Підприємства


Тема 1. Система планування на підприємствіСторінка2/15
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Тема 1. Система планування на підприємстві

1.1. Предмет курсу.

1.2. Принципи планування.

1.3. Орієнтування ОСУ на планування.

1.4. Технологія процесу планування.

1.5. Методи планування.

1.6. Результати планування.
1. Планування - це специфічна діяльність по встановленню цілей, яка здійснюється на основі ринкових досліджень та аналізу внутрішніх можливостей, змістом якої є:

а) розробка планів і програм;

б) визначення показників;

в) встановлення взаємозв’язаних завдань підрозділів;

г) обгрунтування ресурсів, необхідних для забезпечення інтеграції функціонування всіх служб і підрозділів організації в процесі її діяльності. [1]

Система планування в організації – це сукупність структурних елементів, які забезпечують планову діяльність та її результати у вигляді планів різних типів та планових показників.

Мета – це бажаний кінцевий результат діяльності організації у майбутньому. Для досягнення мети компонуєтся вся архітектура елементів організації та визначається специфіка системи планування.

2. Принципи – це фундаментальні істини, які є результатом практичного застосування об’єктивних законів й закономірностей, які виступають у вигляді основних правил діяльності. Окрім загальних принципів управління (А. Файоль) існують специфічні принципи, які притаманні лише функції планування.Перший основной принципоб’єктивність планування, тобто відображення об’єктивної реальності об’єкта планування із застосуванням економічних законів, які виявляють та пізнають сам об’єкт.

Другий принципмаркетинговий. Його сутність полягає в виразі: "Випускай те, що купують, а не те, що можеш". Марке­тингова орієнтація планування визначається у наступних його приорітетах:

а) при визначенні горизонту планування (довгострокове або короткострокове);

б) при розробці нових товарів (потреба ринку, а не можливості виробництва);

в) у наукових дослідженнях (вивчання та аналіз потенційних споживачів, конкурентів);

г) при будуванні системи планування (забезпечення постійним зв’язком плануючих та маркетингових підроздлів і "служб майбутнього").

Третій принципальтернативність. Планування – це вибір, і виникає планування тоді, коли є можливість вибору.

Четвертий принципбезперервність планування. Це один із основних принципів побудови системи планування, і розглядається він з точки зору безперервності у часі, функціональної області та по рівню ієрархії. Цей принцип відображається у схемі на рисунку 1.1.

ієрархіячас функціональна галузь

Рисунок 1.1 – Схема взвємозв'язку факторів, що забезпечують безперервність планування

3. Система управління будується з оріентацією на досягнення цілей організації. Тому вона впливає на систему планування як одна із складових її причин. З іншого боку ОСУ повинна враховувати специфічні особливості процесу планування і відповідати забезпеченню виконання планів.

Склад горизонтального та вертикального зв’язку структури створюються так, щоб була можливість реалізувати вищеперелічені принципи (об’єктивність планування, маркетинговий принцип, альтернативність, безперервність планування).

Необхідно звернути особливу увагу на здійснення інформаційних потоків, які відображають розподіл планових завдань та контроль за їх виконанням, і на зворотній зв’язок, який впливає на постачання ресурсів, які забезпечують вирішення планових завдань.

Сучасні структури управління підприємством мають принципіальні недоліки:

а) вони розраховані на виконання "спущених з гори" планів, але не стимулюють розробку власних;

б) акцентовано виробничий аспект і не враховується внутрішній та зовнішній вплив економічних факторів;

в) слабкий зв’язок планових підрозділів із службами маркетингу, научно-технічними, якості і збуту;

г) низкий рівень підготовки кадрів у структурах планування;

д) довгий шлях планових рішень між ствердженням і виконанням.
4. Процесс планування та його технологія зв’язані із виконанням основ­них підфункцій планування.

Першапрогнозування – розробка припущень відносно майбутнього становища середовища, щодо розвитку проблеми.

Другамоделювання – формулювання можливих альтернатив розвитку, їх аналіз, оцінка та вибір базового варіанту плану. Моделювання здійснюється за допомогою економіко-математичних моделей, які відображають взаємоєзв’язок впливу різних причин.

Третяпрограмування – на основі выщеперелічених підфункцій розробка плану й доведення його до системи функціональних планів.
5. Методи планування:


  • науковий, переважною ознакою цього методу є використання досягнень у системі планування при розробці планів;

  • експериментальний, базується на аналізі та узагальненні результатів досліджень;

  • нормативний, базується на застосуванні вихідних нормативів.

Існують також балансові, системно-аналітичні, економіко-математичні, програмно-цільові, проектно-варіантні та ін. методи.
6. Результати планування – це система планів й планових показників. У системі планів існують техніко-економічні плани (охоплюють процеси виробництва товарів та послуг) і сфера оперативного планування (охоплює тільки процес виробництва).

Горизонти економічного планування залежать від специфіки продукції і знаходяться в інтервалі часу від року (поточне планування) до 5 та більше років (стратегічне планування). У кризових економіках горизонт стратегічного планування не перевищує трьох років.

Бізнес-план – це специфічний вид плану, який являє собою системне, маркетингове, фінансово-економічне, організаційно-технічне обгрунтування доцільності, результативності та способів реалізації комплексного проекту, пов’язанного з ноу-хау або з кризовим становищем підприємства (стагнація).

Оперативне планування – це конкретизація планових показників та доведення їх до конкретних виконавців (робочих місць), які здійснюються за короткострокові інтервали (місяць, декада, тиждень, доба, зміна, іноді година). Оперативне планування на незначних етапах часу переходить в оперативне управління. Диспетчирування – управління за короткий проміжок часу. Планові показники відображають кількісний склад мети та завдань, створюють можливості оцінки плану та оцінки результативності діяльності.

На рисунку 1.2 приведена схема, що демонструє зміст теми [2].
Рисунок 1.2 – Система планування в організації [2]Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка