«Підприємницька діяльність»Дата конвертації20.11.2018
Розмір4.06 Mb.
ТипУрок

Тема уроку: «Підприємницька діяльність»

Мета уроку:

 • ознайомити учнів з поняттями “підприємництво”, ”бізнес”, “підприємець”, особливими рисами підприємців та значенням їх діяльності для суспільства, класифікаціями видів підприємницької діяльності.

План уроку: 1. Суть, ознаки та історичні аспекти розвитку підприємництва. 2. Функції підприємництва. 3. Форми власності. 4. Види підприємництва. 5. Характерні риси підприємця.

1. Суть, ознаки та історичні аспекти розвитку підприємництва.

 • Якщо ти вирішив стати підприємцем
 • Привіт! Ми учні 27 кухарів
 • Вивчаємо новий предмет
 • Економіка”.
 • Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про підприємництво. Чому?
 • Понад 10 років тому незначній кількості людей в нашій країні були знайомі слова “підприємство”, “підприємець”, “бізнес”, і ще менше було тих, хто розумів їх значення.
 • Сьогодні ситуація суттєво змінилася. Важко знайти людину, яка б не чула, чи не розуміла значення цих слів. Мало того, більшість учнів нашої групи мріють у майбутньому стати підприємцями.
 • Отже, не все так просто!
 • Сподіваємося, що наша розповідь буде корисною для тих, хто мріє стати підприємцем.
 • Група дослідників, що готувала дану презентацію, провела опитування серед учнів про вибір сфери діяльності після закінчення навчання:
     • - працювати в бюджетній організації;
     • - найнятися працівниками на фірму чи підприємство;
     • - відкрити власну справу
     • (стати підприємцем).
 • Паралельно ми досліди і сфери діяльності батьків учнів. Ось які результати ми отримали.
 • Група істориків дізналась, що…
 • Термін підприємець (entrepreneur) запровадив французький філософ Річард Кантільйон, який жив наприкінці XVII – на початку XVIII ст.
 • У XVIII ст. на Лівобережжі проводилося близько 400 ярмарок. Дрібніша торгівля велася на 700 місцевих базарах. Великі ярмарки, що тривали тижнями і, безумовно, впливали на ціни європейського ринку, відбувалися у Ніжині, Ромнах, Києві, Переяславі, Полтаві.
 • Підприємець – людина, яка шукає нове, незвідане, ризикує, реалізує оригінальні ідеї, організовує нове виробництво.
 • Онук Артемія – Федір став одним з піонерів вітчизняного повітроплавання.
 • Однією з найвідоміших династій підприємців в Україні була династія Терещенків.
 • На початку ХХ ст. родині належало 11 цукрозаводів, 150000 десятин землі. Започаткував родинний бізнес Артемій Якович Терещенко. Разом з дружиною вели дрібну торгівлю з воза, а згодом – на базарному рундуку. Зібравши трохи грошей, підприємець починає торгувати хлібом, лісом, вкладає капітал у цукрову промисловість.
 • Нащадки роду Терещенків прославилися не лише у бізнесі. Вони займалися розвитком освіти, благодійністю, меценатством, організацією художніх і комерційних шкіл, музичних товариств.
 • Група інтелектуалів підготувала відповідь на запитання: хто такий підприємець
 • Підприємець є ключовою постаттю ринкової економіки. Він несе повну відповідальність за результати своєї діяльності, його чекає крах або успіх.
 • Підприємець – це власник, який покладає на себе ініціативу поєднання ресурсів у єдиний процес виробництва, керує підприємством, запроваджує інновації у виробництво й перебирає на себе відповідальність за організацію справи.
 • У своїй діяльності підприємець має враховувати потреби суспільства. Саме підприємець повинен передбачити, які товари та послуги потрібні покупцям. Він покликаний виконувати певну суспільну функцію - зберігати і примножувати власність через задоволення потреб споживача.
 • Діяльність підприємця спрямована на отримання максимального прибутку, який дорівнює різниці між виторгом і витратами. Отже, підприємець зацікавлений продавати свою продукцію за максимально високими цінами, а ресурси на ринку придбати за найнижчими цінами, зокрема, платити робітникам за працю мінімальну платню. Тому постать підприємця нерідко сприймається громадськістю негативно.
 • Річард Кантильйон у книзі «Нариси про природу торгівлі взагалі» писав, що підприємець – це людина, яка діє в умовах ризику, невизначеності.
 • Адам Сміт у книзі «Дослідження природи багатства народів» відмічав, що підприємець сам планує, організовує виробництво, реалізовує вигоди, пов’язані з поділом праці, і розпоряджається результатами виробничої діяльності.

Лінгвісти цікавляться: “підприємство” і “бізнес”, “підприємство” і “фірма” – чи тотожні ці поняття?

 • Підприємництво - це передусім організація виробництва і задоволення потреб людей.
 • Бізнес – це уміння робити гроші з грошей не завжди через продуктивну і корисну діяльність.
 • Інноваційна діяльність – ось що відрізняє сучасне підприємництво від бізнесу.
 • Фірми можуть бути як окремими підприємствами, так і їх об'єднаннями.

Юристи наголошують!

 • Згідно Конституції України:
 • Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом (стаття 13).
 • Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (стаття 19).
 • Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі (стаття 41).
 • Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом (стаття 42).
 • У своїй діяльності підприємці повинні керуватися такими Законами України: «Про підприємництво», «Про власність», «Про господарські товариства», «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ін.
 • Що є головним стимулом підприємницької діяльності?
 • Підприємницька діяльність має бути мотивованою:
 • - Чому я це роблю?
 • - Що хочу отримати в результаті?
 • - Яку вигоду для себе передбачаю та прораховую?
 • «Підприємець – революціонер в економіці. Прибуток для нього – лише символ успіху. Головне – вступити на незвіданий шлях там, де закінчується звичайний порядок».
 • «Роби гроші. Забудь про все інше. Запам’ятай, ми живемо в системі, яка робить прибуток. Усе інше - мішура».
 • Зверніть увагу на дві діаметрально протилежні думки.
 • Йозеф Шумпетер
 • Лі Якокка
 • - самоствердження особистості;
 • - можливість реалізувати свої здібності в одній з найскладніших сфер – сфері людської діяльності.
 • Чи є прибуток головним стимулом підприємницької діяльності?
 • Безумовно, прибуток не лише символ успіху. Він є матеріальною основою збільшення капіталу, розширення підприємницької справи.
 • Проте, не менш важливими стимулами є:
 • Етика підприємницької діяльності («Бережи вбрання знову, а честь змолоду»)
 • 1. Будь чесним і правдивим, вірним даному слову.
 • 2. Поважай право приватної власності.
 • 3. Стався до людей так, як ти хотів би, щоб вони ставилися до тебе.
 • 4. Став високі цілі, але твердо оцінюй свої можливості.
 • 5. Правило «ціль виправдовує засоби» - не з арсеналу підприємницької етики.
 • 6. Поважай закони – вони основа порядку.

Група соціологів доповідає

 • Ми звернулися до місцевих підприємців із запитанням: який ваш девіз як бізнесмена? Ось яких принципів вони дотримуються.
 • Найголовніше в житті – знайти своє місце. Налагодити бізнес важко, а втратити легко.
 • Неможна бути безпомічним інакше тебе затопчуть.
 • Щоб не трапилось, не варто втрачати себе, розмінюючись на емоції. Події необхідно навчитися попереджувати якщо хочеш досягти успіху. Марної праці не буває, а негативний результат – також результат.
 • А все сказане можна узагальнити висловлюванням
 • Дж. Бернарда Шоу:
 • «Економіка – це вміння користуватися життям
 • найкращим чином».
 • 2. Функції підприємництва.
 • 3. Форми власності.

4. Види підприємництва.

Виробниче підприємництво.

 • Знаряддя та праця використовуються з метою виробництва товарів та надання послуг.

Виробниче підприємництво.

 • Як правило є найбільш ризикованим та складним, адже потребує значних ресурсів та здібностей.

Комерційне підприємництво

 • Пов’язане зі сферою обігу.
 • Підприємець купує товар у виробника та продає його споживачеві.

Комерційне підприємництво.

 • Є значно простішим за виробниче, але потребує точної інформації про попит на продукцію.

Посередницьке підприємництво

 • Підприємець виступає зв’язковою ланкою між виробниками, споживачами, торговцями.
 • Часто таке підприємство представляє інтереси того чи іншого учасника ринкових відносин.

Фінансове підприємництво.

 • Є схожим на комерційне підприємництво, але у ролі товару тут виступають валютні цінності, гроші та цінні папери.

Фінансове підприємництво

 • Є найскладнішим з огляду на законодавчі вимоги. Перед фінансовим підприємством ставляться жорсткі обмеження та норми щодо його діяльності.
 • Також при даному виді підприємництва важливу роль відіграють макроекономічні показники (інфляція, курс валют, державний борг тощо).

5. Характерні риси підприємця.

ПІДСУМКИ УРОКУ

Які існують форми власності?

Перелічіть види підприємництва?

Домашнє завдання

 • Вивчити параграф §15 ;
 • Скласти 3 – 4 тести на вивчену тему;
 • Підготувати доповідь про найвідоміших у нашому місті підприємців. Визначити основні шляхи досягнення успіху у підприємницкій діяльності.
 • Тест: Чи здатні ви займатися бізнесом
 • Чи поводитесь ви наодинці так само, як і тоді, коли за вами спостерігають?
 • Чи вважаєте ви себе здатним стати главою сім’ї?
 • Чи вважаєте хитрість корисною якістю?
 • Чи можете заговорити на вулиці з незнайомою людиною?
 • Чи знаєте, які кольори зараз в моді?
 • Чи поїдете в трамваї (тролейбусі, автобусі), якщо забули дома проїзний, не маючи при собі грошей?
 • Чи заздрите успіху ваших знайомих?
 • Чи звертаєтесь «на ви» до старших за віком родичів?
 • Чи здатні усно швидко розрахувати, скільки буде 3% від 3%?
 • Чи приходите вчасно в кіно (клуб, дискотеку)?
 • Чи приходите вчасно на побачення?
 • Чи вважаєте ви за потрібне давати «на чай»?
 • Чи переживаєте, якщо вас обрахували?
 • Чи пам’ятаєте дату народження свого викладача?
 • Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце?
 • Чи сідаєте в маршрутці (таксі) тільки на заднє сидіння?
 • Чи любите писати в книги скарг або вимагати адміністратора торговельного залу, магазину?
 • Чи вважаєте, що завжди досить одного попередження?
 • Чи знаєте, які грошові одиниці існували в Стародавньому Римі?
 • Чи здатні залишити валізу на вокзалі під нагляд зовсім незнайомої людини?
 • Так – 10 балів, ні – 0 балів, можливо, іноді – 5 балів.
 • Ключ до тесту
 • 50-99 балів – мабуть, у бізнесмени вам не вибитися, але, зважаючи на все, ви правдиві, порядні, у вас непоганий характер – так що не все загублено в житті; втім, якщо отриманий результат не відбив у вас бажання займатися бізнесом, додайте собі 20 балів.
 • 120-200 балів – ви природжений бізнесмен. Однак, якщо ви одержали ці бали в результаті підглядання у відповідь, відніміть із суми 80 балів і орієнтуйтесь за новим результатом.
 • 110-190 балів – ви маєте не всі потрібні якості бізнесмена, але у вас є реальні шанси домогтися успіху в бізнес; деяку допомогу при цьому вам зроблять міркування про причину втрати балів.
 • Література
 • Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загальноосвітньої школи. За редакцією І.Ф. Радіонової. – К.: «Зодіак-ЕКО», 1995. – 223с.
 • В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев’юк. Економіка. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Навчальна книга», 2005. – 250с.
 • Воробйов Є.М. Основи економіки. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів. – Х.: Торсінг, 2005. – 400с.
 • Моя економіка: Підручник для учнів 8-9-х, 10-х класів / Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко. – К: «А.П.Н.», 2004. – 320с.
 • Булавенко С.О. Основи економіки. 10-11 класи. Розробки уроків. – Х.: «Ранок», 2008. – 432с.
 • Міросов Ю.О., Ромаєєва І.В. Економіка. Конспект-зошит. 10 клас. Навчальний посібник. – Х.: «Країна мрій», 2002. – 132с.
 • Економіка: заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень. – Х.: «Ранок», 2007. – 40с.
 • Часпикова О.В. Економіка 10. практикум. – Х.: «Ранок», 2007. – 48с.
 • Усі уроки економіки. 10 клас / упорядник Н.С. Макарова. – Х.: «Основа», 2006. – 288с.

Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка