Перше ознайомлення з базами даних скбд. Моделі баз даних. Створення бази данихСторінка4/7
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.53 Mb.
#65801
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7


 1. Підведення підсумків

Використовую інтерактивну вправу «Незакінчене речення»

Закінчити наш урок я пропоную вам побудувавши свою відповідь на запитання «В яких випадках для створення таблиці краще скористуватися СКБД MSAccess?» таким чином: 1. Я вважаю, що …

 2. Тому, що…

 3. Наприклад, …

 4. Таким чином, …

Учні по черзі висловлюють свою думку за запропонованою схемою.

7. Домашнє завдання

Вивчити параграф підручника § 3.3.

Виконайте завдання 1.

Виконайте завдання 3. (Оцінюється 10-12 балів)Урок № 2


Тема:Обєкти баз даних. Створення таблиць СКБД .

Мета: сформувати поняття про об’єкти бази даних, навчитися створювати таблиці ;

розвивати логічне мислення, розвиток пам'яті, розвиток уважності;формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Методи: робота в парах, вправу «Мікрофон», «Навчаючись учусь», бесіда.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.

ПЛАН УРОКУ


 1. Мотивація навчальної діяльності

 2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Практична робота

 6. Підведення підсумків

 7. Домашнє завдання

Х І Д У Р О К У

 1. Мотивація навчальної діяльності

На минулому занятті ми з вами БД. Вивчили, які моделі існують БД, на які етапи поділяється створення БД. Але цього недостатньо, щоб створити БД.

 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Отже, тема сьогоднішнього уроці «Обєкти баз даних. Створення таблиць СКБД» ми навчимося створювати таблиці у БД.

Завдання уроку:

  • розглянути об’єкти БД на прикладі СКБД Ассеss;

  • ввести дані у таблиці та зберегти власну БД.

 1. Актуалізація опорних знань

Використовуючи інтерактивну вправу «Мікрофон» проводжу опитування

 1. Як ви собі уявляєте способи збереження даних на комп'ютері?

 2. Які вам відоміспособи збереження даних?

 3. Як би ви зберігали дані про домашню бібліотеку, якби не мали комп'ютера? А коли б мали?

 4. Назвіть основні функції СКБД.

 1. Вивчення нового матеріалу

Виклад нового матеріалу проводжу за допомогою інтерактивної вправи «Навчаючись учусь». Роздаю учням картки із завданням. Їм треба ознайомитися з інформацією, що міститься на картці. Згодом необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Підготуватись до передання цієї інформації іншим у доступній формі.

Зміст картки1

Об'єкти СКБДAccess:

База даних — файл, який містить різні об'єкти збереження даних.

Таблиця (tables) — організація збереження да­них у вигляді двовимірного масиву. Є основ­ним об'єктом БД. Решта - похідні від таблиці.

Форми (forms) — об'єкти для зображення даних із таблиць на екрані в зручному для перегляду та обробки вигляді.

Запити (queries) — об'єкти для вибору та фільтрації даних таблиці за визначеними кри­теріями (умовами).

Звіти (reports) — формування документа да­них із таблиці для друку.

Макроси (macros) — опис дій у вигляді по­слідовності команд та їх автоматичного вико­нання.

Модулі (modules) — програми на VisualBasic, які розробляє користувач для реалізації нестандартних процедур.

MicrosoftAccessпоєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Об'єкти бази даних дають змогу ефективно оновлюва­ти дані, отримувати відповіді на запитання, здійснювати пошук необхідних даних, аналізу­вати дані, друкувати звіти, діаграми тощо. Дані однієї таблиці можна переглядати в різних об'єктах БД. Коли редагуються дані в таблиці,такі самі дані оновлюються в усіх об'єктах, де вони є.Зміст картки2

Технологія створення БД
Створення нової бази даних, відкриття існуючої СКБДAccessпропонує одразу на по­чатку роботи з пакетом. Мастерсоздания БД допоможе на основі вже існуючих об'єктів го­тових баз даних створити свою БД з усіма об'єктами. Для самостійного створення своєї БД необхідно вибрати режим Новая база данных.

Головним об'єктом БД є таблиця. Створен­ня нової БД починається зі створення таблиць.

Для створення нової порожньої таблиці в Accessпередбачено кілька режимів:

а) Мастертаблиц;

б) Режим таблиц;

в) Режим конструктора.

Використання Мастератаблиц допоможе вибрати поля з існуючих уже таблиць.

У Режим таблицAccessпропонує порожню таблицю з такими іменами полів: «полей»,«поле2», ... У таблицю одразу вводять дані. Здійснюють автоматичну установку типу да­них. Користувачу залишається замінити імена полів на свої — зайві поля (не заповнені дани­ми) автоматично зникають.
Під час використання Режим конструктора користувач сам спочатку створює структуру таблиці, а потім заповнює її даними.

Структура таблиці — це загальний вигляд таблиці з певною кількістю полів та їхніми ха­рактеристиками. У створенні структури таблиці для кожного поля визначають унікальне ім'я, тип даних, якими буде надалі заповнене поле. Для деяких типів уводять розмір поля (ширину в кількості символів). Коли визначають тип да­них, необхідно враховувати, які значення бу­дуть уведені в дану колонку (не можна, наприклад, у полі числового формату зберігати текст), скільки місця необхідно для збереження значень поля, які операції виконуватимуть із значеннями (можна порахувати суму над зна­ченнями полів типу «числове» або «грошове»).

Зверніть увагу на тип поля «лічильник»: якщо значення іншого типу можуть повторю­ватися в межах одного поля, «лічильник» є ре­зультатом роботи арифметичної прогресії, тому його значення ніколи не дублюються.

У полях типів Числовой, Дата/время, Денежный і Логический можна визначати формат виведення даних. 1. Виконання практичного завдання

Тепер давайте об’єднаємось в групи по 2 особи. На основі запропонованої БД створіть власну БД «Хімічні елементи», яка складатиметься з трьох таблиць: «Загальні відомості», «Сполуки», «Шкідливі речовини».

Отже, результатом повинна бути власна БД.Практичне завдання №1

Послідовність виконання завдання:

 1. Увімкніть ПЕОМ, завантажте СУБД Access.


 2. Введіть у комп’ютер структуру бази даних та збережіть її у файлі Хімічні елементи.mdb. 3. На основі запропонованої БД створіть власну БД «Хімічні елементи», яка складатиметься з трьох таблиць: «Загальні відомості», «Сполуки», «Шкідливі речовини».

 4. Покажіть БД вчителеві, збережіть її у файл Хімічні елементи.mdb.

 1. Підведення підсумків

Учні звітують про результати виконання практичного завдання. Колективно обговорюють помилки, які були допущені під час роботи.

На завершення надаю учням такі поради щодо грамотного та раціонального створення таблиць: 1. Інформація в таблицях не повинна дублюватися.

 2. Бажано, щоб кожна таблиця містила інформацію лише на одну тему.

 3. Не рекомендується вміщувати в таблицю дані, що утворюються внаслідок обчислень.

 4. Інформацію про об’єкт бажано розбивати на мінімальні одиниці.

 1. Домашнє завдання

Вивчити параграф підручника § 3.4.

Виконайте завдання 3.

Виконайте завдання 7. (Оцінюється 10-12 балів)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка