Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справиСкачати 219.65 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір219.65 Kb.
Пропонуємо ознайомитися із " Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи"/ (станом на 03.01.2017 р.)

Стандарт

Назва стандарту

Дата введення документа в дію

Державні стандарти України

ДСТУ 33.001:2013

Страховий фонд документації. Основні положення. - На заміну ДСТУ В 33.001-94

01.01.2014

ДСТУ 33.002:2007

Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять.

01.01.2009

ДСТУ 33.102-2015

Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування. – На заміну ДСТУ В 33.102-99

01.04.2017

ДСТУ 33.116:2010

Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги. – Вперше

01.07.2012

ДСТУ 33.211:2016

Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання. – Вперше

01.07.2017

ДСТУ 33.401:2002

Страховий фонд документації. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду

01.01.2004 – 01.04.2017

ДСТУ 33.401:2015

Страховий фонд документації. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду. – На заміну ДСТУ 33.401-2002

01.04.2017

ДСТУ 2272:2006

Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.

01.07.2007

ДСТУ 2293:2014

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 2293-99

01.05.2015

ДСТУ 2394-94

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985)

Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. – На заміну ДСТУ 2395-94

01.07.2001

ДСТУ 2398-94

Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2732:2004

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.

01.07.2005

ДСТУ 3008-95

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

01.01.1996- 01.07.2017

ДСТУ 3008:2015

Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. На заміну ДСТУ 3008-95

01.07.2017

ДСТУ 3017:2015

Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. – На заміну ДСТУ 3017-95

01.07.2016

ДСТУ 3018-95

Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.

01.01.1996 – 01.07.2017

ДСТУ 3144-95

Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3145-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3294-95

Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.

01.01.1997

ДСТУ 3578-97

Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.    

01.01.1998

ДСТУ 3582:2013

Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97.

01.01.2014

ДСТУ 3814:2013

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). На заміну ДСТУ 3814-98

01.01.2014

ДСТУ 3843-99

Державна уніфікована система документації. Основні положення.

01.07.2000

ДСТУ 3899:2013

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94

01.01.2014

ДСТУ 3900.101:2014

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. На заміну ДСТУ 3900-99

01.04.2015

ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985)

Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення.

01.01.2002

ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986)

Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення.

01.01.2002

ДСТУ 4163-2003

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

01.09.2003

ДСТУ 4331:2004

Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ).

01.07.2005

ДСТУ 4419:2005

Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять.

01.07.2006

ДСТУ 4447:2005

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги.

01.10.2006

ДСТУ 4489:2005

Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів.

01.10.2006

ДСТУ 4515:2006

Інформація і документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ).

01.10.2007

ДСТУ 4861:2007 

Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ)

01.01.2009

ДСТУ 5034:2008

Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять.

01.01.2009

ДСТУ 5099:2008

Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення.

01.01.2010

ДСТУ 6095:2009

СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88 – 2003, MOD).

01.07.2009

ДСТУ 6096:2009

СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD).

01.07 2009

ДСТУ 7093:2009

СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD).

01.04.2010

ДСТУ 7152:2010

Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах та збірниках.

01.10.2010

ДСТУ 7157:2010

Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості.

01.07.2010

ДСТУ 7342:2013

Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях. - Вперше

01.01.2014

ДСТУ 7343:2013

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ). - Вперше

01.01.2014

ДСТУ 7361:2013

Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. - Вперше

01.01.2014

ДСТУ 7448:2013

Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять

01.07. 2014

ДСТУ 8299:2015

Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях. – Вперше 

01.07.2017

ДСТУ 8302:2015

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Вперше

01.07.2016

ДСТУ 8344:2015

Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. – Вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95)

01.07.2017

ДСТУ 8602:2015

Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення. – Вперше

01.07.2017

Національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ГОСТ 7.22:2004

СІБВС. Промислові каталоги. Загальні вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT)

01.01.2005

ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96)

СІБВС. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.50:2006

СІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)

01.07.2007

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003

СІБВС. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)

01.07.2014

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 
(ИСО 5963-85)

СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.66:2009

СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85) IDT)

01.12.2009 – 01.01.2018

ДСТУ ГОСТ 7.71:2003
(ИСО 6862-96)

СІБВС. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007

СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT).

01.04.2008

ДСТУ ГОСТ 7.84:2008

СІБВС. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT).

01.01.2009

ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94)

СІБВС. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT).

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008

СІБВС. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT).

01.10.2008

ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76)

СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT).

01.12.2009 – 01.01.2018

ДСТУ ГОСТ 25807-2003

Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT).

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 31078:2004

Захист інформації. Випробування програмних засобів  на наявність комп'ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT.).

01.07.2005

ДСТУ ГОСТ 31279:2005

Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT).

01.07.2006

Міждержавні стандарти України, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації ISO

ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT)

Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика. – Вперше

01.09.2016

ДСТУ ISO 3166-1:2009

Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). – На заміну ДСТУ ISO 3166-1:2000

01.03.2010

ДСТУ ISO 3901:2005

Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT).

01.10.2005

ДСТУ ISO 4087-2007

Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільми 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT). – Вперше

01.07.2009

ДСТУ ISO 5127:2007

Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT). – Вперше

01.10.2009

ДСТУ ISO 7154:2010

Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки.

01.01.2012

ДСТУ ISO 7220:2005

Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT). – Вперше

01.01.2008

ДСТУ ISO 8459-1:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч.1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ISO 8459-2:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ISO 8459-3:2005

Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT).

01.01.2008

ДСТУ ISO 8459-4:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ISO 8459-5:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ISO 8601:2010

Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT).

01.01.2012

ДСТУ ISO 9004:2012

Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT). На заміну ДСТУ ISO 9004-2001.

01.05.2013

ДСТУ ISO 10161-1:2010

Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу.

01.07.2012

ДСТУ ISO 10161-2:2010

Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS).

01.01.2012

ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT)

Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек

01.09.2016

ДСТУ ISO 12083:2010

Інформація та документація. Підготування та розмічання електронних рукописів (ISO 12083:1994, IDT).

01.07.2012

ДСТУ ISO 16439:2016
(ISO 16439:2014, IDT)

Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек. – Вперше 

01.09.2016

ДСТУ ISO 17933:2010

Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI).

01.01.2012

ДСТУ ISO 20252:2008

Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT).

01.07.2010

ДСТУ ISO 30300:2015

Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT). – Вперше 

01.01.2017

ДСТУ ISO 30301:2015

Інформація та документація. Системи керування документами. Вимоги (ISO 30301:2011, IDT). – Вперше

01.01.2016

ДСТУ ISO/IEC 9075-1:2008

Інформаційні технології. Мови баз даних SQL. Частина 1. Середовище.

01.01.2010

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015

Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проектами (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDT). – Вперше 

01.01.2017

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 23026:2015

Розробка програмного забезпечення. Рекомендована практика для Інтернету. Розробка веб-сайтів і життєвий цикл веб-сайтів ISO/IEC/IEEE 23026:2015, IDT). – Вперше

01.01.2016

ДСТУ-Н ПМГ 48:2007

Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT). – Вперше 

01.10.2007

Галузеві стандарти України

ГСТУ 29.4-2001

Обкладинки та палітурки. Типи.

01.01.2002

ГСТУ 55.001-98

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.

01.01.1999

ГСТУ 55.002-2002

Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги.

01.09.2002

ГСТУ 55.003-2003

Кінодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.

01.09.2003

ГСТУ 75.11.6-01-98

Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам.

17.09.1998

Державні класифікатори

ДК 003:2010

Класифікатор професій (КП) .

01.11.2010

ДК 004-2008

Український класифікатор нормативних  документів  (ICS:2004, МОD).

01.04.2009

ДК 010-98

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).

01.06.1999

ДК 015-97

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД).

01.04.1998

Республіканські стандарти колишньої УРСР

РСТ УССР 1829-78

Стелажі бібліотечні. Загальні технічні вимоги.

01.07.79

РСТ УССР 1459-88

Работы переплетные. Общие технические условия.

чинний
Міждержавні стандарти

 

ГОСТ 4.482-87

СПКП. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей.

01.07.1988-01.01.2018

ГОСТ 7.0-84

СИБИД.  Библиографическая деятельность. Основные термины и определения.

01.01.1986-01.01.2018

ГОСТ 7.12-93

СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общин требования и правила.

01.01.1997

ГОСТ 7.14-84

СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Структура записи.

01.01.1985-01.01.2018

ГОСТ 7.19-85

СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Содержание записи.

01.01.1986-01.01.2018

ГОСТ 7.20-2000

СИБИД. Библиотечная статистика.

01.09.2002

ГОСГ 7.27-80

СИБИД. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения.

01.01.1982- 01.01.2018

ГОСТ 7.29-80

СИБИД. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.

01.01.1982-01.012018

ГОСТ 7.30-80

СИБИД. Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.

01.01.1982-01.01.2018

ГОСТ 7.31-89

СИБИД. Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. Общие требования.

01.01.1990-01.01.2018

  ГОСТ 7.38-82

СИБИД. Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в области науки, техники и производства.

01.01.1983-01.01.2018

  ГОСТ 7.47-84

СИБИД. Коммуникативный формат для словарей  информационных языков и терминологических данных. Содержание записи.

01.01.1985-01.01.2018

 ГОСТ 7.48-90

СИБИД. Консервация документов. Основные термины и определения.

01.01.1991-01.01.2018

ГОСТ 7.52-85

СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.

01.07.1986-01.01.2018

ГОСТ 7.55-99

СИБИД. Основные положения.

01.07.2001

ГОСТ 7.57-89

СИБИД. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.

01.07.1990-01.01.2018

ГОСТ 7.60-90

СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения.

01.01.1991-01.01.2018

ГОСТ 7.61-90

СИБИД. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования.

01.01.1991-01.01.2018

ГОСТ 7.62-90

СИБИД. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования.

01.01.1991-01.01.2018

ГОСТ 7.64-90

СИБИД. Представление дат и времени дня. Общие требования.

01.07.1991-01.01.2018

ГОСТ 7.77-98

СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения.

01.01.2000

ГОСТ 7.78-99

СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели.

01.01.2001
ГОСТ 13.0.001-84

Репрография. Основные положения.

01.07.1985-01.01.2018
ГОСТ 13.0.002-84

Репрография. Термины и определения.

01.07.1985-01.01.2018
ГОСТ 13.0.003-2000

Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения.

01.01.2002
ГОСТ 13.1.001-85

Репрография. Микрография. Основные положения.

01.07.1986-01.01.2018
ГОСТ 13.1.101-93

Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения.

01.01.1997
ГОСТ 13.1.105-91

Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы.

01.07.1991-01.01.2018
ГОСТ 13.1.116-90

Репрография. Микрография периодических изданий. Общие требования и нормы.

01.07.1991-01.01.2018
ГОСТ 16487-83

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения

01.01.1085-01.01.2018
ГОСТ 19605-74

Организация труда. Основные понятия. Термины и определения

01.08.1974-01.01.2018


Скачати 219.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка