План навчального проектуДата конвертації09.09.2018
Розмір215 Kb.

План навчального проекту


Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції і починайте набирати свій текст

Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Тулей Ігор Анатолійович

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Віницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут фізичного виховання і спортуМісце проживання автора проекту:

м. Вінниця, вул. 50 – ти річчя Перемоги, 20
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кобися Алла Петрівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дати проведення тренінгу:

09.02.2010 р. – 27.04.2010 рЯкщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

Стихія ХХI століття

Основні питання:
Ключове питання:

Футбол: дань моді чи поклик душі?
Тематичні питання:

1. Яка різниця між професійним та аматорським футболом?

2. Яку роль відігріє «м’язовий корсет людини» при заняттях футболом?

3. Як виникло зародження футболу у ….. році на розвиток світового футболу?

4. Як сприяють заняття футболом на відношення спортсменів до «нездорового способу життя» ?


Змістові питання:

1. Як була започаткована гра «футбол»?

2. Які є правила гри у футбол?

3. Які тактики використовуються у футболі?

4. Який режим харчування юного футболіста?

5. Яка з українських команд володіє кубком Ліги Європи?

6. З якого віку найкраще почати займатися футболом?

7. Що входить в екіпіровку футболіста?

8. Яка маса футбольного м’яча є оптимальною для даного виду спорту?

9. Як впливають шкідливі звички на фізичний стан футболіста?


Стислий опис:

Завдяки проекту «Стихія ХХI століття» учні 7-8 класів вивчають історію виникнення та розвитку футболу як виду спорту та сучасне становище футболу з-поміж інших видів спорту, збирають інформацію про досягнення українських футбольних клубів та окремих футболістів, досліджують вплив футболу на фізичний стан спортсмена. Пошук даної інформації буде здійснюватись за допомогою Інтернету.

У цьому проекті учні мають змогу продемонструвати свої знання, вміння та навички, а також розвивати такі навички як: аналіз, синтез, оцінювання.Даний проект об’єднує учнів та допомагає оволодіти навичками колективної роботи, дає змогу повноцінно виявити здібності кожної дитини.

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

Основи економіки

Українська мова і література

Зарубіжна література

Музика, образотворче мистецтво

Інформатика

Всесвітня історія

Іноземна мова

Людина і суспільство/Основи філософії

Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

Фізика, астрономія

Математика

Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

Біологія

Географія

Хімія

Історія України

Основи правознавства

Трудове навчання

Інше:      

Інше:      

інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

1–4

5-7

Інше:      

8-9

10-11

Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

З освітньої галузі «Інформатика»

 1. Програми для підготовки комп’ютерних презентацій – для ознайомлення з правилами підготовки, перегляду, налагодження, збереження і запуску комп’ютерних презентацій.

 2. Редактор текстів – для ознайомлення з правилами підготовки, опрацювання і зберігання текстів за допомогою комп’ютера.

 3. Графічний редактор – для ознайомлення з можливостями створення, редагування, зберігання графічних образів за допомогою комп’ютера.

 4. Засіб для створення комп’ютерних публікацій – для ознайомлення з правилами підготовки різних публікацій за допомогою комп’ютера (інформаційних бюлетенів, буклетів, брошур тощо) та веб-сторінок.

 5. Редактор електронних таблиць – для ознайомлення з можливостями опрацювання за допомогою комп’ютера значних за обсягом таблиць та з діловою графікою.


З Освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура"

Метою реалізації змісту освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" є формування основи для забезпечення і всебічного розвитку здоров'я учнів; підвищення рівня фізичної підготовленості; формування і поліпшення основних життєво важливих рухових навичок, умінь та пов'язаних з ними знань; підготовка до активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно змінюються; до безпечної трудової діяльності та надання першої допомоги; до захисту Вітчизни та вибору професії.

В основній і старшій школі зміст освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" характеризується такими змістовими лініями:


 • фізичне здоров'я людини;

 • духовне здоров'я людини;

 • соціальне здоров'я людини.

Зміст лінії "Фізичне здоров'я людини "дає можливість учням вивчити:

 • особливості власного організму та його фізичного розвитку;

 • основи здорового способу життя, особливості і засоби фізичної культури як основного способу фізичного самовдосконалення;

 • набувають практичних навичок щодо систематичних занять фізичною культурою, відновлення і корекції власного здоров'я, уміння організації активного і безпечного дозвілля та відпочинку, навичок надання першої допомоги.


З Освітньої галузі Біологія

Уявлення про людський організм як відкриту саморегульовану систему.

Знання про будову, функціонування, розвиток та поведінку організмів; принципи роботи регуляторних систем, зв'язок організмів різних царств та екологічних груп із середовищем існування, значення їх в природі, господарстві та житті людини, місце і роль людини в світі.

Уміння пояснювати процеси життєдіяльності та основні властивості живих систем, виявляти взаємозалежність організмів та їх пристосованість до умов існування, надавати першу допомогу при нещасних випадках, використовувати знання для ведення здорового способу життя.

Навчальні цілі та очікувані

результати навчання:Діяльність учнів:


Під час виконання проекту та по його завершенні учні будуть володіти набором знань із різних навчальних предметів. У учнів формуються знання про абсолютне здоров’я, про необхідність підтримувати та забезпечувати його різними профілактичними засобами.

Учні отримують нові та поглиблюють вже існуючі знання з біології стосовно анатомічного розвитку дитини, яка займається футболом; а з фізичної культури матимуть знання про футбол як вид спорту, про розвиток різних систем організму, про можливі тактики та техніку їх виконання . З інформатики отримують вміння працювати з комп’ютерними програмами (Microsoft Word, Microsoft Excel, Publisher, Power Point та інші), в пошукових системах мережі Internet, з електронними довідниками, енциклопедіями; з історії отримають знання про появу, еволюцію і розвиток футболу як одного із видів олімпійського спорту, матимуть можливість дослідити динаміку розвитку футболу в світі та в Україні.

Очікуваними результатами навчання є те, що учні будуть прагнути займатись таким видом спорту як футбол .


На початку проекту учні отримують завдання у вигляді учительської презентації, в якій окреслюються основні напрямки діяльності учнів. Далі учні знайомляться із відповідними дидактичними матеріалами (кросворд-дом, тестами, опитуваннями та дослідженням).

Учні об’єднуються в малі групи за інтересами, обговорюють тему групового проекту «Стихія ХХI століття», опрацьовують інформацію в шкільній та обласній бібліотеках, займаються пошуком матеріалу в підручниках та Інтернет.

Наступним кроком – є планування дослідження, формулювання гіпотези, наприклад «Футбол: дань моді чи поклик душі?». На уроках та в позаурочний час учні знайомляться з програмами Excel, Power Point, Publisher, планують та розробляють сценарій презентацій, публікацій, веб-сайту; створюють презентації, публікації та веб-сайт, використовуючи для цього форми оцінювання публікацій, презентацій та веб-сайтів, вибирають (пишуть) статті, малюнки та розміщують їх на сторінках, створюють гіперпосилання.

По завершенню технічних аспектів проекту (створення публікації, розміщення сайту, розробки презентації) учні презентують свою роботу в групі один для одного та для запрошених гостей – учнів з іншої групи, адміністрації навчального закладу, батьків.

Результати проекту будуть опубліковані в черговому випуску шкільної газети «Шкільний звіт» та розміщені на сайті нашого навчального закладу.


Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 місяць

Вхідні знання та навички:

Функціональні знання клавіатури та вміння користуватись мишею (вміння роздруковувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері). Знання програм пакету Microsoft Offisе (PowerPoint, Excel, Microsoft Publisher, Word), вміння розшукувати та опрацьовувати інформацію

Уміння письмово переказувати (докладно, стисло, вибірково), самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певні події, ситуації, прочитаний твір, дотримуватись вимог до мовлення, вдосконалювати написане

Критичне мислення, навички оцінювання суспільних явищ і процесів, життєві та прикладні особистісно-життєтворчі, соціалізуючі, комунікативні, інтелектуально-інформаційні навички.Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


Фотоапарат

Принтер

Цифровий фотоапарат

Програвач DVD-дисків

Засоби для зв’язку з Інтернетом

Лазерний диск

Відеокамера

Проектор

Сканер

Телевізор

Комп’ютер(и)

Відеомагнітофон

Обладнання для проведення відеоконференцій

Інше:      
Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

Бази даних

Табличний процесор

Видавничі системи

Програми для підтримки роботи з електронною поштою

Енциклопедія на компакт-диску

Програми опрацювання зображень

Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

Програми для створення мультимедійних презентацій

Програми для створення веб-сайтів

Текстовий редактор

Програми для створення публікацій

Архіватори

Інше:     

Друковані матеріали:

 1. Ашмарін В. А. Теория и методика физического воспитания. - М.Просвещение, 1990.- с.270-272

 2. Бабушкин В.З. Специализация в спортивних играх. Киев, Здоровье, 1981.-161 с

 3. Вихров К. Л. Игры в тренировке футболистов, Киев, Здоровье, 1983.-91 с

 4. Вихров К. Л. Футбол в школе, Киев, Радянська школа, 1990. 188 с

 5. Жмарев Н.В. Управленческая и организационная деятельность тренера, Киев, Здоровье, 1986.-126с

 6. Кагалин Г.Ф. Тактика футбола, М. Физкультура и спорт, 1976,-177 с

 7. Костокович В.М. Футбол і методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання, Вінниця ВДПІ 1992

 8. Костокович В.М. Футбол навчальний посібник для факультету фізичного виховання университетів і гіедадогічних інститутів Київ-Вінниця- 1996.-200с

 9. Лаптьеєв А. Л. Режим футболіста , Физкультура и спорт, 1985,- 79 с

 10. Матвеев Л.П. Основи спортивной тренировки, Физкультура и спорт, 1990,-179 с

 11. Портних Ю. И. Футбол .Программа для спортивньїх школ.- М.: Госкомспорт СССР, 1977, 347 с

 12. Чанади Арпад. Футбол. Стратегия . М- Физкультура и спорт, 1981,- 70Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір для принтера, фотопапір, ватмани, маркери.

Ресурси Інтернету:

 1. http://ua.textreferat.com/referat-510-1.html

 2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ppmb/texts/2009_11/09ytstep.pdf

 3. http://healthua.ru/?p=35

 4. http://www.parta.com.ua/composition/view/381/

 5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Нива_(Вінниця)

 6. http://football.ua/ukraine.html

 7. http://uk.wikipedia.org/wiki/

 8. http://www.google.com.ua/search?hl

Інше:
Диференціація навчання:

Учні, які добре володіють комп’ютером надають допомогу слабшим у оформленні своїх робіт.

Слабшим учням надати більше часу для оформлення, та завдання пошукового плану.Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання проводиться як під час створення проекту, для заохочення учнів, так і після його закінчення.

Оцінювання знань та вмінь учнів проводиться за допомогою критеріїв оцінювання учнів.

На етапі створення презентації оцінювання проводиться незалежним учнівським колективом.

На етапі створення публікації оцінювання може проводитись колективом викладачів.На етапі створення веб-сайту оцінювання може проводитись колегами, учнями, батьками, викладачами.

Ключові слова:

Фізична культура, футбол, м’яч, футбольна екіпіровка, розміри футбольного м’яча, тактикаIntel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищеніКаталог: Naukova robota -> data -> Konkursu -> 2009 2010 -> Kobusya 2009 2010
Kobusya 2009 2010 -> Закон України про охорону навколишнього середовища Портал магістрів Доннту
Kobusya 2009 2010 -> Оголошення!!! Розпочинається проект Перемога – як сенс життя
Kobusya 2009 2010 -> Перемога – як сенс життя в проекті працювали
2009 2010 -> Урок 18 Тема уроку. Властивості паралельних площин. Мета уроку: формування знань учнів про властивості паралельних площин
2009 2010 -> Урок 30 Тема уроку. Властивості прямої і площини, перпендикулярних між собою. Мета уроку
2009 2010 -> Урок 14 Тема уроку. Розв'язування задач. Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати ознаку паралельності
2009 2010 -> Урок №10 Тема уроку. Квадрат. Мета уроку
2009 2010 -> Урок №5 Тема уроку. Властивості та ознаки паралелограма. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка