План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованніСкачати 225.6 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір225.6 Kb.
#323
ТипПояснювальна записка
Программа

для самоосвіти вчителів

фізичної культури

склав вчитель вищої категорії

ДЗОШ №31 з фізичної культури

Малєєв Іван МиколайовичПлан

Пояснювальна записка.

Тема 1. Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури.

Тема 2. Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні.

Тема 3. Теорія та методика фізичного виховання у школі.

Тема 4. Медико-біологічні особливості фізичного виховання, вікові особливості школярів та гігієна фізичного виховання в школі.

Тема 5. Корегувальна та лікувальна фізкультура у школі.

Тема 6. Військово-патріотичне виховання.

Тема 7. Методика навчання гімнастичних вправ.

Тема 8. Методика навчання легкоатлетичних вправ.

Тема 9. Методика навчання рухливих та спортивних ігор.

Тема 10. Методика навчання плавання.

Тема 11. Туризм у школі.

Тема 12. Фізкультурно масова і спортивна робота у школі.

Пояснювальна записка

В законі «Про заходи по дальшому розвитку фізичної культури та спорту» поставили відповідальні завдання в справі покращення фізичного виховання учнів шкіл та патріотичного виховання молодого покоління.

Успішне розв'язання цих завдань у вирішальній мірі залежить від науково-методичного рівня вчителів.

Самоосвіта педагогічних працівників, в умовах переходу до загальної середньої освіти, є головним фактором їх діяльності по підвищенню ефективності викладання основ наук і якості навчально-виховного процесу, вивченню і узагальненню кращого досвіду роботи. Це вимагає від учителів з фізичної культури поглиблення своїх знань у галузі теорії фізичного виховання, всебічного ознайомлення зі змістом і методикою викладання фізичної культури за новими програмами.

Програма розрахована на систематичне і самостійне опрацювання вчителями фізичної культури питань, які пов'язані з підвищенням їх наукової і методичної кваліфікації, ідейно-політичного і культурного рівня. У ній передбачаються такі форми самоосвіти:

а) робота над науковою і методичною літературою, методичними посібниками та монографіями з питань фізичного виховання;

б) слухання лекцій, участь у роботі семінарів, предметних комісій, педагогічних читань.

в) вивчення і впровадження в практику своєї роботи передового досвіду шкіл і вчителів, узагальнення свого досвіду і його теоретичне обгрунтування.

г) опрацювання рефератів з обраної теми, виступи на сторінках педагогічної і спортивної преси, складання методичних розробок з окремих тем.

Завдання вчителів фізичної культури – систематично поглиблювати свої знання в фаховій і методичній підготовці з різних видів спорту, всебічно ознайомлюватись з психологічними основами освітньої і виховної ефективності навчання та проблемами сучасної педагогіки.

У процесі самоосвіти велику увагу необхідно приділяти впровадженню дидактичних принципів систематичності, послідовності, наступності, які визначають кінцеву мету самоосвіти: поєднання навчання з життям, підвищення методичного рівня в проведенні занять з фізичної культури, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, використання технічних засобів навчання, виготовлення спортивного інвентаря та обладнання.

Планування самоосвіти вчителями фізичної культури проводиться на рік відповідно до програми самоосвіти.

Плани самостійної роботи вчителів узгоджуються з керівниками школи. Дирекція школи, у разі потреби, може рекомендувати вчителям вносити до планів зміни або доповнення. Плани самостійної роботи зберігаються у вчителя.

Контроль за плануванням самоосвіти вчителів фізичної культури та надання їм всебічної допомоги в організації лекцій, консультацій, семінарів, конференцій, виставок, забезпечення літературою покладається на кабінети фізичного виховання обласних інститутів удосконалення кваліфікації вчителів, відділи народної освіти, районні методичні кабінети та на керівників шкіл.

Результати перевірки стану самоосвіти вчителів, їх звіти слід періодично обговорювати на засіданнях педагогічних рад, предметних комісій та виробничих нарад.

Тема 1. Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури

Основи знань: для V-IX класів.

Розділ програми «Основи знань» озброює учнів знаннями в області фізкультури, спорту, гігієни та медицини.

Основні знання групуються за наступними напрямками: значення фізкультури і спорту, мінімум знань в області гігієни та медицини, вплив способу життя на стан здоров'я, оснвні методики самостійних занять. Даний посібник був підготовлений на допомогу вчителю фізичної культури. Він дозволяє проводити перевірку знань дуже швидко.

На дошці в класній кімнаті чи в спортивній залі пишуть тему і запитання з даної теми під номерами 1,2,3 і так далі, і 2-3 відповіді під буквами а,б,в. Один із них правильний чи найбільш змістовний. Учням пропонується на аркуші паперу написати номер запитання і правильну відповідь а,б,в. Наприклад: Козлов Віктор 1б,2в,3а і так далі.

Можна провести перевірку знань і на будь-якому практичному уроці.

Учень отримує картку вчителя фізкультури, де написані тема, запитання і правильні чи найбільш змістовні відповіді. Учень олівцем відмічає правильну відповідь і отримує оцінку.

Якщо немає помилок, то виставляється оцінка 12 балів, за одну помилку ставиться оцінка 10 балів, за дві – 8 балів.

Правила гігієни під час занять фізкультурою

1. У спортивній залі робиться вологе прибирання:

а) підлоги;

б) стін, підлоги, стін;

в) підлоги,стін.

2. Як краще займатися фізкультурою?

а) у повсякденному одязі і взутті;б) у спортивному одязі та взутті.

3. Як краще вчинити після занять фізкультурою?

а) умитися;

б) вимити руки;в) прийняти душ.

Правила виконання домашнього завдання.

ранкової гімнастики, фізкультурних хвилинок

1.Що таке активний відпочинок?

а) сон;

б) перегляд телепередач, читання книги;в) виконання фізичних вправ.

2. Яким є активний відпочинок під час розумової праці вдома?

а) вправи ранкової гімнастики;

б) фізкульт-хвилинки, фізкульт-паузи;

в) гра у футбол, баскетбол.

3. В які дні тижня краще виконувати фізкульт-паузи?

а) середа, четвер, п'ятниця;

б) понеділок, вівторокЗначення ранкової гігієнічної гімнастики

1. Які вправи краще виконувати після сну?

а) рухливі ігри;

б) фізкультурні хвилинки;в) вправи ранкової гігієнічної гімнастики «зарядка».

2. Як впливає на організм систематична «зарядка»?

а) збільшується сила м'язів;

б) розвиваються фізичні якості;в) підвищується імунітет до простудних захворювань, працездатність, увага, зменьшується втома.

3. Як виконувати «зарядку»?

а) починати силові вправи;

б) знизу вверх;в) зверху вниз.

Дихання під час виконання фізичних вправ

1. Як правильно дихати під час фізичних вправ?а) вдих короткий, а видих тривалий;

б) вдих тривалий, а видих короткий.

2. На що слід звернути увагу під час бігу на середні і довгі дистанції?

а) на роботу рук;б) щоб дихання не збилося;

в) на постанову.Харчування і рухливий режим учня

1. В яких продуктах містяться білки?

а) хліб, крупа, картопля, цукор, мед;

б) м'ясо, риба, молоко, яйця, бобові.

2. У яких продуктах містяться вуглеводи?а) хліб, крупа, цукор, мед;

б) м'ясо, риба, молоко, бобові.

3. Рухливий режим повинен бути:

а) до 2,5 годин;

б) до 1 години;

в) до 4 годин.

Правила безпеки

1. Як правильно бігти по коловій доріжці?

а) за годинниковою стрілкою;

б) проти годинникової стрілки.

2. На гімнастичних приладах вправи виконуються:а) без страховки

б) зі страховкою.

3. Навчатися плавати у відкритій

а) від берега;б) до берега

в) вздовж берега.Основні прийоми самоконтролю

1. Що таке самоконтроль?а) спостереження за своїм організмом;

б) нагляд за організмом медпрацівниками.

2. Що таке об'єктивні показники в самоконтролі?

а) сон, апетит, бажання тренуватися;б) пульс, дихання, спірометрія, вага тіла, сила кисті.

3. Якщо заняття фізичними вправами були вранці, то до вечора пульс повинен?

а) підвищитись;

б) знизитись;в) повернутися до показника, що був вранці до занять.

Реакція організму на різні навантаження

1. Виявлення навантаження за такими показниками: самопочуття добре, є почервоніння обличчя, деяке пришвидшення дихання, тиск 120 ударів за хвилину?

а) середнє;

б) низьке;

в) високе.Значення фізичної культури

для всебічного розвитку особистості

1. Що таке фізична культура?

а) це уроки фізкультури в школі;

б) гра у футбол, волейбол, плавання, ходьба на лижах;в) це частина загальної культури народу. Сфера її впливу – фізичне виховання підростаючого покоління, спеціальна підготовка до різних видів рухомої діяльності.

2. Як правильно написати «фізкультура» скорочено?а) фіз-ра;

б) фізкульт.;

в) Ф.К.

3. Що таке розминка?а) виконання вправ після сну;

б) виконання вправ перед основною вправою;

в) виконання вправ при розумовій втомі.Допомога при травмах

1. При саднах і ранах місце обробляється:

а) йодом;

б) перекисом водню;

в) зеленкою?

2. При забиттях і переломах на місце болю накладається:

а) холод

б) тепло.

3. На який час накладається джгут?

а) на 30 хвилин;б) на 1,5-2 години;

в) на 3 години.

4. Де накладається джгут?

а) на рану;б) вище рани;

в) нижче рани.

5. З рани витікає кров яскраво-червоного кольору:

а) венозна;б) артеріальна.

Література

Дубровський В.І. Спортивна медицина. - М., «Владос», 1999.

Харчування спортсменів: методичні рекомендації. – Вип. З-К., «Абрис», 1996.

Романенко А.А. Діагностика рухових особливостей. – Донецьк: Вид. ДонНУ, 2005.

Шувалова Е.А. Інфекційні захворювання. –М., «Медицина», 1995.

Кофман Л.Б. Погадаєв Г.І. Настольна книга вчителя фізичної культури. – Вид. ФиС, 1998.


Тема 2. Питання педагогіки та психології

в фізичному вихованні

Мета та педагогічні завдання процесу фізичного виховання.

Реалізація дидактичних принципів на уроках фізичної культури.

Зв'язок фізичного виховання з розумовим, естетичним вихованням та трудовим навчанням.

Психологічні особливості вікового розвитку дітей шкільного віку (молодшого, середнього та старшого).

Література

Ілїина Т.А., Педагогіка, М., «Просвіта», 1969.

Рудик П.А., Психологія, М., ФиС, 1997.

Стрекозин В.П., Організація процесу навчання у школі, М., «Просвіта», 1988.

Чернікова О.А., Питання психології спорту, М., ФиС, 1969.

Ільїн Е.П.. Психофізіологія фізичного виховання: навчальний посібник для студенітв педагогічних інститутів, МА., «Просвіта», 1983.

Чернікова О.А.. Ємоції у спорті, М.. ФиС, 1962.

Психологічні питання фізичного виховання у школі, М., ФиС, 1966.

Психологічні питання спортивного тренування, М., ФиС, 1987.
Окрім рекомендованої літератури, необхідно також використовувати педагогічну пресу:

Газети: «Шкільний світ.», «Краєзнавство. Географія. Туризм.», «Біологоія. Хімія. Шкільний світ.», «Здоров'я та фізична культура.».

Журнали: «Школа.», «Директор школи. Шкільний світ.»
Тема 3. Теорія та методика

фізичного виховання у школі

Методи наукового дослідження (теоретичний аналіз і узагальнення, спостереження, експеримент та інші).

Принципи побудови програм з фізичної культури в початковій, дев'ятирічній та середній школах. Аналіз програмного матеріалу.

Урок – основна форма організації навчальної роботи з фізичного виховання в школі. Домашні завдання з фізичного виховання.

Шляхи підвищення ефективності уроків фізичної культури (розвиток у школярів фізичних якостей, застосування передових методів навчання та організації учнів на уроці).

Міжпредметні зв'язки з питань фізичного виховання. Застосування технічних засобів на уроках фізичної культури (кіноапарат, епідіаскоп, магнітофон).

Побудова та методика уроку за умовою відсутності спортивного залу. Побудова та методика проведення різних типів уроків з фізичної культури у I-IV, V-IX, X-XI.

Педагогічний аналіз уроку. Планування та облік успішності.

Робочий план та план уроку з фізичної культури у початкових, середніх та старших класах.

Література

Навчальні програми з фізичної культури для I-XI класів, К.. «Початкова школа», 2001.

Новіков А.Д., Матвеєв Л.П., Теорія і методика фізичного виховання, М., ФиС, 1989.

Белінович В.В., Навчання у фізичному вихованні, М., ФиС., 1968.

Теорія фізичного виховання, під ред. Коряковського І.М., М., ФиС, 1969.

Гандельсман А.Б., Смірнов К.М.. Фізичне виховання дітей дошкільного віку, М., ФиС, 1966.

Методи дослідження у фізичній культурі, під ред. Донського Д.Д., М., ФиС, 1969.

Розвиток фізичних якостей школярів, під ред. Кузнецовой З.И., М.. «Просвещение», 1967.

Харабугі Г.П.. Теорія і методика фізичного виховання, М., ФиС, 1969.

Сальнікова Г.П., Фізичний розвиток школярів, М., «Просвіта», 1968.

Качашкін В.М., Методика фізичного виховання, М., ФиС, 1968.

Качашкін В.М., Методика фізичного виховання, М., ФиС, 1967.

Зациорський В.М., Кібернетика, математика, спорт. М., ФиС, 1969.

Зациорський В.М., Фізичні якості спортсмена., М., ФиС, 1966.

Орлов С.В., Виховна праця на уроках фізичної культури у V-VIII класах, М., «Просвіта», 1966.

Шолих М.,Кругове тренування., М., ФиС, 1966.

Яковлев В.Г., Якубовська В.Г., Уроки фізичної культури у I-IV класах, М., Учпедгіз, 1973.

Усикова Н.О., Методика фізичного виховання у школі, К., «Радянська школа», 1979.


Фізична культура у V-VIII класах за ред. Кузнецової З.І., К., «Радянська школа», 1975.

Фізична культура у старших класах, під ред. Кузнецової З.І., М., «Просвіта», 1969.

Лесгафт П.Ф., Керівництво з фізичного виховання дітей щкільного віку, М., ФиС, 1969.

Оніщенко І.М., Ільїн О.В., Усікова Н.О., Яхнін.,Л.С.. Методика оцінювання успішності учнів з фізичної культури у школі., К., 1985.

Примірні плани з фізичної культури для I-III, IV- VIII, IX-X класів (Методичні листи), К., «Радянська школа», 1970.

Недільський Т.В., Розумове виховання учнів на уроках фізичної культури у школі., К.. «Радянська школа», 1976 №12.

Тема 4. Медико-біологічні особливості

фізичного виховання, вікові особливості школярів

та гігієна фізичного виховання у школі

Особливості зростаючого організму і зміни, які відбуваються в ньому під впливом фізичних вправ.

Медико-біологічні аспекти фізичного виховання дітей шкільного віку. Розвиток рухової функції дітей у процесі фізичного виховання. Біомеханіка фізичних вправ.

Питання гігієни і лікарсько-педагогічного контролю за фізичним вихованням школярів.

Засоби запобігання травм під час занять фізичною культурою і спортом та надання першої допомоги.

Література

Безруких М.М. та інші. Вікові особливості організації рухової активності у дітей 6-16 років (Фізіологія людини) – 2000 – Т – 26 - №3.

Фізична культура у І-ІV класах восьмирічної школи, під ред. Кузнецової З.І., М., Учпелгіз, 1984.

Фізична культура у V-VШ класах, за ред. Кузнецової З.І., М., Учпедгіз, 1967.

Фізична культура у страших класах, за ред. Кузнецової З.І., М., Учпедгіз, 1964.

Фарафель В.С., Фізіологія спорту, М., ФиС, 1966.

Богданов Я.Н., Краковяк Г.М., Гігієна, М.,ФиС., 1969.

Зімкін Н.В., Фізіологічна характеристика сили, швидкості і витривалості, М., ФиС., 1976.

Коробков А.В., Яковлев І.І., Янаніс С.В., Фізіологічні і біомеханічні основи теорії і методики спортивного тренування, М., ФиС, 1981.

Апанасенко Г.А., Попова Л.А., Медична валеологія – К.: Здоров'я, 1998.


Тема 5. Корегувальна та лікувальна

фізкультура у школі

Характеристика правильної постави та види її порушень у учнів. Причини виникнення та профілактика порушень постави.

Профілактика плоскостопості у школярів.

Організація та методика проведення занять з корегувальної гімнастики.

Методика занять з учнями, які віднесені до спеціальної медичної групи.

Література

Програми з фізичної культури для учнів спеціальної медичної групи І-Х класів, К., «Радянська школа», 1987.

Саркізов-Серазіні І.М., Лікувальна фізична культура, М., ФиС, 1980.

Путілова А.А.,Профілактика, лікування порушень постави і деформацій у школярів, К., «Радянська школа», 1985.

Язловецький В.С., Організаційні і методичні вказівки по проведенню занять з фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи (Методичне письмо) , К., «Радянська школа», 1965.

Викори Д., Спортивна медицина, лікувальна фізична культура і масаж, під ред. С Н. Попова – М., ФиС, 1985.

Енциклопедія спортивної медицини – Спб. Лань – 1987.

Чоговадзе А.В., Попередження плоскостопості, М., Медгіз, 1985.

Іванов С.М., Лікарський контроль і лікувальна фізкультура, М., Медгіз, 1969.

Бойко О.С., Профілактика порушень постави у дітей у школі, «Фізична культура у школі», 1980, №8.


Тема 6. Військово-патріотичне виховання

Виховання молоді на революційних, трудових і бойових традиціях нашого народу.

Зв'язок фізичного і військово-патріотичного виховання школярів.

Військово-патріотичне виховання у процесі занять фізичною культурою, спортом, туризмом.

Формування у школярів військово-прикладних умінь засобами фізкультури і спорту.

Морально-вольова підготовка учнів-юнаків до служби у рядах Збройних Сил України.

Організація та проведення змагань з військово-прикладних видів спорту.Література

Гречко А.А., Слово до майбутнього солдата, М., ДОСААФ, 1969.

Збірник доповідей педагогічних читань з воєнно-патріотичного виховання, М., «Просвіта», 1969.

Лощілов А.ФК., Посібник зі стройової підготовки молоді на учбових ділянках, М., ДОСААФ, 1969.

Є стати до строю!, М., «Молода гвардія», 1967.

Кобзар Б.С., Виховання учнів на героїчних традиціях, «Український історичний журнал», 1986, №5.

Гавріков Ф.К. і Кожин Г.А., Військово-спортивні ігри, М., ДОСААФ, 1966.

Ігри на місцевості і військові ігри, М., «Книга вожатого», 1965.

Лукашов П.Д., Військово-спортивні ігри хлопців, «Виховання школярів», 1967, №4.

Новосельський В.Ф., Військово-патріотичне виховання у школі (Методичний лист), К., «Радянська школа», 1967.

Мозговий І., Шляхами бойової слави. О військово-патріотичному вихованні школярів, М., «Фізична культура у школі», 1986, №4.
Тема 7. Методика навчання гімнастичних вправ

Аналіз розділу гімнастики та акробатики у шкільній програмі.

Організація навчальної та позакласної роботи з гімнастики у школі. Домашні завдання з гімнастики.

Організація та методика проведення гімнастики до початку занять у школі, фізкультурних пауз на уроках. Проведення змагань з гімнастики та акробатики.Література

Фізична культура у І-ІV класах, під ред. Кузнецової З.І., М., Учпедгіз, 1984.

Фізична культура у V-VІІІ класах за ред. Кузнецової З.І., К., «Радянська школа», 1987.

Фізична культура у старших класах, під ред. Кузнецової З.І., М., «Просвіта», 1984.

Бражник І.А., Зінченко В.С., Оніщенко О.А., Сільченко Б.Г., Шабайдаш Г.В., Гімнастика, К., 1977.

Руденко Ф.Я., Спортивна гімнастика. Методичний посібник для дітей, Львів, «Каменяр», 1989.

Собенко П.Т.. Страхування і допомога у спортивній гімнастиці (посібник для тренування гімнастів), К., «Здоров'я», 1989.

Оніщенко І.М., Навчальна робота з гімнастики в середній школі, К., «Радянська школа», 1987.

Статті у журналах: «Теорія і практика фізичної культури», «Здоров'я та фізична культура».
Тема 8. Методика навчання легкоатлетичних вправ

Аналіз розділу легкої атлетики у шкільній програмі.

Організація навчальної та позакласної роботи з легкої атлетики у школі. Домашні завдання з легкої атлетики.

Проведення змагань з легкої атлетики.Література

Фізіологія м'язової діяльності: підручник для ІНФК/ під рук. Кфоца – М. ФиС, 1982.

Фізична культура у І-ІV класах, під ред. Кузнецової З.І.. М., Учпедгіз, 1984.

Фізична культура у V-VІІІ класах за ред. Кузнецової З.І., К., «Радянська школа», 1987.

Фізична культура у старших класах, під ред. Кузнецової З.І., М., «Просвіта», 1984.

Сініцький З.П., Виставкін Н.І., Спеціальні вправи легкоатлетів, М., ФиС, 1965.

Статті у журналах: «Теорія і практика фізичної культури», «Здоров'я та фізична культура», «Легка атлетика».

Тема 9. Методика навчання рухливихта спортивних ігор

Аналіз розділу рухливих та спортивних ігор у шкільній програмі. Організація навчальної роботи з рухливих та спортивних ігор.

Організація позакласної роботи зі спортивних ігор(баскетболу, ручного м'ячу, волейболу) та інші. Рухливі та воєнізовані ігри на місцевості. Домашні завдання.

Проведення змагань зі спортивних ігор.Література

Фізіологія м'язової діяльності: підручник для ІНФК/ під рук. Кфоца – М. ФиС, 1982.

Фізична культура у І-ІV класах, під ред кузнецової З.І.. М., Учпедгіз, 1984.

Фізична культура у V-VІІІ класах за ред. Кузнецової З.І., К., «Радянська школа», 1987.

Фізична культура у страших класах, під ред. Кузнецової З.І., М., «Просвещение», 1984.

Спортивні ігри, під ред. Чумакова А.П., М., ФиС, 1986.

Билєєва Л.В. і Яковлев В.Г.. Рухливі ігри, М., ФиС, 1985.

Статті у журналах: «Фізична культура у школі», «Спортивні ігри» та інші.

Сергієнко Л., Генетичний відбір дітей для занять спортом: міжнародні наукові практичні конференції.

Журнал: «Спорт для усіх» - Тернопіль 2004.

Е.А. Слушко, Ж.М. Борзілова «Рухливі ігри у баскетболі» (методичні рекомендації) Донецьк, ДОНГУ, 1999.
Тема 10. Методика навчання плавання

Аналіз розділу шкільної програми з плавання.

Особливості побудови та проведення навчальних занять з плавання.

Техніка плавання способами «кроль», «брас» і методика плавання ними.

Організація та проведення змагань з плавання.

Література

Бутович Н.А., Плавання, М., ФиС, 1985.

Плавання, під ред. Никитського Б.Н., М., «Просвещение», 1967.

Плавання під ред. Дмітриєва А.К., М., ФиС, 1966.

Парфьонов В.О., Плавання, К., «Радянська школа», 1968.

Гордон С.М., Техніка спортивного плавання, М., ФиС, 1968.

Маслов В.І., Початкове навчання плаванню, М., ФиС.,1969.

Осокіна Т.І., Як навчити дітей плавати, М., ФиС, 1969.

Бутовіч Н.А. і Чудовський В.І., Кроль – найбистрий спосіб плавання, М., ФиС, 1968.
Тема 11. Туризм у школі

Організація і робота секції туризму у школі.

Проведення туристських походів різних видів (пішки, на човнах, велосипедах, лижах) у літній та зимовий час. Організація одноденних і багатоденних туристських походів.

Питання орієнтування на місцевості.

Проведення змагань з туристського багатоборства.

Література

Фізична культура, спорт і туризм. Збірник керуючих матеріалів, М., Профіздат, 1965.

Кобізев П. і Московін Б, У допомогу організаторам масової фізкультурної роботи і туризму, М., Профіздат, 1969.

Ромашков Е.Г., Туристичні походи вихідного дня, М., ФиС, 1967.

Статті у журналах: «Теорія і практика фізичної культури», «Фізична культура у школі».
Тема 12. Фізкультурно-масова і спортивна робота у школі

Організація та методика проведення позакласної роботи з фізичної культури. ЇЇ планування та облік.

Організація заходів з фізичної культури та змагань з різних видів спорту.

Взаємозв'язок школи і батьків з питань фізичного виховання учнів.

Питання пропаганди фізичної культури та спорту.

Література

Макаренко А.С., Книга для батьків, Соч., т. IV, М., «Просвещение», 1989.

Тамуріді Р.І., Фізичне виховання дітей раннього віку в сім'ї, КФ., «Знання», 1980.

Яковлев В.Г., Фізичне виховання дітей у родині, М., «Знание», 1986.Богданов Г.П., Позакласна робота з фізичного виховання, М., «Просвещение», 1984.

Методика організації і проведення гімнастики до початку занять і фізкультурних пауз на уроках з учнями I – IV класів (Методичний ліст), К., «Радянська школа», 1975.
Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію
attachments -> С. О. Рачкова, А. М. Кушнірчук Методичний посібник Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

Скачати 225.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка