План роботи комунального закладу ”харківська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «юнкерське училище»” харківської обласної ради на 2014/2015 навчальний рік


Завдання на 2014/2015 навчальний рікСторінка3/17
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.86 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Завдання на 2014/2015 навчальний рік

На навчальний рік рішенням педагогічної ради обрано нову методичну тему: Формування всебічно розвиненої, високоосвіченої особистості юнака - захисника Вітчизни в умовах багатопрофільного навчання у спеціалізованій школі-інтернаті.

Багатопрофільність навчання, інтернатна система, одностатевість учнівського колективу, підлітковий та юнацький вік вихованців, військово-спортивний нахил навчального закладу вимагають від педагогічного колективу особливого підходу до навчально-виховного процесу, висувають свої пріоритети щодо напрямів і завдань діяльності ХСШІ загалом.

2014/2015 навчальний рік – рік становлення навчального закладу, тому перед колективом постає багато завдань.Організація навчання, виховання, умов проживання та дозвілля юнкерів:

 1. Створення належних умов для адаптації в новому середовищі новоприбулих учнів 10-х класів.

 2. Забезпечення оптимального режиму навчання та відпочинку учнів у конкретних умовах.

 3. Забезпечення якісного рівня освіти із чотирьох профілів навчання.

 4. Створення для юнкерів оптимально комфортних умов для оволодіння вміннями та навичками військової справи та фізичного розвитку.

 5. Використання у навчально-виховному процесі новітніх інформаційних технологій, музейної педагогіки, досвіду передових педагогів України та світу.

 6. Активізація роботи вчителів та учнів щодо проектної діяльності на уроці та у позакласній роботі.

 7. Забезпечення якісної підготовки учнів до різних етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, підсумкового оцінювання, ЗНО.

 8. Формування навичок культури здорового способу життя.

 9. Здійснення роботи щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 10. Сприяння формуванню загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів, гордості за країну, у якій проживаєш, виховання патріотизму, моральності.

 11. Здійснення роботи щодо відродження кращих духовних надбань українського народу, розвитку і підтримки традицій вшанування сімейних цінностей.

 12. Піднесення престижу військової служби, військово-фахова орієнтація молоді.

 13. Формування в учнів позитивних мотивів до оволодіння військовими знаннями, вироблення морально-бойових якостей, підвищення рівня фізичної підготовки та витривалості.

 14. Формування духовної та психологічної готовності, мотиваційної сфери майбутніх воїнів зі зброєю в руках захищати Україну, її територіальну цілісність, інтереси народу, стояти на сторожі його свободи.

 15. Виховання у підлітків та юнаків усвідомлення громадянського обов’язку, вірності військовій присязі, формування внутрішньої необхідності суворого виконання військових статутів, наказів командирів і начальників.

 16. Сприяння розвитку еколого-натуралістичної діяльності.

 17. Активізація роботи з організації екскурсійної діяльності та краєзнавства.

 18. Залучення кожного учня до участі у різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей.

 19. Створення цілісної конкурентоздатну вузькопрофільної системи навчання та виховання юнкерів ХХІ століття.

Робота бібліотеки:

 1. Виховувати в учнів інформаційну культуру, любов до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою.

 2. Забезпечувати різноманітність змісту навчального процесу, бібліотечного обслуговування читачів.

 3. Всебічно сприяти підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури й інформації про неї.

 4. Популяризувати українську літературу, літературу з питань освіти, історію культури українського народу з метою виховання поваги до рідної мови, національно-культурних й духовних надбань нашого народу.

 5. Виховувати гармонійну, морально досконалу особистість, свідому свого громадського обов’язку, відкриту для інтелектуального й творчого розвитку.

 6. Виховувати духовну культуру особистості та створювати умови для формування власної світоглядної позиції.

Цивільний захист:

 1. Зосередити основні зусилля на розясненні серед педагогічних працівників, технічно-обслуговуючого персоналу і учнів Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, навчати їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої медичної допомоги.

 2. Розробити для всіх педагогічних працівників індивідуальні алгоритми дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час.

 3. Провести навчання постійного складу працівників навчальних закладів згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в обсязі у відповідному обсязі.

Робота практичного психолога:

 1. Сприяти збереженню психічного здоров’я дітей, повноцінному розвитку особистості учнів, вибору підлітками професії, підготовці учнів до самостійного життя.

 2. Здійснювати психологічний супровід процесу адаптації новоприбулих до умов навчання і проживання у школі-інтернаті, профілактичну роботу щодо шкідливих звичок, профілактику та попередження девіантної поведінки учнів.

 3. Забезпечувати індивідуальний підхід до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вчення.

 4. Формувати психологічну культуру.

 5. Створювати умови для формування психофізіологічної зрілості особистості.

 6. Розвивати рефлективну свідомість та позитивну Я-концепцію.

 7. Надавати консультативну допомогу усім учасникам педагогічного процесу.

 8. Розповсюджувати психологічні знання серед батьків, педагогів, учнів.

Фінансово-господарська діяльність:

 1. Дотримуватися вимог, визначених Положенням про бухгалтерську службу.

 2. Дотримуватися фінансової дисципліни, своєчасності використання щомісячних лімітів.

 3. Тримати на контролі виконання ремонтних робіт за бюджетні кошти.

 4. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки закладу до нового навчального року.

 5. Підготувати навчальний заклад для роботи в осінньо-зимовий період.

РОЗДІЛ 1

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

  1. Створення оптимальних умов для забезпечення права юнкерів ХСШІ «Юнкерське училище» на здобуття повної загальної середньої освіти

   1. Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року

Мета: забезпечення функціонування ХСШІ «Юнкерське училище» як цілісної соціально-педагогічної системи та умов ефективної діяльності всіх її підсистем

з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

Форма звітності

Відмітка про виконанняКомплектація навчального закладу педагогічними кадрами

До 31.08.2014

Директор

Інформація до наради


Тарифікація вчителів та вихователів на 2014/2015 навчальний рік

До 31.08.2014

Директор, заступник

Наказ


Розподіл посадових обов’язків адміністрації, працівників ХСШІ

До 31.08.2014

Директор, заступник

Наказ


Уточнення контингенту учнів. Затвердження шкільної мережі

До 05.09.2014

Директор

Наказ в


Проведення серпневої педради, інструктивної наради з питань ведення шкільної документації, організованого початку навчального року

До 01.09.2014

Директор

План, протокол


Проведення інструктивно-оперативних нарад за участю директора ХСШІ з актуальних питань діяльності навчального закладу

Упродовж року, раз на місяць

Директор

Протоколи


Організація роботи Ради ХСШІ «Юнкерське училище»

До 01.09.2014

Директор

Протоколи


Затвердження, погодження:

 • нормативних документів роботи школи на навчальний рік: навчальні плани, річний план роботи, режим роботи школи-інтернату, розклад уроків;

 • календарного та тематичного планування за предметами;

 • планів роботи факультативів, гуртків;

 • планів роботи бібліотеки, психолога

До 01.09.2014

Директор, заступник

Документація, плани роботи


Оформлення класних журналів, журналів індивідуальних занять, факультативів, гуртків

До 05.09.2014

Заступник директора

Інформація до наради


Створення списків спеціальних медичних груп

До 05.09.2014

Заступник директора

Наказ


Перевірка стану готовності матеріально-технічної бази кабінетів та школи-інтернату в цілому до нового навчального року.

Оформлення актів та іншої документації про готовність школи-інтернату, майстерні, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року.Проведення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності (у тому числі інструктажі з учнями та вчителями)

До 31.08.2014

Директор, заступник, інженер з ОП

Акти перевірок, інформація до наради


Забезпечення учнів підручниками, учителів навчальними програмами, посібниками, методичною літературою

До 05.09.2014

Бібліотекар

Інформація до наради


Затвердження графіків чергування вчителів, учнів, сторожів на І чверть, доведення під розпис посадових інструкцій, пам’яток

До 31.08.2014

Заступник директора

Графіки роботи, чергування


Затвердження режиму харчування та обслуговування в шкільній їдальні. Організація чергування вчителів та вихователів в їдальні

До 01.09.2014

Заступник директора

Інформація до наради, наказ


Облік дітей пільгових категорій. Оновити базу даних дітей пільгових категорій

До 10.09.2014

Заступник директора

Списки, база даних


Перевірка та підтвердження довідками працевлаштування випускників 11-х класів

До 05.09.2014

Заступник директора

Довідка


Загальношкільні збори «Звіт директора школи-інтернату та профспілкового комітету» за участю батьків, учнів, учителів, громадськості

31.08.2014

Директор

Протокол


Затвердження графіка проведення шкільних предметних тижнів (відповідно до перспективного плану)

До 12.09.2014

Заступник директора

Графік


Забезпечення виконання конституційних прав дітей на освіту:

 • відкрити 10-ті класи з профільним навчанням

 • організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх випускників ХСШІ

Упродовж навчального року

Директор, практичний психолог, класні керівники

Інформація до наради


Забезпечення соціального захисту учнів

Упродовж навчального року

Заступник директора

Інформація до наради


Складання планів на осінні, зимові та весняні канікули

Жовтень,

грудень,


березень

Заступник директора

Плани


Складання графіків роботи педагогів на канікули

Жовтень,

грудень,


березень,

травень


Заступник директора

Графіки


Надання Регіональному центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення документів про повну загальну середню освіту

Жовтень

Заступник директора

Замовлення   1. Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року

з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

Форма звітності

Відмітка про виконанняЗатвердження плану заходів щодо закінчення навчального року, проведення ДПА

Травень

Директор

План


Створення робочої групи для складання річного плану на 2015/2016 навчальний рік

Березень

Директор

Наказ


Складання графіка проведення навчальної практики з учнями 10-х класів.

Березень

Заступник директора

Плани, наказ


Комплектація школи-інтернату педагогічними кадрами на 2015/2016 навчальний рік. Узгодження попереднього педагогічного навантаження та відпустки з профспілковим комітетом. Ознайомлення з ними педпрацівників

Червень

Директор

Інформація, наказ, заяви


Ознайомлення педагогічного колективу з нормативними документами щодо проведення ДПА, ЗНО

Квітень

Директор

Протокол


Подання до Департаменту науки та освіти замовлення на виготовлення матеріалів для проведення ДПА

Квітень – травень

Заступник директора

Замовлення, вихідний лист


Надання до Департаменту науки та освіти на затвердження склад державних атестаційних комісій, на погодження графік проведення ДПА

Квітень – травень

Заступник директора

Склад комісій, розклад ДПА


Розгляд питання вибору учнями предметів складання ДПА

До 30.04.2015

Директор

Наказ


Наказ про випуск учнів 11-х та переведення учнів 10-х класів

Травень – червень

Директор

Накази


Оформлення документів про освіту юнкерів-випускників 11-х класів

Травень

Директор

Наказ, алфавітна книга, книги видачі документів про освіту


Підведення підсумків проведення ДПА

Червень

Директор, заступник

Довідка, наказ


Проведення навчальної практики (табірних зборів) для юнкерів 10-х класів

Травень-червень

Директор, заступник

Наказ


Оформлення особових справи юнкерів 10-х класів

Червень

Класні керівники

Особові справи
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка