План роботи комунального закладу


План роботи вчителів – логопедівСторінка23/24
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.1 Mb.
ТипПлан роботи
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

7.5. План роботи вчителів – логопедівВиконання нормативних, законодавчих та інструктивних документів в галузі освіти

Закони України:

 • "Про  освіту"

 • "Про дошукільну освіту"

 • "Про охорону праці"

 • "Конвенція про права дитини"

 • "Про мови в Українській РСР"

Укази Президента України:

 • "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

Постанови Кабінету Міністрів:

 • "від 14 квітня 1997 року № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково – педагогічним працівникам та науковим працівникам".

 • "від 04 листопада 1993 року № 909 "Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

 • "від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

 • "від 14 червня 2000 року № 963 "Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково – педагогічних працівників".

 • "від 05 жовтня 2009 року № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно - технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників".

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

 • від 12 березня 2003 р. №305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

Накази Міністерства:

 • "від 15 квітня 1993 року № 102 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

 • "від 13 травня 1993 року № 135"Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

 • "від 20.02.2002 №128"Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

 • "від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".

 • "від 23 червня 2011 року №623/61 "Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації"

 • "від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

 • "від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

 • "від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

 • "від 15 травня 2013 року №512 "Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні"

 • "від 28 травня 2013 року №621 "Про створення експертно-консультативної ради з питань аутизму"

 • ''від 04 червня 2013 року №680 "Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій"

 • Спільний наказ  Міністерство освіти і науки України та Національна академія педагогічних наук України № 346/50 від 09.04.2014 р. "Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико- педагогічних консультацій"

 Листи Міністерства:

 • "від 11 червня 2001 року № 1\9-223 № 02-8\267 "Про виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки".

 • від 15.12.08 № 1/9-804 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

 • "від 16 липня 2009 року №1/9-482 "Про недопущення безпідставного скорочення мережі логопедичних пунктів"

 • "від 07.08.2014 № 1/9-399 "Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

 • " від 20.05.2015 р. № 1/9-249 "Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році"


РОЗДІЛ ІІ

Пріоритетні завдання на наступний навчальний рік

Виходячи з аналізу корекційної роботи логопедів і перспективного розвитку дітей дошкільного віку колектив вчителів-логопедів із завідувачем КЗ «ДНЗ № 437» визначає таке головне завдання на 2015 – 2016 навчальний рік:«Створення належних умов для оптимального розвитку мовленнєвої компетентності і активності дитини».

РОЗДІЛ ІІІ

Організаційна робота


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Організувати обстеження стану мовлення вихованців спеціалізованих груп.

09.2015


вихователь – методист
2

Заповнити відповідну логопедичну документацію по спеціалізованим групам.

09.2015


вчителі-логопеди
3

Скласти перспективний план корекційно-відновлювальної роботи відповідно діагнозів:

Загальне недорозвинення мовлення І рівня;

Загальне недорозвинення мовлення ІІ рівня;

Загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня;

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення

Заїкання.09,10.2015


вчителі-логопеди
4

Скласти календарний план роботи

09.2015

вчителі-логопеди
5

Скласти графік роботи вчителя - логопеда, узгодити його з адміністрацією дитячого садка.

09.2015


вчителі-логопеди

6

Підготувати та оформити документи до засідання обласної ПМПК вихованців дошкільного навчального закладу №437, з метою комплектування спеціалізованих груп на наступний навчальний рік

04.2016


вчителі-логопеди
РОЗДІЛ ІV

Робота з вихователями

спеціалізованих груп та інших груп КЗ «ДНЗ № 437»


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Провести консультацію для вихователів груп загального розвитку та вихователів – логопедичних груп за темою:

- «Двомовні діти в дитячому садку».

- «Дихальні вправи в роботі вихователів з дітьми логопатами».

- «Використання артикуляційної гімнастики в роботі з дітьми логопатами».протягом


року

вихователь –методист

Новак Г. А.


Кругова О. Г.

Мозгова Н. В.


2

Провести бесіди з вихователями за темами:

- «Креативні методики малювання, як засіб корекції загального недорозвинення мовлення».

- «Планування сумісної роботи вчителя – логопеда і вихователів».

-«Упровадження логопедичних прийомів на уроках навчання грамоти».

- «Використання лялько терапії для розвитку дрібної моторики в дошкільників із загальним недорозвинення мовлення».

-«Використання мовленнєвої гімнастики в навчально – виховному процесі дошкільного навчального закладу ».протягом


року

вихователь-методист


вчителі-логопеди
РОЗДІЛ V

Загальні та групові батьківські збори


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Ознайомлення батьків із структурою даного закладу, завданнями та змістом роботи на протязі усього навчального року, а також з правилами та режимними моментами у дитячому садку

09.2015

завідувач

2

Аналіз результатів обстеження дітей вчителем-логопедом. Освітні завдання на навчальний рік. Необхідність сумісних зусиль у подоланні даного дефекту

10.2015


вчителі – логопедии


3

Створення належних умов для правильного мовленнєвого розвитку дітей у сім’ї і в дитячому садку – запорука успіху.

постійно

вчителі – логопеди


4

Аналіз знань, умінь дітей з різних видів діяльності, а також ознайомлення з вимогами програми дитячого садка для дітей даного віку і з вимогами школи до розумового і психічного розвитку дітей до моменту надходження у 1-й клас ЗОШ

протягом

року


вихователь-методист

5

Підготувати виступи на батьківських зборах:

- «Характеристика мовленнєвого розвитку дітей 5-ого року життя та пріоритетні напрямки логокорекційної роботи».

- «Мовлення дорослих – взірець для наслідування».

- «Збагачення словника дітей в домашніх умовах».

-«Проведення артикуляційної гімнастики в домашніх умовах».

- «Використання крупи в роботі логопеда».

- «Не циркач та не артист – сам собі я масажист».

- «Норми мовленнєвого розвитку дітей 4-ого року життя».

- «Гімнастика та масаж для дітей з порушенням мовлення».

- «Як допомогти своїй дитині».

- «Специфіка навчання та виховання дітей в логопедичній групі. Роль родини в подолані дефектів мови».

- «Логопедична робота в ІІ періоді. Взаємодія родини та логопеда».

- «Результат логопедичної роботи за 2015 – 2016 навчальний рік».

- «Робота з батьками запорука успіху».

- «Прислухайтесь до порад логопеда».

- «Сформоване мовлення дошкільнят – успіх у подальшому навчанні».


протягом


рокувчителі – логопеди:

Міткєєва О. О.
Мозгова Н. В.
Кругова О. Г.
Новак Г. А.
Роденко Л. В.

6

Проводити в присутності батьків індивідуальні та групові заняття з метою демонстрації прийомів корекційної роботи.

протягом

року

вчителі – логопеди

7

За потребою направляти дітей на консультації та обстеження в медичні заклади.

протягом

року


вчителі – логопеди

РОЗДІЛ VІ

Підвищення фахового рівняз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Участь вчителів – логопедів в різних методичних заходах роботи логопедів міста, району.

протягом

року


вихователь -методист

2

Запланувати курси підвищення кваліфікації вчителів-логопедів (за планом)

протягом

року


Вихователь-методист

3

Працювати поглиблено над проблемою: «Створення належних умов для оптимального розвитку мовленнєвої компетентності і активності дитини»

протягом

року

Вчителі – логопеди

4

Продовжувати роботу з самоосвіти. Поглиблювати знання з тем:

- «Дидактична гра, як засіб корекції лексико – граматичних порушень у дітей з ЗНМ ІІІ рівня, обумовленим стертою формою дизартрії».

- «Основні напрямки роботи з розвитку дрібної моторики рук у дітей з загальним недорозвиненням мовлення».

- «Дихаємо правильно – легко розмовляємо».

- «Методи лікування заїкання».

- «Взаємозв’язок учасників навчально- виховного процесу при корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку».


протягом

року


вчителі – логопеди:
Міткєєва О. О.

Мозгова Н. В.


Кругова О. Г.


Новак Г. А.
Роденко Л. В.

РОЗДІЛ VІІ

Організація робочого місця


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Узагальнити та систематизувати дидактичний матеріал для корекційної роботи із дітьми логопатами.

протягом

року


вчителі – логопеди
2

Виготовлення дидактичних ігор для формування навичок мовного аналізу та синтезу, складового та фонематичного аналізу та синтезу

протягом

року


вчителі – логопеди
3

Упорядкувати дидактичний матеріал з граматичної будови мовлення

протягом

року


вчителі – логопеди
4

Доповнювати наочний матеріал з узагальнюючих тем (лексика)

протягом

року


вчителі – логопеди
5


Доповнювати папку з комплексом ігрових вправ для розвитку дрібної моторики пальців рук.

протягом

року

вчителі – логопеди

6

Доповнювати збірник комплексів артикуляційної гімнастики для корекційної роботи для різних звуків.

протягом

року


вчителі – логопеди
Додаток №6

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка