Підмет як головний член двоскладного речення. Способи вираження підмета МетаДата конвертації20.11.2018
Розмір116 Kb.
#65232


Підмет як головний член двоскладного речення.
Способи вираження підмета


Мета: поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу; ознайомити зі способами вираження підмета; формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, у яких би підмет виражався різними способами; виховувати любов до рідного краю, уважність, допитливість.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, мультимедійна презентація.

Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

 • I. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Перевірка письмового завдання.

Прочитайте речення на дошці. Чому їх можна по-різному зрозуміти? Як уникнути подвійного трактування?

1. Хлопці місцеві танці затіяли. 2. З будинку бабусі сміх долітав.

2) Фронтальне опитування.

-Що таке інверсія?(Зворотній порядок слів у реченні. Використовують з метою виділення найважливішого слова)

-Прямий порядок слів-це…( підмет стоїть перед присудком, узгоджене означення перед означуваним словом, а неузгоджене- після нього.Додаток при прямрму порядку слів ставиться після дієслова,яке ним керує. Обставина може займати різні позиції.)

3) робота на карткахВизначити порядок слів у реченні.

Грає вечірня зоря .Соняшник сміється до сонця. Тепло сонце сяє, зелень розкішно блищить. Реве та стогне Дніпр широкий. Вулиці залило місячним сяйвом.Накреслити схеми речень.

4)Зоря грає. Реве та стогне. Над лісом. Вечірня зоря.( Що не є словосполученням? Чому? )2. Практична робота.

Зробіть синтаксичний розбір речення. Що ви знаєте про головні та другорядні члени речення?

Натягне дощ свої осінні струни, торкне ті струни пальчиком верба.

Вступне слово вчителя.

Ми повинні навчитись правильно будувати висловлювання, знаходити в реченнях головні та другорядні члени; розвивати уважність, логічне мислення.ІІ. Повідомлення теми, мети уроку.

Робота з епіграфом

Епіграфом до уроку взято слова , які потрібно розгадати.

На дошці написані шифр-цифри, на столі у кожного учня лежить картка-алфавіт (додаток), де кожна буква має свій номерний знак. Поставте на місці цифри букву і прочитайте вислів. Скісна рисочка позначає межу слова.

Картка-алфавіт


Аа

1


Бб

2


Вв

3


Гг

4


Ґґ

5


Дд

6


Ее

7


Єє

8


Жж

9


Зз

10


Ии

11


Іі

12


Її

13


Йй

14


Кк

15


Лл

16


Мм

17


Нн

18


Оо

19


Пп

20


Рр

21


Сс

22


Тт

23


Уу

24


Фф

25


Хх

26


Цц

27


Чч

28


Шш

29


Щщ

30


ь

31


Юю

32


Яя

33


17. 19. 33./2.1.23.31.15.12. 3.30.11.18.1-/ 16.12.22.11./ 12/ 20.19.16.33./

3.12.6/ 18.11.26./3/ 18.1.22./ 12./ 21.1.6.12.22.23.31/ 12/ 22.11.16.1./

27.7./ 23.1./ 18.1.14.22.3.33.23.12.29.1./.12./ 21.12.6.18.1./10.7.17.16.33

30.19./ 15.19.9.18.19.4.19./ 10./ 18.1.22./ 18.1.21.19.6.11.16.1.


 • Відповідь:

 • Моя Батьківщина – ліси і поля

 • Від них в нас і радість, і сила.

 • Це та найсвятіша і рідна Земля,

 • Що кожного з нас народила.

IІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Знайти в реченнях граматичні основи

Осінь непомітно прийшла до міста. Сумує в нашому саду жовтень.

Батько з сином пішов на панський тік молотити. Батько з сином думали, думали, де б узяти грошей.

У вас виникли труднощі з визначенням підмета. Тому сьогодні ми дізнаємося, які є підмети за структурою, якими частинами мови можуть бути виражені, яке місце в реченні може займати. Навчимося складати речення з різними підметами.

Просте речення є основною одиницею, що призначена для передавання відносно закінченої інформації. Крім цього, воно є одиницею, що формує складне речення, а також будь-який текст. Саме в простому реченні виявляються його компоненти — головні й другорядні члени речення.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Лінгвістичний диктант. (Слайд № 3)

1) Що ми називаємо реченням?

2)Двоскладним називається речення, у складі граматичної основи якого є .

3) Граматичну основу речення становлять… .

4) Який член речення називається підметом?

5) Головний член речення, що називає дію, стан або змінну ознаку – це …

6) Охарактеризуйте просте і складне речення.

7) Які другорядні члени речення ми знаємо?

2. Взаємоперевірка лінгвістичного диктанту.

ІІІ. Формування вмінь та навичок

1. Опрацювання таблиці «Головні члени речення».
3. Опрацювання таблиці «Способи вираження підмета».
4. Перевірка результатів роботи з таблицями.

Кілька учнів усно відтворюють записи в таблиці.


5. Тренувальна вправа.

Визначте підмети в поданих реченнях.. Свою думку аргументуйте.

1.Ніхто не сміє зупинити нас. 2.Тим часом ми проходимо крізь час. 3.Старенька подала мені рушник. 4.Перший зупинився. 5.Київська Русь була могутньою державою. 6.Серпень з вереснем стискають один одному правиці 7.Двоє чоловіків вийшли з лісу.

1.Пригадайте розряди займенників. Як треба писати заперечні займенники? Ще приклади заперечних займенників.

2.Двоє ( розряд ?)

3. Старенька- яка частина мови (прикметник перейшов у розряд іменника.)

4. Пригадаємо правила написання власних назв. Як пишуться присвійні прикметники? • ІV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Робота з підручником. (Слайд № 9)

2) Виконання вправ і завдань

3) Сторінка 46 Впр. 63

4). Пошукове завдання. (Слайд 10)

Запишіть, добираючи з довідки й вставляючи замість крапок пропущені підмети. Поясніть, як їх добирати.

У Спасівці жив славний козацький … Судаків. Серед тихої ночі залунав церковний … на тривогу. (А. Чайковський) Там випасалися … (І. Ле) Якось … довго радилися, ходили чогось поза табором, дивилися на верхівки дерев. (Ю. Збанацький) Одного разу … задала нам письмову роботу. … не раз стрибав у мріях. (А. Дімаров) … розповіді про старовину завжди цікаво. (Із журналу) Надвечір … була виконана. (Із журналу)Довідка: слухати, рід, Галина Іванівна, табуни коней, уся робота, дзвін, я, дід і онук.
5.Дослідження – аналіз (Слайд 11)

Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи. Визначте прості та складені підмети.

1. Сидить на високій могилі кобзар старесенький (Я.Гчян). 2 . Сидять два лірники. Поскрипують роками вичорнені ліри (М. Стельмах). 3. Зграя крижнів крізь туман прозорий пролітала колесом живим (М. Рильський 4. Кабінет Міністрів розробляє, програми розвитку держави (3 підручника) 5. Ми з тобою ішли в Кореїз (В. Сосюра) 6. Радують нас поетичні назви на Сумщині: Біла Береза, Вишневий Яр, Зелена Діброва, Погожа Криниця (Д. Білоус)З'ясуйте, якими частинами мови виражені прості підмети.
6.Творче конструювання (робота в парах) (Слайд 12)

Складіть і запишіть речення з такими підметами:
книжка, читати, усі ми

учений, троє учнів, Південний Буг


7. Проаналізуй! (усно) (Слайд 13)

На пасіці гули у вуликах бджоли глухим густим гуком, неначе вони були закопані десь під землею. У вічках подекуди ліниво лазило кілька бджіл. Дві-три бджоли ліниво сновигали понад хрестом, та й ті незабаром ніби падали у вічка. У пасіці пахло медом, пахло молодою травою та польовими квітами. Серед пасіки десь взялася кавуняча огудина, сплелася з бадилиною, березкою та з широким листом огірків та побігла до одного вулика довгою зеленою стежкою. Між вуликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники, показуючи свої ясні осередочки… Косе проміння промкнулося під яблунями та важкими дубами й ніби запалило зелену траву, вулики, зелене листя на грушах… (за І. Нечуєм-Левицьким)


За виписаними граматичними основами усно перекажіть прочитане
ІV.Підсумок уроку (Слайд 14)

1. На які два різновиди поділяється підмет ?

2. Який підмет називається простим ?

3. Який підмет називається складеним?

4. Чим може виражатися простий підмет?

5. Чим може виражатися складений підмет?

6. Що треба зробити, щоб не помилитися у визначенні підмета?Схема характеристики підмета (Слайд 15)

 1. Виділити у двоскладному реченні підмет. (Підкреслити його)

 2. З’ясувати, на яке питання він відповідає.

 3. Дослідити, що означає підмет.

- предмет

- опредмечену дію чи ознаку

- істоту

- абстрактне поняття4. Визначити спосіб вираження підмета


 • V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1. Завдання для всього класу.

Вміти дати визначення підмету

(с. 46 – 47 підручника).

Вправа 67 (І,ІІІ)2. Індивідуальне завдання.

. Змоделювати 3 речення на одну тематику з різними видами підмета (високий рівень). • VI. Підсумки уроку

1. Заключна бесіда.

— Якою була мета уроку?

— Чи досягли ми її?

— Над чим вам хотілося б попрацювати додатково?VII.Рефлексія


Двоє-збірний числівник.Ввизначає кількість предметів як сукупність.

Кількісні (скільки?)

Порядкові (котрий?)

Власне кількісні

Дробові

Збірні

Неозначено-кількісні

два,сто п’ять,мільйон

півтора, три п’яті,дві цілі і одна друга

двоє,обидва,семеро

багато, кілька,кілька­надцять

перший, двадцятьтретій, сотий

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка