План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рікСторінка24/30
Дата конвертації16.03.2017
Розмір7.43 Mb.
#12151
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

ВЕРЕСЕНЬЄвропейська інтеграція: досвід Польщі та України

CНУ ім. Лесі Українки,

м.Луцьк, вул. Винниченка, 28,

тел. (0332) 24-92-72


Луцьк,

2-7 вересня50

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниРеалізація електроенергії та розрахунків зі споживачами

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

19 вересня50

Обласні енергетичні компанії УкраїниГрафічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,

тел. (0342) 4-53-69, е-mail: ikg@nung.edu.ua


Івано-Франківськ,

19-20 вересня100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМиколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду 9, тел. (0512) 42-46-22;

e-mail: oleg.bobina@nuos.edu.u


Миколаїв,

19–20 вересня50

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Миколаївська обласна державна адміністрація, управління освіти і науки

Українська традиція та інновації у сфері міжкультурної комунікації як наслідок інтеграції сучасного гуманітарного знання

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

82100, Львівська обл., м. Дрогобич,

вул. Л. Курбаса, 2, тел. (0324) 41-33-24


Дрогобич,

19-21 вересня

115

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКрим-Донбас: історико-культурні взаємозв’язки

Севастопольський національний технічний університет

99053, АР Крим, м.Севастополь,

вул. Університетська, 33,

тел. 0504979310, e-mail: toshasmi@mail.ruСевастополь,

20-21 вересня

145

Навчально-научний професійно-педагогічний інститут української інженерно-педагогічної академії ННППИ УІПА (м. Артемівськ)Науковий семінар завідувачів випускових кафедр за напрямом підготовки 6.050503 – Машинобудування зі спеціальності 7(8).05050313 – Обладнання переробних і харчових виробництв

Національний університет харчових технологій

01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

тел. (044) 289-72-33


Київ,

20-23 вересня100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Спектроскопія молекул і кристалів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03127, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4

тел./факс: 526-45-87, e-mail: dori11@ukr.net


Київ,

20 -27 вересня
200


Методологічні проблеми психології особистості: ціннісні виміри буття людини

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 44-а;

тел. 0342 59-61-36; e-mail: pvpkaf@ukr.net


Івано-Франківськ,

26 – 27 вересня
50

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут соціології НАН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Тернопільський національний університет імені В.Гнатюка, Тернопільський національний економічний університет, Київський славістичний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Дрогобицький державний університет імені І.Я. Франка, Львівський державний університет внутрішніх справ.

Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Коломийський інститут

Івано-Франківська область, м. Коломия,

вул. Лисенка, 8, тел. (03433) 2-46-60,

e-mail: ki@pu.if.uaКоломия,

26 – 27 вересня
50


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут проблем виховання НАПН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Тернопільський національний університет імені В.Гнатюка; Вінницький державний педагогічний університет ім.. М.Коцюбинського, Кримський інженерно-педагогічний університет, Бєлгородський державний університет (Росія); Брестський гуманітарний університет ім. А. С. Пушкіна (Білорусія), Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІТеоретичні та методичні основи практичної психології

Кримський гуманітарний університет

98635, Автономна Республіка Крим,

м. Ялта, вул. Севастопольська 2

тел./факс (0654) 32-30-13, (0654) 32-21-14

e-mail: b.nataly@mail.ru


Ялта,

28-30 вересня150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК , Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна), Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна); Інститут корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, Прикарпатський національний університет ім.. Василя Стефаника, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Центр практичної психології та соціальної роботи (м. Київ), Науково-дослідний центр глибинної психології НАПН України, Кримський гуманітарний університет (м. Ялта)Актуальні питання виробництва сиру та переробки сироватки

Полтавська державна аграрна академія,

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3,

тел. (05322) 2-27-91,

е-mail: lavlananey@mail.ruПолтава,

вересень100

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїРесурсоощадні електротехнології в виробничих процесах органічного тваринництва

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

вересень


20

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ЖОВТЕНЬЕксплуатація і ремонт підстанцій електромереж

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

3 жовтня


50

Обласні енергетичні компанії УкраїниДосвід підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

36003, Полтава, вул. Остроградського, 2

тел. (05322) 2-58-11,

е-mail: pedmaster@rambler.ruПолтава,

8 жовтня


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний університет імені Комісії національної едукації у Кракові (Польща), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний коледж шкільних керівників (National College for School Leadership), Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, Запорізький класичний приватний університет, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, Київський університет імені Б. Грінченка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Методика формування ключових і предметних компетентностей у молодших школярів

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

41400, Сумська область, м. Глухів,

вул. Києво-Московська, 24,

факс (05444) 2-34-74, тел.(05444) 2-33-06, (05444) 2-32-77,

е-mail: nauka_gnpu@meta.ua, kafedra_poth@mail.ru, www:gdpu.edu.ua


Глухів,

9 жовтня
100

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Лабораторія початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Використання електрофізичних методів у комбінованих процесах переробки харчової сировини

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333

тел. (057) 336-74-92; (057) 349-45-87

факси: (057) 337-85-35; (057) 336-94-88

е-mail: hduht@kharkov.com


Харків,

10 жовтня50

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління економіки, Харківської обласної державної адміністрації, Харківська торгово-промислова палатаІсторія торгівлі, податків та мита

Академія митної служби України

49000, м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 2/4,

тел.(0562) 46-95-14; 47-18-32


Дніпропетровськ,

10-11 жовтня40

Інститут історії України Національної Академії Наук України; Державна митна служба України; Російська митна академія; Владивостоцька філія Російської митної академії (Владивосток, Росія); Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет (Санкт-Петербург, Росія); Білостоцько політехніка (Білосток, Польща)Сіверські читання з математики

(з нагоди 85-річчя З.Г.Шефтеля)Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,53

(04622) 3-40-82, e-mail: chdpu-kvpm@ukr.net


Чернігів,

10 – 12 жовтня

50


Інформаційні технології та проблеми їх використання майбутніми учителями початкових класів

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

20300, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Садова, 2, тел. 04744-53162,

0683936372, e-mail: informatika-IKT@ukr.netУмань,

11 жовтня

70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка, Уманський міський відділ освіти, Уманський районний відділ освіти, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти
Сім’я і дитинство: соціальний, медичний та психологічний аспект

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Кримський гуманітарний факультет

АР Крим, смт.Гурзуф, вул.Ленінградська 49,

тел. 36-34-40


Ялта,

11-12 жовтня100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України , Кримський державний індустріально-педагогічний університет Таврійській національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський гуманітарний університет, Національна Ліга психотерапії, психосоматики та медичної психологіїПроблеми організації роботи РЕМ

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

17 жовтня50

Обласні енергетичні компанії УкраїниПедагогічне забезпечення розвитку пізнавально-творчих запитальних умінь учнів і студентів

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел. (0542) 68-59-46,

e-mail: pedtvor@ sspu.sumy.uaСуми,

24 жовтня50

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, Сумський обласний післядипломної педагогічної освітиПоєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Харків, пров. О. Яроша, 8

тел. 340-15-18, 340-45-87

e-mail: htei.knteu@gmail.comХарків,

25 жовтня60

Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністраціїТворчі підходи та методи у викладанні іноземних мов


Бердянський державний педагогічний університет

71100, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4,

тел. (06153)75232, е-mail: binfil@mail.ru


Бердянськ,

30 жовтня70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.Сковороди, Запорізький національний університет, Кіровоградський національний педагогічний університет імені В.Винниченка, Корпус Миру США в УкраїніРемонт і експлуатація приладів обліку електроенергії

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

31 жовтня50

Обласні енергетичні компанії УкраїниПроблеми оптимізації режимів руху машин і механізмів

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11,

тел. (044) 527-87-34, е-mail: lovvs@ukr.net


Київ,

жовтень


30

Київський національний університет будівництва та архітектуриІнноваційні технології в шкільній географічній освіті: досвід, проблеми, перспективи

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, тел. (056) 732-48-48,e-mail:doippo.adm@gmail.com

Дніпропетровськ,

жовтень


80

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту УкраїниМіждисциплінарні, методологічні зв’язки при вивченні правових дисциплін

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1

тел. 455-60-28, e-mail: kkap@kneu.edu.ua


Київ,

жовтень


20

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниФормування іміджу вчителя в умовах сучасної освітньої практики

Криворізький національний університет,

Криворізький педагогічний інститут

50086, м.Кривий Ріг, пр.Гагаріна, 54,

тел: (0564) 71-57-34, е-mail: ktu@alba.dp.uaКривий Ріг,

жовтень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В. Винниченка, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», Одеський національний університет ім. І. Мечникова, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Криворізька центрально-міська гімназія, Криворізька ЗОШ №63Міжнародна система тестування англійської мови

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький вул. Інститутська, 11,

тел.0382241192, е-mail: nauka@khnu.km.ua


Хмельницький,

жовтень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Хмельницький національний університет, Національна Академія педагогічних наук, Інститут педагогічної освіти дорослих

Генезис сільськогосподарських тварин

Полтавська державна аграрна академія,

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3,

тел. (05322) 2-27-91, е-mail: lavlananey@mail.ru


Полтава,

жовтень


100

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїІнноваційна діяльність, як фактор забезпечення економічного розвитку регіону

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

46001, м. Тернопіль, вул.. Руська, 56,

тел. (0352) 25-57-98,

e-mail: khymych@tstu.edu.uaТернопіль,

жовтень60

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада, Науковий парк „Інвестиційно-інноваційний кластер Тернопілля»

Психологічна просвіта у вищому навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

м. Суми, вул. Роменська, 87

тел. (0542) 68-59-15,

e-mail: practpsyh@sspu.sumy.uaСуми,

жовтень


50

Українська академія банківської справиАктуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України

Тернопільський національний економічний університет,

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;

тел. (0352) 25-47-50,

e-mail: volmartynyuk@gmail.comТернопіль,

жовтень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, НТУУ «Київський політехнічний інститут», НДІ фінансового права Національного університету Державної податкової служби України Східноукраїнський національний університет імені В.ДаляФормування духовності у дітей дошкільного віку засобами мистецтва

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

49006, м. Дніпропетровськ,

вул. Свердлова, 70, тел. (056) 732-48-48,

e-mail:doippo.adm@gmail.com


Дніпропетровськ, жовтень

150

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту УкраїниІнформаційно-ресурсне забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

Харківська державна академія фізичної культури

61022, Харків-22, вул. Клочківська, 99

тел/факс (057) 705-23-01, тел:(057) 705-23-07

e-mail: sport-kharkov@mail.ruХарків,

жовтень


50

Спортивний комітет УкраїниТренінг викладачів історичної інформатики національних університетів України із проблем дистанційного (електронного) навчання

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,

м.Харків, пл.Свободи, 4,

тел. (057)707-52-51,

е-mail: istfakkhnu@gmail.comХарків,

жовтень


50

Міжнародна асоціація «Історія та комп’ютер»

ЛИСТОПАДСучасні технології та обладнання у виробництві та навчальному процесі

Хмельницький національний університет

м. Хмельницький вул. Інститутська, 11

тел. (0382)72-89-33

е-mail: lisevich_s@mail.ru1 листопада,

Хмельницький100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницька обласна державна адміністрація, Вінницький технічний коледж, Виноградівський державний коледж МДУ, Донецький індустріально-педагогічний технікум, Калинівський технологічний технікум, Кам'янець-Подільський індустріальний коледж, Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж, Нововолинський електромеханічний коледж, Новоград-Волинський промислово-економічний технікум, Новоушицький технікум ПДАТУ, Технікум технологій та дизайну НУВГП (м.Рівне), Технічний коледж ЛНТУ, ТОВ «Літма», ТОВ «Спарк швейне обладнання, Хмельницький політехнічний коледжСпілкування англійською мовою як необхідність у сучасному суспільстві

Львівський державний медичний коледж ім.А.Крупинського,

м.Львів, вул.Дорошенка,70

тел.(032) 262-36-32


Львів,

7 листопада60

Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області, Oxford University PressВисоковольтні вимірювання ізоляції та захист від перенапруги обладнання енергопідприємств

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

14 листопада50

Обласні енергетичні компанії УкраїниЕксплуатація і ремонт розподільних мереж

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

14 листопада50

Обласні енергетичні компанії УкраїниІнноваційні технології перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських і педагогічних кадрів: проблеми та перспективи впровадження

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради

69035 м.Запоріжжя, вул. 40 років

Радянської України, 57-а,

тел. (061) 3236-30-93, 34-67-11,

e-mail: zoippo@mail.ru


Запоріжжя,

14-15 листопада
100

Інститут менеджменту освіти АПН України, Класичний приватний університет (м.Запоріжжя), Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. ОстроградськогоНові технології в автоматизованому управлінні: теорія і практика

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1

тел. (048) 734 85 30, е-mail: knv@opu.ua


Одеса,

14 – 16 листопада80

Нові технології в автоматизованому управлінні: теорія і практикаМедіаосвіта як фактор модернізації та підвищення якості вивчення гуманітарних дисциплін у вищій та загальноосвітній школі

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

36003, м.Полтава, вул. Остроградського, 2

тел. (05322) 2-76-26

e-mail: kaf_zhurnalist@ukr.netПолтава,

20–21 листопада
100

Департамент освіти та науки Полтавської обласної держадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. ОстроградськогоЗв'язок та диспетчерське телеуправління в електроенергетиці

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

28 листопада50

Обласні енергетичні компанії УкраїниСтановлення та розвиток системи моніторингу якості освіти в регіоні

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

33028, м. Рівне, вул., В. Чорновола, 74

тел/факс: 8 (0362) 22-22-02, 64-96-61

е-mail: roippo@mail.ruРівне,

28-29 листопада60

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.Моделі, методи та засоби контролю та діагностики технологічних процесів сільськогосподарських машин

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

листопад


30

Міністерство аграрної політики

та продовольства України

Акредитація як гарантія якості вищої освіти у міжнародному вимірі

Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні»

м. Київ, вул. Тургенєвська 8/14,

тел. (044) 486-06-66

е-mail: overkhohlyad@wiuu.kiev.ua,mirzodaeva@mail.ru

Київ,

листопад100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Британська Рада в Україні, Американська торгово-промислова палата в Україні, Німецько-українське товариство економічного та наукового співробітництва (м. Майнц, ФРН), Посольство США в Україні

Проблеми комунікативної компетенції .

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький вул. Інститутська, 11,

тел. 038224-11-92, е-mail: nauka@khnu.km.ua


Хмельницький, листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти дорослих, Представники корпусу миру США в Україні, м. Хмельницький

Науково-методичний семінар Президії Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,

тел. (044) 454-94-56, е-mail: s.godziy@kpi.ua


Київ,

листопад40

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство промислової політики України

ГРУДЕНЬКруглий стіл з актуальних проблем безпеки підприємств (Round table on current issues of the Enterprise Security)

ПВНЗ «Європейський університет»

м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 16в,

тел. 423-00-51, 276-52-51,тел./факс 452-35-68,

е-mail: pr-nauk@e-u.in.ua;dekan-fbp@kyiv.e-u.in.ua; www.eu.in.ua

Київ,

12 грудня100

Європейська Асоціація БезпекиРозподіл і контроль електроенергії

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

12 грудня50

Обласні енергетичні компанії УкраїниІ. С. Гулий як історичний етап та ім’я в історії і розвитку Національного університету харчових технологій

Національний університет харчових технологій

01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68,

тел.(044) 287-92-93, 287-91-41


Київ,

20 грудня100

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Київський національний торгівельно-економічний університет, Національна академія аграрних наук України.Проблеми диспетчерської служби РРЕМ

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44

тел. (057) 700-38-88, е-mail: khstua@lin.com.uaХарків,

26 грудня50

Обласні енергетичні компанії УкраїниНавчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук

Сумський державний педагогічний

університет ім. С. Макаренка

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел.(0542) 68-59-72,

е-mail: inform@sspu.sumy.ua


Суми,

грудень


30

Сумська обласна державна адміністраціяБібліотечна справа: стан та перспективи розвитку

Кримський університет культури,

мистецтв і туризму

95017, АР Крим, , м. Сімферополь,

вул. Київська, 39, тел. (0652) 27-44-03

факс (0652) 51-77-32,

e-mail:kukiit2005@gmail.comСімферополь,

грудень60

Міністерство культури Автономної Республіки Крим
Кирпичовські читання


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

тел. (057) 707-61-78

е-mail: vkhavin@kpi.kharkov.uaХарків,

грудень120

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України;

ІПМаш ім. Подгорного А.М. НАН України

Сучасні інновації в педагогіці вищої школи

Національна академія внутрішніх справ

м.Київ, вул. Солом’янська пл.1Київ,

грудень


50

Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет ім. М.П.ДрагомановаНові розробки в галузі електричної ізоляції

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

тел. (057) 707-66-63


Харків,

грудень50

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Міністерство надзвичайних ситуацій України; НДІ пожежної безпеки; Міністерство енергетики України; НДІ високих напруг; Міністерство промислової політики України; НДІ електроізоляційних матеріалівІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

СІЧЕНЬСовременный учитель в условиях HiTech : профессиональный рост и творческий поиск (видеомост)

Сумський державний педагогічний

університет ім. С. Макаренка

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел.(0542) 68-59-24,

е-mail: teorfiz@sspu.sumy.ua,

physic@ sspu.sumy.uaСуми,

листопад,

лютий, квітень


50

Вітебський педагогічний університет імені П.М. Машерова, Гомельський державний університет університет імені Франциска Скорини, Брянський державний університет імені академіка І.Г. ПетровськогоСталий розвиток економіки: теорія і практика

Хмельницький економічний університет

29008 м. Хмельницький

вул. Кам`янецька, 159/2,

тел.(0382)67-00-73, факс (0382)67-01-43

е-mail: kheu@hm.ukrtel.net


Хмельницький,

25 січня


80


Проблемні аспекти функціонування фінансової системи України в умовах дестабілізаційних економічних процесів

Хмельницький економічний університет

29008, м. Хмельницький,

вул. Кам`янецька, 159/2.

тел.(0382)67-00-73, факс (0382)67-01-43

е-mail: kheu@hm.ukrtel.net


Хмельницький,

31 січня75

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Проблемні аспекти функціонування фінансової системи України в умовах дестабілізаційних економічних процесів»Каталог: Nauch
Nauch -> С. В. Шепітько, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської мови та перекладу мду
Nauch -> Інститут тваринництва степових районів
Nauch -> Робоча програма навчальної дисципліни «педагогіка вищої школи з основами педагогічної майстерності»
Nauch -> Програма підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з філософії
Nauch -> Міністерство освіти І науки україни маріупольський державний університет рада з науково-дослідної роботи студентів, аспирантів, молодих вчених дебют збірник тез доповідей студентів
Nauch -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2016 ІІ.Ііі (073)
Nauch -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2017 ІІ.Ііі (073)
Nauch -> Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний університет «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка