План роботи комунального закладу


Результати методичної роботиСторінка4/24
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.1 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Результати методичної роботи


Минулого навчального року заклад продовжував працювати над єдиною науково – методичною проблемою освітніх закладів району — «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в закладах освіти Дзержинського району».

У 2014/2015 навчальному році атестувалось 4 педагога: Копотієнко Л.Л., вихователь-методист, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», Мозгова Н.В., вчитель-логопед, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», Міткєєва О.О., вчитель-логопед, встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», Король І.П., музичний керівник, присвоєно звання «вихователь-методист». Атестація показала, що педагоги проявляють достатній професіоналізм, використовують сучасні форми і методи виховання і навчання дітей.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів було обумовлено за допомогою таких форм методичної роботи, як: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси – саме вони сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якостей володіння різноманітними методами роботи.

Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, постійно підвищюючи свій професійний рівень.
з/п

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Король І.П.

Використання методу проектів у роботі музичного керівника дошкільного закладу.

2

Зеленська О.М.

Музично-естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку.

3

Нікітішина В.С.

Формування емоційної сфери дошкільників – основна передумова гармонійного розвитку особистості.

4

Лалаянц І.І.

Морально – етичне виховання дітей дошкільного віку.

5

Марченко Т.М.

Вплив використання методів ТРВЗ на розвиток життєвої компетенції дітей дошкільного віку.

6

Саєнко П.І.

Формування і розвитку мовленнєвих навичок через сюжетно-рольову гру у дітей дошкільного віку.

7

Білоусова В.В.

Роль дидактичних ігор в розвитку математичних здібностей у дітей дошкільного віку.

8

Корнієць А.М.

Лучнікова Н.Р.Робота з дітьми раннього дошкільного віку в адаптаційний період.

9

Павловська М.А.

Валеологічне виховання дітей дошкільного віку.

10

Козлова Л.Д.

Валеологія та екологія для дітей дошкільного віку.

11

Остренко Л.З.

Сенсорне виховання в житті дитини.

12

Колченко Л.М.

Розвиваємо мовну творчість дітей.

13

Дацик О.В.

Роль фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

14

Омельченко О.А.

Формування трудової діяльності в ігровій формі у дітей дошкільного віку.

15

Мозгова Н.В.

Основні напрямки робот из розвитку мілкої моторики рук у дітей із загальним недорозвиненням мовлення

16

Міткєєва О.О.

Використання дидактичних ігор в процесі корекції лексико – граматичного ладу мовлення у дітей, що страждають на ЗНМ ІІІ рівня, обумовлений стертою формою дизартрії.

17

Роденко Л.В.

Організація та проведення індивідуальної корекційно-розвивальної робот из дітьми-логопатами.

18

Піддубна О.В.

Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів та згідно перспективного планування пройшли курсову перепідготовку при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»: вихователь-методист Копотієнко Л.Л., вчитель-логопед Міткєєва О.О., вихователі Павловська М.А. та Нікітішина В.С.

Протягом року всі педагоги брали активну участь у роботі районних методоб’єднань. Здійснювалося знайомство педагогів з новинками науково-методичної літератури та з періодичними педагогічними виданнями.

В результаті чого вихователі в своїй роботі використовують технології розвивального навчання. У методичному кабінеті є в достатній кількості сучасна методична література, періодичні видання, матеріал із досвіду роботи вихователів, вчителів логопедів, музичних керівників.

З метою самоосвіти педагоги опрацьовували методичні посібники, які використовували в своїй роботі протягом року, вивчати та впроваджувати в практику роботи ДНЗ інноваційні методики та нові підходи в роботі з дітьми дошкільного віку.

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2014/2015 н. р. був складений навчальний план, на заняттях і в повсякденному житті створювався мікроклімат педагогіки співробітництва вихователів з дітьми; забезпечувалося функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу; була організована робота з проблеми використання ІКТ при формуванні у дітей дошкільного віку мотивації до пізнання навколишнього середовища.

Протягом 2014/2015 навчального року провелися:

Педагогічні ради:

1. «Основні пріоритетні напрями роботи ДНЗ у новому 2014/2015 навчальному році» на якій педагоги познайомилися з річним планом роботи колективу на новий навчальний рік, підвели підсумки оздоровчого періоду 2014 року, з’ясували форми планування у новому навчальному році.

2. «Організація театральної діяльності дітей дошкільного віку для розвитку мовлення дошкільників і виховання морально – естетичних почуттів» на якій була акцентована увага педагогів про значення організації театральної діяльності дітей дошкільного віку для мовленнєвого розвитку дошкільників, адже театрально-ігрова діяльність є технологією інтегрованого підходу в системі корекційного процесу і сприяє мовленнєвому розвитку дітей, розширенню свідомості, вдосконаленню взаємодії через мову з навколишнім світом. У дітей, під час театралізованої діяльності розвивається образність мови, її метафоричність, збагачується словниковий запас, йде робота над автоматизацією поставлених звуків та введення їх в самостійну мову, а тексти казок допомагають вірно будувати діалоги, впливають на розвиток зв’язної, логічної мови. І не менш важливо те, що мовлення дітей стає емоційним, образним, красивим.

3. «Морально – духовне виховання дошкільників» на якій педагоги ознайомилися з напрямками «Морально-духовного виховання дошкільників на засадах українознавчого компоненту.

4. «Аналіз якості та результативності  організації роботи колективу дошкільного закладу у 2014/2015 навчальному році» на якій були підведені підсумки роботи ДНЗ за навчальний рік: що всі вихователі постійно приділяли увагу вихованню у дітей комунікативних здібностей, позитивній соціальній поведінці, розвитку емоцій, ознайомленню з поведінкою в громадських місцях. Вихователі старших груп формували у дошкільників почуття дружби, товариськості, взаємодопомоги; розвивали відповідальне ставлення до дорученої справи, уміння провести самооцінку. Навчали дітей слухати один одного, приймати і розуміти хід думки других, включатись з ними в діалог. Упродовж навчального року в усіх дошкільних групах здійснювалась діагностика знань, умінь та навичок дітей відповідно до освітніх програм та вимог Базового компонента, робились контрольні зрізи відповідно до загальних показників компетентності дітей за освітніми лініями. В усіх групах виявлений високий та достатній рівень знань дітей за всіма освітніми лініями. На протязі навчального року вихователі постійно забезпечували гармонійний розвиток дітей; велику увагу приділяли формуванню у дітей доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, формували у них свідоме ставлення до власного здоров’я та до навколишнього середовища, діти знають правила про основи безпеки життєдіяльності.

Вивчаючи діяльність всіх груп, було зроблено висновок, що в цілому організація освітнього-виховного процесу у ДНЗ організовувалася цікаво вихователі старалися використовувати сучасні підходи до організованої розвивально-виховної зайнятості.

Завдяки проведеному семінару-практикуму «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності» вихователі стали більше уваги приділяти ознайомленню дітей із сімейними традиціями, рідним краєм, календарно-обрядовими святами, звичаями та традиціями.

Після проведеного семінару-практикуму «Основні складові трудової діяльності дошкільників» вихователі стали більше уваги приділяти трудовим завданням дошкільників, які не тільки корисні у виховному плані, оскільки формують відповідні моральні навички (берегти, підтримувати чистоту та порядок, допомагати, долати труднощі, радіти успіхам, доводити розпочате діло до кінця). Завдяки проведеному семінару-практикуми вихователі розширили свої знання з таких видів художньої праці, як квілінг, орігамі.

Після проведеного семінару-практикуму «Подорож у країну обдарованих», вихователі стали більш обізнані в необхідності створення шляхів реалізації потреби обдарованих дітей, які за своїм розвитком дещо випереджають однолітків, а завдяки проведеному семінару-практикуму «Мандрівка ІКТ – країною» збільшилась обізнаність педагогів у використанні ІКТ технологій.

Протягом всього навчального року проводились консультації для педагогів (індивідуальні та групові), колективні перегляди занять, всі ці форми роботи сприяли розвитку особистості педагогів, навчило їх адекватно відповідати на вимоги часу, формували фундаментальну особистісну компетентність педагогів, спрямовувало зусилля педагогів на розвиток творчого потенціалу дітей, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дітей, на забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей у дошкільні роки.

На протязі навчального року в дошкільному закладі проходили педагогічну практику студенти «Харківської гуманітарно-педагогічної академії», для них вихователі проводили відкриті заняття, які проводилися на високому професійному рівні.

Для удосконалення професійної творчості педагогів, були проведені: тренінг «Побудова ефективного спілкування та взаємовідвідування з батьками», який орієнтував педагогів на формування між педагогами й батьками відносин, заснованих на взаємній довірі та тісному діловому контакті, навчили педагогів моделювати та аналізувати педагогічні ситуації, обмінюватися досвідом, аналізувати помилки, відтворювати життєві ситуації, що потребують розв'язання цілком конкретних, часом нестандартних завдань. Завдяки цій формі роботи у педагогів розвивалися якості, необхідні їм для виконання соціальних і педагогічних функцій при взаємодії з родиною, зокрема здатність до емпатії, рефлексії і самоконтролю.

Практичним психологом були проведені майстер-клас: «Профілактика емоційного вигоряння педагогів» та тренінг «Пізнай себе», (розвиток самопізнання та саморозвиток, створення позитивного психологічного клімату)

Протягом року, з метою підвищення професійної майстерності педагоги займалися самоосвітою за індивідуальними планами упродовж навчального року.

Підвищення професійної майстерності педагогів щодо розвитку пізнавальної активності дошкільників, розвиток їх логічного мислення забезпечив постійно-діючий семінар-практикум «Розвиваючи ігри, як засіб підвищення пізнавальної активності», після якого значно покращився рівень обізнаності педагогів, а також рівень оснащення освітнього процесу і впровадження в практику роботи розвиваючих ігор для дітей дошкільного віку.

Вивчення науково-методичної літератури надало змогу педагогам підвищити свої теоретичні знання, розвивати індивідуальні особливості кожної дитини, яка наділена своїм неповторним суб’єктивним досвідом.

Ефективність використання активних форм методичної роботи визначається їх результативністю. У педагогів:

1) продовжує формуватись чітка система навчально-виховної роботи з дітьми, основною метою якої є конкретна дитина з її інтересами, здібностями і можливостями, з її бажаннями;

2) в основі взаємин між дитиною і вихователем стала взаємодовіра, діалог, співробітництво;

3) почала формуватись здатність дитини орієнтуватися в життєвих ситуаціях, пристосовуватись та впливати на них; вміння реалізувати свій природний потенціал, задовольняти основні потреби, виявляти самостійність, відстоювати власну гідність;

4) покращили результати загального розвитку дітей: - діти почали вільно висловлювати свої думки, творчо мислити; - добре формуються загально-навчальні вміння та навички: увага, пам’ять,

старанність, сприйняття, що є необхідною умовою якісної підготовки до

навчання у школі; - міцнішими стали стосунки дитячого закладу і сім’ї; - підвищився рівень педагогічної майстерності.

Слід відзначити, що використання нетрадиційних форм організації методичної роботи з педкадрами дають можливість створювати відповідні умови для реалізації творчого потенціалу колективу. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості оволодіння різноманітними формами і методами роботи.

У лютому 2015 року на базі закладу був проведений районний семінар-практикум для вихователів дошкільних груп «Основні складові трудової діяльності дошкільників».

Протягом року на базі дошкільного закладу було організовано роботу:
консультативного пункту для батьків, де батьки отримували консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо.

Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що в цілому педагоги ДНЗ мають великий педагогічний досвід і потенціал та нажаль недосить раціонально ним користуються, щоб підняти роботу на високий творчий рівень необхідно:

- підвищити професійну компетентність деяких педагогів, щодо планування і проведення інтегрованих та бінарних занять;


  • проводити роботу з вихователями, щодо експериментування та

дослідницькій діяльності з дітьми;

  • більше уваги приділяти формуванню у дітей досвіду творчої діяльності як

на заняттях так і в повсякденному житті;

  • реалізувати в повному обсязі завдання розділу програми «Природа

космосу»;

  • постійно вдосконалбвати мовленнєвий розвиток дітей;

  • доопрацювати питання валеологічної освіти;

Планування роботи педагогів носить більш системний характер. Однак, зміст роботи з формуванням у дошкільників елементів ключових компетентностей не повністю містить в собі реалізацію Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Необхідно продовжувати приділяти увагу більш системному підходу до планування здоров’язберігаючої, загальнокультурної компетентностей. Потрібно більше уваги спрямовувати на планування інтерактивних форм роботи з кадрами, в ході яких кожен педагог мав би можливість бути активним учасником взаємодії, самостійно визначати свої досягнення, свій творчий потенціал.

Необхідно продовжити роботу з формування стійкої мотивації педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності, вдосконалення освітнього процесу на засадах використання сучасних педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду.Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка