Питання до екзаменуСкачати 105.28 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір105.28 Kb.
#662
Питання до екзамену

 1. Які правила безпечної роботи з оргтехнікою?

 2. Розкрийте апаратну та програмну складову сучасного ПК.

 3. Опишіть роботу ПК, клавіатуру, робочій стіл.

 4. Охарактеризуйте об’єкти робочого столу; вікна.

 5. Діагностуйте комп’ютер та інформаційно-комунікаційних пристрої.

 6. Розкрийте поняття «файлова система». Управління файловою системою (копіювання, переміщення, вилучення файлів).

 7. Опишіть роботу з файлами засобами Windows.

 8. Розкрийте роботу з програмами-архіваторами.

 9. Як характеризується обробка графічних файлів?

 10. Яке мережеве апаратне і програмне забезпечення?

 11. Що таке пошук інформації в Інтернеті, збереження та редагування документів?

 12. Яка обробка веб-сторінок у Word?

 13. Що таке користування електронною поштою?

 14. Що таке визначення складових та основних характеристик Outlook та робота з повідомленнями (створення, відправлення повідомлення, створення та редагування контактів, створення списку розсилки)?

 15. Розкрийте засоби використання веб-пошти

 16. Розкажіть про комп'ютерні технології обробки текстової інформації.

 17. Які є загальні характеристики текстового процесора Word?

 18. Назвіть засоби автоматизації обробки тексту за допомогою Word.

 19. Проаналізуйте засоби створення простого документа, засоби зберігання, редагування, форматування і друкування тексту документа; використання меню Файл. Правка та Вигляд; застосування засобів контекстного меню; засоби попереднього перегляду документа у Word.

 20. Назвіть основні принципи створення текстового документа з використанням стилів, засобів нумерації, вставки символів, об’єктів та колонок.

 21. Назвіть основні принципи створення таблиць у текстовому документі.

 22. Назвіть основні принципи створення великого (складного) документа засобами текстового процесора MS Word.

 23. Назвіть основні принципи застосування стилів і шаблонів, додавання посилань.

 24. Назвіть основні принципи засоби побудови змісту.

 25. Розкрийте основні положення форматування сторінки.

 26. Розкрийте основні положення обробки зображень у Word.

 27. Яка будова вікна MS Excel, його особливості, використання меню Файл, Правка, Вигляд.

 28. Поясніть сутність створення робочих сторінок (таблиць). Набір тексту, чисел та формул. Редагування робочих сторінок в Excel

 29. Розкрийте основні положення використання формул та функцій. Створення формул. Основні формули математичних обчислень

 30. Поясніть сутність редагування та форматування даних електронних таблиць

 31. Розкрийте основні положення створення і друк звітів та діаграм. Створення діаграм за допомогою майстра діаграм. Зміна вигляду діаграм. Встановлення параметрів діаграми.

 32. Яка може бути підготовка таблиці до друку.

 33. Проаналізуйте автоматизацію роботи в Excel.

 34. Розкрийте основні положення основи комп'ютерної графіки, формати графічних файлів, технології обробки графічної інформації.

 35. Поясніть сутність створення, редагування і зберігання графічних об’єктів

 36. Які загальні відомості про презентації та програми призначені для їх створення. Основи дизайну презентацій.

 37. Розкрийте основні положення об’єктів комп’ютерних презентацій.

 38. Поясніть сутність використання мультимедійних об’єктів.

 39. Яка робота з анімаційними ефектами.

 40. Поясніть сутність настроювання показу презентацій та керування показом слайдів.

 41. Охарактеризуйте створення веб-сторінок за допомогою візуальних редакторів.

 42. Поясніть сутність створення сайтів за допомогою CMS.

 43. Розкрийте основні положення зображення та посилання на веб-сторінках.

 44. Охарактеризуйте використання стилів на веб-сторінках.

 45. Розкажіть про додання сторінок у CMS Plone.

 46. Розкажіть про додання сторінок у CMS Joomla.

 47. Що таке проектування бази даних.

 48. Що таке створення структури таблиці реляційної БД.

 49. Що таке типи та властивості полів.

 50. Назвіть основні принципи створення таблиць.

 51. Розкажіть про введення та редагування даних до таблиці.

 52. Охарактеризуйте типи зв’язків у таблицях.

 53. Охарактеризуйте ключові поля.

 54. Розкажіть про встановлення зв’язків між таблицями.

 55. Створення запитів до бази даних. Формування звітів.

 56. Що таке запити з параметрами.

 57. Поясніть сутність створення та використання форм баз даних.

 58. Як підготувати реферат на тему: «Основні пристрої апаратного забезпечення персонального комп’ютера, їх функції та взаємодія»

 59. Підготувати реферат на тему: «Основи комп’ютерної графіки. Формати графічних файлів», який повинен містити огляд наступних питань:

 60. Який формат графічних даних найкращим чином підходить для передачі кольорового фотографічного матеріалу по каналам електронних мереж?

 61. Який формат графічних даних доцільно використовувати для передачі чорно-білого фотографічного матеріалу по каналам електронних мереж?

 62. Який формат найбільш сприятливий для передачі малюнків, які мають малу кількість кольорових відтінків (до 256)?

 63. Який формат графічних даних не годиться для передачі інформації по каналам електронних мереж, але зручний для збереження зображень, призначених для подальшої обробки?

 64. Підготувати вітальну листівку за допомогою графічних об’єктів у MS Word і відповісти на питання

 65. Яким чином викликається панель малювання?

 66. Запишіть у зошит алгоритм введення надпису у фігуру.

 67. За допомогою якої кнопки можна виділити всі графічні об’єкти?

 68. Назвіть послідовність дій при групуванні об’єктів фігури.

 69. Яким чином можна убрати лінії у даної фігури?

 70. Які види обтікання текстом можна вибрати для фігури? Як це зробити?

 71. Створіть тематичного кросворда та кросдата в MS Word

 72. Створіть середовища обробки тестів за допомогою табличного редактора MS Excel

 73. Розпишіть формулу :

=ЕСЛИ(D22=20; 5;ЕСЛИ(И(D22<=19; D22>=16); 4; ЕСЛИ(И(D22<=15; D22>=11); 3; 2)))

на елементарні логічні функції. У якому випадку виставляється оцінка «5» за тест, коли «4», а коли «3» та «2»? 1. Розпишіть послідовність дій при створенні кнопки переходу на інше питання.

 2. Навіщо використовується рамка групування у нашому тесті?

 3. Яким чином можна захисти лист від змін?

 4. Яким чином можна захистити комірки таким чином, щоб їх вміст не відображався у рядку формул?

 5. Опишіть послідовність дій при створенні елемента керування перемикача.

 6. Яким чином Ви можете скористатися даним тестом для перевірки знань учнів?

 7. Створити презентації навчального призначення за допомогою програми MS PowerPoint.

 8. Які можливі засоби автоматизації оброблення документів.

 9. Розкажіть про пошук інформації у мережі Інтернет на задану тему.

Список літератури з дисципліни

Основна література

 1. Алексеев А.П. Информатика 2001. – М., «СОЛОН-Р», 2001. – 353 с.

 2. "Основи комп'ютерної грамотності"; Рівкінд Ф.М.,Рівкінд Й.Я.; 3-4 кл.; Освіта, Мандрівець; 2009, 577с.

 3. Информатика: Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб: Питер, 2001. – 640 с.

 4. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка Київ: Академія, 2002 – 320с

 5. Литвин І., Конончук О., Дещинський Ю. Інформатика: теоретичні основи іпрактикум. Підручник. 2-ге вид. Новий Світ - 2006 ,304 с.

 6. Макарова М.В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – СПб: Питер, 2000. – 160 с.

 7. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для 10-11 классов. Углублённый курс. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 440с.

 8. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп`ютерна техніка. - К.: Вища школа, 2006.Додаткова література


 1. Компьютер с нуля! Книга + Видеокурс: Учебное пособ. Под редакцией Ф.Н. Резникова. – М.: Лучшие книги, 2003. – 384 с.

 2. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доц. М.В. Макарової. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – 642 с.

 3. Немченко Ю.В., Немченко Н.М. Текстовий редактор MS Word 2000 (практичний курс) – К.: НПУ ім.М.Драгоманова, 2002. – 57 с.


Электронные ресурсы


 1. Алексеева О.В., Литвинова Е.А. Домашняя работа как одна из форм занятий с учащи-
  мися по предмету // Начальная школа плюс До и После. - 2004. - № 12. -
  http://www.school2100.ru/arch_mag_stat/magst_12-04_18.pdf

 2. Анализ и прогноз развития информатизации образования в системе Минобразования Рос­сии. Аналитический отчет, ИНИНФО, Москва, 1995. - http://www.komi.ru/~mino-braz/html/base/1996/base 10/inform/ nir/27.html

 3. Богомолова Е.В. Теория и методика обучения и воспитания информатике. - bogo-molovaev.narod.ru/

 4. Всё о домашнем задании. - http://school.iatp.by/uthitel/salagam/domzadanie.htm

 5. Дергачева Л.М. Необходимость дифференцируемого подхода при подготовке домашнего задания по информатике // Вестник Московского городского педагогического университе­та. - 2004. - № 1 (2). - http://mf.mgpu.ru/main/Content/Vestnik/Vestnik2/11.doc

 6. Карпова Е.А. Портрет учителя информатики. - http://pedagog.home.nov.ru/

 7. Киричек Г.А., Утеева Р.А. Индивидуальный подход к учащимся при организации до-
  машней самостоятельной работы // Образование и наука в третьем тысячелетии. -
  http://aeli .altai .ru/nauka/sbornik/2002/kirichek.html

 8. Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации (редакция 1998 года) / Электронная версия. - М.: Гос. НИИ системной интеграции, 1998. -www.integro.icsti.su/concept/conc98/

 9. Малев В.В. Методика преподавания информатики: Электронный учебник. -www.vspu.ac.ru/~mvv/mpi

 10. Сапунцов В.Д. Компьютерные деловые игры и дистанционное образование / http://www.dvgu.ru/umu/didjest/distedu/year2000/art2.htm.

 11. Страница начинающего учителя. - http://yesnet.purpe.ru/youngteach/first.htm.
  Теория и методика обучения информатике. - kgpu.real.kamchatka.ru/
  Шмакова Л.Е. Методика преподавания информатики. - www.kemsc.ru
  Энциклопедия пользователя Интернет /CD. - Демос

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ioipt -> csm
ioipt -> Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
ioipt -> Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
ioipt -> Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0
ioipt -> Реферат за однією із запропанованих тем: Історія розвитку баз даних Файли й файлові системи
ioipt -> Реферат порівняння скбд sql server І Microsoft access
ioipt -> Самостійна робота студентів Загальні засади організації самостійної роботи студентів
ioipt -> "Принципи побудови та захист інформації баз даних"
ioipt -> Практичне заняття №1 перші відомості про спеціальність
csm -> Питання до заліку

Скачати 105.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка