Підсумки роботи гімназії за 2012-2013 навчальний рік. Завдання на новий навчальний рік


Робота із запобігання всім видам дитячого травматизмуСкачати 435.96 Kb.
Сторінка8/12
Дата конвертації09.09.2018
Розмір435.96 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Робота із запобігання всім видам дитячого травматизму
Робота із запобігання всім видам дитячого травматизму у гімназії протягом 2012-2013 навчального року велася відповідно до нормативно-правових документів:

- ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту»,

- ст.ст. 5, 22, 38 Закону України «Про загальну середню освіту»,

- Закону України «Про охорону дитинства»,

- Закону України «Про дорожній рух»,

- Закону України «Про пожежну безпеку»,

- Закону України «Про охорону здоров’я»,

- постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»,

- наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»,

- наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», із змінами внесеними згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 року № 782

- наказу Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

Питання із запобігання дитячому травматизму розглядалося:

- на серпневому засіданні педагогічної ради у 2012-2013 навчальному році (пртокол №8 від 31.08.2012)

- на нараді при директорі у листопаді (протокол №9 від 26.11.2012), травні (протокол №5 від 20.05.2013);

- на засіданні методичного об‘єднання класних керівників у листопаді (протокол №2 від 29.11.2012) та квітні (протокол №4 від 18.04.2013)

- на класних батьківськіх зборах протягом року;

У рамках профілактичної роботи із запобігання всіх видів дитячого

травматизму протягом 2012-2013 н.р. у школі проводилися відповідні заходи: викладався предмет «Основи здоров’я» (5-9 класи), проводились медичні огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя.

Проводились єдині Тижні (останній тиждень кожного місяця) безпеки дорожнього руху, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнків, плакатів та газет на теми: «Моя безпека», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Сірники дітям не іграшка», «Я і вода», «Правила безпеки на воді» тощо.

Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди із запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.

До роботи з запобігання всіх видів дитячого травматизму залучалася й батьківська громадськість: на батьківських зборах систематично розглядалися питання профілактики травматизму та інфекційних захворювань серед дітей.

З метою формування у дитини відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищих суспільних та індивідуальних цінностей та на вимогу керівних документів було проведено наступні заходи:

- для учнів 1-11 класів систематично проводились додаткові бесіди з усіх видів поточного травматизму:

- були проведені всі види інструктажів, інструктажі на місцях та в спеціалізованих навчальних кабінетах.

- велися журнали обліку усіх видів інструктажів та журнал реєстрації нещасних випадків, систематично проводились інструктажі з техніки безпеки перед проведенням екскурсій, походів та перед роботами з благоустрою шкільної та прилеглої території з відповідними записами у класних журналах та журналі інструктажів;

- у всіх кабінетах та класних кімнатах оформлено куточки з запобігання дитячому травматизму;

- у щоденниках учнів гімназії в наявності схема безпечного шляху до гімназії, де відзначені найбільш безпечні переходи вулиць, що ведуть до гімназії;

- у позапланових бесідах відображені заходи: про нещасні випадки з учнями шкіл, інструктаж під час екскурсій і походів, бесіди про правила поведінки на канікулах;

- організовано чергування вчителів під час перерви на найбільш небезпечних ділянках в гімназії;

- складено та затверджено графік чергування вчителів гімназії на небезпечних ділянках дороги до школи.За 2012-2013 навчальний рік з учнями гімназії під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час не стався жоден нещасний випадок, що свідчить про відповідальне ставлення педагогічного колективу в роботі з цього питання. І в 2013-2014 навчальному році контроль за профілактичною роботою з запобігання всім видам дитячого травматизму буде продовжено та посилено.


Крім вище зазначених заходів, учні 1-5 класів відвідали вистави (на базі шкільного актового залу) за темами запобігання дитячому травматизму:

- вересень «Красний, жовтий , зелений»;

- листопад «Абетка пішохіда»;

- лютий «Вогонь – друг чи ворог»;

- квітень «Пригоди у країні Автомобілії».

З 20.05.2013 по 24.05.2013 зі всіма учнями гімназії проведено

первинний інструктаж (перед літніми канікулами), про що свідчить

запис у відповідному журналі.

Протягом 2012-2013 навчального року було проведено виховні години

відповідної загальної тематики у 1-11 класах:


 • «Вогонь – ворог чи друг» (1-4 класи);

 • «Пам‘ятай правила дорожнього руху» (5-7 класи);

 • «Вивчаємо правила запобігання дитячому травматизму» (8-11 класи).

По гімназії з даного питання протягом 2012-2013 н.р. видано всі необхідні накази. На сайті гімназії постійно оновлювалася інформація в розділі «Запобігання дитячому травматизму» .

Профілактика правопорушень

Під профілактикою правопорушень серед дітей слід розуміти діяльність органів і служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також позитивний вплив на поведінку окремих дітей на території України, в її окремому регіоні, в сім'ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання.

Робота адміністрації та педагогічного колективу з попередження та профілактику правопорушень, злочинності, наркоманії, СНІДу серед учнів у 2012 -2013 навчальному була побудована відповідно до Указу Президента України від 28.01.2000 № 113 „Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності”, наказів Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 25.01.1999 № 29 «Про виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.1998 № 407», від 25.02.1999 № 63 «Про виконання указів Президента України, інших розпорядчих документів вищих органів державної влади щодо активізації боротьби з корупцією й організованою злочинністю», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.10.2010 № 1023 “Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту”, Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI, міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням ІІІ сесії VI скликання Харківської міської ради від 29.12.2010 № 116/10, Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, листа Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 11.04.2011 №1/9-259 “Щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психотропних речовин”,загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до 2013 року,

Адміністрацією гімназії здійснювалися організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх :

- узято на контроль питання:


 • максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою;

 • відвідування учнями навчальних занять;

 • залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку та обліку у ВКМСД, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;

 • виконання заходів річного плану роботи щодо попередження правопорушень і злочинності;

- упроваджено у практику роботу щотижневе звірення відсутніх на уроках класними керівниками;

- сплановано спільну роботу гімназії та ВКМСД Червонозаводського району.

Питання стану роботи педагогічного колективу з профілактики та попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх розглядалися на нарадах при директорі:221.10.2012 (протокол №8), 26.11.2012 (протокол №9), 21.01.2013 (протокол №1), 20.05.2032 (протокол №5);в на засіданні шкільного методичного об‘єднання класних керівників: 29.11.2012 (протокол №2), 17.01.2013 (протокол №3).

У 2012-2013 навчальному році працювала Рада профілактики правопорушень (наказ про створення Ради №198 від 07.09.2012) серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень внутрішкільної дисципліни, проводила заходи щодо запобігання негативних проявів в підлітковому середовищі.

У 2012-2013 навчальному році проведено 3 засідання Ради профілактики: 14.09.2012 (протокол №1) із запрошенням начальника ВКМСД Червонозаводського району майора міліції Геращенка О.В., 12.12.2012 (протокол №2) із запрошенням начальника ВКМСД Червонозаводського району майора міліції Геращенка О.В. та 19.04.2013 року (протокол №3) із запрошенням начальника ВКМСД Червонозаводського району майора міліції Геращенка О.В.

Правове виховання учнів здійснювалось у гімназії як на уроках правознавства, так і на виховних годинах класними керівниками.

Однією із поширених форм правової освіти є організація роботи гуртка «Підліток і закон» (керівник Морозова Д.В.)

Складовими роботи з правового виховання у гімназії також були:

- робота з підвищення правової культури батьків (індивідуальні і групові заходи):


 • функціонування батьківських рад, на засіданні яких розглядалися питання поведінки учнів;

 • проведення бесід з батьками;

 • робота правових лекторіїв;

 • батьківські збори, на яких розглядались питання правового виховання дітей;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- проведення 25.03.2013 засідання педагогічної ради на тему”Система роботи класного керівника та учителя-предметника щодо формування правової культури учнів як одного з аспектів розвитку особистості”.

Протягом 2012-2013 навчального року особлива увага приділялась охопленню навчанням дітей шкільного віку. Станом на 01.09.2012 року в мікрорайоні гімназії мешкало 886 дітей шкільного віку. Неохоплених навчанням дітей немає.

Робота з дітьми, які схильні до пропусків занять, проводилася постійно і класними керівниками, і адміністрацією. Це питання заслуховувалося на засіданнях Ради старшокласників, нарадах при директорі, лінійках, батьківських зборах. Класними керівниками відвідані вдома всі учні , які мали пропуски занять без поважної причини. Запрошувалися до співбесіди з адміністрацією батьки учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин.

За 2012-2013 навчальний рік було проведено 11 зустрічей учнівського та педагогічного колективів з представниками органів правопорядку: • 01.09.2012 року - начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (відвідування свята Першого дзвоника);

 • 13.09.2012 - начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (відвідування засідання методичного об'єднання класних керівників);

 • 14.09.2013 - начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (відвідування родини учня 3-Б класу Сорочкина М. та засідання ради профілактики);

 • 12.12.2012 - начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (5-11 класи та засідання ради профілактики);

 • 13.12.2012 — оперуповноважений ВКМСД ЛВ ст. Основа Бубир Ю.В. (7-8 класи “Права людини”);

 • 22.02.2013 - начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (бесіда з учнем 4-В класу Малихіним В.);

 • 14.03.2013 - начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (загальношкільні батьківські збори: “Попередження жорстокого поводження з неповнолітніми”);

 • 21.03.2013 - начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (3-5 класи: лекція-бесіда та нагородження переможців конкурсу малюнків “Мій дільнічий інспектор”);

 • 25.03.2013 - начальник ВКМСД ХГУ Радіонова Л.О. та начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (засідання педагогічної ради “”Система роботи класного керівника та учителя-предметника щодо формування правової культури учнів як одного з аспектів розвитку особистості”);

 • 19.04.2013 - начальник ВКМСД Червонозаводського РВ Геращенко О.В. (7-8 класи та засідання ради профілактики);

 • 24.04.2013 - оперуповноважений ВКМСД ЛВ ст. Основа Бубир Ю.В. (7-8 класи “Відповідальність неповнолітніх та попередження правопорушень”)

Бесіди, лекції, виховні години з профілактики правопорушень серед неповнолітніх регулярно, відповідно річному плану, проводять класні керівники 1-11класів:

- «Закон і ми» 5-6 класи;

- «Знайомимося з Конституцією України» 1-2 класи;

- «Вивчаємо Конституцію України» 3-4 класи;

- «Міра незнання закону» 7-8 класи.

- «Відповідальність за скоєння правопорушень» 9 - 11 класи

Дане питання постійно розглядається на класних батьківських зборах.

Станом на травень 2013 року на обліку у гімназії, ССД та ВКМСД Червонозаводського району перебувають: • 3 дітей із сімей, що опинились в складних життєвих обставинах. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року кількість учнів, які проживають в сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах, зменшилась:

 • 1 учень девіантної поведінки, який перебуваює на внутришкільному обліку.

Порівняно з аналогічним періодом 2012 року кількість учнів девіантної

поведінки зменшилась. Це свідчить про результативність запланованої та проведеної педагогічним колективом роботи з цією категорією учнів. Навчальний рік

Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

ПІ учня, який

навчається в гімназії2012-2013

3

Зігунова Яна (7-А),Акжитов Дмитро (4-В), Даниленко Давід (9-В).

2011-2012

5

Зігунова Яна (6-А),Акжитов Дмитро (3-В), Воскобойников Ярослав(9-В), Даниленко Давід (8-В), Калашнік Катерина (2-А


2010-2011

5

Зігунова Яна (5-А), Немченко Юрій (4-Б), Немченко Сніжанна (2-В), Акжитов Дмитро (2-В), Воскобойников Ярослав(8-В).

- на спільному обліку ССД, кримінальної міліції та гімназії не перебуває жодної дитини з числа учнів гімназії:

 Навчальний рік

Кількість учнів, які скоїли правопорушення

ПІ учня, клас

2012-2013

-

-

2011-2012

3

Судаков Дмитро, 8-В, Деревняк Владислав, 8-В, Сердюк Сергій, 11-А

2010-2011

3

Судаков Дмитро, 7-В, Деревняк Владислав, 7-В, Фомкін Костянтин, 10-А

Якщо провести порівняльний аналіз за три роки, то кількість учнів, які поставлені на спільний облік зменшилась. Але все-таки першочерговим завданням педагогічного колективу в наступному навчальному році залишається посилення профілактичної роботи з попередження правопорушень; зміна форм і методів роботи з цього питання з метою недопущення скоєння правопорушень учнями гімназії.

Протягом 2012-2013 н.р. адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота з сім’ями, в яких проживають та виховуються діти, що опинились у складних життєвих обставинах. Ці сім’ї відвідувались адміністрацією школи, класними керівниками. Учні, що опинились у складних життєвих обставинах, протягом навчального року були охоплені гуртковою роботою, з боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, проводилась індивідуальна робота.

Для посилення контролю за виконанням Комплексної програми профілактики і запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення здійснювалися наступні заходи:

- години спілкування та виховні години відповідної тематики для учнів 1-11 класів;

- контроль на всіх етапах навчального процесу з метою недопущення розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин;

- узято на особливий облік та контроль сім’ї, у яких з будь-яких

причин батьками не виконуються обов’язки щодо виховання власних

дітей;


- проведені батьківські збори, присвячені проблемам поширення

наркоманії, пияцтва, незаконному обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин;

- організовано та проведено конкурси малюнків та стіннівок серед учнів щодо пропаганди переваг здорового способу життя;

- проведено єдину виховну годину “Ми за здоровий спосіб життя”

(19.10.2012);

- проведено відеолекторій для учнів 11-х класів з профілактики

тютюнопаління (02.11.2012).

Медичними працівниками МКЛ №11 проводилася просвітницька робота з профілактики СНІДу, захворювань, що передаються статевим шляхом.

Учнівське самоврядування

Модель учнівського самоврядування нашої гімназії має цілеспрямовану, конкретну, систематичну і прогнозовану за наслідками діяльності школярів мету. Робота учнівського самоврядування спрямована на формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань класу та школи, в залученні всіх членів шкільного колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків навчальної та суспільно-корисної праці. Основна мета - виховувати у школярів активну життєву позицію .У 2012-2013 навчальному році учнівським активом було проведено вісім засідань ( 21.09.2012 протокол №1, 12.10.2012 протокол №2, 08.11.2012 протокол №3, 06.12.2012 протокол №4, 07.02.2013 протокол №5, 05.03.2013 протокол №6, 12.04.2013 протокол №7,07.05.2013 протокол №8). А вся робота була спрямована на залучення учнів до активного громадського шкільного життя, на виявлення і розвитку в учнів здібностей до різних видів позаурочної діяльності.

12.10.2012 року представники “Шкільної спілки” взяли участь у звітній конференції керівника закладу, на якій мали змогу поспілкуватися з представниками батьківської громадськості, розповісти про роботу за минулий рік, запропонувати батькам своє бачення розвитку позашкільного життя школярів.

Протягом навчального року продовжувалась робота, спрямована на змагання між класними колективами “Ось ми які”, де кожен учень класу відчував персональну відповідальність за успіхи класу, а класний колектив, загалом , за успіхи окремих учнів. Переможцем змагання в цьому навчальному році став класний колектив 6-А класу.

Активом учнівського самоврядування були розроблені види змагань та критерії оцінювання класних колективів. Лідери “Шкільної спілки” брали активну участь у відкритих засідання ХМОУС. У квітні 2013 року президент організації, учениця 10-А класу Гамалій Ольга, взяла участь у конкурсі творчих проектів у напрямку «Харків – місто дружнє для молоді та дітей». У 2012-2013 навчального року вийшло три випуски шкільної газети “Объектив”.

Міністерство дисципліни і порядку несе відповідальність за облік порушень учнями загальношкільних правил для учнів. Президент організації брала участь у засіданнях ради профілактики (21.09.2012, 13.12.2013 та 20.05.2013). Міністерство проводило роботу з профілактики та попередження порушень поведінки. Члени міністерства проводили бесіди з учнями, які найчастіше порушували дисципліну на уроках та під час перерв, виявляли причини такої поведінки, намагалися допомогти виправитись, зрозуміти свої помилки. Під час проведення Всеукраїнської акції “Рейд “Урок” учні разом з черговими вчителями виявляли тих, хто пропускає заняття без поважних причин.Щомісячно проводилися рейди-перевірки, під час яких оглядалися естетичний вигляд кімнат, чистота, дотримання графіка чергування , стан збереження шкільного майна та підручників.

Протягом вересня - листопада були організовані заходи з благоустрою шкільної території. Активну участь взяли учні школи у двомісячнику “Зелена весна-2013”

За допомогою класного та шкільного самоврядування були організовані творчу колективні справи та акції:

- Концерт до Дня вчителя (05.10.2012),

 • Посвята в гімназисти (23.11.2012),

 • Акція “Подаруй школі квітку” (з 31.10.2012 по 06.11.2012),

 • “Осінній бал” (30.11.2012),

 • Концерт до 8 Березня (07.03.2013),

 • Козацькі розваги (21.02.2013),

 • Участь у фестивалі солдатської пісні «С песней к Победе» тощо.

Також учні гімназії були постійними учасниками районних та міських заходів.

Лекторська група Музею бойової та трудової слави регулярно проводила лекції та виховні заходи в для учнів початкової школи.

Протягом року всі Міністерства справлялися зі своєю роботою. Більшість учнів гімназії із задоволенням брали учать в організації колективних творчих справ. Учні вчилися бути ініціативними, відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію.Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку гімназії з вищими навчальними та середніми навчальними закладами Харкова. Школа співпрацює з Національним аерокосмічним університетом ім. М. Жуковського «ХАІ», Харківським національним інститутом внутрішніх справ, Національним економічним університетом. На базі гімназії систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками харківських ВНЗ ІІІ-ІV р.а., технікумів та ПТУ.

У 2012-2013 н.р. відбулося 18 зустрічей учнів школи з представниками вищих та середніх навчальних закладів. Класними керівниками протягом 2012 - 2013 н.р. проводились класні години за темою «Я обираю професію», «Моя майбутня професія». Сумісно з Харківським центром зайнятості проведено захід з профорієнтації «Світ професій».

З 79 випускників 9-х класів 2012 р. 38 продовжили навчання у 10 класі гімназії та інших загальноосвітніх шкіл, 5 - у 10 класі вечірньої школи, 22 – ВНЗ І-ІІ р., 14- у ПТУ з середньою освітою.

Протягом 2012-2013 н.р. питання профорієнтаційної роботи з випускниками розглядалися на:

- засіданні педагогічної ради у серпні (протокол №8 від 31.08.2012);

- на нарадах при директорі: вересень (протокол №7 від 27.09.2012)- засіданні методичного об‘єднання класних керівників6 версень (протокол №1 від 13.09.2012)

Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації

Скачати 435.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка