План роботи комунального закладу «Вільхуватський ліцей Великобурлуцької районної ради Харківської області» на 2018/2019 навчальний рік


Інформатизація освітнього процесуСторінка3/17
Дата конвертації11.03.2019
Розмір2.98 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Інформатизація освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2017/2018 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були: • впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій в освітній процес;

 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, заступники директора, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.

Що стосується безпосередньо освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні частково задовольняє потреби освітнього процесу. В НВК функціонує комп’ютерний клас, комп'ютери підключено до мережі Інтернет. Постійно оновлюється сайт закладу.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку закладу. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій. У 2017/2018 навчальному році вчителі школи активно використовували на своїх уроках ІКТ.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

Протягом 2017/2018 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації та використання мультимедійних технологій в закладі освіти:


 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби з математики

 • проводится робота з підтримання матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;

 • активно проводиться робота щодо наповнення і оновлення шкільного сайту;

 • майже кожний кабінет забезпечено мультимедійним обладнанням ( ноутбук, проектор)

 • кабінет математика забезпечено мультимедійним обладнанням та інтерактивною дошкою

 • загальношкільні виховні заходи проводяться з використанням комп’ютерної техніки.

Матеріально-технічне забезпечення

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів та за матеріальною допомогою Вільхуватської сільської ради приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Проведено косметичний ремонт всіх приміщень закладу.Фінансово-господарська діяльність

Аналіз результатів за минулий 2017/2018 навчальний рік продемонстрував наступне: • освітній процес має тенденцію до розвитку;

 • реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

 • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;

 • у закладі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

 • заклад підтримує свій позитивний імідж;

 • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

 • значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

 • методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

 • створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;

 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

 • створення цілісної системи моніторингу освітнього процесу;

 • активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

 • недостатня результативність ЗНО;

 • неефективне використання ресурсної бази кабінету інформатики;

 • покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Управлінська діяльність

Згідно з планом роботи здійснювала контроль за навчально-виховною, адміністративно-господарчою та організаційно-формуючою роботою закладу. Протягом 2017/2018 навчального року адміністрацією закладу проводилася заходи щодо організації роботи та здійснення контролю за формуванням мережі, охопленням дітей загальною середньою освітою, відвідуванням учнями школи, обліком руху учнів, організацією індивідуального навчання з учнями, виконанням вимог мовного законодавства, проведенням медичних оглядів учасників освітнього процесу, фізкультурно-оздоровчої та спортивноасової роботи, проходженням педагогічним працівниками курсів підвищення кваліфікації, організацією виховної роботи, забезпеченням школярів підручниками, проведенням підготовки випускників до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, подальшим працевлаштуванням випускників 9 та 11 класів, функціонуванням сайту НВК, роботою зі зверненнями громадян.

Упродовж 2017/2018 навчального року вивчався стан навчання учнів НВК з української мови і літератури, трудового навчання та технологій, основ здоровья, образотворчого мистецтва та мистецтва, предмета «Захист Вітчизни», фізичної культури. Досить важливою ділянкою була робота із забезпечення повного охоплення дітей шкільного віку навчанням у закладі та отримання ними повної загальної середньої освіти.Протягом 2017/2018 навчального року було проведено наради при директорові. На нарадах розглядались питання: Про стан організації роботи в закладі з питань запобігання дитячому травматизму, “Про стан роботи з організації харчування учнів школи” , Про підсумки проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії влітку 2017 року, Про стан дотримання чинного законодавства з охорони праці та пожежної безпеки”, Про стан роботи щодо медичного обслуговування дітей та обстеження працівників закладу”, “Про роботу з питань військово-патріотичного виховання” та інші питання щодо організації освітнього процесу.

Проблемні питання

Але залишається ряд проблемних питань, які потребують подальшого вирішення:

 • забезпечення високої якості уроку шляхом підвищення рівня науковоетодичного забезпечення освітнього і управлінського процесів;

 • збереження здоров’я дітей: запобігання дитячому травматизму;

 • потреба у забезпеченні школи меблями, технологічним обладнанням, сучасним спортивним обладнанням та інвентарем, комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, навчально-методичними посібниками;

 • необхідність навчальноетодичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення профільного навчання для досягнення його практичної спрямованості та результативності;

 • необхідність посилення роботи з питань профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та злочинам серед учнівської молодіі.

З метою поглиблення змісту і прискорення темпів подальшого розвитку освіти пріоритетним напрямком діяльності Комунального закладу «Вільхуватський ліцей Великобурлуцької районної ради Харківської області» у 2018/2019 навчальному році має бути діяльність, спрямована на забезпечення громадян доступною та якісною освітою, на соціальний захист учасників освітнього процесу, всебічний розвиток кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, виховання патріотизму та активної громадянської позиції.
Пріоритетні напрямки розвитку закладу освіти, організація та вдосконалення освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програми розвитку освіти в Україні, її інтеграції в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності закладу у 2018/2019 навчальному році:

Впровадження основних положень Концепції «Нова українська школа» в початковій школі ;

• Продовження роботи над впровадженням моделі школи як цілісної освітньої системи;

• Створення організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

• Залучення педагогів до експериментальної роботи, до впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес з подальшим узагальненням їх досвіду роботи;

• Застосування нестандартних форм роботи з педагогами;

• Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій та створення оптимальних умов для навчання обдарованих учнів;

• Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу;

• Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;

• Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення харчування та медичного обслуговування дітей.

• Забезпечення ефективної взаємодії з батьківською громадськістю, розвитку учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації життєдіяльності школи.

У 2018/ 2019 навчальному році заклад працюватиме над:

методичною темою:

« Системний підхід до створення інноваційного середовища засобами інтерактивного навчання в рамках Концепції Нової української школи»;виховною темою:

«Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно- патріотичної свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення»Місія закладу створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування, самовизначення.
РОЗДІЛ ІІ

2.1. Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньо освіти

Мета: забезпечити оптимальне функціонування закладу як цілісної соціально-педагогічної системи, створити умови для ефективної діяльності всіх підсистем.


№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Укомплектування ліцею педагогічними кадрами. Узгодження педагогічного навантаження з профспілковим комітетом

До 31.08.

Директор

Наказ
2

Вирішення питання про організацію підвозу учнів до закладу

До 31.08.

Директор

Наказ
3

Прийом заяв на комплектування 1 класу


До 31.08.

Директор

Наказ
4

Забезпечення необхідних умов для впровадження державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти та введення в дію нових Типових навчальних планів

Протягом року

Директор

Плани
5

Оформлення особових справ на учнів-першокласників

До 04.09.

Класний керівник

1 класу


Особові справи
6

Аналіз проходження медичного огляду вчителями, працівниками ліцею.


Аналіз стану здоров’я учнів (відповідно до пройденого медобстеження)

До 31.08.


Заступник з НВР, медсестраДовідка
7

Організація роботи з техніки безпеки, профілактики дитячого травматизму

До 30.09.

Заступник з НВР, вчителі, медсестра

Плани, звіти
8

Організація роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх

До 30.09.

Заступник з ВР, класні керівники

Плани
9

Уточнення списків дітей 6 – 18 річного віку по мікрорайону закладу

До 31.08.

Директор

Списки
10

Складання мережі класів та учнів у них

До 04.09.

Заступник з НВР

Звіт
11

Коригування учнівської бази даних, бази даних вчителів

До 15.09.

Адміністрація школи

База даних
12

Складання соціальних паспортів класів

До 30.09.

Заступник з ВР, класні керівники

Соціальний паспорт
13

Організація гарячого харчування школярів

До 01.09.

Директор

Наказ
14

Оформлення шкільної документації

До 30.09.

Заступник з НВР, вчителі, класні керівники

Інформація
15

Заходи по визначенню предметів, курсів за вибором та факультативів варіативної частини навчального плану на 2018/2019 навчальний рік

До 31.08.

Заступник з НВР

Робочий навчальний план
16

Контроль за станом відвідування учнями закладу

Протягом року

Заступник з НВР, класні керівники

Довідка
17

Аналіз забезпечення учнів навчальними підручниками

До 09.09.

Бібліотекар

Довідка
18

Аналіз працевлаштування випускників 9, 11 класів

До 16.09.

Директор

Довідка
19

Організація роботи з обдарованими дітьми та діяльність МАН

До 16.09.

Заступник з НВР

Наказ
20

Організація занять з предмета ЗВ та ЦЗ

До 04.09.

Заступник з НВР

Наказ, заходи
21

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за результатами І та ІІ семестрів

Грудень, травень

Заступник з НВР

Звіт
22

Уточнення списків дітей, які навчатимуться у 1-му класі 2019/2020 навчального року


До 11.01.

Заступник з НВР

Списки
23

Планування освітнього процесу по підготовці дітей до навчання в 1 класі (за окремим планом)

До 11.01.

Вчитель 4 класу

Плани
24

Заходи по організації оздоровлення школярів влітку 2019 року

Березень

Заступник з ВР, класні керівники, медсестра

Заходи
25

Вивчення стану розвитку і здоров’я учнів 1 класу.

До 04.09.

Медсестра, учитель 1 класу

Довідка
27

Оформлення замовлення на виготовлення свідоцтв про базову та атестатів про повну загальну середню освіту.

Жовтень

Заступник з НВР

Замовлення
28

Проведення анкетування учнів 9-го класу щодо вибору профільного предмета на наступний навчальний рік

Березень

Заступник з НВР, класний керівник

9 класу


Інформація
29

Організація профорієнтаційних зустрічей для випускників 9 та 11 класів

Протягом навчального року

Заступники директора, класні керівники

Інформація
30

Подання до відділу освіти пропозиції щодо погодження складу атестаційних комісій для проведення ДПА в 4, 9, 11 класах. Оформлення документів на звільнення учнів від ДПА за станом здоров’я. матеріалів ДПА. Затвердження розкладу проведення ДПА. Оформлення куточка «Державна підсумкова атестація»

Квітень-травень

Адміністрація закладу

Накази
31

Формування робочого навчального плану на 2019/2020 навчальний рік

До 18.06.

Адміністрація закладу

Проект плану
32

Завершення роботи над проектом плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік та його розгляд

До 20.06.

Адміністрація закладу

Проект плану
33

Проведення ДПА в 4, 9 та 11 класах, її підсумки

Травень-червень

Адміністрація закладу

Наказ, звіти
34

Організація роботи пришкільного мовного табору

червень

Директор

Наказ
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка