План роботи комунального закладу


Організація та результативність освітнього процесуСторінка5/24
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.1 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Організація та результативність освітнього процесу


Дошкільний навчальний заклад здійснював освітньо – виховний процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, оновленого Базового Компонента дошкільної освіти, методичного листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2014 № 1/9-341 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році".

Упродовж навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював над реалізацією головних завдань на 2014/2015 навчальний рік:1. Формування базових якостей особистості дошкільника засобами патріотичного виховання.

2. Забезпечення цілісного підходу до формування мовленнєвої компетенції дошкільників відповідно до вимог Програми виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років «ДИТИНА».

3. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку вихованців, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

Згідно з річним планом роботи протягом навчального року систематично проводилась управлінська діяльність щодо організації та результативності освітнього процесу завідувачем ДНЗ та вихователем – методистом. Контрольно – аналітична діяльність здійснювалась за допомогою оцінних карток з різних сфер життєдіяльності дітей, за якими зручно і легко аналізувати свої спостереження, робити обґрунтовані висновки та рекомендації. Оперативний контроль: «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей», «Підготовка вихователів до робочого дня», «Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку», «Організація і проведення якісної освітньо-виховної роботи на прогулянці», «Роль педагогічного колективу в захисті прав та гідності дитини», вибіркове вивчення: «Планування самоосвіти», «Стан ведення документації», «Формування культурно – гігієнічних навичок у дітей», у жовтні 2014 року було проведено тематичні вивчення: «Художньо – естетичний розвиток засобами ігрової діяльності». У ході вивчення стану планування театрально-ігрової діяльності було виявлено, що вихователі усіх вікових груп систематично планують в календарних планах роботи організацію і проведення різних видів театрально - ігрової діяльності дітей протягом тижня. А різноманітна їх тематика відповідає віковим особливостям дітей.

При вивченні активності дітей під час виникнення театрально - ігрової діяльності було з'ясовано, що в старших групах №4 №8, №10 більше 50% дітей залучаються до театралізованої гри в будь-якій формі, чітко окреслюють ролі на початку гри. У цих дітей з'являється рольове мовлення, звернення до партнера в грі. Характер дій найрізноманітніший та визначається роллю.

В середніх групах №2, №3, №6 теж вже окреслюються правила поведінки під час театралізованої діяльності, якими діти підкреслюють свої дії. А виконання тої чи іншої ролі зводиться до реалізації дії, пов'язаної із певною роллю. Рівень розвитку театрально-ігрової діяльності відповідає допустимому рівню, пов'язаному з віковими особливостями дітей. У цьому навчальному році в середніх і старших групах були поставлені такі спектаклі, як «Рукавичка», «Про неслухняну дівчинку», «Жабенятко», «Три ведмедя».

У лютому 2015 року проведено тематичне вивчення «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в групах дітей раннього віку» (3-й р.ж.), яке показало, що вихователі груп раннього віку Корнієць А.М., Лучнікова Н.Р., Остренко Л.З. формують у дітей культуру здоров’я, прищеплюють їм розуміння переваг та пріоритетів здорового способу життя, надають дітям ґрунтовні знання про основи здоров’я в повсякденному житті, формують у дітей свідоме ставлення до власного здоров’я, привчають їх дбати про себе. Адже дуже важливо, щоб ці знання, вміння та навички стали у дітей звичками й потребами. Актуальність використання усіх зазначених заходів сприяє зміцненню здоров’я дітей раннього віку та зниженню захворюваності.

У січні 2015 року було проведене тематичне вивчення «Стан впровадження української етнопедагогіки в освітньо – виховний процес дошкільного закладу», в результаті якого було виявлено, що музичні керівники Король І.П. і Зеленська О.М. на заняттях широко використовують народні традиції українського народу. Організовують народні свята, розваги. Вивчають з дітьми українські пісні, танці, ігри. Так у грудні –січні музичний керівник Король І.П. організувала і провела Андріївські вечорниці 12.12.14., Варварини вечорниці-17.12.14., розвагу «День Святого Миколая» 19.12.14., «Свято Василя» - 13.01.15. Під час цих розваг діти знайомилися з традиціями українського народу вдягали українські костюми, співали пісні , грали в українські народні ігри.

Також було виявлено, що вихователі недостатньо приділяють уваги використанню відеофільмів по даному питанню, часто дають готову інформацію тільки використовуючи ілюстрації, фоторгафії; крім того недостатньо приділяється увага формуванню умінь дошкільників орієнтуватись у сучасному світі; недостатньо здійснюється впровадження української етнопедагогіки в роботі з сім’єю. Не всі батьки надають важливої ролі значенню української етнопедагогіки у вихованні дошкільників. Внаслідок чого потенційні можливості сім'ї не використовуються у повній мірі.

У травні 2015 року було проведено комплексне вивчення «Стан освітньо – виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку» старших груп №4, №8, №10. Перевіркою встановлено, що системна робота вихователів Колченко Л.М., Омельченко О.А., Марченко Т.М. в освітньому процесі старших груп дає хороші результати. У дітей наприкінці року сформовано такі необхідні для шкільного життя вміння:  • слухати співрозмовника і бути почутим;

  • знаходити спільну мову та співпрацювати з іншими;

  • самостійно домовлятися з однолітками, враховуючи інтереси всіх сторін;

  • проявляти толерантність і тактовність;

  • урегульовувати конфлікти без участі дорослих.

Разом із тим результати вивчення засвідчили, що в усіх групах недостатньо цілеспрямоване формування патріотичних почуттів шляхом виховання любові до своєї родини, рідного міста, культурного надбання Харківщини.

У групі №4 залишається гострою проблема залучення малоактивних батьків до участі в освітньому процесі. Слід активніше використовувати різні форми взаємодії з ними.

Матеріали за підсумками контролю узагальнювались і доводились до працівників всіх категорій шляхом заслуховування на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарадах.

Планування розвивально – виховної діяльності проводилось за освітніми лініями, які були спрямовані на розвиток у дитини базових особистісних якостей, самооцінки, самоповаги й самосвідомості, розуміння прав та обов’язків, екологічної та валеологічної освіченості, творчості, становлення ціннісного ставлення до оточуючого середовища, людей, самої себе, діяльності. Працюючи за програмою виховання та навчання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина» педагоги мали змогу детальніше розкрити компетентнісний підхід та принцип інтеграції до реалізації різних форм дитячої активності: пізнавальної, емоційно-ціннісної, художньо-естетичної, креативної, мовленнєвої, фізичної. Весь навчальний рік заклад працював у напрямку створення належних умов для розвитку гармонійно та різнобічно розвиненої дитини, на формування її особистості, над створенням в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору, сприятливого для закладання основ компетентності дошкільників.

Освітній процес в дошкільному закладі проводився двома мовами (в 5 групах – українською і в 7 групах – російською).

Освітній процес організовувався за наступними пріоритетними напрямками: формування базових якостей особистості дошкільника засобами патріотичного виховання з використанням прогресивного педагогічного досвіду В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського, С.Ф. Русової, фізкультурно – оздоровчим (проведення різноманітних форм фізкультурно – оздоровчої роботи за методикою М. Ефименка), розвивально – корекційним (розвивально – корекційна робота з дітьми із порушенням мовлення), науково – методичним (розробка практичних матеріалів з питань дошкільної освіти).

Для ефективної роботи за програмою «Дитина» та здійснення освітнього процесу в ДНЗ було розроблено:

1. Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей групи (режим дня). Це орієнтовний і складений з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти, побажань батьків. Він включає в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності дітей та їх відпочинку.

Розпорядок дня передбачає різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогом (групові, підгрупові, міні-заняттята, гурткові заняття, ігри, експериментально – пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

2. Орієнтовний розподіл групових фронтальних занять на тиждень (навчальний план). Його складено за освітніми лініями розвитку. Кількість занять визначається нормативно – правовими документами в галузі дошкільної освіти та програмою «Дитина»:

- 3-й рік життя – 7 групових занять;

- 4-й рік життя – 8 групових заняття;

- 5-й рік життя – 9 групових занять;

- 6 (7)-й рік життя – 11 групових занять (2-3 заняття в день).

3. Орієнтовний тижневий розподіл організованої (групової) освітньої діяльності (розклад занять) складений на основі навчального плану з урахуванням вимог програми «Дитина».

Організована освітня діяльність здійснювалася за розкладом у формі фронтальних занять в залежності від спрямованості змісту заняття, дидактичних цілей та способу організації.

4. Планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній програми виховання та навчання дітей від 2-х до 7-ми року «Дитина».

При плануванні розвивально – виховної роботи віддавалась перевага перспективному плануванню складеному за блочно – тематичною технологією, яка базується на принципах інтегрованого підходу до організації життєдіяльності дітей.

Він передбачає види дитячої діяльності, як організовану педагогом, так і самостійну. Планування освітнього процесу здійснювалось за режимними моментами, шляхом добору ряду матеріалів з перспективою роботи на певний місяць навчального року та складання календарного плану щоденної освітньої роботи з дітьми на цей місяць.

На виконання мовного законодавства України систематично та послідовно проводилась робота з розвитку впровадження державної мови в освітній процес дошкільного закладу. Мовленнєвий розвиток дітей в групах з українським мовним режимом здійснювався як через спеціальні фронтальні заняття, так і через різні форми роботи в повсякденному житті: мовні дидактичні ігри, бесіди, читання та аналіз творів художньої літератури, вивчення віршів, закличок, чистомовок тощо. В 5-ти групах з українським мовним режимом всі режимні моменти проводились українською мовою, а заняття – паралельно російською і українською.

Для ефективної роботи з мовленнєвого розвитку дітей в групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки та національного колориту.

На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, спостереженнях, іграх, пошуково – дослідній діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, конкурсів, уроків милування та споглядання, уроків радості та добра, уроків етики, спілкування та самопізнання.

З метою ефективної організації та проведення навчально – виховного процесу в ДНЗ створене розвивальне, природне, предметно – ігрове та соціальне середовище.

Оцінювання досягнень дітей впродовж року здійснювалось за оновленою технологією з використанням розроблених карток оцінювання рівня досягнень дітей за освітніми лініями.

Воно проводилось в вересні 2014 року та в травні 2015 року молодші та середні групи й в старших групах в січні 2015 року за освітніми лініями розвитку, що охоплюють зміст кожного розділу програми.

Головна мета такої системи оцінення досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, експертами зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них.
Освітня лінія «Особистість дитини»
Вікова група


Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти

Середній бал по кожній віковій групі

Здоров'я та фізичний розвиток

Самоставлення

Здоров'я та фізичний розвиток

Безпека життє-діяльності

Здоров'я та хвороба

Гігієна життє-діяльності

Рухова актив-ність та само-регуляція

Здоров'я-збережу-вальна компетенція

Само-ставлення

Само-свідомість

Особис-тісно-оцінна компе-тенція
4-й р.ж.

7,8

7,8

7,8

7,9

8,3

7,9

8,2

7,8

7,8

7,0
5-й р.ж.

7,8

7,9

7,8

8,0

8,1

7,9

7,7

7,8

7,6

7,8
6-й р.ж.

9,3

9,3

9,4

9,4

9,2

9,4

9,4

9,4

9,4

9,3

Середній бал по ДНЗ

8,3

8,3

8,3

8,4

8,5

8,4

8,4

8,3

8,2

8,0


За отриманими результатами моніторингового дослідження освітньої лінії «Особистість дитини» простежується позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження здоров’я, сформованості уміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів щодо формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку.Освітня лінія «Дитина в соціумі»
Вікова

група


Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти

Середній бал по кожній віковій групі

Сім'я

Родина

Люди

Родина

Родинно-побутова компетенція

Люди

Дорослі

Діти

Група

Соціально-комунікативна компетенція

 

4-й р.ж.

 9,1

9,0 

8,2 

8,8 

9,0 

8,7 

8,2 

8,0 

8,6

 

5-й р.ж.

8,3 

7,9 

7,9 

 7,9 

 7,9 

7,9  

7,7 

7,8 

7,9

 

6-й р.ж.

 9,6

9,7 

9,8

9,7

9,8

9,7 

9,7 

9,8 

9,7

Середній бал

по ДНЗ


 9,0

8,8 

8,6 

8,8 

8,9 

8,7 

8,5 

8,5 

8,7З огляду на результати спостереження за дошкільниками в освітній лінії «Дитина в соціумі» можна зробити висновок, що більше 70% дошкільнят зорієнтовані на спілкування і взаємодію з однолітками та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, усвідомлюють поняття «сім’я», поважаючи своїх рідних.

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка