План навчального міні проектуСкачати 91.89 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір91.89 Kb.
План навчального міні - проекту


Автор навчального проекту:
ПІБ

ПІБ вчителя

Назва навчального закладу

Школа

Місто, село

Населений пункт, де реалізується міні-проект

Склад проектної групи

ПІБ учасників групи

Навчальний рік

2013-2014 н.р.Опис проекту
Назва проекту

Космос далекий і близький

Основні питання:
Ключове питання

Освоєння космосу, яка користь людству?

Тематичні питання

 • Які межі космосу? Дослідники-теоретики.

 • Значення далекого космосу?

 • Значення для людства Сонячної системи?

 • Значущість навколоземного простору для потреб людства

Стислий опис

Міні-проект розрахований на об’днання природничих наук для вирішення проблем, які пов’язані з питанням освоєння космосу такого безмежного і невідомого. Включаючи всю різноманітність методів дослідження робота над проектом дозволить учням вийти за межі навчальної програми, розширити свій кругозір, зазирнути у таємничу історію відкриття космосу. Ключове питання повинно пронизувати міні-проект протягом всього періоду створення по період закінчення. Тому питання значення космосу повинно включатися в кожен пункт плану . У висновках й рекомендаціях потрібно враховувати конкретну користь від освоєння космосу, яку людство вже отримує, і потенційну користь, яку воно може мати від освоєння космосу.

Учні в процесі роботи навчаться опрацьовувати навчальну літературу, інтернет-ресурси, збирати інформацію про межі космосу, його відкривачів, аналізувати і систематизувати матеріал по значенню дослідження космосу для людства. Вони будуть готувати звіти, доповіді, буклети, бюлетені, плакати, мультимедійні презентації. Школярі в ході роботи над міні-проектом віднайдуть вірні відповіді на питанні, які до сьогодні їх не відомі.

Навчальні предмет(и) (відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

Основи економіки Іноземна мова

Українська мова Зарубіжна література

Музика, образотворче мистецтво Інформатика

Всесвітня історія Людина і суспільство/основи філософії

Я і Україна/Довкілля/Природознавство Фізика, астрономія

Математика Фізична культура, ОБЖ,ДПЮ

Біологія Географія

Хімія Історія України

Основи правознавства Трудове навчанняІнше:психологія Інше:

Класи (відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

1-4

5-7

8-9

10-11

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державний стандарт освіти

Навчальна програма для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 6.06.2012 р. № 664.

Розділу ІІ «Всесвіт» відведено 11 навчальних годин. Зміст розділу спрямований на розширення знань учнів про Всесвіт, отриманих ними в початковій школі, їх систематизацію та пропедевтику, а також формування загальнокультурної компетентності учня через засвоєння тих астрономічних знань, що є складовою культури нашої цивілізації.

програмою передбачено практичне заняття з визначення учнями найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба. Перед цим учнів потрібно ознайомити з будовою такої карти. І саме тоді доцільно розпочати Дослідницький практикум «Спостереження за зоряним небом упродовж календарного року». Суть спостережень зводитися до того, що учні   разом з батьками упродовж року спостерігатимуть якесь одне сузір’я, а саме його положення відносно обраних земних орієнтирів.

У новій програмі розгляд питання про зорі передує питанню про планети і Сонячну систему. Це дає можливість від поняття про небесну сферу, де для спостерігача переважають небесні світила  зорі, перейти до розгляду головної їх особливості як небесних тіл– самосвітності. 

Питання відмінностей у світі зір доцільно розглядати без зайвої деталізації. Варто звернути увагу на те, що зір у космічному просторі дуже багато, але їх можна згрупувати за певними ознаками. Наприклад, порівнювати їхні розміри, колір, етапи їхнього розвитку (еволюції).

Розгляд питання про планети та планетні системи доцільно будувати з огляду на два принципові положення: 1) планета не схожа на зорю, бо не належить до самосвітних небесних тіл (ми бачимо планети Сонячної системи на зоряному небі тільки тому, що вони відбивають сонячне світло); 
2) планети обертаються навколо зір, тобто вони практично не існують у Всесвіті поодинці, окремо від своєї зорі. Цей факт дає змогу цілком органічно перейти до пояснення питання про планетні системи.


На прикладі планет Сонячної системи доцільно пояснити учням, що планети можуть мати тверді поверхні або складатися з газу. У цьому полягає головна відмінність між ними. Немає необхідності в цьому питанні детально розглядати відмінності будови різних планет Сонячної системи. Краще звернути увагу учнів на те, що планети-гіганти мають великі сімейства супутників, а також кільця.

Перехід до питання «Зоряні системи  галактики» радимо зробити під кутом огляду розширення меж пізнання довкілля людиною. Дуже довго для людини межею між відомим і невідомим була небесна сфера (сфера нерухомих зір). Тільки після того, як були визначені відстані до найближчих зір, стало зрозумілим, що Сонячна система  перебуває у величезному зоряному утворенні, частину якого ми спостерігаємо на зоряному небі Землі як сріблясту туманну смугу  Молочний Шлях.

У такий спосіб підводимо учнів до розуміння того, що зорі не існують у Всесвіті осібно –вони належать до величезних за  розмірами зоряних систем  галактик. Наша галактика (доцільно показати малюнок Молочного Шляху із зазначенням місця Сонячної системи) належить до спірального типу. Є галактики, що мають інший зовнішній вигляд (доцільно показати зображення еліптичних та неправильних галактик). Звертаємо увагу учнів на відомий факт  ми живемо в час існування у нашому Всесвіті галактик. Саме галактики можна вважати основними складовими цього етапу розвитку Всесвіту. 

Навчальні цілі та очікувані результати

 • Пробудити пізнавальну активність у вивченні космосу

 • Розвинути уміння відокремлювати головне від другорядного

 • Удосконалювати навички роботи в малих та великих групах

 • Аналізуючи результати однокласників та власні вміти вибирати раціональні шляхи для досягнення мети

 • Розвивати комунікативні здібності, працьовитість, відповідальність

 • Використовувати різноманітні методи для вирішення ключових та тематичних питань

 • Підвищення результативності учнів з даної теми курсу «Природознавства»

 • Розвиток креативного мислення учнів

 • Посилення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності

Діяльність учнів

Перед початком проекту учні отримали назву міні-проекту «Космос далекий і близький», його ключове та тематичні питання. Робота проводилась в ---групах. Перед початком роботи вчитель допомагає роз приділити ролі у групах, визначити стратегію дослідження, засоби пошуку інформації, методи роботи та можливості оформлення результатів роботи. Дану роботу вчитель проводить протягом всього періоду створення міні-проекту.

Після організаційного моменту, починається теоретично-пошукова стадія міні-проекту. Тут члени групи відповідно до своїх повноважень обробляють знайдену інформацію в енциклопедіях, підручниках, інтернеті, тощо. Наступна стадія – практична, коли учні знайдений матеріал систематизують, узагальнюють і подають у вигляді остаточного варіанту для демонстрації. Це може бути презентація, буклет, стаття в шкільній газеті, відеоролик, виступ, тощо.

План роботи над проектом

 1. Обговорення з учнями мети і завдань проекту, форми захисту

 2. Розподіл завдань між учнями групи, інструктаж з виконання роботи

 3. Ознайомлення з довідкою літературою

 4. Пошукова діяльність учнів

 5. Захист виконаних робіт, оформлення презентацій

 6. Виступ на уроці Освоєння космосу. Захист міні-проектів «Космос далекий і близький» та «Світ Галактик»

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 місяць

Вхідні знання та навички

Учні повинні вміти аналізувати, систематизувати матеріал, спів ставляти, мати навички роботи з комп’ютером, інтернетом, програми.

Матеріали та ресурси (відмітити необхідне)

Фотоапарат Принтер

Цифровий фотоапарат Засоби для зв’язку з інтернетом

Комп’ютер(и) Відеокамера

Проектор Сканер

Телевізор ІншеПрограмне забезпечення (відмітити необхідні програми)

Бази даних Енциклопедія на компакт-диску

Програми опрацювання зображень Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

Програма для створення

мультимедійних презентацій Програми для створення веб-сайтів

Текстовий редактор АрхіваториПрограми для створення публікацій Інше

Друковані матеріали

 • Л.В.Зазуліна. Педагогічні проекти: Науково-методичний посібник, 2006, Хмельницький-Кам'янець-Подільський „Абетка-НОВА"

 • Матеріали для роботи з природознавства за методом міні-проектів / Є. О. Цуканова, В. П. Чуприн, Н. М. Ки­риченко. — Х.: Вид. група «Основа», 2013. — 107, [5] с.: іл. — (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 3 (123)).
Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір, електронні диски, флеш-носії, канцелярське приладдя

Ресурси інтернету

http://www.youtube.com/watch?v=p3dTQUudXhk

http://www.youtube.com/watch?v=EKCbgZ3WV3Q

http://www.youtube.com/watch?v=zDHwnmWCeoM

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/

http://www.youtube.com/watch?v=TdiprYNxwY4

http://do.gendocs.ru/docs/index-319123.html

http://infonova.org.ua/space/

http://www.npblog.com.ua/index.php/astronomiya/

http://tainy.org.ua/166-nebezpechne-sonce.htmlДиференціація навчання
Обдаровані діти

Таким дітям можна запропонувати написати статтю у шкільну чи районну газету, випустити стенгазету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Використовувати загальні критерії оцінювання знань, умінь і навичок з природознавства, а також критерії оцінювання презентацій, публікацій та міні-проектів в цілому

Ключові слова

Презентація, буклет, далекий космос, близький космос, сонячна система, творчість, стаття

Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка