Підсумки роботи гімназії за 2012-2013 навчальний рік. Завдання на новий навчальний рікСкачати 435.96 Kb.
Сторінка2/12
Дата конвертації09.09.2018
Розмір435.96 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Аналіз відвіданих уроків, співбесіда з вчителями дають змогу визначити 15 інноваційних технологій, які використовують учителі гімназії. Серед вчителів – всі вчителі початкових класів, 7 вчителів середньої та старшої школи ( Каратай Н.В., Хоменко Н.В., Яркова О.М., Остапенко І.В., Морозова Д.В., Сисоєва М.О., Азарова Т.С.). Слід зазначити, що у травні 2013 року було проаналізовано результативність роботи цих вчителів. Аналіз показав, що у 2012/2013 навчальному році завдяки використанню інноваційних технологій навчання з`явилися учні-переможці Міжнародних, міських конкурсів, обласних олімпіад. Вчителі представлені до нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради, Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Грамотою управління освіти адміністрації Червонозаводського району. Інноваційні технології навчання, які впроваджують учителі гімназії, наведено у таблиці.


Інноваційні технології навчання, які впроваджують учителі гімназії


з/пНазва та суть інноваційної педагогічної технології,

автор-розробникКолектив або особа, які впроваджують (адаптують) технологію

Прогнозовані результати
Друкована продукція з досвіду впровадження інноваційної педагогічної технології за 2012/2013 навчальний рік


1

Інтерактивна технологія навчання.

Автор-розробник О.Пометун

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів, а педагог створює умови, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя

Вчителі МО початкових класів

Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, взаємо навчання (колективне, групове, навчання у співпраці, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання), мета якого - формування учнівських компетентностей: вмінь використовувати знання при вирішенні життєвих ситуацій


Розробки уроків для ШМО.


2

Інтерактивна технологія навчання(кооперативне навчання).

Автор-розробник О.Пометун.

Суть:


1.робота в групах:

Рекомендації вчителя:

2. Об'єднайте учнів у групи від трьох до п'яти учнів. У процесі формування груп остерігайтеся навішування будь-яких «ярликів» на учнів.

3. Запропонуйте групам зайняти окремі місця у класі. Переконайтеся в тому, що всі члени групи добре бачать один одного.

4. Повідомте (нагадайте) учням про ролі, які вони повинні розподілити між собою і виконувати під час групової роботи.

Головуючий (керівник групи):

♦ зачитує завдання групі та організовує порядок його виконання,

♦ пропонує учасникам групи висловлюватися по черзі,

♦ заохочує групу до роботи,

♦ підбиває підсумки роботи і визначає доповідача.

Секретар:

♦ веде записи результатів роботи групи коротко й розбірливо,

♦ як член групи, повинен бути готовий висловити думки групи в процесі підбиття підсумків чи допомогти доповідачу.

Посередник:

♦ стежить за часом і заохочує групу до роботи.

Доповідач:

♦ доповідає про результати роботи групи, чітко висловлюючи її думку.


Каратай Н.В., Хоменко Н.В., вчителі ураїнської мови та літератури

Яркова О.М., вчитель біологіїКооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь.

Розробки уроків для ШМО.


3

Інтерактивна технологія навчання(кооперативне навчання).

Автор-розробник О.Пометун.

Суть:

1. робота в парах, малих групах: Організація роботи

1. Поставте учням запитання для обговорення дискусії тощо. Поясніть запитання, дайте 1-2 хв для обдумування можливих відповідей.

2. Об'єднайте учнів у групи з метою взаємообговорення своїх ідей. Визначте час на спільне обговорення. Учні обов'язково повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення.

3. Обговоріть поставлене запитання.

2. Змінювані трійки « Два-чотири-всі разом»:

Організація роботи

1. Поставте учням запитання для обговорення дискусії тощо. Поясніть запитання, дайте 1-2 хв для індивідуального обдумування можливих відповідей.

2. Об'єднайте учнів у пари з метою взаємообговорення своїх ідей. Визначте час на висловлювання кожного в парі та спільне обговорення. Пари обов'язково повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення.

3. Об'єднайте пари в четвірки, обговоріть попередньо досягнуті рішення щодо постановленого запитання. Як і в парах, прийняття спільного рішення обов'язкове.

4. Об'єднайте четвірки в більші групи або обговоріть поставлене запитання з усім класом.


Вчителі МО іноземних мов

Всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватися. Робота в групах дає учням час поміркувати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, переконувати, вести дискусію.

Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.Розробки уроків для ШМО.

Нерубай А.О. Інноваційні та традиційні підходи до навчання іноземним мовам як чинник забезпечення дієвості знань. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання укр.. та іноз. мовам як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали науково-методичного семінару/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ – Х.: РВВ ХТНЕ КНТЕУ, 2011. – С. 51-52.
4

Інформаційно-комунікаційні технології навчання

Автор-розробник Г.Селевко

Суть: Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники.

Учні опрацьовують тести нового покоління, логічні ланцюжки, тренувальні вправи, головоломки, діаграми, графіки, виконувати практичні роботи та презентації. Під час занять учні оволодівають комп`ютерними програмами для вивчення предметів та для досліджень, ознайомлюються з методикою пошуку інформації в електронних підручниках, енциклопедіях та інших джерелах інформації, зокрема в мережі Інтернет. Результати свого пошуку інформації школярі подають у вигляді презентацій.
Вчителі МО суспільно-гуманітарного циклу
Вчителі МО іноземних мов
Вчителі МО початкових класівРеалізується один з важливих принципів навчання – урахування можливостей кожного учня. Підвищує мотивацію учнів здобувати нові знання, оволодівати новими навичками та вміннями.

Формування умінь працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей.Розробки уроків для ШМО

5

Особистісно-орієнтовані технології (технологія проблемного навчання).

Автор-розробник Дж. Дьюї, М. Махмутова, Т. Ільїна

Суть проблемного викладу знань учителем полягає в тому, що замість передачі готових положень (правил) науки учитель повідомляє фактичний матеріал, дає його опис на фоні систематично створюваних їм проблемних ситуацій. Вирішення проблеми здійснюється за допомогою чотирьох основних етапів а) підготовка особистості та намагання розв'язати проблему; б) інкубація—період «визрівання» рішення; в) миттєвий спалах ідеї-рішення; г) верифікація—перевірка результативності рішення та уточнення нової ідеї.

Остапенко І.В., вчитель української мови та літератури
Морозова Д.В., вчитель історії та права

Технологія спонукає учнів до часткової або повної самостійної пізнавальної діяльності з установленням й вирішенням навчальних проблем.

Розробки уроків для ШМО

6

Особистісно-орієнтовані технології (технології розвитку критичного мислення)

Автори-розробники І.В.Родигіна, О.Овчарук, А.Хуторський

Суть: на уроках історії та правознавства активізація пізнавальної компетенції учнів реалізується через постановку перед учнями системи пізнавальних завдань зростаючого рівня складності, використання проблемного навчання у вигляді проблемного викладу матеріалу вчителем і постановки проблемних завдань, систематичну організацію самостійної роботи, перш за все з нормативно-правовими документами, широке застосування наочності, що була не лише ілюстрацією викладу вчителя, а використовувалась в процесі виконання учнями пізнавальних завдань, проведення евристичної бесіди та дискусії.

Морозова Д.В., вчитель історії та права

Сукупність різноманітних педагогічних прийомі спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань, спрямованих на розвиток самостійного свідомого мислення.

Захист досвіду

Ухвалено радою методичного центру управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради протокол № від7

Ігрові технології навчання.

Автор-розробник

Й.Гейзер

Суть: навчальна гра передбачає ігрове моделювання подій та явищ, що вивчаються, вона також має чітко поставлену мету навчання і відповідний меті результат. Вчителі використовують рольові ігри та ігри-драматизації.

Вчителі МО початкових класів

Мо вчителів іноземних мов (у початкових класах)


Морозова Д.В., вчитель історії та права

Дидактичні ігри активізують увагу учнів, дають можливість максимально розкрити можливості дитини, стимулювати її до життєтворчості. Вони допомагають формувати міжособистісні стосунки з дотриманням принципу толерантності

Розробки уроків для ШМО

Робота на районну виставку-презентацію педагогічних ідей

Баранник І.А.

Ігрова діяльність у групі продовженого дня.8

Перспективно-випереджальне навчання з використанням опорних схем під час коментованого управління.

Автор-розробник

М. О. Лисенкова

Суть: використання опорних схем, таблиць у навчанні (на уроках української мови, математики).

Коментування, попередження помилок, опорні схеми до задач, які розвивають і допомагають у розв’язанні задач.Охріменко Н.О.,

Сухенко Т.П., Лапіна Г.О., Фурс Г.О., вчителі початкових класівТехнологія сприяє систематизації знань, складання опорних таблиць спонукає до активного мислення. Опорні схеми на українській мові попереджають допущенню помилок на письмі.

Технологія спонукає дітей до активної праці, мислення, допомагає дітям контролювати себе, створює ситуацію успіху, бо кожна дитина, користуючись схемою, в змозі розв’язати будь-яке завдання.Розробки уроків для ШМО.

9

Інформаційно-ціннісний підхід в навчанні читанню.

Автор-розробник

О. М. Кушнір.

Суть:діти вчаться читати-слідкувати мовчки, без артикуляції, до читання вголос кожен учень переходить індивідуально, активно використовуються технічні засоби навчання, мовною одиницею виступає слово.

Тимченко О.В.,

Стребкова Л.Л., Охріменко Н.О., Сухенко Т.П.,

вчителі початкових класів


Використання технології на уроках читання російської мови, уроках «Я і Україна», «Основи здоров’я» створює умови для становлення особистості дитини, її інтелектуального, соціального розвитку

Розробки уроків для ШМО.

Робота на обласну виставку-презентацыю педагогічних ідей

Тимченко О.В.

Забезпечення гуманно-особистісного підходу в процесі викладання предметів шляхом використання технології О.М. Кушніра «Інформаційно-ціннісний підхід в навчанні читанню».
10

Гуманно-особистісна технологія Ш.О. Амонашвілі.

Автор-розробник Ш.О. Амонашвілі.

Суть: Навчання спрямовано на формування у школярів мотивів навчальної діяльності, пізнавальної активності і самостійності, на перетворення у учня з об’єкту навчання на суб’єкт; послідовна реалізація гуманістичного принципу, основою якого є навчання заради розвитку особистості учня.

За характером навчання: навчально-виховна, гуманітарна, загальноосвітня, особистісно-орієнтована.

За організаційними формами: традиційна класно-урочна з елементами індивідуалізації та диференціації.

По підходу до дитини: гуманно-особистісна, педагогіка співробітництва.

За методом навчання: пояснювально-ілюстративна, ігрова з елементами проблемності, творчості.

За типом управління: система малих груп.Охріменко Н.О.,

вчитель початкових класівСприяэ становленню, розвитку і вихованню в дитині благородної людини шляхом розкриття її особистісних якостей;

- сприяэ облагороджувати душу і серце дитини;

- розвиває пізнавальні сили дитини;

- забезпечує умови для розширеного і поглибленого об’єму знань і вмінь.Розробки уроків для ШМО

11

Технологія Федоренка – Зайцева.

Автори-розробники

І.Т. Федоренко, В. М. Зайцев

Суть: передбачено велику кількість вправ для формування навичок правильного, свідомого і виразного читання. Проте швидкість визначена найголовнішою якістю. На початку кожного уроку практикується 5-ти хвилинне читання невеликих текстів, речень, словосполучень (п'ятихвилинки "читання-дзижчання"). Це читання напівголосно, щоб не заважати тому, хто сидить поруч. Читають усі учні класу разом, одночасно, кожен зі своєю швидкістю.

Застосовуються і зорово-слухові диктанти. Після закінчення вправ пропонуються школярам прочитати речення тричі у темпі скоромовки.Лапіна Г.О., Фурс Г.О., Булигіна О.Д., Сухенко Т.П., вчителі початкових класів

Допомагає вдосконалювати навички виразного читання, розширює кругозір, пам’ять, спостережливість. Допомагають удосконалити техніку читання та грамотність учнів.

Розробки уроків для ШМО.

12

Проектна технологія у позакласній діяльності з англійської мови.

(за В. Гузеєвим)

Суть: проект як альтернативний спосіб організації навчального курсу виключає традиційні принципи планування і організації викладання англійської мови. Досягненню мети проекту підпорядковуються всі дії, які виконуються учнями і вчителями: вивчення необхідних лексичних і граматичних одиниць, пошук джерел інформації, відбір потрібних даних, оформлення і демонстрація результатів. Результати роботи можуть бути наглядно представлені у вигляді стенду, брошури, радіопрограми, відеофільму, театральної вистави – в залежності від поставленої мети.

Проекти, інтегровані в традиційній навчальний процес, - це виконання творчих або/і дослідницьких завдань в рамках вивчення навчального курсу. Найбільш типовим вважається використання проектів як одного із завдань уроку або заключного завдання уроку.Филипська В.І., заступник директора з навчально-виховної роботи; вчитель англійської мови мови

Створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенціи (соціальних, полікультурних, інформаційних, комуні-кативних тощо) і самостійності учня в осягненні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий потенціал, підвищуючи інтерес до вивчення англійської мови.

Розробки уроків для ШМО.13

Проектна технологія на уроках російської мови та літератури.

(за В. Гузеєвим)

Суть:орієнтує учнів на самостійну, парну чи групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий підхід до вирішення певної проблеми. Відбувається соціалізація особистості, стимулюється ініціативність, зростає творчий потенціал учня. Цінним є поєднання індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку, розвиток комунікативних якостей. Учень навчається самостійно планувати, організовувати й контролювати свої знання та дії.

Сисоєва М.О.,

заступник директора з навчально-виховної роботи; вчитель російської мови та літературиФормування вмінь застосування знань на практиці як елемент учнівських компетентностей.

Розробки уроків для ШМО, РМО.
Захист досвіду

Ухвалено радою методичного центру управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради протокол № від
14

Проектна технологія на уроках у початкових класах.

(за В. Гузеєвим)

Суть:орієнтує учнів на самостійну, парну чи групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий підхід до вирішення певної проблеми. Відбувається соціалізація особистості, стимулюється ініціативність, зростає творчий потенціал учня. Цінним є поєднання індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку, розвиток комунікативних якостей. Учень навчається самостійно планувати, організовувати й контролювати свої знання та дії.

Митрофанова Н.В., вчитель початкових класів


Формування вмінь застосування знань на практиці як елемент учнівських компетентностей.

Розробки уроків для ШМО

Робота на районну виставку-презентацію педагогічних ідей

Митрофанова Н.В.

Метод проектування.15

Нетрадиційний урок.

Авт. Н.І.Стяглик,

О.Й. Антипова, В.Ф.Паламарчук

Суть:

Нетрадиційні уроки урізноманітнюють форми роботи з учнями; сприяють вихованню творчої особистості школярів; дозволяють повніше враховувати особливості навчального матеріалу; вимагають розробки технології застосування нових освітніх форм. Сприяють раціональному використанню навчального часу.Азарова Т.С.

вчитель російської мови та літератури
Розвиток логічного мислення, уяви, мовлення, інтересу до засвоєння нових знань

Розробки уроків для ШМО.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Филипська В.І. 02.11.2012 року презентувала інноваційну діяльність педагогів гімназії на районному семінарі-практикумі для заступників директорів за темою «Організація інноваційної діяльності педагогів шкіл району як пріоритетний напрямок роботи методичної служби із педагогічними кадрами», 16.11.2012 року - на міському семінарі для вчителів російської мови та літератури «Активні форми та методи навчання на уроках російської мови». На цьому семінарі учитель Азарова Т.С. провела майстер-клас «Активні форми навчання на уроках російської мови» (з досвіду роботи «Особливості нестандартного уроку»). Міський семінар організовано та проведено на базі нашої гімназії.


Розділ V. Школа молодого учителя

Всього у Школі молодого вчителя 11 вчителів: • фізичної культури -1;

 • іноземних мов – 8;

 • етики та економіки – 1;

 • української мови та літератури – 1.

Вчителям-початківцям закріплено шефів-наставників, всього – 5 вчителів:

 • Филипська В.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови (вища кв. категорія, «Старший учитель»);

 • Бутенко О.В., вчитель англійської мови (I кв. категорія);

 • Апончук Т.В., вчитель англійської мови (II кв. категорія);

 • Остапенко І.В., вчитель української мови та літератури (вища кв. категорія, «Старший учитель»);

 • Скічко В.М., вчитель фізичної культури (вища кв. категорія).

01.03.2013 року відбулася нарада шефів-наставників з питання результативності співпраці молодих вчителів з наставниками, виконання плану роботи, підготовки молодих вчителів до проведення Фестивалю-конкурсу педагогічної майстерності вчителів-початківців у квітні.

Шефи-наставники співпрацювали з вчителями-початківцями за таким планом:Вересень

Вивчення пояснювальних записок до навчальних програм.

Опрацювання фахової періодики.Планування роботи вчителя; складання календарних планів.

Складання конспекту уроку (певного типу).

Формулювання мети уроку (з певної теми)Самоаналіз уроку.

Жовтень

Відвідування уроків молодих вчителів з метою надання методичної допомоги щодо організації навчання учнів. Самоаналіз та аналіз уроку.

Підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів, МАН.Листопад

Відвідування уроків учителя-наставника

(зошит спостереження). Самоаналіз уроку.Грудень

Контроль навчальних досягнень учнів.

Аналіз контрольних робіт.Шефи-наставники відзначаюь плідну співпрацю та відповідальність вчителів Зубкової А.В., Вишневської А.С., Польшиної Д.О., Бездудної О.М., Ребрової М.А.

У 2012/2013 навчальному році проведено 5 засідань Школи молодого вчителя за такою тематикою:Засідання 1. «Планування навчально-виховної роботи» (03 жовтня 2012 року):

1.Співбесіда з питання “Як вам працюється в школі?”

2.Анкетування молодих вчителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи.

3.Практична робота: складання календарних і поурочних планів відповідно до навчальних програм, бесіда щодо ведення шкільної документації.Засідання 2. «Як зробити урок ефективним?» (12 листопада 2013 року)

1.Вимоги до поурочних планів.

2.Вимоги до сучасного уроку. Типи і структура уроків.

3.Методи і форми організації навчання.

4.Практична робота: відеоперегляд уроку вчителя – методиста Остапенко І.В., аналіз уроку.

Засідання 3. «Оцінювання навчальної діяльності учнів» (12 грудня 2012 року):

1.Функції, методи та види оцінювання.

2.Форми оцінювання.

3.Критерії оцінювання учнів з різних предметів.

4.Практична робота: оцінювання робіт учнів.

Засідання 4. «Диференційований підхід до навчання» (22 січня 2013 року)

1.Переваги і проблеми застосування диференційованого підходу до навчання.

2.Тестові завдання для проміжного й тематичного контролю.

Засідання 5. Підсумкове заняття ( 19 квітня 2013 року)

1.Творчий звіт учителів-початківців «Мої педагогічні знахідки».

2.Підсумки проведення Фестивалю педагогічної майстерності вчителів-початківців. Нагородження вчителів.

3.Анкетування «Які проблеми я подолав (ла ) у своїй роботі?»

Адміністрацією гімназії та досвідченими вчителями відвідано 48 уроків у молодих вчителів з метою надання методичної допомоги щодо планування та проведення сучасного уроку. Молоді вчителі здійснили самоаналіз роботи за рік.

Для вчителів зроблено підбірку матеріалів за темами: • «На допомогу молодому вчителю щодо критеріїв навчальних досягнень учнів»;

 • «На допомогу молодому вчителю про методи навчання»;

 • «На допомогу молодому вчителю про самоаналіз уроку».Результативність роботи Школи молодого вчителя

у 2012/2013 навчальному році

Участь учнів у районному етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін

Німецька мова – II місце,Щербань Дарина (9-А клас), Кузнєцова Юлія (8-А клас)

III місце, Чавикіна Олена (8-А клас), Дровозюк Віталій (10-А клас), вчителі Чепурна Д.В., Вишневська А.С.

Французька мова – I місце, Коломієць Жанна (11-А клас),учасник обласного етапу

II місце, Овчиннікова Дар’я (11-А клас), вчитель Яремчук Н.М.

Переможців: 6

Участь учнів у районному етапі конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт МАН

Секція «Німецька мова», тема роботи «Когнітивно-комунікативне явище на прикладі електронного чату», Орябинська Валентина (10-А клас), II місце, вчитель Вишневська А.С.

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка», тема роботи «Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності у муніципальному секторі в Україні (на прикладі міста Харкова)», Хечуєва Анна (11-А клас), II місце, вчитель Юдіна О.О.

Учасників: 2

Переможців: 2

Участь учнів у районному етапі турнірів

VI міський турнір юних економістів, Носов Володимир (Кращий опонент), Коломієць Жанна (Кращий рецензент), Овчаренко Олеся, Задорожній Владислав (11-А клас), I місце, вчитель Юдіна О.О.Участь учителів у професійних конкурсах

Професійний конкурс «Учитель року» (районний етап) - вчитель Яремчук Н.М. - переможець в номінації «Французька мова».

Міський конкурс на кращий дистанційний курс, номінація «Англійська мова» (районний етап) – I місце, вчитель Вишневська А.С.(дистанційний курс з англійської мови для учнів 11 класу «Часові форми дієслова в англійській мові»)

Участь учнів у конференціях

Федотова Дар`я (10-А клас) доповідь на XII відкритій конференції-конкурсі учнів ліцеїв та гімназій «Каразінський колоквіум» на секції «Німецька мова» у ХНУ імені В.Н.Каразіна, доповідь надруковано у збірнику тез конференції (вчитель Вишневська А.С.).Участь учителів у конференціях, семінарах

Хруслова Є.М., Польшина Д.О. – доповідь на III Міжнародній конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» на факультеті іноземних мов у ХНУ імені В.Н.Каразіна, 12 квітня 2013 року.


Бездудна О.М. – участь у міському методичному семінарі від видавництва National Geographic Learning та компанії Лінгвіст «Мотивація навчання учнів», 25 квітня 2013 року.

Публікація робіт учителів в педагогічній пресі

 1. Польшина Д.О. Комунікативний підхід як засіб розвитку мовленнєвих здібностей учнів на уроках англійської мови / Д.О. Польшина // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали III Міжн. конф. «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» - ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. - С. 134-135.

 2. Хруслова Є.М. Інноваційні технології навчання на уроках іноземної мови/ Є.М.Хруслова // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали III Міжн. конф. «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» - ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. - С. 172-173.

Участь учителів у виставках
У шкільній виставці робіт вчителів «Хвилями педагогічної майстерності» та в районній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій взяли участь 4 молодих вчителя:


ПІБ вчителя

Посада

Тема роботи

Зміст роботи

Чепурна Діана Вікторівна

вчитель німецької мови

Проектна технологія на уроках німецької мови.

Робота містить теоретичний матеріал про використання проектів на уроках іноземної мови, основні напрямки впливу проектної технологій на учнів. Представлена проектна робота з німецької мови у 8-му класі.

Розрахована робота для вчителів німецької мови загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл нового типу.
Польшина Дар’я Олексїівна

вчитель англійської мови

Групова робота й робота в парах як ефективний засіб розвитку мовленнєвих здібностей учнів.

Робота містить основні теоретичні відомості про впровадження групової й парної роботи на уроках англійської мови. Представлено зразки вправ та завдань для проведення групової та парної роботи.

Розрахована на вчителів англійської мови та студентів педагогічних ВНЗ, які здобувають спеціальність вчителя англійської мови.
Світлична Тетяна Євгенівна

вчитель фізичної культу

ри


Урок гімнастики в школі нового типу.

Робота містить основні теоретичні відомості про методику та характеристику уроку гімнастики у загальноосвітній школі. Представлено розробки уроків гімнастики для учнів 5 класу.


Зубкова Анна Володимирів

на


Вчитель української мови та літера

тури


Збірка розробок позакласних заходів з української літератури з медіаматеріа

лами.


Робота містить 4 ґрунтовні розробки позакласних заходів з української літератури з медіа матеріалами, які допоможуть учителям у процесі розвитку творчих здібностей та інтересу до української літератури у дітей.

В роботі показано, як можна ефективно використовувати існуючі технічні засоби в процесі навчання для формування ключових компетенцій учнів. Представлені не тільки текстові розробки заходів, а й необхідні для сприйняття даного матеріалу фотографії, відео, фрагменти кінофільмів, музика.

Робота розрахована на вчителів вчитель української мови та літератури ЗНЗ.


Всі вчителі-початківці взяли участь у проведенні методичних тижнів зі своїх предметів. Вчитель української мови та літератури Зубкова А.В. разом з досвідченими вчителями провела літературно-музичну композицію «Немає більшої радості в поета, як почути свою пісню з уст народу», присвячену творчості Андрія Малишка. Вчитель англійської мови Реброва Марина Анатоліївна провела олімпіаду з учнями 4-х класів «Знавці англійської мови», організувала виставку малюнків учнів 3-х класів «Герої зарубіжних мультфільмів» та перегляд мультфільму «Русалонька» англійською мовою в актовій залі. Відкриті уроки молодих учителів іноземних мов було проведено за таким планом:Яремчук Н М.

«Соціокультурний портрет Франції»

11.02

5 урок


Чепурна Д.В.

«Відпочинок і дозвілля. Моє хобі» 8 - А

12.02

1 урок


Муратова К.А.

«Ласкаво просимо на свято» 5 - А

12.02

3 урок


Хруслова Є.М.

«Подорож» 11 - А

13.02

1 урок


Реброва М.А.

«КВК Знавці англійської мови»

3 - В


13.02

5 урок


Вишневська А.С.

Свята.

14.02

4 урок


Бездудна О.М.

«Мій одяг. Кольори.»

1 - А


15.02

2 урок


Польшина Д.О.

«Популярні види спорту» 7 - А

15.02

4 урок


Підсумком роботи за рік стало проведення Фестивалю-конкурсу педагогічної майстерності вчителів-початківців з 16 по 19 квітня 2013 року. Молоді вчителі разом з шефами-наставниками добре підготувалися до проведення Фестивалю-конкурсу. В рамках цього заходу було проведено виставку портфоліо, кращих планів-конспектів, зошитів-спостереження молодих вчителів; відкриті уроки з використанням ІКТ з їх подальшим самоаналізом та аналізом; круглий стіл «Досвідчені та молоді вчителі». Під час проведення круглого столу було підведено підсумок Фестивалю, кожен учитель отримав Грамоту за проведену роботу. Так, вчитель української мови та літератури нагороджена в номінації «Кращий урок», вчитель англійської мови – в 2 номінаціях «Краще портфоліо», «Кращий урок». Решта вчителів отримали Грамоти, в яких відображено найвдаліший аспект з проведеного відкритого уроку: вчитель економіки Юдіна О.О. - за влучно підібраний відеофрагмент до вивчення нової теми; вчитель етики та французької мови Яремчук Н.М. - за реалізацію принципу зв`язку навчання з життям та виховний вплив уроку; вчителі ангійської мови Реброва М.А. – за вміле поєднання на уроці всіх видів мовленнєвої діяльності, Польшина Д.О. - за ефективно підібраний наочний матеріал до уроку, Хруслова Є.М. - за підготовку якісних презентацій до уроку, Вишневська А.С. - за кращу організацію класу та проведення фізкультхвилинки з відео підтримкою.

Матеріали Фестивалю-конкурсу педагогічної майстерності вчителів-початківців узагальнено, у вересні 2013 року буде видано методичний вісник.Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації

Скачати 435.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка