План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №401 Харківської міської ради»


Аналіз роботи психологічної служби ДНЗСторінка4/6
Дата конвертації06.11.2016
Розмір1.04 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6

1.6.Аналіз роботи психологічної служби ДНЗ

Для забезпечення повноцінного психологічного управління виховним процесом, мета якого – максимальне сприяння психофізичному й особистісному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, що гарантує їм на момент випуску із дитячого садка відповідну соціальну зрілість в дошкільному закладі працює практичний психолог Остапенко М.В..

У 2013/2014 навчальному році робота психологічної служби закладу була спрямована на:


  • забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі;

  • вивчення домінуючих емоцій;

  • максимальне сприяння психічному, особистісному та індивідуальному розвитку дітей на кожному виховному етапі;

  • вирішення проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі;

  • ознайомлення педагогів із особливостями навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами та забезпечення цих дітей додатковою корекційною підтримкою;

  • просвітницька робота з сім’ями вихованців.

В роботі з педагогічним колективом робота практичного психолога була спрямована на підвищення психологічної культури, рівня психологічної компетентності та творчих здібностей всіх учасників освітньо - виховного процесу.

Особлива увага приділялась роботі з дітьми пільгового контингенту: дітям з багатодітних родин та 1 дитині, яка знаходиться під опікою за такими напрямками: супровід процесу адаптації до дитячого садочка, спостереження та бесіди, діагностика пізнавальної сфери, корекційно-розвивальна робота у групі за програмою «Пізнавальні витинанки», діагностика психологічної готовності до школи.

Завдяки співпраці з педагогами і опікуном, робота практичного психолога з дитиною дала позитивний результат – дитині, що раніше не відвідувала дитячий садок, була надана допомога з адаптації до дитячого колективу та сформоване позитивне ставлення до процесу навчання.

Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей, які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, ускладнюють виховний вплив на них з боку вихователів.

З дітьми старшого дошкільного віку проводилася корекція емоційної та когнітивної сфер.

Проведення такої роботи надало змогу вплинути на розвиток особистісної сфери та пізнавальних процесів, формування позитивної навчальної мотивації у дітей 5-6 років, попередження психоемоційних порушень, моральне виховання та розвиток комунікативних навичок через ознайомлення їх із правилами і нормами поведінки в колективі одноліток і залучення до спільних видів діяльності. В кінці року проводилась підсумкова діагностика.Розвиток психічних пізнавальних процесів

у дітей старшого дошкільного віку

з/п

Рівень

2012/2013н.р.

2013/2014н.р.

кількість дітей

%

кількість дітей

%

1

Високий

6

50

6

55

2

Середній

5

42

5

45

3

Низький

1

8

0

0

Оцінюючи результати розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку можна зробити висновок, що показники високого рівня склали 55% , середнього рівня - 45%, показники низького рівня - 0%. Порівняно з минулим навчальним роком відсоток дітей, які мають низький рівень -0. Взагалі діти фізично розвинені, психологічно готові до навчання у школі.

Практично у всіх дітей помітні бажання навчатися та розуміння, що скоро вони підуть до школи. Формування наочно-діючого, образного, логічного мислення, уміння узагальнювати, виділяти істотні ознаки, ступінь психосоціальної зрілості у значній частині дітей відповідає високому рівні готовності до навчання.

Для підвищення рівня розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку практичний психолог після вступного діагностування проводив індивідуальні та групові зустрічі з педагогами груп старшого дошкільного віку щодо аналізу результатів діагностичних досліджень, надаючи конкретні практичні рекомендації роботи з дітьми з цього питання.

Педагогам у подальшій роботі зі старшими дошкільниками під час різних видів діяльності слід більше приділяти індивідуалізації виховного процесу, створенню умов для подальшого розвитку пам’яті, уваги, уяви, мислення. Продовжувати знайомити дітей з моральними рисами характеру, розвивати комунікативні здібності, вчити правильно розуміти моральні цінності та норми поведінки в суспільстві, допомагати долати пасивність та замкненість, розвивати творчі здібності, фантазію, створивши відповідні умови для пошуково-дослідницької діяльності, надавши дітям можливості самостійно розв’язувати нескладні проблемні ситуації, що виникають у побуті, праці, грі, навчанні, які дозволяють кожній дитині реалізувати свій потенціал.

Особлива увага практичного психолога приділялась роботі з дітьми з групи ризику. Корекційно-розвивальні заняття були направлені для налагодження психоемоційного стану, на розвиток емоційно-вольової сфери. Завдяки проведеній роботі у дошкільників були сформовані вміння розуміти емоційний стан оточуючих і регулювати свій, розвивалися позитивні емоції, самоконтроль й саморегуляція поведінки.

Робота психолога з батьками включала консультування, психолого-педагогічне інформування, консультування за індивідуальним проханням батьків, яке здійснювалось шляхом входження ситуацій передачі знань у процес практичної діяльності. Така робота з батьками допомагала їм змінити стиль стосунків з малюком, давала інформацію про його реальний стан і можливості, стимулювала дорослих очікувати позитивні результати щодо майбутніх змін у дитини. Батьки ставали активними учасниками освітньо-виховного процесу.

Протягом року практичний психолог Остапенко М.В. постійно займалася підвищенням професійної майстерності: щомісяця відвідувала методичні об’єднання практичних психологів Дзержинського району; приймала участь у семінарах по обміну досвідом роботи практичних психологів району.


1.7.Аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи

Під час проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у 2013/2014 навчальному році працівники закладу керувалися наступними нормативними документами: Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», Національною доктриною розвитку фізичної культури від 28.09.2004 № 1148/2004, Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно – технічних навчальних закладах України від 02.08.2005 № 458, Інструктивно – методичними рекомендаціями МОН України від 27.08.2004 № 1/9-4380 «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», Постановами Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826, «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 20.03.1985 № 3231/85 «Про санітарні правила та вимоги влаштування і утримання дошкільних закладів», наказами МОН України та МОЗ України від 01.06.2005 № 242/329 «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», від 21 липня 2003 № 486 «Система організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи», Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Основним орієнтиром в роботі педагогічного колективу у 2013/2014 навчальному році було забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дитини.

Робота була спрямована на збереження та зміцнення здоров’я, своєчасний розвиток та належне функціонування всіх органів і систем, підвищення працездатності й запобігання фізичній і психічній втомлюваності дитячого організму, залучення малюків до здорового способу життя, співіснування в соціумі. Все це передбачало міцних життєво важливих рухових, культурно-гігієнічних умінь і навичок, правильної постави, ігрових дій, розвитку фізичних якостей, безпечної поведінки у довкіллі, системи знань про власний організм та здоров’я, значення режиму харчування, діяльності і відпочинку, фізичних вправ, загартування.

Усі форми роботи з дітьми в ДНЗ забезпечили активність рухового режиму у межах встановленої тривалості перебування через проведення відповідних дитячому віку режимних моментів. Вихователями застосовувалися різні форми роботи у достатній кількості й раціональному поєднанні.

Під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підборі рухливих ігор, ігор-естафет, різних видів гімнастики (ранкова, пробуджуюча, дихальна) педагогами враховувався стан здоров'я дітей. Багато уваги приділялося розвитку основних рухів.Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до фізкультурних груп: основна – 31 дитина, підготовча – 12 дітей. У порівняні з 2012/13 навчальним роком на 9% підвищилась кількість дітей підготовчої групи.

Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посідали прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект.Моніторинг здоров’я

Особлива увага приділялася аналізу занять з фізкультури, як основної форми організованого навчання дітей, проведенню ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, виконанню основних рухів та фізичної витривалості дітей. Протягом року проводився медико–педагогічний контроль, який визначив, що щільність проведених занять коливалась в межах норми, рівень фізичних навантажень на організм дитини оптимальний, дотримувався режим рухової активності дітей, правильність побудови занять відповідає вимогам програми та віковим особливостям дітей. Поглиблений медичний огляд дітей лікарями-спеціалістами проводився згідно з графіком, що дало змогу своєчасно виявити дітей з хронічними захворюваннями та запровадити належні профілактичні й оздоровчі заходи. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричних вимірювань, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром, медичною сестрою старшою. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, ухвалювались дієві рішення.

Медичний кабінет оснащений відповідно до наказу МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496, але потребує доукомплектування.Ефективність різноманітних форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей була досягнута завдяки співпраці дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки № 4. Один раз на місяць в дошкільному закладі веде прийом лікар-педіатр – Мелікова А.Ф.

Рівень фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Молодший дошкільний вік(4-тий рік життя)Середній дошкільний вік (5-тий рік життя)Старший дошкільний вік (6-тий рік життя)

Робота з фізичного розвитку дітей планувалась та проводилась щоденно з урахуванням стану здоров’я дітей та завдань їх оздоровлення. Поряд з традиційними засобами фізичного виховання та оздоровлення дошкільників у практику роботи постійно впроваджувались і нетрадиційні: дихальна гімнастика на свіжому повітрі, різноманітні види самомасажу (антистресовий, біологічно активних точок). Вихователями всіх вікових груп оновлені доріжки здоров’я.

Питання збереження та зміцнення здоров’я дітей обговорювалось на педагогічній раді, загальних та групових батьківських зборах.

Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі відбувалася на достатньому рівні, одним із вагомих завдань педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на 2014/2015 навчальний рік залишається зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка