План роботи комунального закладу «Вільхуватський ліцей Великобурлуцької районної ради Харківської області» на 2018/2019 навчальний рікСторінка6/17
Дата конвертації11.03.2019
Розмір2.98 Mb.
#84525
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2.8. Робота з педагогічними кадрами

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Організувати роботу щодо дотримання нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме:

 • Конституції України,

 • Закону України “Про освіту”,

 • Закону України “Про загальну середню освіту”

 • Кодексу Законів України про Працю,

 • Закону України “Про відпустки”,

 • Інструкції про ведення ділової документації,

 • Інструкції про ведення трудових книжок,

 • Наказів, методичних листів органів управління освітою.

вересень

Адміністрація

Нормативно-законодавчі документи у номенклатурі справ

2
Організувати роботу щодо дотримання нормативно-правових документів з кадрових питань з метою забезпечення функціонування навчального закладу а саме:
 • Статуту- права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу
 • Річного плану;
 • Робочого навчального плану:

 • кадрове забезпечення інваріантної та варіативної складової.

Вересень

Директор

Накази,

план заходів

3
Організувати комплектування навчального закладу обслуговую­чим персона­лом та педагогічними кад­ра­ми.

Здійснити аналіз якісного складу працівників.

серпень-вересень

Адміністрація

Наказ, списки, статистичні звіти

4

Організувати своєчасне та якісне ведення Книги обліку особового складу працівників.

Протягом року

Директор

Книга обліку

5

Організувати роботу щодо дотримання штатного розпису

Протягом року

Директор

Штатний розпис

6
Провести тарифікацію педагогічних працівників.

До 04.09.2015

Директор

Наказ

7

Організувати систематичну роботу щодо ведення особових справ працівників.

Протягом року

Директор

Особові справи

8

Організувати роботу щодо систематизації посадових інструкцій працівників

Вересень-жовтень

Адміністрація

Посадові інструкції

9

Організувати роботу щодо проведення атестації педагогічних кадрів.

З 15.09.2014

Адміністрація

План заходів

10
Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення Книги обліку трудових книжок.

Протягом року

Директор
Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення трудових книжок, а саме:

 • нормативність ведення записів, їх відповідність наказам;

 • відповідність кількості трудових книжок кількості працівників.

Протягом року

Директор

Інформація

11
Організувати роботу щодо дотримання вимог Закону України “Про відпустки”

Протягом року

Директор

Накази

12
Організувати роботу щодо виконання положень Колективного договору.

Протягом року

Адміністрація , голова ПК

Інформація

13

Розробити попереднє педагогічне навантаження педпрацівників на 2019/2020 навчальний рік

травень

Директор

Наказ

2.9. Організація роботи зі зверненнями громадянз\п
Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка

про виконання


1.

Організувати роботу щодо систематизації законодавчих та нормативно-правових документів зі зверненнями громадян, а саме:

    • Закон України “Про звернення громадян”

    • Указ Президента України від 19 березня 1997 № 241 “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”.

    • Указ Президента України від 13 серпня 2002 №700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”.

    • Відповідні розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації.

вересень


Директор

зміст та нормативно-законодавчі документи у номенклатурі справ


2.

Здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

постійно

Директор

Книга реєстрації


3.

Здійснювати прийом громадян відповідно до графіка прийому громадян з особистих питань.

постійно


Директор

графік

4.
Організувати роботу зі зверненнями громадян відповідно до наступної системи:

 • дотримання термінів розгляду звернень, клопотань громадян (згідно із Законом);

 • забезпечення громадян правом прийняття особистої участі у розгляді звернень, скарг;

 • забезпечення права громадян відповідно до ст.18 Закону;

 • здійснювати надання відповідей відповідно до чинного законодавства;

 • визначати причину повторних звернень, усувати недоліки у разі їх виявлення терміново;
 • здійснювати розгляд питання про роботу зі зверненнями громадян на загальних зборах трудового колективу.

постійно


Директор

Книга реєстрації

протокол


2.10. Виконання Концепції профільного навчання учнів у старшій школі

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Продовжити роботу педагогічного колективу щодо забезпечення належних умов впровадження “Концепції профільного навчання в старшій школі”.

Протягом року

Заступники директора2

Вести облік працевлаштування випускників школи

серпень

Заступник з НВР, класні керівники

Наказ
3

Проводити профорієнтаційні заходи з учнями 8-11 класів

Протягом року

Заступник з ВР, класні керівники

Нарада при заступнику з ВР
4

Оновити куточок профорієнтації

Вересень

Заступники директора5

Проводити бесіди з учнями «Я обираю професію»

Протягом року

Класні керівники

Плани
6

Визначити попередні наміри учнів щодо продовження навчання після закінчення 9 класу

Квітень-травень

Класні керівники

Довідка
7

Організовувати зустрічі за напрямками профільного або професійного навчання з випускниками школи та представниками виробництв

Протягом року

Заступник з ВР

Довідка
8

Активізувати інноваційну педагогічну діяльність.

Протягом року

Заступник з НВР

Рекомендації
9

Організувати роботу з обдарованою учнівською молоддю, а саме:

 • діяльність МАН;

 • організувати якісну підготовку до предметних олімпіад,

Протягом року

Заступник з НВР

План заходів
2.11. Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про засади мовної політики»

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та працівників закладу щодо виконання Закону України “Про засади мовної політики”, обговорення Концепції державної мовної політики, положень і завдань державних Програм.

Протягом року

Адміністрація школи

Виступи, протоколи
2

Організація роботи з вивчення та популяризації української мови:

 • день української писемності;

 • тиждень української мови і літератури;

- Шевченківський тиждень

Листопад, березень

МО вчителів-словесників

Наказ
3

Самоекспертиза вивчення стану організації роботи щодо реалізації ст.10 Конституції України, Закону України «Про засади мовної політики» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови

березень

Адміністрація

Довідка
4

Проведення семінару для педагогічних працівників школи «Українська ділова мова»

жовтень

МО вчителів-філологів

Протокол
5

Оформити інтер’єр навчального закладу та навчальних кабінетів з використанням державної символіки, українських народних мотивів.

вересень

Класні керівники

Інформація
6

Здійснити тематичну перевірку стану викладання української мови та літератури.

ІІ семестр

Заступник з НВР

Довідка
7

Здійснити аналіз виконання єдиних вимог до усного та писемного мовлення учнів, проведення письмових робіт та ведення зошитів.

Грудень, травень

Заступник з НВР

довідка
8

Створити систему моніторингу та проведення аналізу рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

Протягом року

Заступник з НВР, вчителі української мови

Матеріали моніторингу
2.12. Організація харчування

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Організувати харчування учнів з 1 вересня

До 01.09.

Директор, завгосп

Наказ
2

Забезпечити контроль за організацією повноцінного якісного харчування  учнів згідно з затвердженими нормами харчування

Протягом року

Адміністрація

Довідка
3

Скласти та затвердити списки дітей, які потребують безкоштовного харчування.

до 01.09.

Директор

Наказ
4

Забезпечити учнів школи гарячим харчуванням, питною водою гарантованої якості,  С-вітамінізацію третіх страв

Протягом року

Орлова Т.М.5

 Провести батьківські збори, на яких розглянути питання стану та організації гарячого харчування учнів під час освітнього процесу

І семестр

Директор

Протокол
6

Створити умови для дотримання правил особистої гігієни персоналом та учнями ліцею

Протягом року

Медсестра7

Контролювати наявність супровідних документів на харчові продукти та продовольчу сировину, в тому числі декларації виробника;

 - виконання норм харчування дітей;

 - своєчасне проходження персоналом їдальні обов’язкових медичних оглядів;

 - охоплення персоналу гігієнічним навчанням.Протягом року

Дієтмедсестра

Інформація
8

Не допускати:

 - дефіциту мийних та дезинфікуючих засобів; - відсутності достатньої кількості спецодягу у персонала.

Протягом року

Завгосп

Інформація
2.13. Забезпечення соціально-психологічного супроводу за навчально-виховним процесом

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Створення умов для збереження психічного і фізичного здоров'я суб'єктів  освітнього процесу

Протягом року

Адміністрація, практичний психолог2

Сприяти становленню особистості учнів, успішній  подальшій соціалізації й адаптації  молоді  до  умов  сучасності

Протягом року

Адміністрація, практичний психолог3

Надавати консультативно-методичну допомогу учасникам освітнього процесу

Протягом року

Адміністрація, практичний психолог4

Забезпечити психологічний  супровід   негативних явищ в учнівському середовищі,       превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків. Зокрема, профілактика наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом, бродяжництва, безпритульності, насильства, незаконних форм дитячої праці тощо.

Протягом року

Адміністрація, практичний психолог
РОЗДІЛ ІІІ. Контрольно-аналітична діяльність

Основні завдання: • отримання інформації для педагогічного аналізу;

 • надання методичної, практичної допомоги педагогам;

 • підвищення рівня професійної майстерності педагога;

 • створення умов для навчання і виховання особистості учня в умовах соціалізації та гуманізації;

 • виконання рекомендацій педагогічних рад, нарад при директорові;

 • удосконалення освітнього процесу, впровадження інноваційних технологій.

3.1. Контроль за виконанням плану роботи закладу на рік та прийнятих рішеньз/п

Зміст роботи

Відповідальний за виконання

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Вести контроль за виконанням нормативних і директивних документів про освіту

Заступники директора

Протягом року
2

На нарадах при директорові заслуховувати відповідальних про виконання прийнятих рішень

Директор

Щомісячно
3

Підводити підсумки роботи за семестр та за рік з кожного розділу річного плану

Директор

Грудень, травень
4

Здійснювати контроль за виконанням законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади мовної політики»

Адміністрація

Протягом року
5

Здійснювати контроль забезпечення безпеки життєдіяльності і дотримання санітарно-гігієнічних норм

Адміністрація

Протягом року
6

Здійснювати контроль функціонування виховної системи

Адміністрація

Протягом року
7

Здійснювати контроль ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами

Директор

Протягом року
8

Здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності

Директор

Протягом року
9

Проаналізувати виконання плану роботи школи за рік та спланувати заходи щодо реалізації зауважень та пропозицій

Адміністрація

Серпень
3.2. Контрольно – аналітична діяльність з різних аспектів функціонування навчального закладу

Зміст внутрішнього контролю

(форма узагальнення)

Місяць

Документи, що підлягають вивченню, аналізу

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти
Планування роботи ЗНЗ на навчальний рік (нарада, педагогічна рада, наказ)

д, н

д
п, н

План роботи ЗНЗ, робочий навчальний план. Плани роботи адміністрації, методичних об’єднань, класних керівників, психологічної служби

Виконання статті 10 Конституції України (педагогічна рада, наказ)


п, н

План роботи ЗНЗ, книга наказів з основної діяльності

Облік учнів. Контроль стану охоплення навчанням дітей шкільного віку мікрорайону. Перевірка книги обліку учнів (наказ, нарада)

д, н


д, нд, н

Книги руху учнів, наказів з основної діяльності. Класні журнали, особові справи учнів. Розпорядження про закріплення території обслуговування. Списки дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на закріпленій за ЗНЗ території обслуговування

Комплектація класів та закріплення вчителів за навчальними кабінетами (наказ)

н


Книга наказів з основної діяльності, особові справи учнів, статистична звітність за формою № ЗНЗ-1, мережа класів

Організація індивідуального навчання (наказ)

н


Книга наказів з основної діяльності, медичні довідки. Погодження місцевого органу управління освітою. Розклад та журнал обліку занять з учнем. Індивідуальний навчальний план

Дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні вчителів (наказ)

н


Календарне планування вчителів. Книга протоколів засідань методичних об’єднань

Комплектування спеціальних медичних груп для занять фізичною культурою (наказ)
нКласні журнали, книга наказів з основної діяльності, медичні довідки

Організація харчування учнів (наказ)

н


Книга наказів з основної діяльності, статистична звітність за формою № ЗНЗ-1, двотижневе меню. Накладні обліку продукції. Журнали: бракеражу сирої та готової продукції, виконання норм харчування, дієтхарчування. Приписи СЕС. Заходи щодо усунення порушень і недоліків

Стан харчування дітей (нарада, наказ)

д

д, н

д

д

д, н

д

д

д

д, н


Особові справи та трудові книжки педагогів (нарада)


д

Книги наказів з основної діяльності, протоколів засідань первинної профспілкової організації, трудові книжки

Організація чергування у ЗНЗ (наказ)


н

Графік чергування вчителів, розклад уроків. Посадові обов’язки чергового адміністратора, вчителя

Профілактика дитячого травматизму. Проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму під час освітнього процесу (наказ)


н
нКнига наказів з основної діяльності, контрольно-візитаційна книга, акти Н-Н, журнали інструктажу

Робота ЗНЗ у канікулярний період (план заходів)
з
з


з

Книга наказів з основної діяльності, графіки роботи секцій, спортзалу, плани роботи у канікулярний період класних керівників

Профорієнтаційна робота з учнями (нарада)
д

д

д

д


Плани роботи ЗНЗ, класних керівників. Книги протоколів засідань батьківських зборів. Угоди про співпрацю з ВНЗ, ПТНЗ

Заміна уроків. Перевірка якості заміни уроків (нарада)
дЖурнал обліку пропущених і замінених уроків, розклад уроків. Класні журнали

Підготовка до державної підсумкової атестації (нарада, наказ, педагогічна рада)д

н

п, н

п, нКниги наказів з основної діяльності, протоколів засідань: педагогічних та методичних рад, методичних об’єднань. Розклад ДПА

Оформлення та видача документів про освіту (наказ, педагогічна рада)

п, н

п, нКниги наказів з основної діяльності, книга протоколів засідань педагогічних рад, книги обліку та видачі документів про освіту

Робота з органами місцевого самоврядування

(нарада)
д
План роботи ЗНЗ. План спільних заходів

Стан виконання Закону України «Про пожежну безпеку» (наказ)


н

Плани роботи ЗНЗ, евакуації. Книга наказів з основної діяльності, контрольно-візитаційна книга, класні журнали. Журнали інструктажу

Ознайомлення педагогів із попереднім навантаженням на наступний навчальний рік (нарада)

д

дРобочий навчальний план. Мережа класів на наступний навчальний рік, книга наказів з основної діяльності. Заяви вчителів, які мають неповне навантаження. Список вчителів, ознайомлених зі своїм попереднім педагогічним навантаженням

Набір учнів до 1 класу (нарада, наказ)дд
н

Книга наказів з основної діяльності. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Графік роботи вчителів початкової школи. Медичні довідки учнів

Медогляд працівників ЗНЗ (наказ)


н

Штатний розпис. Книги наказів. Медичні книжки педпрацівників. Приписи СЕС. Заходи щодо усунення встановлених порушень і недоліків

Організація медичного обслуговування учнів, ведення їх диспансерного обліку (наказ)

н
н
Медичні картки учнів, довідки про стан здоров’я, план роботи ЗНЗ. Журнали диспансерного обліку учнів

Дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації освітнього процесу (нарада, наказ)
д
нд
дн

Приписи органів державного нагляду. Заходи щодо усунення встановлених порушень і недоліків. Розклад уроків. Режим роботи ЗНЗ. Книга наказів з основної діяльності

Стан техніки безпеки (далі – ТБ) на уроках фізичної культури (наказ)н

н

Календарне планування вчителів фізичного виховання. Журнали інструктажів. Класні журнали

Ведення журналів інструктажу з ТБ (нарада, наказ)

д


д


д, н


Класні журнали, журнали обліку інструктажів

Інформаційне забезпечення управління ЗЗСО

(нарада, наказ)д


д, н


Журнал обліку вхідної документації, електронна база нормативних документів

Забезпечення підручниками, збереження та зміцнення бібліотечного фонду. Стан роботи бібліотеки

(нарада, наказ)дд, н

Книги обліку матеріальної бази бібліотеки. Плани роботи ЗНЗ, бібліотеки

Забезпечення освітніми програмами, літературою, підручниками, навчальними посібниками, періодичною пресою, фаховими виданнями (нарада, наказ)


д, н

Книги обліку матеріальної бази бібліотеки. Плани роботи навчального закладу інтернатного типу, бібліотеки

Перевірка стану виконання та корекція планів роботи (нарада, наказ)

д, н


д, н


Книги наказів з основної діяльності, протоколів засідань педагогічної ради, методичних об’єднань, нарад

Стан проведення ремонтних робіт (нарада)
д

д

д

План заходів щодо проведення ремонтних робіт

Стан здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9 класу (нарада, наказ)


д, н

Довідки про місце навчання випускників 9-х класів. Книга руху учнів. Алфавітна книга

Дотримання вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (педагогічна рада, наказ)


п, н

п, н


Класні журнали, контрольні роботи. Книги наказів з основної діяльності, протоколів засідань педагогічної та методичних рад. Матеріали ДПА

Дотримання вимог Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (педагогічна рада, наказ)

п, н

п, нКласні журнали, контрольні роботи. Книги наказів з основної діяльності, протоколів засідань педагогічної та методичних рад. Матеріали ДПА

Перевірка особових справ учнів (наказ)

н


Особові справи учнів. Алфавітна книга

Готовність ЗЗСО до осінньо-зимового періоду. Стан протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, котельного господарства, покрівлі, утеплення приміщень (нарада, наказ)

д

нКнига наказів з основної діяльності. Посвідчення про проходження навчання кочегарами та операторами котелень, інструкції з охорони праці, журнали з охорони праці, плани та схеми еваковиходів (за наявності котельні ЗНЗ). Форма Т-8

Готовність ЗЗСО до нового навчального року (нарада)д

д

Акт готовності ЗНЗ, акти-дозволи: на роботу в кабінетах, випробування спортивних споруд. Сертифікати на ТЗН, програмне забезпечення

Дотримання вимог з ведення класних журналів (нарада, наказ)
днд
нКласні журнали 1 – 11-х класів. Книга наказів з основної діяльності

Контроль за навчанням дітей з особливими освітніми потребами (наказ, нарада)

н


д, н


Книга наказів з основної діяльності. Списки учнів зазначених категорій. Індивідуальний (-і) навчальний (-і) план (-и). Класні журнали

Стан матеріального та фінансового забезпечення випускників із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (наказ, нарада)

н

д

д

н

Бухгалтерська звітність. Книга наказів з основної діяльності. Списки учнів зазначених категорій. Алфавітна книга

Своєчасність встановлення статусу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, призначення та виплат пенсії по втраті годувальника, інвалідності (наказ)
н
н
н
н
н
н

Книга наказів з основної діяльності. Алфавітна книга. Особові справи учнів. Матеріали щодо визначення статусу

Контроль за житловим та майновим забезпеченням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (нарада)

д


Рішення державних органів виконавчої влади про житлове та майнове забезпечення дітей зазначеної категорії

Контроль за забезпеченням єдиними квитками вихованців із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (нарада)

д


Рішення державних органів виконавчої влади про забезпечення дітей зазначеної категорії єдиними квитками. Бухгалтерська звітність

Контроль за забезпеченням шкільною та спортивною формою дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (наказ)

нд

Рішення державних органів виконавчої влади про забезпечення дітей зазначеної категорії формами. Бухгалтерська звітність

Контроль за організацією освітнього процесу
Рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм (нарада, педагогічна рада, наказ)

д, н

п, нКласні журнали. Книга наказів з основної діяльності. Звіти класних керівників про стан навчальних досягнень учнів

Відвідування учнями навчальних занять

(наказ, нарада)н

д

д

д

н

д

д

д

д, н


Журнал обліку пропущених уроків. Класні журнали

Стан роботи ГПД (нарада, наказ)

дн

Особові справи учнів. Журнал обліку роботи групи продовженого дня. План роботи вихователя ГПД

Виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів (педагогічна рада, наказ)
п, н
п, н
п, н
п, н


н

Плани роботи ЗНЗ, методичних об’єднань. Перспективний план вивчення стану викладання предметів. Книга наказів з основної діяльності. Довідки за результатами вивчення. Класні журнали

Контроль за організацією освітнього процесу в 1 класі (нарада, наказ)
д, н


д, нОсобові справи учнів 1-х класів. Книга наказів з основної діяльності

Контроль за організацією освітнього процесу в 5 класі (нарада, наказ)д, н
Особові справи учнів 5-х класів. Класні журнали

Перевірка учнівських зошитів (наказ)н

н

Учнівські зошити. Книга наказів з основної діяльності

Перевірка учнівських щоденників (наказ)
н

н
Учнівські щоденники. Книга наказів з основної діяльності

Проведення шкільних предметних олімпіад (наказ)
нПлани роботи ЗНЗ, методичних об’єднань. Книга наказів з основної діяльності. Протоколи проведення олімпіад

Підготовка та участь учнів у районних, обласних олімпіадах, турнірах, конкурсах (наказ)


н

Плани роботи ЗНЗ, методичних об’єднань. Книга наказів з основної діяльності

Ефективність роботи факультативів (наказ)н
Журнали роботи факультативів, книга наказів з основної діяльності. Заяви батьків

Виконання лабораторних і практичних робіт учнями (наказ)


н

н


Календарне планування вчителів, класні журнали. Журнали інструктажів

Організація роботи з учнями, схильними до правопорушень (нарада, наказ)

н


д


Плани роботи ЗНЗ, психолога, соціального педагога. Індивідуальні плани роботи з учнями

Контроль за роботою веб-сайту ЗЗСО (нарада)


д


д

Інформація на веб-сайті ЗНЗ. Книга наказів з основної діяльності

Оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів (наказ)


н

н


Класні журнали. Учнівські зошити. Книга наказів з основної діяльності. Протоколи засідань методичних об’єднань

Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів

Урахування запитів учнів під час розподілу годин варіативної складової робочого навчального плану (наказ)

н


Заяви батьків, учнів, анкетування учнів. Робочий навчальний план ЗНЗ. Книга наказів з основної діяльності

Робота з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми (нарада)
д

д
Плани роботи психолога, класних керівників. Анкети учнів. Індивідуальні плани роботи з учнями. Журнал обліку заяв та повідомлень. План спільних заходів ЗНЗ та служби у справах неповнолітніх

Залучення учнів до спортивно-оздоровчої роботи (нарада, наказ)
д, нМедичні довідки учнів, плани: роботи спортивного залу, виховної роботи ЗНЗ

Дотримання графіку проведення контрольних робіт (наказ)


н

Календарне планування вчителів. План роботи ЗНЗ. Графік проведення контрольних робіт

Аналіз результатів ДПА (наказ)
нПротоколи ДПА. Класні журнали. Письмові роботи учнів

Охоплення учнів позашкільною освітою (нарада)
дКласні журнали. Книга наказів з основної діяльності

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу (нарада, наказ)
д, н
д

Плани роботи психолога. Книга протоколів засідань батьківських зборів. Книга наказів з основної діяльності

Стан виховної роботи (нарада, наказ)

дд, н

д


План виховної роботи. Плани роботи ЗНЗ, класних керівників. Книга наказів з основної діяльності

Контроль за методичною роботою
Поурочні плани вчителів (наказ, нарада)ндПоурочні плани вчителів. Календарно-тематичне планування

Комплектування ЗЗСО педкадрами (педагогічна рада, наказ)н

п, н

Статистична звітність за формою № 76-РВК, накази про призначення (звільнення) педпрацівників, особові справи, трудові книжки вчителів

Атестація педпрацівників (нарада, педагогічна рада, наказ)

д, н

д, н


п, н
н

Графік атестації. Книги наказів з основної діяльності, протоколів засідань атестаційної комісії, педагогічної ради. Атестаційні листи. Характеристики педпрацівників

Проходження курсової перепідготовки (нарада, наказ)


д


д
н
д, н

Графік курсової перепідготовки на рік. Перспективний план курсової перепідготовки. Книги наказів з основної діяльності, обліку вихідної документації

Відвідування навчальних занять педагогічних працівників, які атестуються (нарада)


д

План роботи атестаційної комісії, книги відвідування навчальних занять керівниками ЗНЗ, журнал взаємовідвідування уроків вчителями, план роботи ЗНЗ

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються (нарада, наказ)
д

д

д

н


Особові справи вчителів. Атестаційні листи. Зошити письмових робіт учнів. Календарно-тематичне планування. Класні журнали. Книги наказів з основної діяльності, відвідування навчальних занять керівниками ЗНЗ

Вивчення роботи молодих та новопризначених педагогічних працівників (нарада, наказ)
д, н


д, нКнига наказів з основної діяльності. Плани робіт наставників. Книга протоколів засідань методичних об’єднань

Реалізація системи стимулювання та мотивації працівників (нарада, наказ)
н

д
Книги протоколів засідань первинної профспілкової організацій, нарад. Положення про преміювання педпрацівників

Результативність методичної роботи (наказ)
нПлани роботи методичних об’єднань, методичної ради. Книга наказів з основної діяльності

Умовні скорочення: д – нарада при директорові; н – наказ; п – педагогічна рада; з – план заходів.

3.3. Здійснення оглядового контролюз\п

Дата

Об`єкт контролю

Предмет контролю

Мета контролю

Методи

контролю

Узагальнення

Результатів

Виведення на рівень обговорення

Виконавець

1.

До 18.08.Розклад

- початкова школа;

-гімназія;

- ліцей;


Оцінити відповідність розкладів санітарно-гігієнічним вимогам, навчальному

плану, наявності навчальних приміщень,

кадровому забезпеченню


- вивчення розкладів

- бесіди із заступником директора;

- інспектування

СЕС


Протокол
Протокол
Розклади

Засідання ПК,

засідання ПРЗаступник з НВР

До 01.09.

Розклад

- ГПД;

- індивідуальні заняття2.

До 25.08.

Готовність закладу до нового навчального

року


- навчальні кабінети;

- спортивна зала;

- їдальня;

- майстерня;

- бібліотека


Визначити стан готовності навчальних кабінетів до нового навчального року

Спостереження,

бесіда із завгоспом,

вчителями -предметниками,

робота з документамиАкт

НД

Відповідальні за кабінети та навчальні приміщення

3.

Жовтень, березень

Відповідність навчальних кабінетів та приміщень санітарним нормам

- навчальні кабінети;

- спортивна зала;

- майстерні;


Визначити відповідність стану навчальних кабінетів,

майстерні, спортзалу санітарно-гігієнічним вимогам,

наявність необхідного навчально-дидактичного забезпечення, паспорту кабінету


Огляд навчальних кабінетів, бесіди, робота з документацією

Довідка

НД

Відповідальні за кабінети, адміністрація

4.

ЖовтеньРобота педколективу закладу над єдиною методичною темою

- вчителі-предметники;

- ШМО


Визначити наявність внутрішкільного розуміння актуальності цього питання

Анкетування


Довідка

ПР


Заступник з НВР

Листопад-лютий

Впровадження інноваційгтх технологій

- ефективність використання інновацій;

- методичне забезпечення ОППроведення теоретичної підготовки для розв`язання проблем

Спостереження на уроках

Протокол

ПР

Адміністрація

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка