Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів та докторантівСторінка1/2
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет

Олеся Гончара

Довідник


для аспірантів (здобувачів)

та наукових керівників
2015
Зміст


 1. Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів та докторантів.

 2. Наявність аспірантури на факультетах ДНУ.

 3. Наявність докторантури на факультетах ДНУ.

 4. Умови прийому до аспірантури.

  1. Перелік документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури (із зразками).

4.1.1. Заява.

4.1.2. Особистий листок.

4.1.3. Автобіографія.

4.1.4. Протокол співбесіди з науковим керівником.

4.1.5. Копії дипломів про вищу освіту (спеціаліста або магістра).

4.1.6. Список наукових праць.

4.1.7. Реферат з обраної спеціальності (зразок титульного листа).

4.1.8. Медична довідка.

4.1.9. Угода на підготовку фахівця.
4. Пам'ятка аспіранта.
5. План-графік підготовки аспірантів.
6. Зразки документів, які подаються аспірантами під час навчання.

6.1.1. Індивідуальний план роботи аспіранта.

6.1.2. Протокол складання кандидатського іспиту з філософії.

6.1.3. Протокол складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

6.1.4. Протокол складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

6.1.5. Додаткова програма для складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

6.1.6. Протокол іспиту.

6.1.7. Протокол заліку.


7. Зразки документів, з якими звертаються аспіранти під час навчання в аспірантурі.

7.1.1. Лист для роботи у бібліотеці (дисертаційному залі).

7.1.2. Заява про переведення на іншу форму навчання.

7.1.3. Заява на зміну наукового керівника.

7.1.4. Заява на надання академічної відпустки.

7.1.5. Заява для продовження навчання в зв'язку з хворобою.

7.1.6. Заява на зміну прізвища.

7.1.7. Заява на надання допологової та післяпологової відпусток.

7.1.8. Заява на надання відпустки по догляду за дитиною.

7.1.9. Заява на відрахування.

8. Правила прикріплення в якості здобувачів.
Зразки документів, що подаються для прикріплення в якості здобувачів.

8.1.1. Заява для прикріплення при складання кандидатського мінімуму.

8.1.2. Заява для прикріплення осіб, які завершують роботу над кандидатською дисертацією.

8.1.3. Календарний план підготовки дисертації.


9. Довідкова інформація.
Перелік спеціальностей, за якими ведеться

підготовка фахівців в аспірантурі та докторантурі

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара*п/п

Назва спеціальності01.01.01 Математичний аналіз01.01.02 Диференціальні рівняння01.01.06 Алгебра і теорія чисел01.02.04 Механiка деформiвного твердого тiла **01.02.05 Механiка рiдини, газу та плазми01.04.02 Теоретична фiзика01.04.03 Радiофiзика01.04.05 Оптика, лазерна фізика01.04.07 Фізика твердого тіла01.04.10 Фізика напівпровідників та діелектиків01.05.01 Теоретичнi основи iнформатики та кiбернетики01.05.02 Математ. моделювання та обчислювальні методи01.06.01 Історія фізико-математичних наук02.00.01 Неорганічна хімія02.00.02 Аналітична хімія02.00.03 Органiчна хiмiя02.00.05 Електрохімія03.00.01 Радіобіологія03.00.02 Біофізика03.00.04 Бiохiмiя03.00.07 Мiкробiологiя03.00.12 Фізіологія рослин03.00.13 Фізіологія людини і тварин03.00.16 Екологiя04.00.06 Гідрогеологія04.00.07 Інженерна геологія04.00.09 Палеонтологія і стратиграфія05.01.01 Пpикладна геометpiя, iнженерна графiка05.02.01 Матеpiалознавство05.02.08 Технологія машинобудування05.02.09 Динамiка та мiцнiсть машин05.05.03 Двигуни та енергетичні установки05.07.02 Пpоектування, виробництво та випробування літальних апаратів05.13.03 Системи та пpоцеси кеpування05.13.06 Інформацiйнi технологiї05.13.07 Автоматизацiя процесів керування05.17.07 Хімічна технологія палива пально-мастильних матеріалів05.23.17 Будiвельна механiка07.00.01 Iсторiя України07.00.02 Всесвітня історія07.00.04 Археологія07.00.06 Історіографія, джерелознавтсво та спеціальні історичні дисципліни07.00.07 Історія науки та техніки08.00.02 Світове господарство та міжнародні економічні відносини08.00.03 Економіка та управління національним господарством08.00.04 Економіка та управління підприємствами08.00.08 Гроші, фінанси і кредит08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці09.00.03 Соціальна філософія09.00.05 Iсторiя фiлософiї09.00.09 Філософія науки10.01.01 Українська література10.01.02 Російська література10.01.04 Лiтература зарубiжних країн10.01.05 Порівняльне літературознавство10.02.01 Українська мова10.02.02 Російська мова10.02.04 Германські мови11.00.11 Конструктивна географія і раціональне вик. природних ресурсів12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки14.02.03 Соціальна медицина19.00.01 Загальна психологiя, iсторiя психологiї19.00.07 Педагогічна та вікова психологія21.03.03 Геополітика21.01.06 Екологічна безпека22.00.01 Теорiя та iсторiя соцiологiї22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології23.00.01 Теорiя та iсторiя полiтичної науки23.00.02 Політичні інститути та процеси23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій27.00.04 Теорія та історія журналістики

* - перелік на 01.06.2015 р.

** - шрифтом виділені спеціальності в докторантурі


Наявність аспірантури на факультетах ДНУ


факультет

спец.

кількість науковців, що можуть здійснювати керівництво аспірантами та здобувачами

всього (в т.ч.: доктори)

ГГФ

04.00.06 Гідрогеологія

04.00.07 Інженерна геологія

04.00.09 Стратиграфія і палеонтологія

11.00.11 Конструктивна географія і раціональне вик. природних ресурсів9 (2)

ЕФ

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці35 (11)

Істор.Ф.

07.00.01 Iсторiя України

07.00.02 Всесвітня історія

07.00.04 Археологія

07.00.06 Історіографія, джерелознавтсво та спеціальні історичні дисципліни20 (12)

ММФ

01.01.01 Математичний аналіз

01.01.02 Диференціальні рівняння

01.01.06 Алгебра і теорія чисел

01.02.04 Механiка деформiвного твердого тiла

01.02.05 Механiка рiдини, газу та плазми

01.05.02 Математ. моделювання та обчислювальні методи

05.02.09 Динамiка та мiцнiсть машин

05.23.17 Будiвельна механiка28 (16)

Фпсих.

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

19.00.01 Загальна психологiя, iсторiя психологiї

19.00.07 Педагогічна та вікова психологія


6 (3)

ФБЕМ

03.00.01 Радіобіологія

03.00.04 Бiохiмiя

03.00.07 Мiкробiологiя

03.00.12 Фізіологія рослин

03.00.13 Фізіологія людини і тварин

03.00.16 Екологiя

14.02.03 Соціальна медицина


27 (17)

ФМЕ

08.00.02 Світове господарство та міжнародні економічні відносини

08.00.03 Економіка та управління національним господарством16 (6)

ФПМ

01.02.04 Механiка деформiвного твердого тiла

01.05.01 Теоретичнi основи iнформатики та кiбернетики

01.05.02 Математ. моделювання та обчислювальні методи

05.13.06 Інформацiйнi технологiї12 (6)

ФСЗМК

27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій

27.00.04 Теорія та історія журналістики11 (5)

ФСНіМВ

09.00.03 Соціальна філософія

09.00.05 Iсторiя фiлософiї

09.00.09 Філософія науки

21.03.03 Геополітика

22.00.01 Теорiя та iсторiя соцiологiї

22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології

23.00.01 Теорiя та iсторiя полiтичної науки

23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку25 (11)

ФТФ

01.02.05 Механiка рiдини, газу та плазми

05.02.01 Матеpiалознавство

05.02.08 Технологія машинобудування

05.05.03 Двигуни та енергетичні установки

05.07.02 Пpоектування, виробництво та випробування літальних апаратів

05.13.03 Системи та пpоцеси кеpування

05.13.06 Інформацiйнi технологiї

05.17.07 Хімічна технологія палива пально-мастильних матеріалів

21.01.06 Екологічна безпека


31 (18)

ФУІФМ

10.01.01 Українська література

10.01.02 Російська література

10.01.04 Лiтература зарубiжних країн

10.01.05 Порівняльне літературознавство

10.02.01 Українська мова

10.02.02 Російська мова

10.02.04 Германські мови


32 (12)

ФФЕТКС

01.04.02 Теоретична фiзика

01.04.03 Радiофiзика

01.04.05 Оптика, лазерна фізика

01.04.07 Фізика твердого тіла

01.04.10 Фізика напівпровідників та діелектиків

01.06.01 Історія фізико-математичних наук

03.00.02 Біофізика

05.01.01 Пpикладна геометpiя, iнженерна графiка

05.13.06 Інформацiйнi технологiї

07.00.07 Історія науки та техніки42 (27)

ХФ

02.00.01 Неорганічна хімія

02.00.02 Аналітична хімія

02.00.03 Органiчна хiмiя

02.00.05 Електрохімія14 (4)

ЮрФ

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право3


Наявність докторантури на факультетах ДНУ


факультет

спец.

Істор.Ф.

07.00.01 Iсторiя України

07.00.02 Всесвітня історія

07.00.06 Історіографія, джерелознавтсво та спеціальні історичні дисципліни


ММФ, ФПМ


01.02.04 Механiка деформiвного твердого тiла

01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми

05.01.01 Пpикладна геометpiя, iнженерна графіка

05.13.06 Інформаційні технологіїФпсих.


19.00.01 Загальна психологiя, iсторiя психологiї

ФБЕМ

03.00.04 Бiохiмiя

03.00.13 Фізіологія людини і тварин

03.00.16 Екологiя


ФМЕ, ЕФ


08.00.02 Світове господарство та міжнародні економічні відносини

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

08.00.04 Економіка та управління підприємствами


ФСНіМВ


09.00.03 – Соціальна філософія

09.00.05 Iсторiя фiлософiї

23.00.01 Теорiя та iсторiя полiтичної науки

23.00.02 - політичні інститути та процеси

23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку


ФТФ

05.05.03 Двигуни та енергетичні установки

05.07.02 Пpоектування, виробництво та випробування літальних апаратів

05.17.07 Хімічна технологія палива пально-мастильних матеріалів


ФУІФМ

10.01.02 Російська література

10.01.04 Лiтература зарубiжних країн

10.02.01 Українська мова

10.02.02 Російська мова
ФФЕКС

01.04.02 Теоретична фiзика

0.04.03 Радіофізика

01.04.07 Фізика твердого тіла

03.00.02 Біофізика

05.01.01 Пpикладна геометpiя, iнженерна графіка

05.13.06 Інформаційні технологіїХФ

02.00.02 Аналітична хімія

02.00.03 Органiчна хiмiя

Умови прийому до аспірантури
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва становить 3 роки, без відриву від виробництва - 4 роки.

Допуск до складання вступних іспитів до аспірантури оформляється наказом за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника після подання вступником документів до відділу аспірантури.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити протягом місяця:

- зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності),

- з філософії,

- з іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням ученої ради вищого навчального закладу, наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні впродовж календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів за місцем роботи надається додаткова оплачувана відпустка на 30 календарних днів. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

До відпустки не входить час проїзду від місця роботи вступника до аспірантури до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд та проживання бере на себе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого навчального закладу, наукової установи про його допуск до складання вступних іспитів.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться за наказом керівника вищого навчального закладу.

Керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.

Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, але не раніше терміну звільнення з попереднього місця роботи.

Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, - згідно з контрактом.


Вступники до аспірантури подають наступні документи:
1. Заява про вступ до аспірантури - подається на ім'я ректора (з візами завідувача кафедри і декана факультету).

2. Особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 3х4, паспортними даними і копією трудової книжки, завірений печаткою і підписом начальнику відділу кадрів підприємства, установи або організації, де працює вступник).

3. Автобіографія

4. Протокол співбесіди з майбутнім керівником

5. Медична довідка (форма 086-У).

6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержано кваліфікації бакалавра, спеціаліста або магістра з додатками до диплому, завірені за місцем роботи.

7. Реферат з обраної спеціальності.

8. Список опублікованих наукових робіт і винаходів, завірений вченим секретарем (для осіб, які мають наукові праці).

9. Посвідчення про складені кандидатські іспити за формою 2.2 (для осіб, які склали канд. іспити до вступу в аспірантуру).

10. Копія довідки про ідентифікаційний код.

11. Угода про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення в 2-х примірниках або контракт у разі навчання поза державним замовленням.

12. Два конверти.

13. Документи вступників поточного року приймаються за наявності рекомендації ДЕК для вступу в аспірантуру, що оформляється витягом із засідання вченої Ради відповідного факультету.

Документи подаються до відділу аспірантури особисто вступником у швидкозшивачу за наявності паспорта та диплома про вищу освіту.

Документи приймаються до 19 вересня поточного року.

Вимоги до реферату:
Тема реферату вступника до аспірантури має бути актуальною у творчому і практичному відношеннях, пов'язана, як правило, з майбутнім науковим дисертаційним дослідженням, узгоджена з кафедрою, де ведеться аспірантська підготовка. Реферат - це цілком самостійна творча робота. Передбачаючи вступ до аспірантури, кандидат має право за 1-2 роки узгодити тему реферату із завідуючим відповідною кафедрою.

При оформленні реферату рекомендується дотримуватися такої його структури: • титульна сторінка,

 • план або зміст,

 • виклад основного матеріалу,

 • висновки,

 • бібліографія.

У разі використання літературних джерел необхідно подавати підрядкові посилання із зазначенням усіх необхідних компонентів бібліографічного опису цих публікацій: автор, назва роботи, місто, видавництво, рік, сторінки /для журнальних публікацій після назви роботи - назва журналу, рік, номер або випуск, сторінки/. Роботи класиків необхідно наводити за останніми виданнями творів. При цитуванні будь-якого з джерел цитата повинна виділятися з основного тексту лапками.

Реферат друкується на машинці, після чого робота має бути уважно вичитана. Всі сторінки, крім титульної, нумеруються.

Рекомендований обсяг реферату: природничі науки - 15-20 стор., суспільні і гуманітарні науки - 25-30 стор. машинопису.

Реферат, підписаний вступником, подається на відповідну кафедру для перевірки і з одержаною оцінкою здається разом з документами до аспірантури.

Титульна сторінка реферату повинна містити такі відомості. Вгорі: "Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара". Всередині - тема реферату. Нижче праворуч - прізвище, ім'я, по батькові автора із зазначенням обраної спеціальності.

Внизу: "Дніпропетровськ" і рік написання.

Замість реферату можуть подаватися друковані роботи, у яких кандидат в аспірантуру є автором або співавтором за напрямком обраного наукового дослідження.

Реферат або друковані роботи вступника до аспірантури рецензує, як правило, майбутній науковий керівник. Кожну рецензію після перегляду додатково підписує завідуючий кафедрою, за якою приймається аспірант.

Оцінюється реферат за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". Оцінка має бути добре аргументованою. У разі отримання оцінки "незадовільно" з реферату вступник не допускається до вступних іспитів.
Ректору ДНУ

проф. Полякову М.В.Міщенка Миколи Сергійовича,

випускника 2012 року,

гр. ЕК – 02-11


Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка