Пирятинської райдержадміністрації Методичний кабінет математика контрольні роботиСторінка2/11
Дата конвертації11.03.2019
Розмір413 Kb.
ТипКонтрольна робота
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: Ділення натуральних чисел

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Знайдіть частку чисел 3857 і 19.

а) 23; б) 203; в) 223; г) 93.

2. Яке з чисел дістанемо, якщо число 36 зменшимо в 36 разів?

а) 36; б) 0; в) 1; г) 1296.

3. Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 11, неповна частка – 2, остача – 5.

а) 57; б) 21; в) 77; г) 27.

4. Значення якого з наведених виразів не дорівнює 10, якщо а = 7?

а) а : 7 + 9; б) 7 + а : 1; в) (а + 13) : 2; г) 0 : а + 10.

5. У якому з наведених випадків записано добуток числа 9 і суми чисел а і b?

а) 9а + b; б) 9 + a + b; в) 9ab; г) 9(a + b).

6. Частка чисел а і b дорівнює 16. Чому дорівнює частка чисел 2а і b?

а) 16; б) 8; в) 32; г) 1.

Достатній рівень

7. Виконайте ділення: 3298 : 235.

8. Запишіть у вигляді числового виразу частку числа 3216 і суми чисел 38 і 29. Знайдіть значення цієї частки.

Високий рівень

9. У супермаркет завезли а т цукру розфасованого в мішки по 50 кг і b т борошна, розфасованого в мішки по 60 кг. Скільки всього мішків з цукром і борошном завезли в супермаркет? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо а = 1, b = 3.Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Знайдіть частку чисел 3485 і 17.

а) 25; б) 215; в) 2005; г) 205.

2. Яке з чисел дістанемо, якщо число 49 зменшимо в 49 разів?

а) 0; б) 49; в) 1; г) 2401.

3. Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 9, неповна частка – 5, остача – 3.

а) 72; б) 48; в) 32; г) 17.

4. Значення якого з наведених виразів не дорівнює 5, якщо а = 10?

а) а : 10 + 4; б) а : 1 - 5; в) (а - 5) : 5; г) 0 : а + 5.

5. У якому з наведених випадків записано добуток числа 11 і суми чисел p і q?

а) 11p + q; б) 11 + pq; в) (11 + p) · q; г) 11(p + q).

6. Частка чисел а і b дорівнює 15. Чому дорівнює частка чисел 3а і b?

а) 5; б) 15; в) 1; г) 45.

Достатній рівень

7. Виконайте ділення: 3785 : 315.

8. Запишіть у вигляді числового виразу частку числа 3087 і суми чисел 27 і 36. Знайдіть значення цієї частки.

Високий рівень

9. На складі було а ц апельсинів, розкладених у ящики по 30 кг і b ц бананів, розкладених у ящики по 20 кг. Скільки всього ящиків з апельсинами і бананами було на складі? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо а = 3, b = 5.Контрольна робота №5

Тема: Рівняння

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. У якому з наведених випадків записано рівняння?

а) 3 + 5х; б) 13 – 2 = 11; в) 4х + 5 = 25; г) 8(10 – 4) = 48.

2. Яке з чисел є коренем рівняння (139 – х) + 28 = 114?

а) 53; б) 3; в) 47; г) 81.

3. Коренем якого з наведених рівнянь є число 6?

а) х + 6 = 6; б) 6х + х = 36; в) х + 27х = 168; г) 32хх = 192.

4. Які з чотирьох рівнянь:

1) х + 58 = 70; 2) 12 · х = 132; 3) 156 : х = 13; 4) х – 112 = 100

мають однакові корені?

а) перше і друге; б) перше і третє; в) друге і четверте; г) третє і четверте.

5. Розв’яжіть рівняння 15х + 15 = 225.

а) 15; б) 1; в) 14; г) 10.

6. Площа вітальні в 2 рази більша від площі кухні. Знайдіть площу кухні, якщо вона на 10 м2 менша від площі вітальні. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено площу кухні?

а) х + 2 + х = 10; б) х : 2 + х = 10; в) х – 2 + х = 10; г) 2хх = 10.

Достатній рівень

7. Розв’яжіть рівняння 17 · (3х + 14) = 238.

8. У магазин завезли 540 кг огірків, помідорів і картоплі, причому помідорів було удвічі більше, ніж огірків, а картоплі стільки, скільки помідорів і огірків разом. Скільки кілограмів овочів кожного виду завезли в магазин?

Високий рівень

9. Скількома способами можна скласти список із 7 прізвищ?Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. У якому з наведених випадків записано рівняння?

а) 10х + 4; б) 7 + 9 = 16; в) 25х - х; г) 13х + 1 = 14.

2. Яке з чисел є коренем рівняння (х + 158) - 73 = 110?

а) 25; б) 190; в) 72; г) 39.

3. Коренем якого з наведених рівнянь є число 8?

а) х - 8 = 8; б) х + 8 : х = 16; в) 25х - х = 200; г) х + 18х = 152.

4. Які з чотирьох рівнянь:

1) 130 - х = 110; 2) х + 35 = 46; 3) 154 : х = 14; 4) х – 36 = 47

мають однакові корені?

а) перше і друге; б) перше і четверте; в) друге і третє; г) друге і четверте.

5. Розв’яжіть рівняння 17х + 17 = 289.

а) 17; б) 8; в) 16; г) 1.

6. Швидкість велосипедиста в 3 рази більша від швидкості пішохода. Знайдіть швидкість пішохода, якщо вона на 10 км/год менша від швидкості велосипедиста. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено швидкість пішохода?

а) х + 3 + х = 10; б) х : 3 + х = 10; в) 3х + х = 10; г) 3хх = 10.

Достатній рівень

7. Розв’яжіть рівняння 18 · (16 - 7х) = 288.

8. На пароплаві було 240 пасажирів, причому чоловіків було втричі менше, ніж жінок, а дітей стільки, скільки чоловіків і жінок разом. Скільки було на пароплаві чоловіків, жінок і дітей окремо?

Високий рівень

9. Скількома способами можна розставити на полиці 7 підручників?Контрольна робота №6

Тема: Прямокутник. Квадрат. Трикутник. Прямокутний паралелепіпед

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 7 см і 3 см.

а) 10 см; б) 20 см; в) 21 см; г) 40 см.

2. Знайдіть площу квадрата, якщо його периметр дорівнює 12 см.

а) 9 см2; б) 16 см2; в) 12 см2 г) 36 см2.

3. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, в якому основа дорівнює

8 см, а бічна сторона – 5 см.

а) 21 см; б) 13 см; в) 18 см; г) 40 см.

4. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють

2 см, 3 см і 5 см. а) 10 см3; б) 30 см3; в) 90 см3; г) 45 см3.

5. Знайдіть ребро куба, якщо його об’єм дорівнює 1000 см3.

а) 20 см; б) 100 см; в) 30 см; г) 10 см.

6. Який знак треба поставити замість зірочки: 3 м 7 см * 370 см?

а) >; б) <; в) =; г) визначити неможливо.Достатній рівень

7. Довжина прямокутника дорівнює 12 см, а його периметр – 40 см. Знайдіть площу прямокутника.

8. Довжина класної кімнати 7 м, ширина 5 м, висота 3 м. У ній навчається

21 учень. Скільки кубічних метрів повітря припадає на одного учня?Високий рівень

9. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда (дивись рисунок), якщо площа грані МВСК дорівнює 24 см2, площа грані NМВА – 8 см2, а спільне ребро ВМ – 4 см.Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 9 см і 6 см.

а) 15 см; б) 54 см; в) 30 см; г) 24 см.

2. Знайдіть площу квадрата, якщо його периметр дорівнює 28 см.

а) 16 см2; б) 49 см2; в) 14 см2 г) 20 см2.

3. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, в якому основа дорівнює

7 см, а бічна сторона – 8 см.

а) 15 см; б) 22 см; в) 23 см; г) 25 см.

4. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють

3 см, 4 см і 5 см.

а) 17 см3; б) 30 см3; в) 60 см3; г) 75 см3.

5. Знайдіть ребро куба, якщо його об’єм дорівнює 125 см3.

а) 25 см; б) 5 см; в) 10 см; г) 15 см.

6. Який знак треба поставити замість зірочки: 3 кг 5 г * 3050 г?

а) >; б) <; в) =; г) визначити неможливо.

Достатній рівень

7. Ширина прямокутника дорівнює 7 см, а його периметр – 30 см. Знайдіть площу прямокутника.

8. Довжина кабінету 6 м, ширина 4 м, висота 3 м. У кабінеті працюють

9 осіб. Скільки кубічних метрів повітря припадає на одну особу?Високий рівень

9. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда (дивись рисунок), якщо площа грані АВСD дорівнює 12 см2, площа грані BCFN – 6 см2, а довжина спільного ребра ВC дорівнює 2 см.Контрольна робота №7

Тема: Звичайні дроби

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Яка з наведених нерівностей неправильна?а) > ; б) 1 < ; в) < 1; г) > .

2. Значення якого з наведених виразів є неправильним дробом?


Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка