen_of_euromaidan_in_the_frames_of_civic_societys_conceptions_and_partycipatory_democracy._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_02_pp._18-39 (accessed 1 September 2014).

 

42

Галактіонова І.В.

Fenomen Euromajdanu w kontekście procesów politycznych w społeczeństwie Ukrainy

стаття

Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe, № 03 (03), 2014 C. 23-44. Available at: http://sp-sciences.io.ua/s941024/galaktionova_iryna_2014._phenomen_of_euromaidan_in_the_context_of_political_processes_in_society_of_ukraine._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_03_pp._23-44 (accessed 1 November 2014).

 

43

Галактіонова І.В.

Ukraina a Europa: znów coś tu nie gra

стаття

Komentarz dla Centrum Europy Wschodniej UMCS, luty 2014 http://www.centrum.umcs.pl/pl/publikacje/komentarze-analizy-raporty/polityka/162-k-nr-7-i-galaktionova-ukraina-a-europa-znow-cos-tu-nie-gra-lublin-2014

 

44

Галактіонова І.В.

Практичне значення концепції «третьої хвилі» Елвіна Тоффлера в умовах сучасності

стаття

Політологічні записки. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного ун-ту імені В. Даля. – 2010. – № 1.

 

45

Галактіонова І.В.

До питання про необхідність вивчення навчальної дисципліни «Політологія» як обов’язкової студентами ВНЗ України

стаття

Освіта регіону Політологія, психологія, комунікації. – 2009. – № 4. – С.13-18.

 

46

Галактіонова І.В.

Громадянська непокора як явище в сучасній політичній культурі суспільства

стаття

Освіта регіону Політологія, психологія, комунікації. – 2008. – № 1-2. – С. 80-85.

 

47

Галактіонова І.В.

Проблема інформаційної безпеки у працях українських вчених

тези доповіді

Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць, присвячений 10-річчю Університету «Україна». – Кіровоград. – 2008. – C. 43-57.

 

48

Галактіонова І.В.

Помаранчева революція – що далі?

стаття

Кроки до громадянського суспільства: Постмайданове громадянське суспільство України: уроки для країни та світу. Науковий альманах / Українська Всесвітня Координаційна Рада; Інститут місцевої демократії / Ред. В.П. Рубцов. — К., 2006. — 300 с. — С.146-158.

 

49

Галактіонова І.В.

Україна, помаранчева революція – що далі?

стаття

Громадянське суспільство, відносини «громадянин-держава» – сценарії розвитку // Український альманах, Варшава, 2006. – С. 183-192.

 

50

Галактіонова І.В.

Ukraiński system wartości politycznych

стаття

Rocznik EKPUU, Lublin UMCS 2006. – S. 171-179.

 

51

Галактіонова І.В.

Фактори впливу на формування політичної культури молоді України 90-ті рр. ХХ ст.

стаття

Політична культура: теорія. Проблеми, перспективи. – К.: «ПАРАПАН», 2004. – 224 с. – С. 162-176.

 

Каталог: upload -> Naukovo doslidna%20robota -> publicatsiyi
upload -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
Naukovo doslidna%20robota -> Російська федерація) академія муніципального управління (україна) перша міжнародна науково-практична конференція
Naukovo doslidna%20robota -> Залюблені в науку
Naukovo doslidna%20robota -> Інтернет –конференція
Naukovo doslidna%20robota -> Российская федерация "Theta SystemS"
Naukovo doslidna%20robota -> Перелік наукових статей співробітників та студентів твсп університету «Україна», виданих у межах України за 2011/2012 н р
publicatsiyi -> Перелік наукових публікацій співробітників, виданих у межах України за 2014/2015 н р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка