План роботи кабінету історії 1 Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетомДата конвертації06.11.2016
Розмір3.56 Mb.
ТипПлан роботи
-


план роботи кабінету історії 1


Старосалтівського

професійного аграрного ліцею

Завідуючий кабінетом:

Корецький Владислав Андрійович

Вимоги до навчального кабінету та необхідна документація

До сучасного кабінету висуваються такі вимоги: 1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладна­на відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету вра­ховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені ти­пом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність дозволяє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо- та відеоматеріали.

Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних дисциплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національної символіки.

 1. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з пред­мета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін.

 2. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабрич­ний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчитель­ського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методичних матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стелажі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще вико­ристовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розташувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню кабінету.

 3. Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних комісій та інших форм підвищення кваліфікації викладачів з предмету.

 4. У кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.

 5. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.

 6. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчан­ня профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.

 7. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.

 8. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним ма­теріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних за­кладів.

 9. Розклад роботи кабінету за обов'язковою програмою, факультатив­них занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять зучнями, що відстають у навчанні, з обдарованимиучнями, консультацій тощо

 10. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проекту­вання їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільних умінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).

 11. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально­му кабінеті.

 12. Кабінет історії повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні екс­позиції посібників, книг, зразків робіт тощо. Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і роз­ділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготов­ки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефе­ратів тощо.


ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ВИКЛАДАЧА
Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, в тому числі і від уміння викладача підготувати своє власне робоче місце. З фізіологічної точки зору правильно організоване робоче місце викладача — це найкраща можливість використо­вувати свої фізичні дані під час роботи без перевантаження. З психологічної точки зору науково організоване робоче місце — по один із факторів зовнішнього середови­ща, який створює позитив під час роботи, підвищує настрій і працездатність. З педа­гогічної точки зору правильно організоване робоче місце за будь-яких рівних умов, є фактором виховання і розвитку. З точки зору економіки праці оптимальна органі­зація робочого місця забезпечує ефективне використання не тільки робочого часу, а й сил і коштів.

У кожному кабінеті робоче місце викладача обладнується робочим столом. В іде­альному варіанті викладацький стіл обладнується пультом управління, який дозволяє викладачеві, не покидаючи свого робочого місця, вмикати й вимикати світло в кабінеті, відкривати й закривати штори, за допомогою дистанційного приладу керувати робо­тою хоча б частини теле- і відеоапаратури.

Для зручності під час роботи на викладацькому столі необхідно мати:


 • розклад дзвінків уроків;

 • розклад зайнятості кабінету;

 • розклад зайнятості кабінету в позаурочний час та під час канікул;

 • папку з інструкціями щодо охорони праці.

Найважливішим джерелом навчальної інформації в кабінеті залишається клас­на дошка. Вона розміщується перед учнівськими столами на стіні таким чином, щоб світло падало зліва. Дошка повинна мати панель, яка б закривала раніше написаний викладачем текст, а також кріплення для демонстрацій таблиць, карт, картин. Над дош­кою кріпиться екран, що вільно згортається.

Необхідною документацією ліцейного кабінету є:

1. Паспорт кабінету.

2. Папка з інструкціями щодо охорони праці в кабінеті.

3. Положення про навчальний кабінет.

4. Тематичні та поурочні картотеки з предмета.

5. Основна навчально-методична документація.

6. Матеріали позакласної роботи.

7. Розклад зайнятості кабінету.

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відмітка про виконання

 1. Організаційна робота
1.1

Визначити основні напрям­ки роботи кабінету на навчальний рік

до 05.09
1.2

Скласти графік чергування учнів у кабінеті

до 05.09
1.3

Провести інвентаризацію матеріальних ціннос­тей кабінету

до 01.11
1.4

Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та БЖД:

-правила роботи в кабінеті;

-інструкції з техніки безпеки

-правила пожежної безпеки;

-права та обов'язки учнів;

-єдині вимоги до учніврегулярно протягом се­местру
1.5

Скласти розклад роботи кабінету

до 10.09
1.6

Перевірити своєчасність і правильність веден­ня інвентарної та матеріальної книг

до 01.10
1.7

Оформити:

паспорт кабінету;

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету;

куточок або папку з техніки безпекидо 15.09
2. Навчально-методична робота
2.1

Систематизувати й дібрати дидактичні ма­теріали для проведення самостійних робіт з тем:

 • «Україна в роки Першої світової війни» (І курс)

 • «Перша світова війна»

 • «Україна в роки десталінізації» (ІІ курс)

 • «Україна в період загострення кризи радянської системи» (ІІІ курс)

 • «Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи» (ІІ курс)

 • «Встановлення радянського домінування у східноєвропейських країнах» (ІІ курс)

 • «Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав» (ІІ курс)

 • «Україна в умовах незалежності»

Жовтень
Листопад

Грудень

Лютий

Березень

Квітень


Травень


2.2

Скласти тексти історичних диктантів до тем:

 • «Причини, привід та початок Першої світової війни» (І курс)

 • «Неп. Утворення СРСР» (І курс)

 • «Причини радянсько-німецького зближення та радянсько-німецького пакту про ненапад» (І курс)

 • «Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав» (ІІ курс)

 • «Україна в період загострення кризи радянської системи» (ІІІ курс)

 • «Україна в умовах десталінізації» (ІІІ курс)Вересень


Листопад

Лютий


Квітень

Червень

Червень

2.3

Підібрати й скласти різнорівневі завдання для підсумкового оцінювання з тем:

 • «Україна в роки Першої світової війни» (І курс)

 • «Перша світова війна»

 • «Україна в роки десталінізації» (ІІ курс)

 • «Україна в період загострення кризи радянської системи» (ІІІ курс)

 • «Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи» (ІІ курс)

 • «Встановлення радянського домінування у східноєвропейських країнах» (ІІ курс)

 • «Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав» (ІІ курс)

 • «Україна в умовах незалежності»

Жовтень
Листопад

Грудень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

2.4

Підібрати відеоматеріали

протягом року
2.5

Розробити індивідуальні заняття

жовтень, листопад
2.6

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

протягом року
2.7

Оформити постійно діючий стенд або папку «На допомогу учням»

листопад
2.8

Підібрати збірку методичних статей із методи­ки викладання історії

протягом року
2.9

Організувати в кабінеті методичний куточок

жовтень
2.10

Спланувати й провести відкриті уроки:

 • «Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості»

 • «Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу»
Вересень

Листопад

Травень

2.11

Розробити завдання для перевірки знань учнів за семестр

грудень
2.12

Визначити основні прийоми організації навчальної діяльності учнів та роботи з обдаро­ваними дітьми

жовтень
2.13

Із метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити тематичні папки:

 • ««Україна в роки десталінізації» (ІІ курс)

 • «Україна в період загострення кризи радянської системи» (ІІІ курс)

 • «Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи» (ІІ курс)»

 • «Україна в умовах незалежності»

Листопад

Грудень


Квітень

Травень

2.14

Поповнити тематичні папки:

 • «Моніторинг навчальних досягнень учнів»

 • «Охорона праці та БЖД»Січень, червень

до 01.11
2.15

Із метою забезпечення виконання «Єдиних ви­мог до усного і писемного мовлення » організу­вати виставку «Кращі роботи учнів»

листопад
3. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету
3.1

Скласти заявку на придбання технічних за­собів навчання

до 20.05
3.2

Оформити в кабінеті стенди:«На допомогу учням»

вересень
«У світі цікавого»

листопад
3.3

Поповнити кабінет навчально-наочними посіб­никами

протягом семестру
3.4

Придбати звукові посібники

СD- диски і DVD - дискиза можливості
3.5

Оформити підписку на періодичну пресу для кабінету

червень, грудень
3.6

Поповнити бібліотечний фонд кабінету

протягом семестру
3.7

Скласти й подати заявки на виконання поточ­них робіт у кабінеті

до 10.09
3.8

Оформити тематичну папку «Посібники з експлуатації технічних засобів навчання»

вересень
4. Позакласна робота з учнями
4.1

Організувати проведення кон­сультацій для учнів

до 5.09
4.2

Організувати й спланувати роботу гуртків

до 15.09
4.3

Організувати й провести для учнів ліцею олімпіади:а) з метою підготовки до олімпіади для кожного курсу розробити можливі зразки олімпіадних завдань

жовтень
б) проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади

Жовтень-лютий
4.4

Провести конкурс стіннівок

Квітень
4.5

Скласти індивідуальні програми для роботи з обдарованими учнями

до 10.09
4.6

Розробити перспективний план проведення предметного тижня

до 01.10
4.8

Підготувати, відібрати матеріал до конкурсів, турнірів з історії

протягом року за планом ліцею
4.9

Систематизувати творчі роботи учнів й офор­мити відповідні папки

протягом року
4.10

Організувати роботу ініціативної групи учнів ІІ та ІІІ курсів з метою оформлення та розмно­ження навчально-методичних матеріалів

протягом року
5. Інформаційно-бібліографічна робота
5.1

Вивчити склад фонду бібліотеки школи з про­блем методики викладання історії, педагогіки й психології

до 01.11
5.2

Скласти короткі анотації на літературу сус­пільно-гуманітарних дисциплін, що надійшла до бібліотеки

протягом року
5.3

Організувати книжкову виставку:а) чинні підручники на поточний навчаль­ний рік;

до 01.09
б) активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках суспільно – гуманітарного циклу

жовтень
5.4

Подати заявки на поповнення книжкового фонду кабінету

протягом року
5.5

Укомплектувати бібліотеку кабінету підручни­ками та літературою відповідно до вимог на­вчальних програм

вересень
5.6

Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції

«Живи, книго»протягом се­местру
5.7

Оформити картотеки:періодичних видань

протягом року
тзн

серпень, січень
навчальної літератури

серпень
методичної літератури

серпень
довідкової літератури

серпень
навчально-наочних посібників

серпень
екранно-звукових посібників

серпень,

січень

карт

серпень,

січень

схем, таблиць

серпень,

січень

Ілюстративного матеріалуКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка