План роботи комунального закладу «Вільхуватський ліцей Великобурлуцької районної ради Харківської області» на 2018/2019 навчальний рікСторінка1/17
Дата конвертації11.03.2019
Розмір2.98 Mb.
#84525
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор КЗ « Вільхуватський ліцей»

_______ Є. В.Новиков

План роботи

комунального закладу « Вільхуватський ліцей

Великобурлуцької районної ради Харківської області»

на 2018/2019 навчальний рік

«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні педагогічної ради

КЗ « Вільхуватський ліцей»

протокол № 11 від 27.08.2018 року

Голова педагогічної ради

__________ Є.В.Новиков

Підсумки діяльності Вільхуватського навчально- виховного комплексу

у 2017/2018 навчальному році та завдання педагогічного колективу на 2018/2019 навчальний рік
Освітня діяльність у закладі здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинного законодавства, спрямовану на реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативних документів.

Вільхуватський НВК здійснював свою діяльність відповідно до статуту закладу.

Освітній процес відбувався в одну зміну.

Головним завданням закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча й ініціативна, готова та здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства, бути свідомим громадянином України.

У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій, розвиток здібностей учнів.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював над реалізацією проблеми «Диференціація та індивідуалізація навчально- виховного процесу: рівнева- профільна».

Складовими частинами теми були:

В управлінні:


 • оптиматизація методичної роботи НВК;

 • створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

 • підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

 • розробка ефективної моделі науково-дослідницьких робіт вчителів та учнів.

У навчанні:

 • реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державного стандарту базової загальної середньої освіти;

 • посилення здоров’язбережувального аспекту освітнього процесу шляхом активного використання певних технологій;

 • управління результатами та якістю навчання;

 • удосконалення системи роботи з обдарованими та здібними учнями.

У вихованні:

 • виховання потреби здорового способу життя;

 • педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

 • оптимізація співпраці педагогів та батьків учнів;

 • управління процесом соціалізації учнів;

 • розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

 • соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

 • розвиток елементів державно-громадського управління;

 • орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

 • оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

 • активізація правового виховання.

Психолого-педагогічні задачі:

 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;

 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Створення умов для забезпечення гарантованого права громадянина на здобуття повної загальної середньої освіти

Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Усього таких дітей - 218, із них шкільного віку - 213. Навчалися у Вільхуватському НВК, в інших навчальних закладах - 218. Однак необхідно зазначити, що протягом останніх років кількість учнів на території обслуговування зменшується.

Усі діти та підлітки шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.Стан і розвиток шкільної мережі

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Педагогічний колектив закладу проводить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2017/2018 навчального року в закладі було відкрито 11 класів, із них 1-4-х класі – 4 класи, 5-9-х класів – 5 класів, 10-11-х класів – 2 класи. Мова навчання – російська. В мікрорайоні дітей від 5 до 18 років проживає 218, всі учні охоплені навчанням.

Мережа навчального закладу


Навчальний рік

Кількість класів

Середня наповнюваність класів

Кількість учнів

2015/2016

11

15

166

2016/2017

11

14,5

160

2017/2018

11

16

176

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту» та статті 3 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Розпорядження Великобурлуцької районної державної адміністрації «Про організацію виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування закладу.

Відомості про рух учнів

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування НВК вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти.

2017/2018 навчальний рік

Учнів за мережею на 05.09.2017

Прибуло учнів

Усього вибуло учнів

Місце вибуття

Учнів за мережею на кінець навчального року

Різниця
По району

По області

По Україні

За межі України

(у межах СНД)За межі СНД

інші

167

32

23

4

18

0

0

1

0

176

+9

Порівнюючи шкільну мережу за останні два роки можна зробити висновок, що кількість учнів збільшилась. Якщо на кінець 2016/2017 навчального року загальна кількість учнів складала 160 учнів, то уже на кінець 2017/2018 навчального року – 176, що на 16 учнів більше.

Контингент учнів протягом року залишався стабільним, мережа класів закладу була оптимальною.

На виконання ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», ст.ст. 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.5 Закону України «Про зайнятість населення», ст.8 Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», педагогічним колективом НВК були проведені наступні заходи:


 • складено списки випускників 9 класу;

 • складено списки випускників 11 класу;

 • базову загальну середню освіту отримали 14 випускників 9 класу;

 • повну загальну середню освіту отримали 12 випускників

Аналіз індивідуального навчання

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання. У навчальному закладі створено умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами для учнів, яким за станом здоров'я рекомендовано індивідуальне навчання. У 2017/2018 навчальному році за індивідуальною формою навчання навчався Єфремов Артем, учень 3 класу ( Довідка ЛКК КЗОЗ «Великобурлуцька ЦРЛ» № 49/9 від 25.01.2018). Навчання здійснювалося за індивідуальним навчальним планом, розробленим педагогічними працівниками закладу із урахуванням індивідуальних особливостей дитини, його здібностей і потреб. Розклад занять було погоджено з батьками учня та затверджено директором НВК. Кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.. Класний керівник підтримувала тісний зв'язок з батьками учня.

В 2017- 2018 році було організовано інклюзивне навчання в 9 класі, де навчалася Маренич Є. згідно довідки ЛКК КЗОЗ « Великобурлуцький Центр ПМСД» № 65/13 від 02.04.2018 . Асистентом вчителя призначено Новикову А.О.

Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2017/2018 навчальному році були: • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • спільна робота з Вільхуватською сільською радою;

 • контроль відвідування учнями навчальних занять;

 • організація інклюзивного навчання та навчання за індивідуальною формою.

У минулому році працювала група продовженого дня, яку відвідувало 30 учнів, що становить 46,9% від загальної кількості дітей

1-4-х класів. Група працювала за рахунок державного бюджету. Але лишаються проблеми щодо роботи ГПД і для розв'язання їх необхідно оптимізувати режим роботи, підвищити якість освітнього процесу та посилити контроль з боку адміністрації за дотриманням режиму роботи ГПД.

У закладі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації закладу вдалося знизити кількість пропущених занять без поважних причин.

Саме тому у 2018/2019 навчальному році необхідно взяти під контроль стан відвідування учнями навчальних занять.

Отже, 2018/2019 навчального року з цього питання перед педагогічним колективом постають завдання:

класним керівникам 1-11-х класів, учителям-предметникам: • забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять;

 • активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

 • на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;

 • у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх заміняють;

 • у разі якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, надати психологічну допомогу та вжити заходів для усунення конфліктної ситуації;

 • у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує заклад без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах дітей, а разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.


Працевлаштування випускників

Адміністрація закладу проводить поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9, 11 класів.Дані щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 2018 року
9 клас

%

11 клас

%

Загальна кількість випускників

14

100

12

100%

Із них навчаються:

10 клас закладу

9

64,3 %вечірні школи

професійно-технічні навчальні заклади

3

21,4%ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

2

14,3 %

2

16,7%

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації9

75%

інші заклади

Всього навчаються

14

100%

11

91,7 %

працюють

не працюють і не навчаються1

8,3 %

виїхали за межі села

служба в Збройних силах України

Виконання мовного законодавства

В закладі здійснюється робота щодо виконання Закону України «Про основні засади мовної політики». На виконання ст. 10 Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” наявні та систематизовані нормативні документи, які регламентують функціонування та розвиток державної мови. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному навчальному кабінеті оформлені куточки державної символіки.

Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини. Формування комунікативних компетенцій учнів є першочерговою задачею всього педагогічного колективу.

У 2017/2018 навчальному році учні закладу брали активну участь у конкурсах та олімпіадах з української мови і літератури: Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка, Всеукраїнській олімпіаді з української мови і літератури. У березні проведено тиждень української мови і літератури.Кадровий ресурс навчального закладу

Протягом навчального року заклад було забезпечено кадрами. Станом на 1 вересня 2017 року в закладі працювало 26 педпрацівників.Освіта

1

Вища

22

84,6 %

2

Бакалавр

2

7,7 %

3

Середня спеціальна

2

7,7 %

Повну вищу освіту мають 22 педагогічних працівники, що становить 84,6 % від загальної кількості педпрацівників. 1 вихователь здобуває повну вищу освіти на заочному відділенні КЗ «Харківська гуманітарно- педагогічна академія». Із загальної кількості педагогічних працівників закладу 19,2 % - учителі-чоловіки.

Стаж роботи

До 3 років

0

0

3-10 років

7

26,9 %

10-20 років

7

26,9 %

Понад 20 років

12

46,2 %

46,2% педпрацівників мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал учителів навчального закладу.

Віковий склад педагогічного колективу

до 30 років

1

3,9 %

31- 40 років

9

34,6 %

41- 50 років

8

30,8%

51- 55 років

2

7,7 %

понад 55 років

6

23 %

Педагогічних працівників пенсійного віку – 4 особи, що складає 15, 4 %.
Якісний склад педагогічних працівників

Педагогічне звання, кваліфікаційна категорія

Кількість

%

Старший учитель

3

11,5 %

Спеціаліст вищої категорії

6

23 %

Спеціаліст першої категорії

10

38,5 %

Спеціаліст другої категорії

4

15,4 %

Спеціаліст

Молодший спеціаліст, бакалавр5

19,2 %

Обличчя педагогічного колективу дає впевненість у тому, що освітній процес буде цілком спрямований на виконання завдань, які ставить держава перед освітою і школами нового типу зокрема.

Атестація педагогічних працівників

Для стимулювання творчого професійного зростання педагогічних працівників широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. Минулого навчального року комісією І рівня було атестовано шість педагогічних працівників. Було затверджено графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графіки проведення відкритих уроків і виховних заходів. Протягом року вчителі, які атестувалися в 2018 року, провели відкриті уроки, виступили з доповідями на засіданнях шкільних методичних об'єднаннях та педагогічній раді.Результати атестації

Кваліфікаційна категорія

Присвоєння

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

Спеціаліст вищої категорії

-

2

Спеціаліст першої категорії

3

-

Спеціаліст другої категорії

1

-

10 тарифний розряд

-

1

9 тарифний розряд

-

1

Усього

4

4

Атестаційною комісією ІІ рівня атестовано 2 педагогічних працівника. Результати атестації:

1. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню « старший вчитель» Громик Зінаїда Іллівна, вчитель української мови та літератури,

2. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» Новиков Євгеній Васильович, вчитель історії. Присвоєно педагогічне звання « старший вчитель»

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що проходив атестацію.

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2018/2019 навчальному році адміністрацією закладу планується проведення моніторингових досліджень результативності діяльності педпрацівників, що атестуються.

Методична робота з педагогічними кадрами

Методична діяльність у 2017/2018 році була спрямована на реалізацію методичної теми « Дифференціація та індивідуалізація навчально- виховного процесу : рівнева- профільна» з урахуванням методичної теми району « Забезпечення системного підходу в здійсненні методичного супроводу зростання професійної компетентності вчителівяк передумова підвищення якості та результативності навчально- виховного процесу на основі диференційованого підходу та принципу дитиноцентризма» та з урахуванням обласної науково-методичної теми « Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогики партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма »

    Цільовими освітніми пріоритетами було визначено: визначення змісту, форм і методів підвищення методичної освіти педкадрів, аналіз і оцінка її результативності; вдосконалення змісту профільного навчання; визначення основних напрямків розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання молоді у закладі; впровадження нових технологій, комп’ютеризацію навчально-виховного процесу, досягнень педагогічної та психологічної науки; удосконалення уроку як основної форми освітнього процесу; вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованою молоддю; визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладі.

     Підсумки опитування педпрацівників НВК з питань методичної роботи свідчать, що педпрацівники позитивно оцінюють роботу щодо вдосконалення самої теми, а також раціональне поєднання колективних, групових, індивідуальних форм роботи. Структура методичної роботи постійно удосконалюється відповідно до запитів педпрацівників, але завжди відображає 3 рівні учасників освітнього процесу: адміністративний, педагогічний та учнівський.

Управління методичною роботою здійснювалося на основі інноваційного підходу, необхідного рівня професійної компетентності педагогів як умови розвитку освіти.

       Різними формами методичної освіти було охоплено всіх педпрацівників НВК.

      Працюючи над методичною темою закладу, темами методичних об’єднань, вчителі використовували особистий практичний досвід та досвід вчителів закладів району. На засіданнях шкільних методичних об’єднань, на відкритих уроках, позакласних заходах, годинах спілкування йшов науковий пошук, педагоги вчилися поглиблено аналізувати процес навчання і виховання. Розглядалися такі питання:


 • забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики;

 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів, створення сприятливих умов

В 2017-2018 навчальному році в професійному конкурсі « Вчитель року» взяв участь Сорокін Віктор Олександрович, вчитель фізики.

Організація внутрішньошкільної методичної роботи в цілому відповідає вимогам і здійснюється в навчальному закладі на належному рівні.

Протягом навчального року поповнювався банк даних з питань організації та проведення моніторингу якості освіти, було здійснено моніторингові дослідження :

- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4, 9, 11 класів за результатами ДПА;

- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 11 класів за результатами ЗНО;

- моніторинг результативності роботи з обдарованими учнями.

Значна ланка методичної роботи протягом навчального року була спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу закладу шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації та її постійного духовного самовдосконалення.

Отже, методична робота в закладі протягом 2017/2018 навчального року організована і проводилась на належному рівні, але разом з цим в організації методичної роботи треба відзначити такі недоліки: • низький рівень активності вихователів дошкільного підрозділу щодо ведення інноваційної діяльності та представлення власного педагогічного досвіду;

 • недосконалість будування методичної роботи на діагностичній основі, системи управлінського моніторингу навчально-виховної роботи;

 • неналежна увага більшості вчителів до використання в своїй роботі результатів моніторингових досліджень, що сприяють організації освітнього процесу на діагностичній основі;

 • неповна реалізація у науково-методичній роботі потенціалу інформаційно-методичного забезпечення шкільної бібліотеки, шкільного методичного кабінету;

 • недостатнє забезпечення стану матеріальної бази кабінетів;

 • недостатнє використання досягнень сучасної психології для допомоги в роботі вчителів;

Такі чинники негативно впливали на якість методичної роботи, вдосконалення і підвищення професійної майстерності, активізації творчого потенціалу педагогів, рівня їх персональної відповідальності за стан навчання і виховання дітей.

Концепція Нової української школи

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою забезпечення практичної реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа», створення умов для впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти з 2018/2019 навчального року педагогічними працівниками опрацювано Концепцію «Нова українська школа» з урахуванням оновлень від 03.04.2017.Робота вчителів початкових класів у 2017/2018 навчальному році була спрямована на вивчення та впровадження Державного стандарту початкової  освіти, за яким навчатимуться першокласники з 1 вересня 2018 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87від 21.02 2018, освітніх та навчальних програм для 1-2 класів (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268), освітніх програм закладів загальної середньої освіти І ступеня (відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти від 20.04.2011  №465), Закону України «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України.

Вчитель початкових класів Крюкова Н.О., яка буде працювати в 1 класі з 1 вересня 2018 року, пройшла навчання для вчителів початкових класів на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за напрямом «Особливості організації освітнього процесу у першому класі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» та дистанційне навчання на платформі EdEra для вчителів початкових класів.Проходження курсової підготовки

Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Курси підвищення кваліфікації здійснювались у 2017/ 2018 навчальному році згідно з перспективним планом.

Їх пройшли:


 • Лапіна Н.В., вихователь

 • Байдіков В.П., вчитель трудового навчання, технологій

 • Гусєва Т.В., педагог- організатор

 • Гусєва Н.М., вихователь

 • Крюкова Н.О., вчитель української мови та літератури

 • Черняк В.А., вчитель історії та правознавства

 • Громик З.І., вчитель української мови та літератури

 • Ситенко В.М., вчитель початкових класів

Всі педагогічні працівники, які були заявлені для проходження курсової підготовки при КВНЗ «ХАНО» у 2017/2018 навчальному році пройшли курсову підготовку.

Робота з обдарованими учнями

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації плану роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом НВК у 2017/2018 навчальному році були здійснені такі заходи: • поновлено шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів НВК;

 • оновлено індивідуальні картки обліку здібних дітей НВК;

 • поновлена методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;

 • проведено шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

 • організовано роботу з підготовки та участі учнів НВК в районному та обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

 • організовано та проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

 • забезпечено інформування про всі досягнення учнів НВК.

Робота колективу закладу, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Методичні об’єднання проводять роботу із зацікавлення учнів до вивчення предметів, із організації і проведення предметних тижнів.Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють не систематично і не активно.

Під керівництвом вчителя фізики Рєпки Е.О. підготовлено роботу для участі в районному конкурсі-захисті дослідницьких робіт МАН України. В 2017-2018 навчальному році учениця 9 класу Юрченко А. взяла участь в районному етапі МАН з фізики з роботою « Визначення факторів, які впливають на рівень природного освітлення у шкільних приміщеннях»

Учні НВК в 2017/ 2018 навчальному році брали участь в ІІ ( районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчальних предметів і показали такі результати:Кількість призерів

Призери

І місце


ІІ місце

ІІІ місце

6

3

1

4

Переможцями в 2017-2018 навчальному році стали:

предмет

місце

клас

П.І. учня

Вчитель

Хімія

2


11

Староста Аліна

Посохова А.І.

Інформаційні технології

3

1


9

11

10Пєтухова Дарина

Чмутова Анна

Лобач Сергій


Чмутова О.М.

Географія

3

3


11

8


Мухін Богдан

Кравченко ВікторіяНовикова А.О.

Російська мова та література

1


11


Чмутова Анна

Саніна Н.М.

Біологія

3

11

Чмутова Анна

Чмутова Т.І.

Учениця 11 класу Чмутова А. в обласному етапі олімпіади з російської мови та літератури і інформаційних технологій посіла ІІІ місце.

Переможців підготували 5 вчителів НВК, із них:

по 3 учня- Чмутова О.М.

по 2 учня - Новикова А.О.

по 1 учню – Саніна Н.М., Посохова А.І., Чмутова Т.І.

Це :


 • 4 вчителя- «Спеціаліст першої категорії»,

 • 1 вчитель – « Відповідає займаній посаді»

Участь в інтелектуальних та творчих конкурсах

У 2017- 2018 навчальному році учні закладу взяли активну участь в Міжнародних конкурсах :

- з української мови ім.П.Яцика

- з української мови ім. Т.Г.Шевченка

- « Ораторське мистецтво»

- «Соняшник»

та інших конкурсах

з\ п


Назва конкурсу

П І

ПереможцяКлас

Місце

Районний етап

1

Всеукраїнський конкурс з української мови ім. Т.Г.Шевченка

Міщенко А.

8

ІІ місце

2

Військово- патріотична гра « Естафета мужності»

Мухін Б.

11

ІІ місце

3

Всеукраїнська виставка- конкурс « Український сувенір»

Вешта В.

5

ІІІ місце

4

Обласна виставка юних природоохоронців « Зимовий вернісаж»

 • в номінації « Стилізована ялинка»

 • в номінації « Новорічний виріб»

Філенко Ю.

Мруг Є.


Наволоков З.

Підько І.7

1

31

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІ місце

ІІІ місце5

Обласна виставка- конкурс писанкарства« Різдвяна писанка»

( серед учасників молодшої групи)Амогланова М.

1

ІІ місце


6

Обласний конкурс

« Майбутнє моєї громади»Староста А.

Бреус С.


Єфименко Д.

11

11

11І місце

ІІ місце


ІІІ місце

7

Патріотична акція учнівської молоді Великобурлуччини « Єдина Україна», присвячена Дню Соборності України

Наволоков З.

3

ІІІ місце

8

Всеукраїнський фестиваль

« В об’єктиві натураліста- 2018»Пролагаєва Д.

Збіковська О.-М.8

5


ІІ місце

ІІІ місце9

Обласна виставка –акція

« SOS-вернісаж або друге життя відходів»Агурєєв А.

Купін А.


Філенко Ю.

5

4

7І місце

ІІ місце


ІІІ місце

10

Всеукраїнська дитяча- юнацька військово- патріотична гра «Сокіл»

( « Джура»)Чаплигін В.

Агуррєєв В.

Пєвцев В.

Єршов Р.


Лобач С.

Єфименко Д.

Староста А.

Кюрчева Д.10-11

участь

В 2017- 2018 навчальному році в НВК, на жаль, працював лише гурток « Юний стрілець» для учнів 7-9 класів ( вчитель Байдіков В.П.)

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні недоліки: • недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до районних та обласних олімпіад з деяких навчальних предметів ;

 • недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі Малої академії наук;

 • несистематично проводиться позакласна робота з предметів.

З метою забезпечення системного підходу до супроводження цілорічної особистісно – орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів у 2018/2019 навчальному році, перед педагогічним колективом стоять такі завдання:

 1. Постійно підвищувати фаховий рівень педагогів, що працюють з обдарованими учнями, шляхом проведення різноманітних семінарів, тренінгів.

 2. Забезпечувати особистісно орієнтовану підготовку здібних і обдарованих учнів.

 3. Для підвищення інтересу до вивчення предметів використовувати можливості позакласної роботи на основі індивідуальної, групової та масової роботи з учнями.

 4. Залучати школярів до науково-дослідницької роботи в Малій Академії Наук.

 5. Питання організації роботи з обдарованими та здібними дітьми, стан та досвід організації позакласної роботи систематично розглядати на засіданнях педагогічної або методичної ради, шкільних методичних об’єднаннях.

Результативність освітнього процесу

У 2017/2018 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити та творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

За підсумками 2017/2018 навчального року із 176 учнів 1-11-х класів:


 • 27 учнів 1-го класу вербально оцінено;

 • 149 учнів 2-11-х класів атестовано;

 • 164 учнів переведено до наступних класів;

 • 14 учнів 9 класу отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту.

 • 12 учнів випущено із НВК;

 • 19 учнів нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

 • 1 учениця 9 класу (Юрченко Анастасія) отримала свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 • 1 учениця 11 класу ( Чмутова Анна) нагороджена золотою медаллю

 • 2 учні 11 класу ( Староста Аліна, Мухін Богдан) нагороджені похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні фізичної культури».

Порівняльний аналіз отримання учнями свідоцтв з відзнакою

Навчальний рік

Кількість учнів, що отримали свідоцтва з відзнакою

2017/2018

1

2016/2017

0

2015/ 2016

1

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників закладу:

Навчальний рік

Кількість учнів, що нагороджені золотою або срібною медаллю

2017/2018

1

2016/2017

0

2015/ 2016

0

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених в освітній процес форм і методів роботи з учнями в закладі проводиться діагностика та моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, результатів державної підсумкової атестації, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативність ЗНО.

Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за формуванням рівня навчальних досягнень учнів використовуються якісні та кількісні характеристики освітнього процесу, що узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін – стабілізації або зниження результативності навчальної діяльності в закладі. Ці наробки дають можливість удосконалити внутрішньошкільну систему моніторингу результативності освітнього процесу.

За 2017/2018 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання та вимогам сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень. Всі учні 1-8,10-х класів переведені до наступного класу.Рівень навчальних досягнень учнів за результатами 2017/2018 навчального року

Згідно з планом роботи НВК адміністрацією закладу було здійснено аналіз рівня навчальних досягнень учнів з основних предметів. Станом на 25 травня 2018 року в початковій школі навчалося 71 учень, 2-4-х класів – 44 учні, всі атестовані.

Рівень навчальних досягнень учнів початкових класів складає:

2 кл.- 73 %;

3 кл.- 87 %;

4 кл.- 70 %

В 2 класі 1 учень має бал початкового рівня з математики та 1 учень має бал початкового рівня з англійської мови.

34учні (47,8 %) мають оцінки високого та достатнього рівня.

Серед учнів 5-9 класів кращі результати мають учні 7 класу. Кс складає –88 %.

В школі ІІ ступеня 78 учнів, з них 42 ( 53,8 %) навчаються на високому та достатньому рівнях. Низький показник Кс у учнів 8 класу – 51 %.

Серед 10-11 класів кращий рівень навчальних досягнень у учнів10 класу – 88 %. 27 старшокласників 17 (63 %) навчаються на високому і достатньому рівнях. Кс учнів 11 класу – 83 %.

Низькі результати у вивченні алгебри , хімії , геометрії , української мови, фізики.

Ксер. по закладу складає –76 % ( в 2016-2017 навчальному році теж складав -76 %).

Державна підсумкова атестація

У 2017/2018 навчальному році державну підсумкову атестацію складали учні 4, 9 та 11 класів. Учні 11 класу складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Звільнених учнів від проходження державної підсумкової атестації не було.Результати державної підсумкової атестації у 4 класі

Навчальний предмет

Кількість учнів

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнівП

С

Д

В

Українська мова

15

15

0

4

8

3

Математика

15

15

0

5

6

4

Кращі показники якості навчальних досягнень учні мають з української мови - 73,3 %. Порівнюючи результативність ДПА з минулорічними результатами, бачимо, що з української мови показники збільшилися на 12,5 %, з математики – на 5,9 %.

Якість навчання за результатами державної підсумкової атестації складає: українська мова – 73,3%, математика- 66,7 %.Результати державної підсумкової атестації у 9 класі

Кількість учнів


Кількість учнів,

які звільнені від проходження ДПА:

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал по предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчитля

за станом здоров’я

з інших поважних причин

П

С

Д

В

Українська мова

14

1

0

2

4

3

4

6,85

Кривошта Л.І.

перша

Математика

14

1

0

4

3

3

3
Шевчук О.І.

вища

Російська мова

14

1

0

2

4

3

4

6,77

Саніна Н.М.

перша

За результатами ДПА маємо такі показники якості знань: з української мови – 53,8 % , російської мови – 53,8 %, з математики –

46,2 %. Порівнюючи результативність ДПА з минулорічними показниками, спостерігається зменшення показників з математики

( минулий рік 58,4 %) на 12,2 % , української мови (минулий рік 54,2 %) на 0,4 %, з російської мови (минулий рік 62,5 %) на 8,7 %.Результати державної підсумкової атестації в 11 класі

Кількість учнів


Кількість учнів,

які звільнені від проходження ДПА:

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал по предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчитля

за станом здоров’я

з інших поважних причин

П

С

Д

В

Українська мова

12

0

0

3

2

4

3

7,17

Кривошта Л.І

перша

Математика

11

0

0

1

5

2

1

5,89

Шевчук О.І.

вища

Історія України

9

0

0

0

6

2

1

6,33

Черняк В.А.

перша

Біологія

4

0

0

0

3

1

0

6,25

Чмутова Т.І.

перша

Географія

1

0

0

0

1

0

0

6

Новикова А.О.

перша

Англійська мова

1

0

0

0

0

1

0

7

Міщенко М.І.

спеціаласт

Якість навчання за результатами державної підсумкової атестації (обов`язкові предмети складає): українська мова – 58,3 %, математика – 33,3 %, історія України – 33,3%,

Протягом року проводилася робота з підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Систематично здійснювалися інформаційно-роз’яснювальні заходи з метою інформування випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО. Випускники 11 класу складали ДПА з української мови, математики, історії України, біології, географії, англійської мови у формі ЗНО. За результатами його оцінювання було проведено порівняльний аналіз річного оцінювання з результатами ЗНО. Середній бал з української мови учнів 7,08 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 7,17 б. Розбіжність складає 0,09 б. Середній бал з математики учнів 7,44 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО)- 5,89 б. Розбіжність складає 1,55 б. Середній бал з історії України учнів 7,89 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО)- 6,33 б. Розбіжність складає - 1,56 б. Середній бал з біології учнів-8,0 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 6,25 б. Розбіжність складає -1,25 б. Середній бал з географії учнів-9,0 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) –6 б. Розбіжність складає -3 б. Середній бал з англійської мови учнів- 10,0 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО)- 7,0 б. Розбіжність складає -3 б.

Основними причинами таких показників є :

1) недоліки фізичного та психічного розвитку (слабке здоров'я, нерозвинута пам'ять і мислення, відсутність навичок навчальної праці);

2) недостатній рівень вихованості (відсутність інтересу до навчання, слабка сила волі, недисциплінованість, відсутність почуття обов'язку і відповідальності);

3) недоліки в діяльності закладу (відсутність у класі атмосфери поваги до знань, недоліки в методиці викладання, недостатня організація індивідуальної та самостійної роботи учнів);

4) негативний вплив атмосфери в сім'ї (низький матеріальний рівень життя сім'ї, негативне ставлення батьків до школи, відрив дітей від навчальної праці та ін.).


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка