План роботи комунального закладу


Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховногоСторінка7/24
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.1 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного

процесу


Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту», на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших інструктивних документів в галузі освіти дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Основними формами роботи з питань ОБЖД були тематичні заняття, бесіди, уроки практичного життя, ігри - змагання, ігри – вікторини, тренінги, дидактичні ігри, пошуково-дослідницька діяльність, моделювання ситуацій, робота з наочністю, розваги, лялькові вистави. В квітні місяці в закладі проводився «Тиждень безпеки». Використовуючи демонстраційні матеріали видавництва «Ранок», «Основи здоров’я», «Уроки безпеки: як уникнути неприємностей», «Уроки доброти», вихователі навчали дітей правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної, цивільної охорони, умінню користуватися пішохідним переходом, мати знання про поведінку в транспорті та на дорозі, дотримуватись правил користування гострими, ріжучими та гарячими предметами, мати елементарні знання з ЦО, мати уяву про кіднепінг, як наслідок спілкування з незнайомцями, володіти навичками практичної життєдіяльності і т.д.

Педагогічним колективом дошкільного навчального закладу проводилась певна робота щодо безпеки життєдіяльності та запобігання травматизму дітей. У 2014/2015 н.р. дане питання було висвітлене на загальних батьківських зборах (протокол від 09.09.2014 № 1, від 28.05.2015 № 2), на засіданнях батьківського комітету (протокол від 15.01.2015 № 2, від 15.04.2015 № 3, від 05.06.2015 №4), під час проведення групових батьківських зборах в усіх вікових групах (травень 2015 року).

З педагогічним колективом проводились практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності у дошкільників.

У травні місяці у дошкільному закладі пройшов Тиждень безпеки з 26.05.2015 - 29.05.2015 року. Були проведені розважальні заходи на тему безпеки життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму (заняття, ігри, лялькові вистави, розваги) та тренінг з евакуації дітей із приміщення.

Для підведення підсумків роботи з даного питання були організовані тематичні виставки «Формування у дітей здоров’язберігаючої компетентності», «Збережи себе сам».

У відповідності до вимог велась документація дошкільного закладу, систематизована нормативно - правова база з даного питання. Всі працівники закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих документів. У дошкільному закладі своєчасно видавались настановні та підсумкові накази; призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні за життя та здоров'я вихованців під час екскурсій, свят та інших заходів. Своєчасно проводились вступні, первинні, цільові, позапланові інструктажі; адміністрація закладу дотримується порядку повідомлення та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями.

Протягом 2014/2015 навчального року випадків травмування вихованців не виявлено.


Медичне обслуговування

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчені сестра медичні старша Балла Ю.А. (загальний стаж – 25 років, стаж роботи на посаді – 1 років), сестра медична старша Симонова В.П. (стаж роботи на посаді – 33 роки) та закріплений лікар – педіатр дитячої міської поліклініки № 14 Тарасова Анна Олександрівна.Однак, медичний кабінет недооснащено:

  • динамометром ручним;

  • набором скіаскопічних лінійок;

  • поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;

  • маскою гумовою лицьовою.

Обліково – звітна та медична документація ведеться у порядку, встановленому МОЗ України та відповідно до затвердженої номенклатури справ дошкільного навчального закладу. Медичні карти дітей упорядковані, їх кількість відповідає обліковому складу дітей ДНЗ.

Аналіз стану здоровя дітей


Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.


Група здоров’яГрупа здоров’я


Фізичний розвиток

І


ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

гарм.

н/сер.

в/сер.

Кількість

дітей (2013/2014 н.р.)

197

114

12

310

13

0

320

3

0

%

60,9

35,4

3,7

96,0

4,0

0,0

99,0

1,0

0,0

Кількість

дітей (2014/2015 н.р.)

200

99

9

282

25

1

308

0

0

%

64,9

32,1

2,9

91,2

8,1

0,3

100,0

0,0

0,0

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор – естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, складався листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно - оздоровчої роботи.

Кращим відвідування дітей було у групах старшого дошкільного віку (6-й р.ж.) № 4, 8, 10 (вихователі Омельченко М.А., Колченко Л.М., Марченко Т.М.) та молодшого дошкільного віку (4-й р.ж.) № 5, 7 (вихователі Павловська М.А., Саєнко П.І.). Менше відвідування було у групі середнього дошкільного віку № 2 (вихователь Нікітішина В.С.). Підсумки аналізувалися на виробничих нарадах.

Відомості звітів на кінець навчального року узагальнені в таблицях 1-3.
Таблиця 1. Списочний склад дітей
2013/2014

2014/2015

Всього

323

308

До 3-х років

77

76

З 3-х до 6-ти років

246

232


Таблиця 2. Відвідування за навчальний рік
2013/2014

2014/2015

Всього

35 005

32 241

До 3-х років

7 054

5 731

З 3-х до 6-ти років

27 951

26 510


Таблиця 3. Пропуски за лікарняними
2013/2014

2014/2015

Всього

317

345

До 3-х років

101

105

З 3-х до 6-ти років

216

240

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Вихователі сприяють формуванню, збереженню та укріпленню психічного та соціального здоров’я дітей, вчать дітей жити у злагоді з довкіллям та з самим собою, оптимістично ставитися до життя, навчають культурі поведінки, закладають основи соціальної компетентності дитини, сприяють вихованню свідомого та відповідального ставлення до життя та власного здоров’я, стимулюють потяг до здорового способу життя, орієнтують дітей на гуманістичні соціальні цінності.

У результаті планомірної, систематичної роботи лікаря Тарасова А.О., сестер медичних старших Балла Ю.А., Симонової В.П., з працівниками закладу та з батьками, досягнуто значне збільшення відвідуваності дітьми закладу. Так упродовж навчального року дошкільний заклад відвідувало 308 дітей, а фактичне відвідування склало в середньому 210 дітей, що становило 68 %.Проведений аналіз захворюваності дітей за 2014 рік показав, що рівень їх захворюваності трохи збільшився порівняно з рівнем захворюваності за минулий 2013 рік. Так, у 2014 році дітьми дошкільного навчального закладу через хворобу пропущено 331 днів, що на 14 днів більше, ніж у минулому році. У 2014 році однією дитиною через хворобу у середньому пропущено1,1, тоді як у минулому році цей показник становив 1,03.
Таблиця порівняльного аналізу рівня захворюваності дітей
за 2013 року та 2014 року


Всього

Сад

Ясла

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Кількісний склад

306

302

238

237

68

65

Число випадків захворювання

61

68

38

42

23

26

Пропущено днів

317

331

216

229

101

102

Пропущено днів 1-єю дитиною

1.03

1.1

0.9

1.0

1.6

1.4

Захворюваність на 1000

199

225

156

109.7

359

400

кишкові

3

6

2

3

1

3

скарлатина

-

-

-

-

-

-

грипп, ГРЗ

28

32

11

20

17

12

пневмонія

1

4

1

3

-

1

Інші захворювання

26

29

24

16

5

10

Також вітряна віспа

23

4

23

2

0

2

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Особливо звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради «Аналіз якості та результативності  організації роботи колективу дошкільного закладу у 2014/2015 навчальному році» (29.05.2015), «Тиждні здоров’я» (20.10.14 – 24.10.14; 01.12.14 – 05.12.14; 19.01.15 – 23.01.15), загальних батьківських зборах «Дитячий садок та сім’я: аспекти взаємодії щодо гармонійного розвитку особистості» (09.09.14), кожної виробничої наради, щомісяця (24.09.14, 08.10.14, 22.10.14, 25.11.14, 24.12.14, 21.01.15, 11.02.15, 25.02.15, 22.04.15).

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка