ПідприємстваСторінка12/15
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.85 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
(3.24)
де Вij – випуск i-ої продукції на j-ом агрегаті;

Рi – прибутковість i-ой продукції.

Ця функція має систему обмежень, яка складається із:

а) Вimin < Вi < Вimax (знаходження у прибутоквої зоні);

б) Фiэф ≤ Вij / Пji

де Фiэф – фонд ефиктовного часу;

Вij – обсяг продукції i-ого виду на j-ому агрегаті;

Пji – продуктивність j-ого агрегату при виробництві i-ого виду продукції;

в) Фiтр ≥ Вij / Пji

де Фiтр – фонд необхідного часу роботи обладнання.


В умовах ринкової невизначеності приймаються різні методи складання виробничих програм:

а) Метод рівневого прогнозування, який представляє собою передбачення очикувального обсягу продаж та прибутку по трьом точкам: максимальної, ймовірної, мінімальної. Позитивні якості методу:  • збільшення кіькості можливих планових альтернатів і страхування від риску у разі негативних наслідків;

  • предоставлення плановікам-економістам реальних значень показників;

  • розроблення попереджень у разі відхилень фактичних та планових показників.

б) Ситуаційне планування – новий метод, розповсюджений на американських та японських ринках, який виконується у наступному порядку:

  • збільшення кількості можливих альтернатів;

  • складання нормативного плану, який представляє собою ймовірні припущення впливу виробничих факторів на результат, який планується;

  • відбір для кожного продукту припущень, які відрізняються від найбільш ймовірної ситуації, і для них складається автономний план. Причому цій ситуаційний план на розробляється у деталях, а вказує, що повмнен робити кожний виконувач у тій чи іншій ситуації і які наслідки його можуть чекати.

  • уточнення точки переходу від нормального плану до стиуаційного.

в) лінійно-рівневе програмування;

г) диверсіфікація продуктів та ринків;

д) підвищення конкурентоспроможність продукції і т.д.

В залежності від факторів: форма власності, рівень управління, розміри й структура підприємства, місце виникнення й виконання планової стратегії - може застосовуватися три осовних схеми виробничої програми:  • “знизу - вверх” (децентралізована) - зазначає, що виробничий план складається на нижньому рівні управління у підрозділах й цехах підприємства;

  • “зверху - вниз” (централізована) - плани розробляються на рівні корпорації і служать для господарських підрозділів основою оперативного планування;

  • у взаємодії (ітерактивна) - тісні взаємодії між вищим керівництвом, планово-еконмічним відділом й оперативними підрозділами та функціональними службами.

Виробничі плани підрозділів складаються ланцюговим методом у порядку, зворотньому ходу технологічних процесів.

Для розробки плану основного цеху вихідним є план продажу продукції підприємства.


Ланцюг металургії (від кінця до початку)

ПРОКАТ – БЛЮМИ, СЛЯБИ – МАРТЕНОВСКІ, ЭЛЕКТРОПЕЧІ – КОНВЕРТОРИ – ДОМЕННІ ПЕЧІ – АГЛОФАБРИКИ – КОКСОХІМ


Розроблення планових завдань допоміжним і обслуговуючим господарствам, відділу маркетінгу, конструкторському, технологічному, виробничому, плановому, фінансовому та іншим відділам підприємства теж основувається на річної виробничої програмі основних цехів.

Обсяги звичайно плануються у натуральних одиницях у разі однономенклатурної продукції, в умовно-натуральних, трудових, вартісних вимірниках у разі виробництва на даному підприємстві різнономенклаурної продукції. Обсяг реалізованої продукції вимірюється у ринкових цінах. Готова продукція виражається як у натуральних, так і в інших вимірниках, валова продукція виражається точно так же.Реалізована продукція - це готові товари (товарна продукція), запасні частини, напівфабрикати, роботи, послуги, призначені для задоволення потреб (побутових та виробничого призначення).

Готова продукція - це повністю виготовлені вироби і виконані роботи, які відповідають ГОСТам, технічним умовам, робочим кресленням, договорам, вимогам заказчика, показникам якості, які служать основлю формування виробничої програми організацій усіх видів.

При розробці річної виробничої програми наше завдання забезпечити максимальний прибуток, за рахунок цього фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. Для цього необхідно включення у план виробництва найбільш конкурентоспроможних й високоприбуткових товарів. Для цього американські корпорації використовують матриці БКР (Бостонські), у яких передбачаються сполучення основних товарів або підрозділів, які мають найвищі темпи росту й частку ризику і які за рахунок цього приносять найбільший ефект. Але ця матриця не є універсальною і в конкретних умовах застосовуються інші варіанти вибору, якщо на підприємстві є багато продукції й господарських підрозділів, які необхідно поліпшувати або звертати виробництво. В умовах багатопродуктового виробництва застосовуються дев′ятисекторні моделі, так звані матриці формування портфелю заказів [4].

(3.25)
де Iн – нормативний показник;

Iт – технічний показник;

Iэ – економічний показник;

Кс – конкурентоспроможність.


прибуток

6

3

1

8

4

2

9

7

5

Кс
Рисунок 3.2 – Матриця залежності «прибуток - конкурентоспроможність»
Ця матриця в умовах економічної невизначеності, виробничої нестабільності і фінансової нестійкості може бути поширена для нашіх умов до 25 видів товарів по показникам рентабельність, частка ринку.

ефект


21

13

7

3

1

22

14

8

4

2

23

15

9

6

5

24

16

12

11

10

25

20

19

18

17

випуск
Рисунок 3.3 - Матриця ранжування продукції «ефект – випуск»
Ранги на графіку представлені по критерію максимізації рентабельності того чи іншого виробу і його частки на ринку.

У процесі розроблення виробничої програми цеху або підприємства виникає необхідність прийняття оптимальних планових рішень - це досягнення у заданих умовах максимальних результатів із мінімальними витратами.


Для формування виробничої програми підприємства в цілому першим ділом задається осяг виробництва і-го виду продукції, виходячи із потреб забезпечюючих цехів. Потім визначаються потрібні фонди часу для виробництва даного виду продукції:(3.26)
Подальше визначається розрахункова, потрібна для виконання виробничої програми, кількість агрегатів:(3.27)
На завершальному етапі визначається “прийнята” кількість агрегатів, округляючи розрахункову кількість агрегатів у більшу сторону до цілого.(3.28)
Визначення коефіцієнта завантаження агрегату здійснюєься співвідношенням розрахованої кількості агрегатів до прийнятої:(3.29)

Формування виробничої програми підприємства складаєтсья із укладання балансу підприємства. Баланс підприємства - це збалансовані із врахуванням ринкових потреб та виробничих можливостей взаємозв’язані завдання цехам та підрозділам підприємства по випуску продукції і напівфабрикатів.Виробнича програма виражається у формі балансу виробництва. Необхідною вихідною інформацією для складання балансу є нормативні коефіцієнти витрат:(3.30)

де Мij – виробнича потужність попереднього цеху по випуску j-ого виду i-ої марки, тис. т.;

Miz – програма даного цеху по випуску продукції j-ого виду i-ої марки, тис. т.;

Кij/iz – питома норма витрат продукції j-ого виду попереднього цеху або агрегату на продукцію z-ого виду даного цеху або агрегату однієї і тієї ж номенклатури;

Oij – зміна залишків продукції попереднього цеху в плановому періоді, тис. тКаталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка