Перелік тем для участі у КонкурсіСкачати 444.5 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації20.11.2018
Розмір444.5 Kb.
#65619
1   2   3

Групи продовженого дня
Презентації та розробки занять з питань організації самопідготовки у групі продовженого дня, проведення гуртків.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА:

Іноземні мови: англійська, німецька, французька мови

5-11 класи

Матеріал спрямований на формування в учнів здатності застосування знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях згідно відокремлених в навчальних програмах з іноземних мов для 5-9 та 10-11 класів чотирьох інтегрованих змістових ліній, а саме:

 • «Громадянська відповідальність»;

 • «Екологічна безпека та сталий розвиток»;

 • «Здоров᾽я та безпека»;

 • «Підприємливість та фінансова грамотність».

Математика

5 клас

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ:

 • Порівняння натуральних чисел.

 • Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб натурального числа.

 • Ділення з остачею.

 • Числові вирази. Буквені вирази та формули.

 • Рівняння. Відрізок, пряма, промінь.

 • Шкала. Координатний промінь.

 • Кут та його градусна міра. Види кутів.

 • Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.

 • Прямокутник. Квадрат.

 • Площа і периметр прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб.

 • Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

 • Піраміда.

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ:

 • Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.

 • Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 • Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 • Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів.

 • Арифметичні дії з десятковими дробами.

 • Відсотки.

 • Середнє арифметичне. Середнє значення величини.

Алгебра

8 клас

Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ:

 • Степінь із цілим показником та його властивості.

 • Стандартний вигляд числа.

 • Раціональні вирази.

 • Раціональні дроби. Основна властивість раціонального дробу.

 • Арифметичні дії з раціональними дробами.

 • Раціональні рівняння.

 • Рівносильні рівняння.

 • Функція , її графік і властивості.

Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА:

 • Функція y = x2, її графік і властивості.

 • Арифметичний квадратний корінь. Властивості арифметичного квадратного кореня.

 • Раціональні числа.

 • Ірраціональні числа. Дійсні числа.

 • Функція , її графік і властивості

Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ:

 • Квадратні рівняння.

 • Формула коренів квадратного рівняння.

 • Теорема Вієта.

 • Квадратний тричлен.

 • Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

 • Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних.

 • Квадратне рівняння та рівняння які зводяться до квадратних, як математичні моделі прикладних задач.

9 клас

Тема 1. НЕРІВНОСТІ:

 • Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

 • Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною.

 • Числові проміжки.

 • Рівносильні нерівності.

 • Системи лінійних нерівностей з однією змінною.
Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ:

 • Числові послідовності.

 • Арифметична та геометрична прогресії, їх властивості. Формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій.

 • Формули суми перших n членів арифметичної та геометричної прогресій

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ:

 • Основні правила комбінаторики.

 • Частота та ймовірність випадкової події.

 • Початкові відомості про статистику.
 • Способи подання даних та їх обробки.

Геометрія

7 клас
Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ:

 • Трикутник і його елементи. Висота, бісектриса і медіана трикутника.

 • Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників.

 • Види трикутників.

 • Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.

 • Нерівність трикутника.

 • Сума кутів трикутника.

 • Зовнішній кут трикутника та його властивості.

 • Властивості прямокутних трикутників.

8 клас
Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ:

 • Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника. Паралелограм, його властивості й ознаки.

 • Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція.

 • Вписані та центральні кути. Вписані та описані чотирикутники.

 • Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості.
 • Середня лінія трапеції, її властивості.

Біологія

6 клас

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності.

Тема 4. Різноманітність рослин.8 клас

Тема 1. Організм людини як біологічна система.

Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини.

Тема 6. Транспорт речовин.

Тема 8. Зв’язок організму із зовнішнім середовищем. Нервова система.

Тема 9. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи.

Тема 10. Вища нервова діяльність.9 клас

Тема 6. Еволюція органічного світу.

Тема 7. Біорізноманіття.

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи.

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини.10 клас

Розділ II. Клітинний рівень організації живої природи:

Тема 2. Цитоплазма клітин

Тема 3. Клітина як цілісна система.


11 клас

Розділ IV. Надорганізмові рівні організації живої природи:

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера.Розділ V. Історичний розвиток органічного світу:

Тема 1. Основи еволюційного вчення.

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.


Екологія:

11 клас

Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень.

Тема 6. Проблема збалансованого природокористування.Географія

6 клас

ВСТУП:

 • Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини.

 • Основні джерела географічної інформації.

 • Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

РОЗДІЛ 4. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ:

 • Тема 3. Вплив людини на природу.

7 клас

ВСТУП:

 • Материки і океани як об’єкти вивчення регіональної географії

 • Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

 • Основні джерела географічної інформації про материки і океани. Карти, їх класифікація.

8 клас

ВСТУП.

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ:

 • Тема 2. Розселення.

 • Тема 5. Зайнятість населення в світі та Україні.

9 клас (всі теми за новою програмою)

ВСТУП

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ ІІІ. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ ІV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВАЕКОНОМІКА
 • Факультативи;

 • Дидактичні матеріали;

 • Електронні посібники;

 • Методичні матеріали та рекомендації.

Хімія

7 клас

Тема 2 Кисень:

 • Маркування небезпечних речовин.

 • Застосування та біологічна роль кисню.

Хімічний експеримент (практичні роботи, домашній експеримент).

8 клас

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома:

 • Структура періодичної системи хімічних елементів.

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук:

 • Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук.

 • Поширення у природі та використання оксидів, кислот основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Розрахункові задачі.

9 клас

Повторення найважливіших понять курсу хімії 8 класу.

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки.

Тема 4. Узагальнення знань з хімії.

Фізика

8 клас

Розділ 1. Теплові явища.

Розробки навчальних проектів.9 клас

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі.

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики.

Розділ 5. Рух і взаємодія. закони збереження.

фізика та екологія.

Розробки навчальних проектів.


Астрономія

11 клас

Тема 3. Методи та засоби астрономічних досліджень.

Тема 6. Зорі. Еволюція зір.

Тема 7. Наша Галактика.

Тема 8. Будова й еволюція Всесвіту.

Тема 9. Життя у Всесвіті.

Всесвітня історія

6 клас

Життя людей за первісних часів.

8 клас

Людина ранньої нової доби.

Європейське Відродження.

Практичні заняття із всесвітньої історії. 8 клас.


9 клас

Європа і Америка у добу об’єднання і модернізації суспільства.

Практичні заняття із всесвітньої історії. 9 клас.10 клас

Провідні держави світу в 20-30-х рр. ХХ ст.

Практичні заняття із всесвітньої історії. 10 клас.11 клас

Друга світова війна. Світ після Другої світової війни.

Практичні заняття із всесвітньої історії. 11 клас.Історія України

8 клас

Українські землі другій половині ХVІІІ ст.

Практичні заняття із історії України. 8 клас.9 клас

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій у ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

Соціально-економічне життя народу та український національний рух на початку ХІХ ст.10 клас

Українські земні на початку ХХ ст.

Початок Української революції (1917 – квітень 1918 рр.).

Наш край у 1900 – 1939 рр.

Практичні заняття із історії України. 10 клас.Правознавство

10 клас

Основи приватного права України.

Курс «Людина і світ»

11 клас

Демократія .

Нація.


Полікультурність.

Україна і світ.Християнська етика

6 клас

Слово Боже виховує нас.

Етика людський взаємин у світлі христового вчення.

Основи морального життя.


Інформатика

5 клас

Алгоритми та програми.

Мережеві технології та Інтернет.6 клас

Комп’ютерна графіка.

Алгоритми та програми.7 клас

Створення та опрацювання числових даних.

Основи алгоритмізації та програмування.

Розв’язування компетентнісних задач, виконання. індивідуальних і групових навчальних проектів.


8 клас

Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа.

Основи алгоритмізації та програмування.9 клас

Створення та опрацювання графічних зображень.

Комп’ютерні мережі.10 клас

Служби Інтернету.

11 клас

Моделювання. Основи алгоритмізації.

Бази даних. Системи управління базами даних.

Системи опрацювання табличних даних.


Образотворче мистецтво

електронний посібник (збірник) з відео майстер-класами поетапності виконання практичних художньо-творчих завдань5 клас

(за підручником Масол Л.М., КалініченкоО.В. ТОВ «СИЦИЯ»):

Тема 1. Початок зоряного шляху.

Тема 2. Кольорові простори Всесвіту.

Тема 3. Армія зоряних світів.

Тема 4. Підготовка до свята.

Тема 5. Міжгалактичний мистецький фестиваль.6 клас

Тема 1. Анімалістичний жанр.

Тема 2. Пейзаж.

Тема 3. Портрет.

Тема 4. Побутовий жанр.

Тема 5. Натюрморт.

Тема 6. Історичний жанр та його різновиди.7 клас

Тема 1. Архітектура.

Тема 2. Декоративно-прикладне мистецтво.Тема 3. Дизайн і його види.

Інтегрований курс «Мистецтво»:

5 клас

Тема 1. Народне і професійне мистецтво:

 • Походження мистецтва.

 • Одвічні ритми мистецтва.

 • Чарівні візерунки.

 • Східні мелодії.

 • Краса в різноманітті. Мистецтво у храмі.

 • Палітра тембрів і симфонія кольорів. Контрасти та відтінки.

 • Панорама мистецтв.

Тема 2. Взаємодія і синтез мистецтва:

 • Коли всі мистецтва разом.

 • Цирк – мистецтво сповнене радості.

 • У царстві Мельпомени.

 • У музичному театрі.

 • Наймолодша муза.

 • Ансамбль: у єдності – гармонія.

 • Час новітній створює красу.

 • Мистецький дивосвіт.

6 клас

Тема 1. Образи людини в мистецьких жанрах:

 • Ці жанри, жанри, жанри.

 • Портрет-дзеркало душі.

 • Від камерного портрета до камерної музики.

 • Від камерної музики до камерного портрета.

 • Герої міфів і легенд. Античні міфи в оперному жанрі. Опера: сюжети народних легенд.

 • Гімн людині.

 • Герої міфів і легенд.

 • Панорама мистецтв.

Тема 2. Образи природи в мистецьких жанрах:

 • Світ тварин у мистецтві. Програмна і не програмна музика: п’єси – мініатюри.

 • Камерно-інструментальний жанр: сюїта.

 • Камерно-інструментальний жанр: соната.

 • Камерно-інструментальний жанр: варіації, рондо.

 • Пасторальні настрої. Ноктюрн.

 • Пасторальні настрої. Симфонічна музика.

 • Пастораль у музиці.

 • Пори року: концерт.

 • Симфонічні картини й ескізи.

 • Фантазії ближньої польоти: симфонічна поема.

 • Музика і театр: увертюра, інтродукція.

 • Музика і театр: опера-балет.

 • Музика і театр: цей завжди неповторний балет.

 • Зустріч жанрів у музичному творі: етюд-картина.

 • Україна – дивосвіт. Музичні фантазії.

7 клас

Тема 1. Мистецтво в нашому житті:

 • Музичні символи України.

 • Нове життя народних мелодій.

 • Народна творчість – натхнення для митців.

 • Етнічні мотиви в класичній і сучасній музиці.

 • Музика – мистецтво минулого і сучасності.

 • Музика і театр: опера, балет.

 • Музика і кіномистецтво: екранізація, римейк, саундтрек.

 • Музика і архітектура.

 • Сокральна музика

Тема 2. Новітні мистецькі явища, дизайн:

 • Новітні мистецькі явища, дизайн. Витоки джазу.

 • Новітні мистецькі явища, дизайн. Джазове виконавство.

 • Джаз і класична музика.

 • Народження рок-н-ролу.

 • Рок музика.

 • Сучасна рок-музика.

 • Музичний театр.

 • Рок-опера.

 • Телемюзикл.

 • Поп-музика, диско.

 • Авторська пісня.

 • Шансон.

8 клас

Розділ 1. Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій:

 • Стиль у мистецтві.

 • Античний стиль.

 • У світі античності.

 • Вітчизняні пам’ятки античної культури.

 • Візантійський стиль.

 • Мистецтво Візантійської імперії.

 • Романський стиль.

 • Романське мистецтво.

 • Готичний стиль.

 • Готичне мистецтво.

 • Вітчизняні пам’ятки мистецтва Середньовіччя.

 • Епоха ренесансу.

 • Живопис ренесансу.

 • Музичне, театральне, декоративне мистецтво ренесансу.

 • Вітчизняні, архітектурні пам’ятки епохи ренесансу.

 • Мистецтво в культурі минулого.

Розділ 2. Стилі та напрями мистецтва:

 • Стиль бароко.

 • Мистецтво бароко.

 • Музичне і театральне мистецтво бароко.

 • Стиль рококо.

 • Живописне, музичне та театральне мистецтво рококо.

 • Бароко і рококо в українському мистецтві.

 • Стиль класицизм.

 • Живопис і мода класицизму.

 • Музика і театр класицизму.

 • Українські пам’ятки класицизму.

 • Стиль романтизм.

 • Стиль романтизм у живопису.

 • Стиль романтизм у музиці та театрі.

 • Стиль реалізм.

 • Стиль реалізм у живописі, музиці та театральному мистецтві.

 • Романтизм і реалізм в українському мистецтві.

 • Романтизм та реалізм у світовій культурі.

9 клас

Тема 1. Стилі та напрями мистецтва:

- Повторення стилів, що вивчалися у 8 класі (неокласицизм, неоромантизм).

- Імпресіонізм та постімпресіонізм в мистецтві.

- Модерн в архітектурі та декоративно-прикладному мистецтві.

- Модернізм (введення) абстракціонізм, футуризм, кубізм, експресіонізм, сюрреалізм.

- Соцреалізм.

- Посмодернізм, сучасні мистецькі практики.

- Спадщина видатних діячів вітчизняного мистецтва.

- Школи і лідери європейського мистецтва.

- Символізм-вступ у ХХ століття.

- Мінливість вражень імпресіоністів.

- Митці авангарду: кубізм, футуризм, кубофутуризм.

- Лабіринтами художньої абстракції.

- У пошуках художньої експресії.

- Повернення ідеалів краси минулого.

- Постмодернізм.

- Мова і види кіномистецтва.

- Жанри і стилі кіномистецтва.

- Українське кіно.

- Кінематографічні професії та школи.

- Телебачення: погляд у світ.

- Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки.

- Фоторафія, реклама.

- Мистецтво в діалозі культур.Художня культура

11 клас

Розділ ІІ. Музичне мистецтво:

 • Тема 2. Музична культура Індії і Далекого Сходу;

 • Тема 3. Музичні ритми Америки.

Розділ ІV. Кіномистецтво:

- Тема 1. Світове кіномистецтво.Музичне мистецтво

5 клас

Тема. Види музичного мистецтва:

 • Музика як вид мистецтва;

 • Народна музика;

 • Професійна музика;

 • Взаємодія музики з іншими видами мистецтва (образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно)

6 клас

Тема 4. Жанри симфонічної музики:

- Жанрова палітра симфонічної музики;

- Характерні ознаки жанру увертюри. Історія розвитку жанру. Увертюра як самостійний жанр симфонічної музики;

- Українська симфонічна поема.7 клас

Тема 1. Мистецтво в нашому житті:

- Пісні рідного дому;

- Вокальні перевтілювання. Історія двох вальсів;

- Інструментальні перевтілювання. Електронне аранжування, стилізація»Тема 2. Новітні музичні явища:

 • Сучасна музика. Стилі та напрями;

 • Історія року;

 • Популярна пісня – зіркові імена;

 • Диско;

 • Шансон;

 • Барди.

Українська література

5 клас

Світ фантазії, мудрості:

- Світогляд народу, його морально-естетичні принципи в казці «Яйце-райце».

- Фантастичне і реальне, смішне і страшне у казці «Летючий корабель».

- Степан Васильченко «В бур’янах».

- Оксана Іваненко «Тарасові шляхи» .

- Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі».6 клас

Я і світ:

 • С. Чернілевський. «Теплота родинного інтиму», «Забула внучка в баби черевички».

 • П.Глазовий «Кухлик».

Література рідного краю

- Микита Шумило «Я дуже-дуже люблю діда Панька».7 клас

Із пісенних скарбів:

- Коломийки.Про далекі минулі часи:

 • Андрій Чайковський. «За сестрою».

«Ти знаєш, що ти людина»:

 • Степан Процюк. «Аргонавти».

 • В.Івасюк «Червона рута», «Балада про мальви», «Я піду в далекі гори», «Водограй».

Література рідного краю:

 • О.Месевря. «Соняшник у відрі».

Урок-підсумок.

8 клас

Світ української поезії:

 • В.Голобородько «З дитинства: дощ», «Наша мова», «Теплі слова».

З української прози:

- М.Коцюбинський. Проблема волі людини та можливостей її здобуття у повісті «Дорогою ціною».

- О.Довженко – видатний український кінорежисер і письменник.

- О.Довженко «Ніч перед боєм».Український гумор:

- В.Чемерис «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».Література рідного краю:

 • С.Носань «Диваківці, або Котигорошко і Понтій Пілат з Холодного яру».

9 клас

Вступ:

 • Роль і місце літератури в житті нації.

 • Розвиток літератури.

Усна народна творчість

 • Жартівлива пісня «Ой під вишнею, під черешнею».

Оригінальна література княжої Руси-України:

 • «Слово о полку Ігоревім» - давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу.

Нова українська література:

 • М.Гоголь. Повість «Тарас Бульба»

 • Т.Шевченко. Біблійні мотиви в поезіях періоду після заслання. Ідея єдності і згоди в поезії «Зло начинающих спини…»

Література рідного краю:

- О.Месевря «А де те серце?»10 клас

Література 70-90-х років ХІХст.:

 • Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»,

«Князь Єремія Вишневецький».

Українська драматургія і театр 70-90-х років ХІХст.:

 • Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля», «Сава Чалий».

 • М.Старицький «Талан».

 • П.Грабовський. Життя і творчість.

 • Іван Франко «Легенди про вічне життя», «Мойсей». Жіноча доля в новітній інтерпретації у новелі І.Франка «Сойчине крило».

 • Змалювання життя і побуту провінційної інтелігенції у повісті І. Франка «Перехресні стежки».

Українська література 1910-х років:

 • Михайло Коцюбинський «На острові», «Хвала життю», «Під мінаретами».

 • Проблема людини і землі у повісті «Fata morgana» М.Коцюбинського.

 • Ольга Кобилянська «Земля» – психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину та кари; «Царівна».

 • Василь Стефаник «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції.

 • В.Стефаник «Новина», «Марія».

 • Микола Вороний «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Інфанта», «Євшан-зілля».

 • Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..» «По дорозі в Казку».

 • Володимир Винниченко. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина». Імпресіонізм новели «Момент».

 • Огляд романістики В.Винниченка («Слово за тобою, Сталіне!», «Записки кирпатого Мефістофеля»).

 • Жанрово-тематичне багатство драматичних творів В.Винниченка.

 • Актуальність морально-філософських проблем у драмі В.Винниченка «Гріх».

Література рідного краю:

 • Валентина Коваленко. «Трунок Сварожого рога».

11 клас

Каталог: arhiv -> doc
doc -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
doc -> Конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл «Світ моїх прав»
doc -> Наказ №68 Про стан та заходи щодо удосконалення Цивільної оборони Міністерства Освіти і науки України
doc -> Інтернет-семінар за темою: «Акмеологічні стратегії розвитку логічного мислення, або як навчити учнів мислити» Мета семінару
doc -> “Хто володіє інформацією, той володіє світом.”
doc -> Методичні рекомендації щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів
doc -> Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення
doc -> Навчально–методичне забезпечення вивчення інформатики в 5-7 кл та 9-11 класах
doc -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Вид дім «Освіта», 2013
doc -> Керівникам органів управління освітою, завідуючим районними, міськими методичними кабінетами

Скачати 444.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка