Підпис, дата дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Тема роботи Потужне джерело живлення затверджена наказом по нту «хпі» від " XXX " XXXXX 2008 р. № XXXXX Шифр роботи XXXXXXСторінка8/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.12 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8


9.2.3 Зворотні Відходи

Вартість відходів визначається за формулою:


, (9.2)
Розрахуок вартості матеріалів представлен у таблиці 9.1

Таблиця 9.1 - Вартість матеріалів.Наименование материала

Марка


Норма расхода, кг

Цена за единицу, грн.

Сумма, грн


Припой

ПОС-61

0,07

55,00

3,85


9.2.4 Транспортно-заготівельні витрати

Транспортно-заготівельні витрати приймаються у розмірі 12 % від вартості сировини, матеріалів і купувальних комплектуючих виробів і в грошовому вираженні складають:9.2.5 Витрати на оплату праці

До витрат на оплату праці відноситься основна і додаткова заробітна плата персоналу, зайнятого виконанням конкретних робіт: науковці, научно– допоміжний персонал і виробничі робітники. Розрахунок витрат на основну заробітну плату приведений в таблиці 9.3.

Таблиця 9.3 - Розрахунок витрат на основну зарабітну плату

Должность

Оклад, грн./мес.

Кількість місяців

Дольова участь, %

Сума, грн.

Руководитель темы

1750,00

4

15

1050,00

Инженер

950,00

4

100

3800,00

Ітого

4850,00


9.2.6 Додаткова заробітна плата

Включає доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів в розмірах передбачених чинним законодавством; премії і заохочення робітником, керівникам, фахівцям і іншим службовцям за виробничі результати; і інші витрати на оплату праці.

Додаткову заробітну плату приймаємо у розмірі 10% від .
грн.
9.2.7 Відрахування на соціальні заходи

- відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування – 32% от;


грн.
- відрахування на обов'язкове соціальне страхування – 2,5% від;
грн.
- відрахування на обов'язкове державне социальне страхування у фонд зайнятости – 2,5% от ;
грн.
- відрахування на індивидуальне страхування персоналу підприємства – 1% от .
грн.
9.2.8 Витрати за змістом і експлуатації устаткування

До витрат за змістом і експлуатації устаткування відносяться витрати на повне відновлення і капітальний ремонт основного фонду (амортизаційні відрахування), орендна плата, витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на енергію і так далі Приймаються в розмірі 70% от Зосн:


Зобщ.р.=48500,7=3395,00 (грн).
9.2.9 Адміністративні витрати

Адміністративні витрати, пов'язані з придбанням сировини матеріалів, витрати на пожежну і сторожову охорону, забезпечення правил техніки безпеки праці, витрати на підготовку кадрів, набір робочої сили.

У нашій роботі адміністративні витрати приймаються в розмірі 10% от Зосн :
Задм.=48500,1=485,00 (грн).
На основанії проведенных розрахунків складемо калькуляцію собівартості у таблиці 9.4.

Таблиця 9.4 - Розрахунок статей калькуляциії собівартості.Наіменування статей калькуляції

Сума, грн

Сировина і матеріали

3,77

Купувальні комплектуючі вироби

175,05

Транспортно – заготівельні витрати

21,25

Основна заробітна плата

4850,00

Додаткова заробітна плата

485,00

Відрахування на соціальні заходи:

- відрахування на обов'язкове державне пенсійне

страхування

- відрахування на обов'язкове соціальне страхування

- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на фонд зайнятості

- відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства1707,20
133,38
133,38

53,35


Витрати за змістом і експлуатації устаткування

3395,00

Виробнича собівартість

10957,38

Адміністративні витрати

485,00

Витрати на збут (3%)

328,14

Повна собівартість

11770,52

Прибуток(25%)

2942,63

Ціна виготівника

14713,15

ПДВ(20%)

2942,63

Відпускна ціна

17655,78

Висновок: Дана розробка має порівняно низьку собівартість, що дозволяє реалізувати даний прилад за порівняно низькою ціною, зберігаючи при цьому заданий рівень рентабельності. При серійному виробництві відпускна ціна знизиться в 3-5 разів.


ВИСНОВКИ

В результаті виконання дипломної роботи розроблено потужне джерело стабілізованого струму або напруги, що володіє високими показниками показниками стабілізації і ККД. У пристрої, що розроблено, застосований керований мостовий випрямляч, керований перетворювач і потужний вихідний трансформатор, що дає можливість організувати подвійне перетворення змінної напруги в постійне. Наявні три схеми захисту – захист від зникнення фази, від перевищення напруги і струму. У пристрої використано високочастотні інвертори живлення, що дозволили досягти меншої маси, габаритних розмірів, та вищого ККД по відношенню до лінійних, що в свою чергу дає виграш по ресурсозберіганню.Розроблений прилад може бути використаний в трифазних зварювальних напівавтоматах і апаратах механізованої зварки плавким електродом, а також електрогальванике, для заряду акумуляторних батарей і в інших випадках

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Артемеико М.Е., Кринтшфович И.А., Сищина И.З. Современные методы анализа энергетических процессов в транзисторных преобразователях напряжения. - Киев, 1991. - 53 с. (Препр / Ин-т электродинамики АН УССР; №688).

 2. Бас А.А., Миловзоров В.П.,Мусолин А.К. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом. - М.: Радио и связь, 1987. - 160 с.

 3. Белов Г. А. Высокочастотные тиристорно-транзисторные преобразователи постоянного напряжения. - М/ Энергоатомиздат, 1987. -120с.

 4. Булатов О.Г., Царенко А.И., Поляков В.Д. Тиристорно - конденсаторные источники питания для электротехнологии. - М.: Энергоатомиздат, 1989. -200с.

 5. Мелешин В.И., Новинский В.И. Транзисторные преобразователи напряжения с последовательным резонансным контуром // Электротехника.-1990.-№8.-С.47-53//

 6. Северc Р., Блум Г. Импульсные преобразователи постоянного на­пряжения для систем вторичного электропитания.М.: Энергоатомиздат,1988.-294 с.

 7. Семенов Б.Ю Силовая электроника. 2005. - М.: Радио и связь, 2005. - 160 с.

 8. ДСТУ 2293-00.ССБП.ОП. Термины и значения. – Введен 01.07.2000

 9. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - Введен 01.01.75.

 10. ГОСТ 12.1.038-82*. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновений и токов. - Введен 01.01.89.

 11. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности- Введен 01.01.89.

 12. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничго шуму, ультразвуку, інфразвуку.- К.: 1999.

 13. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. - Введен 01.01.85.

 14. ДНАОП 0.03-3.04-77. Предельно допустимые уровни влияния прерывистых неоднородных магнитных полей при работе с магнитными установками и магнитными материалами №1742-77.- М.: 1985, Минздрав СССР.

 15. ДНАОП 0.03-3.13-85. Предельно допустимые уровни магнитных полей частот 50 Гц №3206-85.- М.: 1985, Минздрав СССР.

 16. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - Введен 01.01.89.

 17. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих примі-щень.- К.: 2000.

 18. СНиП 2.04.05-92. Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха.- М.: Стройиздат, 1992.

 19. СНиП II-4-79/95. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1980/95.

 20. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность.– Введен 01.01.91

 21. ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.- К.: 1999.

 22. ДНАОП 0.03-3.13-85. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц №3206-85. – М.: Минздрав СССР, 1985.

 23. Правила устройства электроустановок. ПУЭ-87. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

 24. ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования безопасности. – Введен 01.01.79.

 25. ГОСТ 12.2.007.0-75*. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. – Введен 01.01.83.

 26. ДНАОП 0.03-301-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.

 27. ГОСТ 14254-80.Электрооборудование напряжением до 1000 В. Оболочки. Степени защиты.

 28. ГОСТ 12.1.030-81*. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.- Введен 01.01.82.

 29. Общесоюзные нормы технического проектирования ОНТП 10-90. Определение категорий зданий и сооружений по пожарной и взрывной опасности. – М.: 1990.

 30. СНиП 2.01.02-85. Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. - М.: 1986.

 31. ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введен 01.01.92.

 32. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. - Введен 01.01.94.

 33. ГОСТ 12.4.124-83*. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. - Введен 01.01.84.

 34. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству и проектированию молниезащиты зданий и сооружений.- М.: Энергоатомиздат, 1987.

 35. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1986.

 36. ДНАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики.- Діє з 01.01.98.

 37. ДСТУ 2272-93. ССБП. ОП. Пожежна безпека. - Діє з 01.01.95.

 38. ДНАОП 0.00-1.01-95. Правила з пожежної безпеки в Україні.- Діє з 22.06.95.

 39. ГОСТ 12.0.003 – 74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация ** 1987 (с 01.01.76)

Каталог: uploads -> files -> 134
files -> Реферат на тему: Способи римування. Цезура. Клаузула Звучання вірша залежить не тільки
files -> Розділ 14. Словник Українсько-російсько-англійський А
files -> " Текстовий редактор Microsoft Word "
files -> Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст цей термін?
files -> Реферат на тему: "Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання "
files -> Кризові еколого-геоморфологічні ситуації в Україні
files -> Методичні рекомендації та тематика
134 -> "Географічна культура"
134 -> Дипломна робота формування у молодших школярів ціннісних орієнтирів за творами В. О. Сухомлинського Анотація


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка