Перша літера української та інших кириличних абеток Філологічні наукиСкачати 328.72 Kb.
Сторінка23/31
Дата конвертації11.03.2019
Розмір328.72 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31


Акулолисицеві

(Alopiidae), родина хрящових риб ряду ламноподібних

Біологічні наукиАкуломолотові

(Sphyrnidae), родина хрящових риб ряду кархароподібних

Біологічні наукиАкультурація

взаємовплив культур, результат впливу, що характеризується сприйняттям однією з культур елементів іншої та виникненням нових культурних явищ

КультурологіяАкультурація політична

процес взаємовпливу політичних культур, прийняття одним народом повністю або частково політичної культури іншого народу

Політичні наукиАкумулятор

1) пристрій для нагромадження енергії; 2) в обчислювальній техніці – регістр, у якому протягом виконання операції може розміщуватись один операнд, на місце якого потім запишеться результат операції

Технічні наукиАкумуляція (в біології)

накопичення ознак чи речовин або хім. елементів в організмі або середовищі

Біологічні наукиАкумуляція коштів

Процес поступового нагромадження коштів особою, фірмою, країною

Економічні наукиАкумуляція у геології

в геології нагромадження на поверхні суходолу або на дні водного басейну мінеральних частинок чи органічних решток; в біології накопичення ознак або хімічних речовин

Геологічні наукиАкумуляція у мовознавстві

збільшення вживаності слова, звороту та ін. в одній мові під впливом іншої, де відповідний вислів значно вживаніший

Філологічні наукиАкунья, Крістобаль де

(1597–1675), місіонер-єзуїт та мандрівник, автор першого опису ріки Амазонка, Іспанія – Еквадор – Перу

Історичні наукиАкупедія

розділ загальної педагогіки, що досліджує проблеми виховання й навчання дітей з вадами слуху

ПедагогікаАкупресура

точковий масаж, підвид рефлексотерапії

Медичні наукиАкупунктура

лікування вколюванням тонких голочок у спeціальні точки шкіри

Медичні наукиАкупунктура суспільства

відчутні (уразливі) точки в певних сферах суспільного життя, які можуть майже за незначного впливу на них (діяння) справляти вплив на все життя суспільства, його розвиток

Соціологія (замовлено)Акустика

розділ фізики, який вивчає пружні коливання та хвилі (у вужчому сенсі – звук), їх взаємодію з речовиною

ФізикаАкустика атмосферна

розділ акустики, що вивчає поширення і генерацію звуку в реальній атмосфері, досліджує атмосферу акустичними методами

ФізикаАкустика будівельна

наука, що вивчає поширення звуку в закритих приміщеннях

Технічні наукиАкустика мовна

розділ загальної акустики, що вивчає структуру мовного сигналу, процеси породження та сприйняття мовлення у людини

Філологічні наукиАкустика музична

наука, яка вивчає об’єктивні фізичні закономірності музики в зв’язку з її сприйманням і виконанням

МистецтвознавствоАкустико-оптичний метод

метод неруйнівного контролю, що ґрунтується на прийманні акустичних коливань за допомогою волоконних світловодів

Технічні наукиАкустична музика

жанр масової молодіжної музики

МистецтвознавствоАкустична система

апарат, призначений для перетворення електричних сигналів звукової частоти в акустичні та випромінювання звуку в навколишнє повітряне середовище

Технічні наукиАкустична теорія мовлення

концепція фізичних особливостей діяльності мовця як побудови звукового повідомлення через звукові коливання

Філологічні наукиАкустичне навантаження

силовий вплив на конструкцію, що виявляється як звуковий тиск на її поверхню

Технічні наукиАкустичний контроль

область випробування матеріалів і виробів, що ґрунтується на застосуванні пружних коливань і хвиль

Технічні наукиАкустичний парамагнітний резонанс

поглинання фононів певної частоти системою електронних спінів парамагнетика, коли енергія фонона збігається з різницею між енергетичними рівнями парамагнітного іона у магнітному полі

ФізикаАкустичний ядерний магнітний резонанс

поглинання фононів певної частоти системою ядерних спінів твердого тіла, коли енергія фонона збігається з різницею між енергетичними рівнями ядерних спінів у магнітному полі

ФізикаАкустичні матеріали

матеріали, що зменшують енергію звукових хвиль (рівень шумів), поліпшуючи акустичні властивості приміщень

Технічні наукиАкустоелектричний ефект

поява у провіднику постійного струму у замкненому колі при поширенні в ньому акустичної хвилі

ФізикаАкустоелектроніка

розділ акустики, що займається дослідженням принципів побудови пристроїв для перетворення та обробки радіосигналів

Технічні наукиАкустоелектронна взаємодія

взаємодія акустичних хвиль з електронами провідності

ФізикаАкустоелектронний виріб

радіоелектронна апаратура, що виконує певну функцію на основі процесів збудження, поширення і перетворення акустичних хвиль у пружному середовищі й (чи) на взаємодії їх з електромагнітними полями

Технічні наукиАкустоелектронний резонатор

акустоелектронний виріб, принцип дії якого грунтується на використанні явища резонансу акустичної хвилі в обмеженому середовищі

Технічні наукиАкустооптика

розділ фізики, що вивчає взаємодію оптичних і акустичних хвиль

ФізикаАкустооптичний ефект

зміна деяких оптичних параметрів речовин під дією акустичних ультразвукових коливань

Технічні наукиАкут

1) один з видів тонічного наголосу в давньогрецькій мові, 2) інтонація сучасної литовської мови, 3) праслов’янська інтонація довгих складів, 4) вид музичного наголосу у шведській мові, 5) діакритичний знак

Філологічні наукиАкутагава, Рюноске

(1892–1927), письменник, класик нової японської літератури, Японія

Філологічні наукиАкушерство

галузь клінічної медицини та наука про фізіологію вагітності та пологів

Медичні наукиАкцелерація

див. Акселерація

Біологічні наукиАкцент

виділення окремого звука або акорду шляхом його посилення чи ритмічного подовження, зміни гармонії, тембру, напряму мелодичного руху

МистецтвознавствоАкцент у мовознавстві

виділення складу в слові силою і тривалістю вимови

Філологічні наукиАкцентні мови

мови, у яких як просодичний засіб використовується динамічний або квантативний наголос

Філологічні наукиАкцентологія

розділ мовознавства, що вивчає природу і функціонування наголосу, а також система пов’язаних з наголосом явищ мови

Філологічні наукиАкцентуації характеру

відхилення у розвитку емоційно-вольової та мотиваційної сфери особистості, що проявляються в надмірному посиленні окремих рис характеру

ПсихологіяАкцентуація

1) система наголосів у мові або групі споріднених мов, 2) позначення наголосів на письмі, 3) виділення за допомогою наголосу окремих елементів слова чи фрази

Філологічні наукиАкцепт

безумовна згода на оплату або гарантування оплати документів

Юридичні науки

ОнлайнАкцепт / Акцептант

особа, яка бере на себе зобов’язання платежу за переказним векселем (трасат або посередник в акцепті)

Економічні наукиАкцептний дім

фінансова установа, яка спеціалізується на акцепті або гарантуванні векселя і, отже, створює можливості для руху векселя на ринку цінних паперів

Економічні наукиАкцептор

структурний дефект у кристалі (домішковий атом, вакансія, дислокація тощо), який надає кристалу дірковий тип провідності

ФізикаАкцептор

молекула, яка при переносі енергії або електрона приймає енергію (електрон) від донора; в біохімії — речовина, що полегшує окислення субстрату

ХіміяАкцесія

1) нагромадження власності, передусім у формі нерухомості; 2) приєднання до договору, угоди

Юридичні науки

ОнлайнАкцесорні зобов’язння

зобов'язання, що є похідними, залежними від основного зобов’язання

Юридичні науки

ОнлайнАкцесорні мінерали

мінерали, які містяться в гірських породах у малих кількостях

Геологічні наукиАкцидент-гротеск

стара назва прямого напівжирного рубаного шрифту

соцкомунікаціїАкциденція

випадкова, тимчасова, неістотна властивість предмета

Філософські наукиАкциз

непрямий податок на товар, переважно масового вжитку, або послугу, що включений до ціни товару або тарифу на послугу

Економічні наукиАкціонер

власник іменних акцій, зареєстрований в реєстрі акціонерів акціонерного товариства

Економічні наукиАкціонерне право

сукупність нормативних актів, правил, в яких фіксується право акціонерів та передбачено їх захист

Економічні наукиАкціонерне товариство

основна форма організації підприємств, капітал яких формується засновниками від продажу акцій та інших цінних паперів

Економічні наукиАкціонерний капітал

капітал акціонерного товариства, що формується у процесі об’єднання багатьох індивідуальних капіталів

Економічні наукиАкціонерний сертифікат

документ, який посвідчує право власності на акції

Економічні наукиАкціонізм

узагальнена назва практик сучасного мистецтва, в яких акцент мистецької діяльності перенесено з результату на процес

КультурологіяАкціонування

реорганізація юридичної особи внаслідок перетворення її на акціонерне товариство

Економічні наукиАкція

цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує часткову участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує право на участь в управлінні ним, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства

Економічні наукиАкція гуманітарна

дії миротворчих сил і міжнародних організацій, які спрямовані на забезпечення виживання цивільного населення, що постраждало від воєнних дій

Національна безпекаАкція політична

просторово і часово обмежена одноразова дія (або їх сукупність) суб’єкта політики, спрямована на досягнення конкретної політичної мети

Політичні наукиАкче

дрібна срібна монета 14–19 ст., що мала ходіння на території Османської імперії та суміжних держав

Історичні наукиАкчокракли, Осман Нурі

(1878–1938), поет, письменник, журналіст, історик-археолог, сходознавець, лінгвіст-поліґлот, етнограф, літературознавець, педагог, діяч кримськотатарського культурного відродження, Україна

Філологічні наукиАлабама

штат США

Географічні наукиАлагоас

штат Бразилії

Географічні наукиАладаглар

гірський хребет в горах Тавр, Туреччина

Географічні наукиАлазанська долина

див. Кахетинська рівнина

Географічні наукиАлазея

річка в Росії, впадає в Східно-Сибірське море, 1590 км

Географічні наукиАлазони

племінна група скіфів

Історичні наукиАлаїд

діючий вулкан у Великій гряді Курильських островів, Росія

Географічні наукиАлайський хребет

гірський хребет на Паміро-Алтаї, Киргизія, Таджикистан

Географічні наукиАлалія

відсутність або обмеженість мови у дітей внаслідок недорозвинення або пошкодження мовних ділянок головного мозку

Медичні наукиАламак

зірка у сузір’ї Андромеди

АстрономіяАландський, Павло Іванович

(1844–1883), мовознавець, історик, фахівець в галузі класичної філології та історії стародавніх Греції та Риму, Росія – Україна

Філологічні наукиАландські острови (Аланди)

1) група островів в Балтійському морі; 2) область (регіон) Фінляндії

Географічні наукиАлани

сарматське плем`я

Історичні наукиАланін

альфа-амінопропіонова кислота, аліфатична амінокислота; її L-ізомер входить до складу білків

ХіміяАланкара

термін у поетичному мистецтві Стародавньої Індії, що є сукупністю стилістичних форм – троп і фігур, спрямованих на прикрашання сенсу слова, надання мові характеру поетичної і збагачення поетичної прози та вірша

Філологічні наукиАлантоїн

органічна азотмістка сполука; екстракт Symphytum officinale (живокіст лікарський)

ХіміяАлантоїс

одна із зародкових оболонок плазунів, птахів і ссавців

Біологічні наукиАларіх I

(?–410), король вестготів у 395–410

Історичні наукиАларкон, Педро Антоніо де

(1833–1891), письменник, класик іспанської літератури, Іспанія

Філологічні наукиАлармізм політичний

набір ідей у західній політичній думці, пов’язаний з уявленнями про фатальні наслідки технологічних катастроф

Політичні наукиАлармістський настрій 

тривожний стан, схильність до паніки, до поширення неперевірених чуток

ПсихологіяАласи

зниження рельєфу земної поверхні переважно округлої форми

Географічні наукиАлатау

група гірських хребтів в Азії та Сибіру

Географічні наукиАлашань

пустеля на півночі Китаю

Географічні наукиАлашань (Хеланьшань)

гірський хребет в північній частині Китаю

Географічні наукиАлба

жудець Румунії

Географічні наукиАлбанія (Республіка Албанія)

незалежна держава у Південній Європі на південному сході Балканського півострова

Географічні наукиАлбанія Кавказька

див. Кавказька Албанія

Історичні наукиАлбанська література

див. Албанія.

Філологічні наукиАлбанська мова

ізольована індоєвропейська мова, яка утворює собою окрему групу мов, є продовженням зниклих давніх індоєвропейських мов Балканського півострова

Філологічні наукиАлбанська православна церква

автокефальна помісна православна церква на території Албанії, діє з 1926

РелігієзнавствоАлбанці

етнічна група, що говорить албанською мовою

Історичні наукиАлгар, Джеймс «Джим»

(1912–1998), американський кінорежисер, сценарист, мультиплікатор, «Золотий ведмідь» (1951), володар 8 премій «Оскар», США

МистецтвознавствоАлгебра

1) розділ математики, що вивчає математичні операції й відношеня, а також утворення, що базуються на них; 2) впорядкована пара множин A(R, E), де R — елементи, а E — операції над ними (тобто алгебраїчна система з порожньою множиною відношень)

МатематикаАлгебра Ґрассмана

алгебраїчна система, що застосовується для опису підпросторів векторного простору; див. Зовнішня алгебра

МатематикаАлгебра елементарна та теорія чисел

розділ алгебри, в якому вивчаються алгебраїчні вирази та рівняння над дійсними та комплексними числами без застосування понять змінної, функції, границі, множини

МатематикаАлгебра зовнішня

алгебраїчна система, що є узагальненням векторного добутку для лінійних просторів довільної розмірності

МатематикаАлгебра Келі

система гіперкомплексних чисел, 8-мірна алгебра над полем дійсних чисел

МатематикаАлгебра Кліффорда

унітарна асоціативна алгебра, що містись і утворена за допомогою векторного простору V з квадратичною формою Q

МатематикаАлгебра комутативна

розділ абстрактної алгебри, що вивчає властивості комутативних кілець і пов'язаних з ними об'єктів

МатематикаАлгебра лінійна

важлива частина алгебри, що вивчає вектори, векторні простори, лінійні відображення та системи лінійних рівнянь

МатематикаАлгебра логіки

розділ математичної логіки, що вивчає систему логічних операцій над висловлюваннями

МатематикаАлгебра напівпроста та теорія чисел

розділ математичних наук

МатематикаАлгебра нормована та теорія чисел

розділ математики

МатематикаАлгебра проста та теорія чисел

частина математики, що займається властивостями натуральних чисел

МатематикаАлгебраїчна K-теорія

розділ алгебри, який вивчає К-функтори

МатематикаАлгебраїчна геометрія

розділ математики, який вивчає множини рішень систем рівнянь, що задаються поліномами

МатематикаАлгебраїчна група

група, для якої множення і зворотня операція є регулярними відображеннями

МатематикаАлгебраїчна крива

алгебраїчний многовид розмірності 1

МатематикаАлгебраїчна незалежність

розширення лінійної незалежності на випадок поліномів

МатематикаАлгебраїчна поверхня

двомірний алгебраїчний многовид

МатематикаАлгебраїчна система

непорожня множина з заданим на ній набором операцій та відношень, що задовільняють деякій системі аксіом

МатематикаАлгебраїчна функція

функція, яка описується незвідним многочленом

МатематикаАлгебраїчне замикання (розширення) поля

розширення L/K, всі елементи якого є алгебраїчними над K

МатематикаАлгебраїчний вираз

скінченна комбінація символів (констант, змінних, операцій, відношень), граматично вірна відносно правил, застосованих в поточному контексті

МатематикаАлгебраїчний многовид

основний обєкт вивчення алгебраїчної геометрії: множина точок, координати яких задовольняють певній системі поліноміальних рівнянь

МатематикаАлгебраїчно замкнене поле

поле К, у якому довільний многочлен ненульового степеня над К має хоча би один корінь

МатематикаАлгебри з діленням

поле, у якому довільний многочлен ненульового степеня над цим полем має хоч би один корінь

МатематикаАлгебри Каца-Муді

узагальнення скінченно-вимірних алгебр Лі на нескінченно-вимірний випадок

МатематикаАлгебри Лі

векторний простір, на якому визначена операція комутації; для елементів алгебри визначені лінійні операції – додавання і множення на число (існує дійсна і комплексна алгебри Лі – з множенням відповідно на дійсні та комплексні числа)

МатематикаАлгебри основна теорема

історична назва теореми про те, що всякий відмінний від константи многочлен над полем комплексних чисел має комплексний корінь

МатематикаАлгебри та сигма-алгебри множин

алгебра, замкнена щодо операцій зліченого об’єднання

МатематикаАлгол

мова програмування

Технічні наукиАлголь

найяскравіша зоря в сузір'ї Персея

АстрономіяАлгонкіно-вакаські мови

макросім’я америндських (індіанських) мов, що включає алгонкінські, ритванські (війот і юрок Каліфорнії), мову кутене, мертву мову беотук (Ньюфаундленд), селишські, вакашські та деякі інші мови

Філологічні наукиАлгонкінські мови

група індіанських мов, що налічує близько 90 тис. носіїв, до якої входять мови оджибва (чіппева), мікмак, непабскот, сіксіка, арапахі, беотук

Філологічні наукиАлгоритм

набір правил, які описують порядок дій, щоб досягти результату розв’язання задачі за скінченну кількість кроків

МатематикаАлгоритмів теорія

розділ математики, що вивчає загальні властивості алгоритмів

МатематикаАлгоритмізація процесу навчання

використання в навчанні алгоритмів, тобто певної системи правил, яка веде до розв'язання задачі

ПедагогікаАлгоритмічна мова

формальна мова для записування алгоритмів, теоретична основа для мов програмування

МатематикаАлгофобія

фобія, яка пов’язана із страхом болю

ПсихологіяАлдан

річка, права притока Лєни в Сибіру, 2273 км, Росія

Географічні наукиАлданов, Марк Олександрович

(1889–1957), письменник, есеїст, філософ та хімік, Україна – Росія – США

Філологічні наукиАлданське нагір’я

нагір’я у Східному Сибіру Росії

Географічні наукиАлдатов, Ібрагім Ерікович (1983)

спортсмен (вільна боротьба), чемпіон світу (2006, 2013)

СпортАлеаторика

метод оперування матеріалом в музиці 20 ст., заснований на випадковості як одному з головних формотворчих музично-виражальних принципів композиції

МистецтвознавствоАлебарда

старовинна зброя – сокира у вигляді півмісяця, насаджена на довгий держак із списом на кінці

Військова справаАлебастр

1) мінерал, різновид гіпсу; 2) продукт дегідрації гіпсу

Геологічні наукиАлеврит

дрібнозерниста гірська порода, проміжна між глинами та піском

Геологічні наукиАлевроліт

осадова гірська порода

Геологічні наукиАлегоричні пісні

народні пісні, де відтворення дійсності відбувається засобами алегорії

МистецтвознавствоАлегорія

іносказання, засіб художньої виразності, що базується на порівнянні й зображенні реальних осіб, подій, явищ тощо за допомогою асоціативно пов’язаних із ними художніх образів

Філологічні наукиАлегрі

лотерея, за якою розіграш відбувається відразу після купівлі лотерейного квитка

Економічні наукиАлегрія, Сіро

(1909–1967), письменник, класик перуанської літератури, Перу

Філологічні наукиАлегро

1) музичний термін, що позначає швидкий, рухливий та ритмічний характер темпу мелодії; 2) музичний твір або частина великого музичного твору в такому темпі

МистецтвознавствоАлегро модерато

помірно швидкий темп

МистецтвознавствоАлей

річка, ліва притока Обі, 3461 км, Росія

Географічні наукиАлейкія

відсутність лeйкоцитів у крові

Медичні наукиАлейкія аліментарно-токсична

відсутність лeйкоцитів у крові, що її причиною є дія отруйних рeчовин в їжі

Медичні наукиАлейксандре, Вісенте

(1898–1984), поет, Нобелівська премія з літератури (1977), Іспанія

Філологічні наукиАлейродиди

див. Білокрилки

Біологічні наукиАлейронові зерна

відклади білкових речовин в насінні рослин

Біологічні наукиАлександер, Джеффрі

(1945) соціолог, представник неофункціоналізму, США

СоціологіяАлександер, Семюел

(1859–1938), філософ, представник неореалізму, один з творців теорівї емерджентної еволюції, Австралія – Велика Британія

Філософські наукиАлександр Македонський

(356–323 до н. е.), цар Македонії у 336–323 до н. е., творець світової наддержави

Історичні наукиАлександринський театр

театр в Санкт-Петербурзі, заснований 1756, інша назва Російський державний академічний театр ім. О. С. Пушкіна

МистецтвознавствоАлександрі, Васіле

(1821–1890), письменник, драматург, поет, Молдова – Румунія

Філологічні наукиАлександрійська бібліотека

бібліотека, найбільша й найвідоміша бібліотека періоду еллінізму.

соцкомунікаціїАлександрійська культура

культура Александрії, що склалася за Птоломеїв в епоху еллінізму

КультурологіяАлександрійська православна церква

автокефальна помісна православна церква, заснована, за переказами, апостолом Марком

РелігієзнавствоАлександрійська філологічна школа

традиція дослідження мови, що склалась в Александрії (Єгипет) наприкінці 4 ст. до н. е.

Філологічні наукиАлександрійська школа

низка філософських та літературних течій, що існували в Александрії, Єгипет, у 3 ст. до н. е. – 6 ст. н.е., найбільш відомими серед них є александрійська школа неоплатонізму та александрійська богословська школа

Філософські наукиАлександрійський музей

один з головних наукових і культурних центрів елліністичного світу, заснований в Александрії на початку 3 ст. до н. е.

КультурологіяАлександрійський мусейон

один з головних науково-культурних центрів античного світу, місце виникнення першої в світі астрономічної обсерваторї, заснований у місті Александрія Єгипетська на початку ІІІ ст. до н.е.

АстрономіяАлександрія

місто в Єгипеті, 4,0 млн. мешканців

Географічні наукиАлександров (Мормоненко), Григорій Васильович

(1903–1983), режисер, сценарист, актор, народний артист СРСР (1948), Росія

МистецтвознавствоАлександров, Анатолій Петрович

(1903–1994), фізик, фахівець з атомної енергетики та ядерної фізики, академік (1953) та президент (1975–1986) АН СРСР/РАН, Україна – Росія

ФізикаАлександров, Володимир Степанович

(1825–1894), фольклорист, краєзнавець, письменник, поет, композитор, Україна

Філологічні наукиАлександров, Володимир Якович

(1906–1995), біолог, цитофізіолог; Україна, Росія

Біологічні наукиАлександров, Микола Олександрович

(1840–1907), письменник, етнограф, видавець, Україна – Росія

Філологічні наукиАлександров, Олександр Васильович

(1883–1946), композитор, диригент, автор гімну СРСР, «Поеми про Україну», Росія

МистецтвознавствоАлександров, Олександр Данилович

(1912–1999), математик, фізик, засновник напряму «геометрія Александрова», академік АН СРСР (1964), Росія

МатематикаАлександров, Олександр Іванович

(1894 –1948), живописець і графік, , Україна

МистецтвознавствоАлександров, Павло Сергійович

(1896–1982), математик, автор праць з теорії множин і топології, академік АН СРСР (1953); Росія

МатематикаАлександров, Степан Васильович

(1790-ті – 1846), поет, священик православної церкви, Україна

Філологічні наукиАлександрович, Андрій Іванович

(1906–1963), поет, критик, перекладач, член-кореспондент НАН Білорусії (1936), Білорусія

Філологічні наукиАлександрович, Георгій Васильович

(1931), кіноінженер, розробник технології обробки і проявки кіноплівки, Україна

МистецтвознавствоАлександрович, Митрофан Миколайович

(1837–1881), історик та етнограф, Україна

Історичні наукиАлександрович, Степан Хусейнович

(1921–1986), письменник, літературознавець, критик, Білорусія

Філологічні наукиАлександрович-Дочевський, Андрій Ігорович 

(7.07.1958), художник театру, живописець, член Асоціації сценографії України (1993), Заслужений діяч мистецтв України (1998), Україна

МистецтвознавствоАлександровський, Григорій Володимирович

(1873–1936?), педагог, літературознавець і громадський діяч, Україна

ПедагогікаАлексахін, Рудольф Михайлович

(1936), грунтознавець-агрохімік, доктор біологічних наук, фахівець у галузі радіології та агрорадіобіології і екології, іноземний член НААН України (1995), Росія

Сільське господарствоАлексєєв Анатолій Дмитрович

(1940–2012), український гірничий інженер, член-кореспондент НАН України (2006), Державна премія України (1995)

Економічні наукиАлексєєв, Анатолій Дмитрович

(1940–2012), гірничий інженер, член-кореспондент НАН України (2006), Україна

 Технічні наукиАлексєєв, Василь Іванович (1942–2011)

спортсмен (важка атлетика), чинний рекордсмен світу

СпортАлексєєв, Євген Венедиктович

(1869–1930), лісознавець один із основоположників української наукової школи в області лісової топології, Росія –Україна –Білорусь

Сільське господарствоАлексєєв, Михайло Миколайович

(1918–2007), письменник, класик російської літератури радянського періоду, Росія

Філологічні наукиАлексєєв, Олексій Карпович

(1881–1938), геолог, палеонтолог, відкрив і описав нові роди і підроди жираф, оленів, тюленів, страусів та ін. в міоценових відкладах України, Україна‑Росія

Геологічні наукиАлексєєв, Петро Петрович

(1840–1891), хімік-органік, ініціатор створення Київського товариства природознавців та Київського відділення Російського технічного товариства (1869), один із засновників Російського фізико-хімічного товариства (1868), Росія‑Україна

ХіміяАлексєєв, Сергій Петрович

(1922–2008), письменник, класик російськомовної дитячої літератури, Україна – Росія

Філологічні наукиАлексєєва (Отрошко), Людмила Павлівна (1933)

спортсменка (веслування академічне), чемпіонка Європи (1959, 1960)

СпортАлексєєва, Людмила Михайлівна

(1927), учасниця правозахисного руху у СРСР та пострадянській Росії, одна із засновників (1976) та голова (3 1996) Московської Гельсінкської групи, Україна – Росія

Історичні наукиАлексєєнко, Борис Васильович

(1929–2015), композитор, член НСКУ (1968), головний музичний редактор на кіностуції Довженка (1973–1989), Україна

МистецтвознавствоАлексєєнко, Михайло Мартинович

(1848–1917)

Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни

Скачати 328.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка