План-конспект бінарного уроку української літератури та іноземної мови для 9 класуСкачати 142.89 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір142.89 Kb.
#12040
ТипПлан-конспект
Оксана Володимирівна Можевенко,

учитель української мови та літератури

ВПУ №25 Дніпровського району м. Києва


План-конспект бінарного уроку

української літератури та іноземної мови для 9 класу

Тема. Т. Г. Шевченко – геніальний український поет, мислитель, визнаний у всьому світі.

Мета.

*Навчальна: поглибити знання про життєвий і творчий шлях Кобзаря, продовжити вивчення його творчості, закріпити вивчений лексичний матеріал з англійської мови та засвоїти новий, підтримувати навички аудіювання, читання з української та англійської мови та навички перекладу.*Розвивальна: розвивати ораторські навички, вміння висловлювати власні думки, зацікавити учнів особистістю Т.Г.Шевченка, спонукати до роздумів про життєвий подвиг поета, викликати цікавість до вивчення його творчості з метою глибше зрозуміти душу митця;

*Виховна: прививати учням любов до рідної землі, виховувати здатність до співчуття, небайдужість до чужого горя, вчити відстоювати свої права й переконання; виховувати любов до рідної мови та повагу до мов і культур інших народів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет письменника, ілюстративні матеріали до життєвого і творчого шляху, відеоматерыали, аудіозаписи, книжкова виставка, тексти поетичних творів, англо-українські словники.

Міжпредметні зв’язки: музичне мистецтво, живопис, географія.

Урок розрахований на 2 академічні години.

Структура уроку:

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1.Робота з текстом біографії англійською мовою.

2. Складання хронологічної таблиці в зошитах ( фактично - переклад з англійської ) .

3. Обговорення прочитаного у формі "запитання-відповідь".

4. Читання і обговорення поетичних творів Т.Шевченка.

5. Засвоєння інформації про пам’ятники поету.

6. Слухання «Заповіту» Т.Шевченка в перекладі англійською мовою, порівняння перекладу з текстом оригіналу. Обговорення перекладу.

V. Закріплення знань, умінь і навичок.

VІ. Підбиття підсумків уроку.

VІІ. Домашнє завдання.Перебіг уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вступне слово вчителя.

Ім'я Тараса Шевченка - своєрідний символ України. Він не лише видатний поет і художник, національний герой, а й відомий і шанований в усьому світі митець. Про нього з повагою висловлювались видатні особистості різних країн і народів: літературознавці, культурні діячі, президенти, про нього написано безліч праць. Великому Кобзареві встановлено пам’ятники не в Росії (Москва, Санкт-Петербург) та Білорусі (Могильов), а й у США (Вашингтон), Канаді (Вінніпеґ, Торонто), Польщі (Білий Бір, Варшава), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі), Узбекистані (Ташкент), Франції (Париж, Монтаржі) Австралії (Канбера), а також в Угорщині, Парагваї, Португалії. Для багатьох народів Тарас Григорович є прикладом людяності й патріотизму, прикладом того, як треба любити Батьківщину і саме життя, як треба любити людей і прагнути ідеального суспільства, а в ньому - справедливості. Проблеми, які підіймає у своїй творчості поет, теми, які він охоплює, не є суто національними, вони загальнолюдські. Думки й почуття, втілені в творах Т.Шевченка, непідвладні часу й актуальні в усьому світі. Вони не залишають нас байдужими, знаходять відгук у наших серцях.ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

* Бесіда.

- Коли й де народився Тарас Шевченко?

- Ким були батьки поета?

- Яка атмосфера панувала в сім'ї малого Тараса?

- Про які яскраві почуття і переживання з дитинства поета вам відомо? З яких джерел?

- Хто така Оксана Коваленко?

- Яку Тарас Шевченко отримав освіту? Що передувало його вступу в Академію мистецтв?

- Які раніше вивчені твори ви пам'ятаєте?ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учитель української літератури: Ми говорили, що й інші народи з повагою ставляться до Великого Кобзаря. Загальновідома його настанова: "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь."

Учитель англійської мови. Пропонуємо вам прочитати біографію поета англійською мовою і дати відповіді на запитання, записані на дошці. Нові для вас слова і їхній переклад запишіть у словнички.

Видруковані англійською тексти отримує кожен учень. Відповіді на запитання потрібно записати також англійською. Завдання виконується в зошитах і оцінюється вчителем англійської мови).Текст

Taras Shevchenko

Artist, poet, national bard of Ukraine, Taras Shevchenko was born on 9 March, 1814 in Moryntsi, Kiev gubernia. He was born a serf. When he was a teenager he became an orphan, and grew up in poverty. When he was 14, his owner, Engelhardt took him to serve as a houseboy. And Taras travelled with him to Vilnus and to St Petersburg. In Vilnus Taras for the first time heard different languages, Lithuanian, Russian and Polish and there he saw people whom their masters made free. When Engelhardt noticed the boy’s skiils in painting he apprenticed him to the painter Shiriayev for four years.

At that time the young man met his compatriots Soshenko, Hrebinka, Hryhorovych, and Venetsianov, they showed his works to the famous Russian artist Karl Bryullov. Shevchenko’s paintings impressed Bryullov, and he decided to help him. Karl Bryullov painted a portrait of the Russian poet Zhukovsky and disposed it in a lottery. The money was used to buy Shevchenko’s freedom from Engelhardt in 1838.

Shevchenko entered the Academy of Fine Arts in St Petersburg, there he became a student of Bryullov. Shevchenko was awarded three silver medals for his works and later he had become an Academician in engraving.

Studying at the Academy T. Shevchenko understood that his main calling, his true passion was poetry. In 1840 he published his first collection of poems “Kobzar”. In 1841 followed the epic poem “Haidamaky”, in 1844 the ballad “Hamalia”.

When he graduated from the Academy, he became a member of the Kiev Archeographic Commission. In 1846 in Kiev he entered the secret Cyril and Methodius Brotherhood. It was a secret political society, in 1847 it was smashed, and Shevchenko was arrested and sent to the Orenburg special corps, he was deprived the right to draw and write. 10 years of exile ruined his health, and Shevchenko became seriously ill.

When he was released in 1857 it was forbidden to him to live in Ukraine. He moved to St Petersburg but on March 10, 1861 the great poet died of heart disease. He was buried in St Petersburg, but his friends wanted to fulfill the poet’s wish that he had expressed in his “Testament” and they transferred his remains to the Chernecha Hill near Kanev, in Ukraine.

Shevchenko’s works take an important place in Ukrainian literature and history. His literary output consists of the collection of poetry “Kobzar”, the drama “Nazar Stodolia”; two dramatic fragments; nine novelettes, a diary, and a autobiography in Russian; and over 250 letters.

Shevchenko was an outstanding poet and a highly accomplished artist. There are 835 works written by him, although 270 are known to have been lost. His collection also contains over 150 portraits, 42 self-portraits. There are many landscapes, watercolours and etchings.

Орієнтовні запитання до тексту

When and where was Taras Shevchenko born?

What kind of childhood did Taras Shevchenko have?

Where did he first hear foreign languages?

Did Taras Shevchenko have skiils in painting or singing?

How did his life change after meeting the famous Russian artist Karl Bryullov?

What did T. Shevchenko realize Studying at the Academy?

Which events heppend in Taras Shevchenkos life after graduating from the Academy?

Discribe the last years of the greate poet’s life.

Переклад (дослівний)

Тарас Шевченко


Художник, поет, національний бард України Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в Моринцях Київської губернії. Він народився кріпаком. Коли він був підлітком, то став сиротою і виріс у бідності. Коли йому було 14 років, його господар Енгельгардт узяв Тараса на роботу в будинок. Тарас подорожував з ним до Вільнюса і до Санкт-Петербурга. У Вільнюсі Тарас уперше почув іноземні мови: литовську, російську та польську і побачив людей, яких звільнили господарі. Коли Енгельгардт відмітив, що у хлопчика є здібності до малювання, то віддав його на навчання художникові Ширяєву на чотири роки.

У цей час молода людина зустріла своїх земляків Сошенка, Гребінку, Григоровича і Венеціанова, вони показали його роботи відомому російському художнику Карлу Брюллову. Роботи Шевченка вразили Брюллова, і він вирішив допомогти йому. Брюлов намалював портрет російського поета Жуковського і виставив його на продаж. За ці гроші він купив в Енгельгардта свободу Шевченка в 1838 році.

Шевченко вступив до Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі і там став учнем Брюлова. За свої роботи Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями, і згодом він став академіком з гравіювання.

Під час начання в Академії Шевченко зрозумів, що його головне покликання і справжня пристрасть — поезія. У 1840 році він опублікував свою першу збірку віршів «Кобзар». У 1841 році вийшла епічна поема «Гайдамаки», в 1844 році — балада «Гамалія».

Після закінчення академії Шевченко став членом Київської археографічної комісії. У 1846 році він увійшов до таємного Кирило-Мефодіївського братства. Це було таємна політична спілка, у 1847 році її розігнали, а Шевченко був арештований і висланий в спеціальний корпус до Оренбурга. Його позбавили прав малювати і писати. 10 років заслання підірвали його здоров’я, і Шевченко серйозно захворів.

Коли він був звільнений в 1857 році, йому заборонили жити в Україні. Він поїхав до Санкт-Петербурга, але 10 березня 1861 року великий поет помер від хвороби серця. Його поховали в Санкт-Петербурзі, але його друзі хотіли виконати волю поета, яку він виразив у своєму «Заповiтi», і перевезли його останки на гору Чернеча біля Канева, в Україні.

Роботи Шевченка займають важливе місце в українській літературі й історії. Його літературна творчість складається зі збірки віршів «Кобзар», драми «Назар Стодоля», двох драматичних фрагментів, десяти невеликих романів, щоденника, автобіографії російською мовою і більше 250 листів.

Шевченко був видатним поетом і прекрасним художником. Він написав 835 робіт, хоча відомо, що 270 робіт втрачено. У його колекцію також входить 150 портретів, 42 автопортрети, багато пейзажів, акварелей і гравюр.Учитель української літератури. За цим же текстом в зошитах з української літератури складімо хронологічну таблицю. (Попередньо отримана з опрацьованого тексту інформація обговорюється з учителем української літератури у форматі "запитання – відповіді").

Учитель української літератури Ви пригадали вивчені в попередніх класах твори. Спробуймо продекламувати їх і обговорити, передовсім визначити теми, які підняв у них поет.

Учні декламують поезії Шевченка "За сонцем хмаронька пливе", "Садок вишневий коло хати", "Думка", "Мені тринадцятий минало", "Заповіт", "Тополя" і визначають тему кожного.Тим, хто має улюблені вірші Шевченка, які не увійшли до шкільної програми, учитель пропонує їх продекламувати. Ці поезії так само обговорюються.

Висновки. У творах, які ви вивчали в школі та читали самостійно, поет підіймає такі теми, як:

 • краса природи рідного краю;

 • побут української родини;

 • тяжка праця селян-бідняків, їхні мрії про краще життя;

 • історичне минуле українського народу;

 • тема сирітства;

 • роздуми про несправедливість у житті;

 • філософські роздуми;

 • нещасливе кохання;

 • тема жінки-покритки;

 • тема вседозволеності для багатіїв...

Цікаво, що поет гостро переймається темою жіночої долі і так тонко відчуває світ жіночих переживань. Значне місце в творчості Кобзаря займає тема стражденної жіночої душі. До своїх героїнь він ставиться зі співчуттям і повагою. У творі "Титарівна" поет змальовує сентиментальні відносини між молодими людьми. І у справі почуттів, у, здавалось би, побутовій історії, піднімає не лише теми етичні, а і розкриває суть гострого соціального конфлікту (проблема соціальної нерівності).

Декламування вчителем поеми "Титарівна".

Обговорення твору. Визначення теми, проблеми, ідеї, розкриття суті конфлікту.

Учитель української літератури. Існує чимало портретів Шевченка, виконаних різними художниками, збереглися його фотографії. Яким постає Шевченко перед нашими сучасниками? Яким ви його уявляєте?

Відповіді учнів.

Які моральні риси Тараса Шевченка не викликають у вас сумніву?Відповіді учнів.

(Він був чуйною, доброю людиною, шляхетним лицарем, тонким психологом і принциповим борцем за справедливість, щирим патріотом і справжнім громадянином, сильною особистістю).

Про Шевченка багато розказано, а ось як ставится до Кобзаря видатний актор, якого, на жаль, вже немає з нами, Богдан Ступка.

Перегляд уривків відеоролика «Великі Українці - Тарас Шевченко (2008)»

Уривки: 1. 1,42 -3,15; 2. 6,45 – 8,08; 3. 10,30 -12,23.

http://www.youtube.com/watch?v=dX5LeZSK1Wg

Учитель української літератури. Б.Ступка говорить, що «Заповіт» можна прочитати по-різному. А як би

прочитали його ви?Двоє-троє учнів декламують поезію «Заповіт».

Учитель української літератури. На нашій Землі є не один пам'ятник, встановлений на честь нашого легендарного співвітчизника.

Подивімося презентацію «Пам'ятники Шевченку в світі» (2,21 хв.)http://www.youtube.com/watch?v=Y964U1IHFFU

Учитель української літератури. Іменем Шевченка названо не тільки навчальні заклади, вулиці, станції метро в Україні, а і за кордоном. Наприклад, в Узбекестані (в Караколпакії) ім’я великого Кобзаря носить Нукуський Державний університет, у Москві - одна із набережних, назви вулиць можемо зустріти у Тбілісі та Вільнюсі…

А чи знаєте ви, що вступний пейзаж до балади "Причинна" став всесвітньовідомою піснею? Прослухаймо аудіозапис пісні "Реве та стогне Дніпр широкий" у виконанні Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки.Учитель англійської мови. Шевченків «Заповіт» перекладено на більш ніж 150 мов. Послухаймо, як він звучить англійською. Слідкуйте за роздрукованим текстом (текст видається кожному учневі)..

MY TESTAMENT

When I am dead, bury me

In my beloved Ukraine,

My tomb upon a grave mound high

Amid the spreading plain,

So that the fields, the boundless steppes,

The Dnieper's plunging shore

My eyes could see, my ears could hear

The mighty river roar.

When from Ukraine the Dnieper bears

Into the deep blue sea

The blood of foes ... then will I leave

These hills and fertile fields --

I'll leave them all and fly away

To the abode of God,

And then I'll pray .... But till that day...

Oh bury me, then rise ye up

And break your heavy chains

And water with the tyrants' blood

The freedom you have gained.

And in the great new family,

The family of the free,

With softly spoken, kindly word

Remember also me.Учитель української літератури. Багато поетичних творів Т. Шевченка покладено на музику. Які твори вам відомі? Як пояснити народну любов до таких пісень?

Кілька пісень звучить у запису або у виконанні учнів.

V. Закріплення знань, умінь і навичок.

Учитель англійської мови. Щоб зрозуміти, наскільки ви обізнані з біографією Шевченка і як навчаєтесь «і чужому», пропоную вам гру "Перекладач".

Учні об»єлнуються в пари і почергово розповідають англійською мовою, що їм відомо про Шевченка. Один з них будує речення українською, інший перекладає.

(Варіант: як кореспонденти готують репортаж до річниці з Дня народження поета для англомовної газети).

VІ. Підбиття підсумків уроку.

Учитель української літератури. Насамкінець прослухайте поетичний твір Тараса Григоровича «Чи то недоля…» у виконанні Богдана Ступки.

http://www.youtube.com/watch?v=j7P7YAlPiWETaras Shevchenko (by Bohdan Stupka)Учитель української літератури. Які ви зробили висновки з цього вірша? Чи був поет самозакоханою людиною? Наскільки критично ставився до себе? У яких рядках це виражено?

Відповіді учнів.

Настав час підсумків. Ось такий він – Тарас Шевченко. Прожив 47 років, з яких 24 був кріпаком, 10 – у засланні, 14 років прожив в Україні, ще 3 роки провів у поїздках. І незважаючи на те, що Україну він залишив 15-річним підлітком і 10 літ перебував на чужині, у російському середовищі, незважаючи на те, що ніколи не навчався в україномовній школі, і на те, що багато тогочасних відомих українців намагались писати російською мовою, Шевченко залишався вірним своєму "рідному слову", своєму народові, своїй землі. Ось так незламно й віддано потрібно любити рідну мову, рідний край і переймати їх у спадщину. Тоді, можливо, ми не будемо ходити по колу в пошуках істини, а будемо розвиватися швидко і стрімко (насправді істина ближче і зовсім не там, де її шукають наші ненажерливі високопосадовці), а отже, будемо багаті і духовно, і матеріально. Читаючи «Кобзар», ми розуміємо, наскільки злободенні Шевченкові твориІ. Франко сказав про Тараса: "Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко".

VІІ. Домашнє завдання.

Українська література. Вивчити біографію Шевченка, знати основні віхи його творчості. Прочитати "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє" та інші поезії на вибір; виписати рядки, у яких поет піднімає проблеми, актуальні для сьогодення.

Англійська мова. Вивчити нову лексику. Розказувати біографію Великого Кобзаря. Слова із «Заповіту» в англійському перекладі опрацювати зі словником. Записати їх у зошити.

Використані джерела

 1. Т. Г. Шевченко. "Кобзар".

 2. В. Пахаренко. "Підручник укр. літ. для 9 класу". Київ. "Генеза". 2009.

 3. В. В. Паращич. Майстер-клас. Укр. літ. Плани-конспекти. 9 клас. Вид. "Ранок". 2009.
 4. http://www.youtube.com/watch?v=dX5LeZSK1Wg Великі Українці - Тарас Шевченко (2008)


 5. http://www.youtube.com/watch?v=gWNdaDmvYjg «Т. Шевченко – художник з душею поета».
 6. http://www.youtube.com/watch?v=uz48QvkBVpg Ексклюзив!!! Тарас Шевченко на відео!!!

 7. http://www.youtube.com/watch?v=j7P7YAlPiWETaras Shevchenko (by Bohdan Stupka) «Чи то недоля…»

 8. http://www.youtube.com/watch?v=Y964U1IHFFU «Пам'ятники Шевченку в світі».


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и

Скачати 142.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка