Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрівСкачати 10.25 Mb.
Сторінка1/84
Дата конвертації24.11.2016
Розмір10.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84




Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Таврійський
вісник освіти

Науково-методичний журнал

виходить один раз на квартал
4 (16)

Херсон
2006

Засновник: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ХС №227 від 3.12.2002 р.

Видається з 2003 року

Редакційна колегія:

Головний редактор А.М. Зубко

Заступник головного редактора Т.Г.Морева

Відповідальний секретар В.В.Кузьменко

Б.М.Андрієвський

Є.П.Голобородько

А.М.Гуржій

М.М.Заброцький

В.В.Клименко

Г.О.Михайловська

О.О.Морев

В.В.Олійник

М.І.Пентилюк

Л.А.Пермінова

Н.А.Побірченко

О.В.Саган

В.А.Семіченко

В.К.Сидоренко

Л.І.Слободенюк

Н.В.Слюсаренко

Н.І.Чабан

Г.С.Юзбашева

Технічний редактор Л.А.Гончаренко
Комп’ютерна верстка – І.В.Воскова, П.Л.Ковальов
Адреса редакції: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

вул. Покришева, 41

м. Херсон, 73034

Тел. (0552) 54-02-00 E-mail: suitti@norma4.ks.ua

Редакція рукописів не рецензує і не повертає.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії.

Редакція не листується ні з авторами, ні з читачами.

За точність даних, наведених у статтях, відповідають автори.© Таврійський вісник освіти, 2003

Зміст

Історія освіти

5


Гончаренко Л.А. Полікультурна освіта як наслідок розвитку культури людства

5

Наука – школі

24


Довдер В.О.Психолого-педагогічні аспекти формування практичних умінь учнів на уроках трудового навчання

13


Корольова І.І. Специфічні функції культуротворчої діяльності
в естетичному вихованні студентів вищих педагогічних закладів

17


Литвиненко О.І. Різнорівневість фітоматеріалу як пропедевтична склодова в освіті екологічного профілю

25


Одайник С.Ф. Основные характеристики и этапы формирования речевого навыка

30


Поліщук І.Є.Філософія науки як теоретична основа світогляду вчителя сучасної школи

35

Інновація: теорія і практика

42


Біляєва Л.М. Реалізація індивідуального підходу до розвитку розумових здібностей кожної дитини

42


Бравцев Д.А. Особливості використання мультимедійних технологій в історичній освіті

48


Васильєва С.С. Проектні технології в системі оновлення навчально-виховного процесу в школі

56


Гудирева О.М. Сучасні інформаційні технології та освітня програма «Intel® Навчання для майбутнього» в загальноосвітній школі

61


Матус В.В. Проблеми інтеграції системи педагогічної освіти України в
загальноєвропейський освітній простір

73


Раєвська І.М. Використання методу проектів в практиці роботи початкової школи

76


Судіна В.І. Технологія проектного навчання як засіб розвитку творчого мислення в процесі вивчення історії

84


Трубичина Н.В., Кейдалюк Т.Л. Забезпечення безперервної післядипломної освіти через системний підхід у діяльності районного методичного кабінету

90

Освіта впродовж життя

101


Партышева Л.В., Саган Е.В. Интегрированный подход к экологическому воспитанию детей дошкольного возраста

101


Слюсаренко Н.В., Гапонова Ю.Л. Розвиток творчих здібностей дівчат – учениць основної школи під час вишивання бісером

104


Тюріна А.В. Психолого-педагогічні особливості корекційно-розвивального навчання на уроках з обслуговуючої праці дітей
із затримкою психічного розвитку

110


Фалько О.Ф. Виховання навичок самостійного виконання фізичних вправ. Організація самостійної роботи учнів

117


Чабан Н.І. Міжвузівський науково-методичний семінар із проблем викладання дисциплін художньо-естетичного циклу

123

На допомогу педагогу

127


Влялько Я.В. Інтегрований підхід до навчання в початковій школі

127

Гриценко Л.О.Особливості вивчення курсу «Нарисна геометрія та креслення» в умовах уходження в Болонський процес

134


Дьоміна В.Ю., Кузьменко Ю.В. Ознайомлення учнів з українською народною вишивкою на уроках обслуговуючої праці

144


Калюжна О.І. Формування самодостатньої особистості засобами позашкільної освіти

150


Несін Ю.М. Тестування на уроках іноземної (англійської) мови

157

Рутіс Л.М. Застосування інтерактивних методів під час проведення тематичного оцінювання з теми: «Класи неорганічних сполук»

160


Чуклова Н.Л. Роль рефлексивной деятельности учащихся
в формировании коммуникативной компетенции

167


Шадріна В.В. Гуманістичний підхід у навчанні іноземній мові учнів молодших класів

178


Шевченко Ю.В. Розвиток пізнавальних умінь
дітей дошкільного віку через екологічну освіту

181

Скарбниця методичних ідей

188


Водотика С.Г. Концепція історичної освіти як основа вдосконалення викладання історії в сучасній загальноосвітній школі

188


Мазаєва К.В., Пугачова Н.І. Формування навичок здорового способу життя в учнів 5-х класів через інтегрований курс «Основи здоров’я»

193


Плоткін Я.Д. Про розв’язування деяких задач із параметрами

198

Савенок Л.А. Методика викладання державно-правових сюжетів при вивченні історії рідного краю (на прикладі Херсонщини)

212


Туркот Т.І., Соценко Н.О. Ігрові методи у викладанні менеджменту

216

Тюхтенко Н.А., Шапошников К.С. Конструктор тематичної атестації
з теми «Підприємництво»

221


Філіпова В.М. Система роботи вчителя в класі інтенсивної педагогічної корекції

225


Чихун Г.В. Використання спадщини О.П.Довженка
в навчально-виховному процесі сучасної школи

234

Психологія

241


Боянжу М.Г. Психолого-педагогическая диагностика детей
с отклонениями в развитии

241


Демидова Т.А. Дослідження зв’язків між материнським стилем виховання та ціннісними орієнтаціями підлітків

260

Творчий портрет

267


Полєвікова О.Б. Літопис таврійського буття (До 80-річчя Юрія Костянтиновича Голобородька)

267

Відомості про авторів

274Скачати 10.25 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка