План роботи 10. 00-10. 05 Реєстрація учасників та відкриття секції вихователів методистівСкачати 40.17 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір40.17 Kb.
ТипПлан роботи

“ Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014 – 2015 навчальному році “

План роботи


10.00-10.05

Реєстрація учасників та відкриття секції вихователів – методистів.

Діхтяр З. І. – керівник методичного об’єднання вихователів-методистів

10.05 – 10.25

Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах міста у 2014-2015 навчальному році.

Семизорова В. В. – методист науково-методичного центру управління освіти і науки.

10.25 – 10.50

Програмно-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу.

Аксьонова А.В. – вихователь-методист ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Ластівка»

10.50 – 11.20

11.20 – 11.35

11.35 – 11.45


Презентація комплексних, парціальних програм, методичних рекомендацій педагогічних працівників міста.

Про організацію курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних закладів міста.

Ознайомлення з планом роботи методичного об'єднання вихователів – методистів міста у 2014-2015 навчальному році.


Вихователі – методисти дошкільних навчальних закладів № 6, 12, 8, 33, 17,16

Семизорова В. В. – методист науково-методичного центру управління освіти і науки.Діхтяр З. І. – керівник методичного об’єднання вихователів-методистів.

11.45 – 11.50

Виставка програм та методичних посібників рекомендованих для використання у 2014 – 2015 навчальному році .

Аксьонова А.В. – вихователь-методист ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Ластівка»

11.50 – 12.00

Підведення підсумків секції, прийняття рекомендацій.

Діхтяр З. І. – керівник методичного об’єднання вихователів-методистів.

Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог законів України “ Про охорону дитинства ” та інших нормативних-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності в 2014 – 2015 навчальному році має відповідати концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами, навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах.

Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог законів України “ Про охорону дитинства ” та інших нормативних-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності в 2014 – 2015 навчальному році має відповідати концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами, навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах.

Інформація про програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти міститься в Переліку навчальних видань рекомендованих міністерством освіти і науки України для використання в 2014 – 2015 навчальному році можна ознайомитися на: * сайті міністерства освіти і науки України – www.iitzo.gov.ua * сайті Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти - www.iitzo.gov.ua

Інформація про програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти міститься в Переліку навчальних видань рекомендованих міністерством освіти і науки України для використання в 2014 – 2015 навчальному році можна ознайомитися на: * сайті міністерства освіти і науки України – www.iitzo.gov.ua * сайті Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти - www.iitzo.gov.ua

Пріоритетні напрямки освітньої роботи у 2014 – 2015 навчальному році

*забезпечення фізичного психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1до 3 років) ; * їх безболісна адаптація до змінних умов життя та успішне входження у соціальне середовище; * патріотичне виховання у контексті духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку; * трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дитини; *забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.


Пріоритетні напрямки роботи в 2014 – 2015 навчальному році

Організація та проведення освітньої роботи з дітьми раннього віку.

 • Створення предметно – розвивального простору, що сприяє:
 • сенсорно-пізнавальному розвитку;
 • формуванню практичних навичок життя та самообслуговуванню;
 • спілкуванню;
 • оптимізації дитячої рухової активності.
 • Використання засобів освітнього впливу:
 • різні види ігор;
 • художня література;
 • природа;
 • фізичні вправи;
 • образотворче мистецтво;
 • музичне мистецтво.
 • Використання видів діяльності:
 • предметної;
 • спілкування ( емоційне );
 • ігрової ;
 • рухової ;
 • пізнавальної ;
 • мовленнєвої ;
 • образотворчої ;
 • музичної ;
 • самостійної.

Організація та проведення освітньої роботи з дітьми раннього віку

Форми організації навчально-пізнавальної діяльності

 • Ігри – заняття :
 • фізичного спрямування ;
 • сенсорно - пізнавального спрямування (розвиток сенсорики, предметна діяльність, ознайомлення з природним та предметним довкіллям );
 • мовленевого спрямування (розвиток мовлення, ознайомлення з художньою літературою);
 • Художньо-естетичного спрямування (музична, образотворча діяльність)
 • Види ігор-занять :
 • індивідуальні (одна дитина);
 • індивідуально-підгрупові (2-3 дитини);
 • підгрупові (8-10 дітей)
 • Тривалість ігор-занять:
 • з дітьми віком до 1,5 року – 8-10хвилин;
 • з дітьми від 1,5 до 2 років - 10 хвилин;
 • з дітьми від 2 до 3 років – 15 хвилин;
 • Ігри-заняття проводити:
 • протягом дня;
 • за необхідністю повторювати в різних видах діяльності.

Форми організації навчально-пізнавальної діяльності для дітей раннього віку

Забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку .

 • Налагодження форм взаємодії між педагогами та батьками:
 • батьківські збори;
 • семінари;
 • бесіди;
 • “ Дні відкритих дверей ” ;
 • перегляд фрагментів освітньої роботи;
 • інформаційні стенди;
 • тематичні папки пересувки;
 • газети дитячого садка;
 • “ скриньки запитань та звернень;”
 • школи мам, татусів, бабусь ...;
 • електронні бібліотеки ;
 • онлайн-консультації ;
 • онлайн - ескурсії;
 • вебінари .
 • Створення педагогами комфортних умов життя звичних для дитини :
 • розміщення у предметно-розвивальному просторі групи “домашніх ” іграшок або предметів;
 • відвідування дитячого садочка за індивідуальним графіком;
 • терпляче ставлення до потреб та інтересів дитини;
 • підтримування позитивно-емоційного стану та успіхів, прояву самостійності ;
 • Зміни стилю спілкування дорослого з дитиною:
 • від ситуативно - особистісного (домінують емоції, пестливі слова, звертання );
 • до ситуативно – ділового (більш стриманого, коли дорослий стає співучасником предметної діяльності) .
 • Активізацією емоційної сфери дошкільника на основі знань про:
 • історію;
 • традиції;
 • культуру рідної країни.
 • Заснування почуттів інтересів до найближчого :
 • соціального ( любов, повага до членів сім’ї, цінувати , піклуватися про них; відчувати тепло рідної домівки, мати уявлення про рідне місто, село, країни );
 • природного ( природа рідного краю, країни, багатство природного довкілля (гори, луги, степи) рослинний і тваринний світ, природні об'єкти (річки, озера, моря, заповідники)) , кліматичні умови;
 • культурного оточення (державна символіка, люди, що прославили країну (художники, композитори, письменники, спортсмени); характерні риси народу (працелюбність, творчість, доброзичливість, гостинність, мудрість ) ; прилучення до народознавства ( культура, звичаї, традиції, обряди, ) побут українців (одяг, житло, ) ; ремесла народні ( гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння ); символи (верба, калина, вінок, рушник).
 • Толерантним ставленням до культури інших народів :
 • кожної людини окремо незалежно від кольору шкіри, віросповідання;
 • типи міжнаціонального спілкування;
 • інтересу до їхнього буття, культури, традицій, звичаїв.

Патріотичне виховання у контексті духовного потенціалу особистості і толерантності до людей різних національностей досягається:

Духовний досвід здійснюється через види діяльності:

 • Духовний досвід здійснюється через види діяльності:
 • ігрову;
 • пізнавальну;
 • комунікативно – мовлиневу;
 • предметно – практичну;
 • образотворчу;
 • музичну;
 • рухову;
 • театралізовану.
 • Методи освітнього впливу духовної сфери:
 • ігри;
 • ігрові вправи ;
 • організація творчих ігор (сюжетно – рольові, драматизації на основі літературних творів, конструкторсько – будівельні ) ;
 • дидактичні ігри;
 • проблемно - пошукові ситуації ;
 • спостереження;
 • екскурсії;
 • читання художньої літератури;
 • слухання народної, класичної, сучасної музики;
 • розгляд творів образотворчого і декоративно - прикладного мистецтва;
 • бесіди;
 • самостійне складання розповідей -міркувань;
 • вироблення власного ставлення, оцінки, суджень, цінностей;
 • розгляд картин, картинок, ілюстрацій, фотографій та інше;
 • розв'язання морально – етичних ситуацій із застосуванням фланелеграфа, анімації, інтерактивних дошок ;
 • спільні заходи з батьками ( проектна діяльність, свята, розваги, виставки, конкурси ).
 • Через формування у дітей :
 • елементарної обізнаності з працею дорослих;
 • інтересу і поваги до різних професій;
 • ціннісного ставлення до результатів праці;
 • бажання долучатись до посильної предметно – практичної діяльності;
 • базових умінь, навичок у різних видах праці;
 • якостей особистості (відповідальності, самостійності, працелюбності, креативності) .
 • Через залучення до видів праці:
 • самообслуговування;
 • господарсько – побутової;
 • ручної ( художньої ) ;
 • праця в природі.
 • Через форми організації праці:
 • доручення;
 • чергування (в їдальні, на заняттях, в куточок природи);
 • колективна праця в групі, на майданчиках (старша група 1-2 рази на тиждень ).
 • Через розвиток відчуттів праці :
 • рівність зі старшими ;
 • ділову спроможність ;
 • соціальну значущість ;
 • “ дорослість “ .

Реалізація трудового виховання спрямовується

На етапі дошкільної освіти

 • На етапі дошкільної освіти
 • формування в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя;
 • формування мінімального освітнього ядра ( навчання читанню, письму, лічбі )
 • створення передумов для безболісної адаптації до нового соціального середовища;
 • посилення ціннісних завдань духовного, патріотичного , трудового виховання.
 • На етапі початкового шкільного життя
 • урахування рівня сформованості життєвих компетенцій, з яким дитина пришла до школи і опорі на нього.

Забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками.

Напрямки співробітництва суміжних ланок

Напрямки співробітництва суміжних ланок

 • інформаційно – просвітницький (ознайомлення із завданнями , здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку , спрямованій на формування духовно - розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості );
 • методичний ( ознайомлення зі змістом формами та методами освітньої роботи в дошкільних закладах і початковій школі);
 • практичний (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів).

Методична робота суміжних ланок

 • педагогічні ради;
 • методичні об'єднання;
 • “ педагогічні мости;
 • “ методичні всеобучі” ;
 • “ педагогічні діалоги ”;
 • “ круглі столи ”;
 • “ творчі лабораторії ” ;
 • “ методичні вітальні “
 • “ методичні фестивалі “ ;
 • “ панорами творчих ідей і знахідок “ ;
 • “ творчі звіти “ ;
 • “ авторські школи “ ;
 • семінари;
 • семінари – практикуми присвячені питанням духовності, патріотичного і трудового виховання;
 • спільна творча діяльність;
 • дослідницько – експрементальна робота.

У 2014 – 2015 навчальному році чинними є такі програми “ Комплексні освітні програми ”

 • “ Базовий компонент дошкільної освіти ” (нова редакція) ( наук. Керівник Богуш А. М. )
 • “ Оберіг ” , програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років ( наук. кер. Богуш А. М. ) ;
 • “ Впевнений старт ” ,програма розвитку дітей старшого дошкільного віку ( авт. кол. : Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.) ;
 • “ Дитина ” , програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П.Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. );
 • “ Дитина в дошкільні роки ”, освітня програма ( наук. кер. Крутій К. Л.) ;
 • “ Українське дошкілля ” , програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол. : Білан О.І. , Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.)
 • “ Соняшник ”, комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л.В.)
 • “ Я у Світі ” , ( нова редакція ), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);
 • “ Стежина ” , програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють за вальдорфоською педагогікою ( авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.)

Парціальні освітні програми

 • Про себе треба знати, про себе треба дбати ”, програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.)
 • “ Грайлик ”, програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі ( авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А. ) ;
 • “ Радість творчості ”, програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку ( авт : Борщ Р.М., Самойлик Д.В. )
 • “ Граючись вчимося. Англійська мова ”, програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації ( авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)
 • “ Казкова фізкультура ” програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.)
 • “ Скарбниця моралі ” програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Лохвицька Л. В.)

Парціальні освітні програми

Навчально-методичний супровід програм: навчально-методичні посібники; навчальні посібники; методичні посібники; рекомендації (для педагогів, батьків); енциклопедії;


хрестоматійні збірки; робочі зошити; альбоми.

Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку “ Соняшник ”

 • Мета програми: виховання серця, душі, тіла і розуму, творчої, щасливої в житті дитини. Вона передбачає реалізацію основних ідей видатних учених минулого і сучасності, що стосується положень особистісно зорієнтованого, ціннісного та компетентнісного підходів щодо розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку.
 • Завдання програми: закласти основи здоров'я, забезпечити фізичний, духовний,моральний, естетичний , емоційний , інтелектуальний та емоційно – ціннісний розвиток особистості дошкільника та його творчі задатки і здібності дитини.
 • Структура програми :складається із трьох підпрограм: “ Помагайлик ” ( 4-й рік життя ) “ Пізнавайлик ” ( 5- й рік життя ) “ Дослідник ” ( 6-й рік життя ).
 • Кожний підрозділ містить розділи:
 • Розвиток виховання тіла ( гігієна, розпорядок дня, харчування, рухова діяльність, профілактичні заходи, безпечна поведінка, емоційне здоров'я ).
 • Розвиток і виховання душі і серця ( люби ближнього свого як самого себе; шануй батька і матір і буде тобі добре на землі; патріотичне, соціальне , моральне, естетичне, трудове, правове, економічне, екологічне, статеве виховання ).
 • Мовленнєво – комунікативний розвиток ( лексика, фонетика, синтаксис, граматична будова мовлення, зв'язне мовлення, художня література і фольклор, елементи риторики ).
 • Розвиток і виховання розуму ( сенсорний розвиток, пізнавальна діяльність у довкіллі, дослідницька діяльність; для дітей молодшого і середнього дошкільного віку – формування елементарних математичних уявлень, для дітей шостого року життя – логіко-математичний розвиток, інтелектуальні ігри ).

Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку

Мета програми : формування у дітей знань про основи здоров'я та безпеку життєдіяльності, вмінь та навичок раціональної поведінки щодо збереження здоров'я, життя та безпеку особистості в середовищі проживання.

Завдання програми :

 • оздоровчо-профілактична робота;
 • інтеграція завдань валеологічного виховання і безпеки життєдіяльності в педагогічний процес;
 • формування спільно з родиною цілісності здоров'я особистості в дошкільному віці.
 • Структура програми

  Пропонований матеріал викладено за відповідними особливостями: молодший, середній, старший дошкільний вік; методичні рекомендації для батьків та педагогам. Кожний віковий період вміщає розділи :

 • “ Власне тіло я вивчаю і його оберігаю “ ;
 • “ З чистотою назавжди буду я рости ” ;
 • “ Хворобам запобігаю і здоров'я маю “;
 • “ Сонце , повітря, вода – мої супутники життя ”;
 • “ Здоров'я плекати допомагають мама й тато ”;
 • “ Вдома і в садку за розпорядком я живу ”;
 • “ Я в гармонії зростаю й небезпеки уникаю”.

Висновок

Висока якість дошкільної освіти може бути забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, наукових установ, практиків батьків, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних , так і основних виховних завдань.

Рекомендації

секції вихователів – методистів дошкільних навчальних закладів міста з проблеми :

« Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах міста у 2014 – 2015 навчальному році »

 • Враховуючи те, що пріоритетними завданнями діяльності дошкільних навчальних закладів в 2014 – 2015 навчальному році є забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку, трудове виховання та забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною та початковою ланкою освіти, рекомендуємо :
 • Забезпечувати відповідність змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти.
 • Вихователь - методист Постійно

 • Забезпечити виконання інструктивно – методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2014 року № 1/9-341 « Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
 • Вихователь - методист Постійно

 • Забезпечувати відповідність змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України ( нова редакція ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р. та комплексних освітніх програм.
 • Вихователь – методист Постійно

 • Привести навчально - методичне забезпечення освітнього процесу дошкільних навчальних закладів у відповідність до переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України до використання у 2014/2015 навчальному році ( офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України ( www.mon.gov.ua’) та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти ( www.iitzo.gov.ua ))
 • Вихователь – методист Постійно

 • Забезпечувати підготовку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах варіативності програм.
 • Вихователь – методист Постійно  

 • Використовувати в роботі з дітьми дошкільного віку додаткові освітні програми комплексного і парціального характеру, що мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України, та затверджені КОІПОПК
 • Педагогічний колектив Постійно

 • Спрямувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя і завершуючи вступом до школи.
 • Педагогічний колектив Постійно

 • З метою забезпечення психічного та фізичного здоров’я дітей раннього віку, приділяти увагу адаптації до умов дошкільного закладу.
 • Вихователь – методист Постійно

Дякуємо за увагу !


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 40.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка