Підпис, дата дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Тема роботи Потужне джерело живлення затверджена наказом по нту «хпі» від " XXX " XXXXX 2008 р. № XXXXX Шифр роботи XXXXXXСторінка7/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.12 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8

8.2.2 Для підтримки в приміщенні оптимального температурного режиму і перепадів тиску, відповідно до вимоги Сніп 2.04.05-92 [18], в лабораторії передбачено в холодний період року опалювання (центральне водяне), використовується природна вентиляція через відкриття вікон, перепад тиску зовнішнього і внутрішнього повітря і контроль внутрішнього повітря. Встановлена витяжна вентиляція, при використанні паяння є місцевий витяг у вигляді парасольки на робочому місці.

8.2.3 Для забезпечення раціонального освітлення, передбачено природне і штучне освітлення, які нормуються Сніп Ii-4-79/95 [19 ].

У лабораторії в світлий час доби передбачено бічне однобічне природне освітлення, яке здійснюється через світлові отвори в зовнішніх стінах будівлі, в темний час – система штучного освітлення.

Враховуючи розміщення лабораторії в будівлі міста Харкова (Iv-й пояс світлового клімату) і орієнтацію вікон на захід нормоване значення коефіцієнта природної освітленості (КЕО) визначається по формулі:

де - нормативний КЕО, рівний 1,5%;

m - коефіцієнт світлового клімату, рівний 0,9 (для міст України);

з - коефіцієнт сонячності клімату, рівний 0,8 (для даних умов: орієнтація вікон на захід);

=1,50,90,8=1,08 %
Характеристика зорової роботи – середній точності; найменший розмір об'єкту розрізнення, мм – 0,5-1,0; розряд зорової роботи – IV; подразряд зорової роботи – г; контраст об'єкту розрізнення з фоном – середній; характеристика фону – світлий освітлення комбіноване 750 лк, спільне – 300 лк, використовуються лампи типа ДРЛ 250.

8.2.4 Основними джерелами шуму є витяг і вимірювальні прилади, блоки живлення. Рівні шуму, що генерується витягом і приладами, не перевищує 50дба. Це отримано за рахунок використання безшумного вентилятора у витягу і шумозащищенних корпусів приладів. Що відповідно до ГОСТ 12.1.003-83[11], ДСН 3.3.6.037-99[12], є нормою для даного виду трудової діяльності.

8.2.5 Джерела вібрації в лабораторії – система вентиляції. Рівні вібрації не перевищують встановлених норм, ГОСТ 12.1.012-90 [20], ДСН 3.3.6.039-99 [21].

Дотримані встановлені норми шуму і вібрацій. Цього удалося добитися за рахунок вживання амортизаційних килимків, на які встановлені прилади, а також амортизаційних матеріалів, використовуваних як прокладка між витягом і стіною.

8.2.6 Робота будь-яких приладів, у тому числі і апаратури електровимірювання, супроводиться виникненням ЕМП. Гранично допустимі рівні магнітних полів на робочих місцях відповідають санітарним нормам, приведеним в ДНАОП 0.03-3.13-85 [22 ].
8.3 Безпечне ведення робіт
Живлення електроустаткування здійснюється від мережі змінного струму з напругою 220 В і частоти 50 Гц з глухозаземленной нейтралью. Потужність, споживана від мережі змінного струму, не перевищує 50 Вт. Застосовується перший клас захисту від ураження електричним струмом обслуговуючого персоналу згідно ГОСТ 12.2.008.0-75* [23]. В даному випадку, згідно ГОСТ 12.1.030-81* [28] ефективною схемно-конструктівной мірою захисту є занулення. Клас приміщення по небезпеці ураження електричним струмом - приміщення з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом. Можливість одночасного дотику до тих, що мають з'єднання із землею металоконструкції і металевим корпусам електричного устаткування. Регламентуючий документ - ПУЕ-87 [25], ГОСТ 12.1.013-78 [24].

Клас об'єкту розробки за способом захисту від ураження електричним струмом – 1. Прилад має робочу ізоляцію і елемент для заземлення (занулення). ГОСТ 12.2.008.0-75*[23].

8.3.1 Комплекс необхідних заходів по техніці безпеки при розробці пристрою виміру визначається виходячи з конструктивних і схемно-конструктівних способів захисту.

8.3.2 Конструктивні заходи електробезпеки запобігають можливості дотику людини до токоведущим частин. Всі вимірювальні прилади виконані в захисних корпусах. Застосовуються прилади закритого типа, згідно ПУЕ-87[25] і ГОСТ 14254 – 80 [27] ступінь захисту Ip44, де перший знак “4”-защита від твердих тіл розміром більше 1 мм, другий знак “4”- захист від бризок.

8.3.3 Схемно-конструктівниє міри знижують небезпеку дотику людини до нетоковедущим струмопровідним частинам електричних пристроїв при випадковому пробої ізоляції і виникненні електричного потенціалу на них.
8.3.5 Експлуатаційні заходи безпеки.

Первинне джерело живлення 220 В, частота 50 Гц. Напруга мережі подається на розподільну шафу. У приміщенні лабораторії прокладена шина повторного захисного заземлення, виконана відповідно до ГОСТ 12.1.030-81*[28], яка сполучена з глухозаземленной нейтралью електричної установки. Опір заземляючого пристрою не повинен перевищувати 0,6 Ом. Для роботи з пристроями під високою напругою необхідні наступні заходи:

- не підключати або відключати роз'єми кабелів при номінальній напрузі;

- технічне обслуговування і ремонт проводити при вимкненій напрузі;

- до роботи допускаються особи, що спеціально навчені і мають допуск до робіт відповідно до ПУЕ-87[25].
8.4 Пожежна безпека
Пожежна безпека – достаток об'єкту при якому зі встановленою вірогідністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей і людей.

Причинами, які можуть викликати пожежу в приміщенні лабораторії, є:

- несправність електричної проводки і приладів;

- коротке замикання електричного ланцюга;

- перегрівши апаратури і електричної проводки;

- розряд статичної електрики;

- блискавка.

Категорія будівлі по пожежній і взривопожарной небезпеки - пожароопасноє, Ст В приміщенні знаходяться тверді матеріали, що згорають, і речовини. Регламентуючий документ - ОНТП 10-90 [29]. Клас приміщення (зона) по пожароопасності - П-iiа, П-ii. Тверді матеріали, що згорають, і волокнисті горючі речовини. Відповідно до ПУЕ-87[25].

Мінімальний допустимий ступінь захисту електричної апаратури і електричних світильників - Ip44-електрічеськая апаратура, Ip2х-електрічеськие світильники. Клас приміщення по пожароопасності П-iiа, П-ii. Що відповідає ПУЕ-87[25], ГОСТ 14254-80[27].

Пожежна безпека відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 [31] забезпечується системами запобігання пожежі, пожежного захисту, організаційно - технічними заходами.

Система запобігання пожежі направлена на запобігання виникненню пожежі і в даній лабораторії включає:

- контроль і профілактику ізоляції;

- максимальний струмовий захист від коротких замикань;

- вибір перетину дротів по максимально допустимому нагріву;

- охолоджування елементів, що нагріваються, і блоків апаратури за допомогою вбудованих вентиляторів;

- для відведення зарядів статичної електрики діелектричні корпуси апаратури заземлені (Rз=100 Ом).

- виконання, вживання і режиму експлуатації електроапаратури відповідає класу приміщення по пожежній небезпеці П-iiа, П-ii. Відповідно по положенню електроапаратура має ступінь захисту Ip44, електросвітильники – Ip2х.

- для даного класу будівель, приміщення яких відносяться по ПУЕ-87[25] до класу П-iiа, П-ii і місцевості з середньою грозовою діяльністю 10 і більше годин в рік (умови м. Харкова) встановлено III категорію молнієзащити. На будівлі встановлений громовідвід, призначений для захисту від прямого удару блискавки.

Система пожежного захисту призначена для локалізації і гасіння пожежі і включає:

- аварійне відключення апаратури і комунікацій;

- сповіщення про пожежу повинне здійснюватися по телефону, крім того, в приміщенні встановлені теплові пожежники ізвещателі;

- лабораторія оснащена углекислотним вогнегасником ОУ-2, який можна використовувати для гасіння електроустановок напругою до 380 В;

- ступінь вогнестійкості будівельних конструкцій – III вибрана з врахуванням категорії приміщення по пожежній небезпеці В і поверховості будівлі 3;

- для успішної евакуації людей на випадок пожежі відстань до найближчого евакуаційного виходу не перевищує 40 м, розміри дверей і ширину коридорів відповідає протипожежним нормам проектування виробничих будівель.


8.5 Охорона навколишнього середовища
Питання захисту навколишнього середовища не розглядуються, оскільки розробка пристрою – процес екологічно чистий.

9 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ПРИЛАДУ «ПОТУЖНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ»
9.1 Мета і призначення
Метою даної роботи є розробка джерела вторинного електроживлення. Прилад відноситься до електротехніки, а саме до джерел живлення, і може бути використаний в трифазних зварювальних напівавтоматах і апаратах механізованої зварки плавким електродом, а також електрогальванике, для заряду акумуляторних батарей і в інших випадках, коли потрібне потужне джерело стабілізованого струму або напруги, що володіє високими показниками стабілізації і ККД.
9.2 Розрахунок собівартості і ціни виробу
Собівартість є вираженими в грошовій формі поточними витратами підприємства, ПО, НДІ на виробництво продукції. В ході виробничо-господарської діяльності ці витрати мають бути відшкодовані за рахунок виручки від продажів.

Метою обліку собівартості продукції є повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з розробкою, виробництвом і збутом продукції.

Витрати, включені в собівартість продукції групуються по наступних елементах: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші витрати.
9.2.1 Матеріальні витрати

До матеріальних витрат відносяться витрати на сировину і матеріали, а також на купувальні комплектуючі вироби (ПКИ) з врахуванням транспортно-заготовітельних витрат.Розрахунок витрат на сировину і матеріали ведеться по формулі :
, (9.1)
где - норма витрат i-го материалу на одиницю продукції;

- ціна одиниці i-го вида материалу;

- вартість відходів (2 % от вартості материалу);

- кількість видів материалу.
9.2.2 Розрахунок вартості купувальних напівфабрикатів і комплектуючих виробів

Розрахунок вартості купувальних напівфабрикатів і комплектуючих виробів проводиться на підставі відомості купувальних виробів з врахуванням коефіцієнта поправки з тих, що діють на Україні.


Таблиця 9.2 - Розрахунок вартості купувальних комплектуючих виробів.

Наименование

Стандарт

Кіл-ть, штук

Ціна за штуку, грн

Сума,

грн

Резистор


МЛТ 0,25

13

0,04

0,52

Резистор


МЛТ 0,5

19

0,1

1,9

Резистор


МЛТ 1

5

0,15

0,75

Конденсатор

К50-13

11

2,80

30,80

Конденсатор

КМ-3

21

0,40

8,40

Діод

1N4007

12

0,50

6,00

Мікросхема

UC3875

1

36,55

36,55

Мікросхема

KP572

1

4,20

4,20

Мікросхема

IR2151S

1

5,40

5,40

Мікросхема

UC3842

1

1,95

1,95

Мікросхема

IR2113

2

9,93

19,86

Струмовий датчик

CSLA2DJ

1

86,64

86,64

Корпус
1

57,00

57,00

Ітого 175,05

Каталог: uploads -> files -> 134
files -> Реферат на тему: Способи римування. Цезура. Клаузула Звучання вірша залежить не тільки
files -> Розділ 14. Словник Українсько-російсько-англійський А
files -> " Текстовий редактор Microsoft Word "
files -> Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст цей термін?
files -> Реферат на тему: "Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання "
files -> Кризові еколого-геоморфологічні ситуації в Україні
files -> Методичні рекомендації та тематика
134 -> "Географічна культура"
134 -> Дипломна робота формування у молодших школярів ціннісних орієнтирів за творами В. О. Сухомлинського Анотація


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка