План роботи комунального закладу ”харківська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «юнкерське училище»” харківської обласної ради на 2014/2015 навчальний рікСторінка1/17
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.86 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ЗАТВЕРДЖЕНО

на спільному засіданні ради

та адміністрації ХСШІ

«Юнкерське училище»

протокол від 30.05.2014 №1

Голова ради ХСШІ

Є.В.Обченко
Директор ХСШІ

«Юнкерське училище»

С.Л.Городецький

ПЛАН РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ”ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ «ЮНКЕРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ»” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

на 2014/2015 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол від 30.05.2014 №4

Голова педагогічної ради

С.Л.Городецький


ЗМІСТ


№ з/п

Назва розділу


Сторінки

1.

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЗА МИНУЛИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК….…………………………………………………………………………………………….

4 - 41


2.

Розділ 1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС……….………………………………………………………..

42
1.1.Створення оптимальних умов для забезпечення прав юнкерів ХСШІ «Юнкерське училище» на здобуття повної загальної середньої освіти…………………………………………………………………...…

42

1.1.1.Створення оптимальних умов організованого початку навчального року……………………………..

42 - 45
1.1.2.Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року………………………………….....

45 - 46
1.1.3.Профільне навчання………………………………………………………………………………………..

46 - 50
1.1.4.Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання………….

50 - 54
1.1.5.Соціальний захист учнів……………………………………………………………………………..…….

54 - 55
1.2.Виховний процес у школі-інтернаті………………………………………………………………………….

55
1.2.1.Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками……………………………………..…...

56 - 62
1.2.2.Традиційні загальноосвітні заходи………………………………..………………………………………

62 - 63
1.2.3.Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі………...

63 - 65
1.2.4.Заходи щодо формування здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД………………………………….

65 - 67

1.2.5.Робота з батьківською громадськістю…………………………………………………………………….

67 - 68

3.

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ………………………………………………………………………………………………………………

68

2.1.Структура методичної роботи………………………………………………………………………………….

68 - 69
2.2. Атестація педагогічних працівників…………………………………………………………………………..

69 - 71
2.3.Курсове підвищення кваліфікації педагогів…………………………………………………………………..

71 - 72
2.4.Організаційна робота……………………………………………………………………………………………

72 - 80
2.5.Робота з резервом керівних кадрів……………………………………………………………………………..

80 - 81
2.6.Наукова робота з учнями……………………………………………………………………………………….

81
2.6.1.Предметні тижні………………………………………………………………………………………………

81 - 82
2.6.2.Робота з обдарованими та здібними дітьми…………………………………………………………………

82 - 85

4.

Розділ 3. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ…………………….…………………..

85
3.1.Циклограма контрольно-аналітичної діяльності……………………………………………………………...

85 - 87
3.2.Циклограма видання наказів та довідок за результатами контрольно-аналітичної діяльності……………

88 - 96
3.3.Педагогічні ради………………………………………………………………………………………………...

96 - 97
3.4.Наради при директорі…………………………………………………………………………………………...

98 - 101
3.5.Наради з іншими працівниками школи-інтернату………………………………………………………...….

101 - 102
3.4.Наради з питань контролю виконавської дисципліни………………………………………………………..

102 - 106
3.7.Контрольно-аналітична діяльність…………………………………………………………………………….

106 - 114

5.

Розділ 4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ ДІТЕЙ………………………………………………………………

114
4.1.Охорона здоров’я і життя дітей. Заходи з безпеки життєдіяльності юнкерів………………………………

114 -117
4.2.Робота медичної служби школи-інтернату……………………………………………………………………

117 - 120
4.3.Оздоровлення та відпочинок учнів…………………………………………………………………………….

120 - 121

6.

Розділ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………………………………..

121 - 130

7.

Розділ 6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ…………………………………………………………………………………………………………

130

6.1.Фінансова діяльність………………………………………………………………………………………...….

130 - 131
6.2.Бухгалтерський облік та використання бюджетних коштів………………………………………………….

131 - 143
6.3.Господарська діяльність………………………………………………………………………………………..

143 -146

ДОДАТКИ:  1. План роботи практичного психолога

  2. План роботи бібліотекиАналіз роботи школи-інтернату за минулий рік

та завдання на новий 2014/2015 навчальний рік

У 2013/2014 навчальному році робота школи-інтернату була спрямована на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про охорону здоровя», «Про цивільну оборону України», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про Збройні Сили України», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, Указів Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», постанов Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 №308 «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та її наслідків», від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, Положення про службу охорони праці, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці, «Програми соціальної підтримки сім’ї, виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання та запобігання ранньому соціальному сирітству на 2011 – 2015 роки «Сім’я та дитина»», наказів Міністерства освіти і науки України від 25.01.2007 № 44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», від 12.04.2013 № 436 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році», листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2014 № 1/9-480 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році», наказами і рекомендаціями Чугуївського міжрайонного військового комісаріату, статуту навчального закладу, річного плану роботи школи-інтернату на 2013/2014 навчальний рік, планів підготовки цивільного захисту на 2013 та 2014 роки.

Стан і розвиток шкільної мережі

На початок 2013/2014 навчального року школі-інтернаті було відкрито 4 групи. У порівнянні із попереднім навчальним роком мережа класів зменшилась на три групи: мережу приведено до відповідності нормативним документам ( ліцей – навчальний заклад ІІІ ступеня, тому мережа зменшилась на 2 групи, які складали 9-ті класи), скорочено одну групу 11 класу у зв’язку із невідповідністю нормативам щодо наповнюваності класу.

Станом на 5 вересня 2013 року кількість учнів становила 122 чоловіка. Середня наповнюваність учнів у групах складала 30,5 чоловік. Протягом року із школи-інтернату вибуло 16 учнів, прибуло 2 учнів, випущено із 11 класу – 56 учнів. 3 учнів вибули у зв’язку із зміною постійного місця проживання (переїзд на постійне місце проживання до інших країн), 13 учнів повернулись навчатись за місцем проживання, не пройшовши адаптаційний період навчання у нових умовах (інтернатна система).

Шкільна мережа

2011/2012 навчальний рік

2012/2013 навчальний рік

2013/2014 навчальний рік

Кількість класів та учнів на початок/кінець навчального року

9 клас – 2/35/37

10 клас –3/58/54

11 клас – 2/73/68


9 клас – 2/35/45

10 клас –3/58/63

11 клас – 2/73/44


-

10 клас –2/58/52

11 клас – 2/64/56


Середня наповнюваність

21

22

30,5

Охоплення профільним навчанням

100%

100%

100%

Мова навчання – українська. Вивчається одна іноземна мова – англійська.

Використовуються такі напрямки профілізації навчання в школі-інтернаті:  • фізико-математичний профіль;

  • профіль української філології.

Оскільки діти вступають до школи-інтернату до 10 класу, результати ранньої діагностики щодо нахилів і здібностей учнів відсутні. Тому вибір профілів навчання здійснюється частково за бажанням, частково за результатами вступних іспитів та середнього балу табеля. Практичним психологом школи-інтернату проводиться діагностика за методикою Є.Клімова «Я віддаю перевагу», результати якої також використовуються при формуванні профільних груп. Таким чином, маємо деякі труднощі щодо формування профільних груп. Діти не завжди виявляються готовими до навчання саме за тими профілями, які функціонують у школі-інтернаті. Відповідно, у 10-х класах ускладнюється робота педагогів із профільних предметів, оскільки, переважна більшість десятикласників, випускників сільських шкіл, не пройшла відповідної допрофільної підготовки.. Це стосується не лише профільних предметів. Не секрет, що у багатьох сільських школах навчальні предмети доволі часто викладають вчителі, що не є спеціалістами. Тож вчителям-предметникам школи-інтернату доводиться працювати із дітьми із дуже різкими розбіжностями у рівні знань практично з усіх шкільних дисциплін. Це, власне, негативно впливає і на подальше навчання дітей, що не дозволяє школі-інтернату досягти оптимальних навчальних результатів

Потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, інформатики, географії.Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

Усі випускники 11-х класів 2013/2014 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:Клас

Випущено

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації

Працюють

11 клас

56


Працевлаштування випускників 11-х класів

№ з/п
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

1.

Усього випускників

36

100

68

100

44

100

56
2.

Вступили до ВНЗ І-ІІ р.а.

10

27,8

14

20,5

-

-

5
3.

Вступили до ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

20

55,6

42

62

36

824.

Вступили до середніх професійних навчальних закладів

6

16,7

10

14,5

6

145.

Працюють

-

-

-

-

2

46.

Служать в армії

-

-

2

3

-

-7.

Не працюють і не навчаються

-

-

-

-

-

-Кадрове забезпечення

У 2013/2014 навчальному році в школі-інтернаті працювали 23 педагога, у тому числі 22 основних працівників та 1 сумісник. У порівнянні із попереднім навчальним роком кадровий склад педагогів зменшився на 7 чоловік, до цього спричинило скорочення мережі класів. На початок 2013/2014 навчального року також було скорочено посаду заступника директора з виховної роботи.

Всі педагогічні працівники мають вищу освіту і відповідну фахову та кваліфікаційну підготовку:


Категорія , звання

Кількість осіб

«спеціаліст вищої категорії»

5

«спеціаліст першої категорії»

7

«спеціаліст другої категорії»

7

«спеціаліст»

4

«старший учитель»

2

Упродовж року в закладі працювало 39 спеціалістів та технічних працівників.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу ЕСШІ «Юнкерське училище»» на кінець року становив:


Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Учитель-методист»

0

0

«Старший учитель»

2

8,6

Вища категорія

5

21,7

Перша категорія

7

30,4

Друга категорія

7

30,4

Спеціаліст

4

17,4

За навчальний рік було звільнено два педагогічних працівника. Плинність кадрів за 2013/2014 навчальний рік складає 8,6%.

У 2014 році атестацію пройшли 4 педагога, двоє на відповідність раніше присвоєної категорії, двоє – на встановлення. За результатами атестації педагогічних працівників Ванєєвій Л.М., вчителю математики, встановлено категорію «спеціаліст вищої категорії», Вашуріну І.В., вчителю іноземної (англійської) мови – «спеціаліст другої категорії».
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка