План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів Іванівської загальноосвітньої школи I-II ступенівСкачати 71.78 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.11.2018
Розмір71.78 Kb.
ТипПлан роботи
  1   2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_____________Н. В. Мартинова

« ­­___ » _____________2016 року
План роботи

методичного об’єднання вчителів

початкових класів

Іванівської загальноосвітньої

школи I-II ступенів

Красноградської районної

державної адміністрації

Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік

Методична тема

«Впровадження інноваційних технологій в початковій школі в системі креативної освіти»
І. ВСТУП

Організація роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів в Октябрській(Іванівській) загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Красноградської районної державної адміністрації Харківської області у 2015/2016 навчальному році була направлена на виконання законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000. №1717, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011. №462, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001. №63; наказів Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000. № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»; від 21.05.2000. № 395 «Про роботу з педагогічними кадрами у навчальних закладах»; наказу відділу освіти «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти Красноградського району у 2015/2016 навчальному році» від 09.09.2015. №310, та наказу по школі від 10.09.2015. №91 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015/2016 навчальному році»

До складу шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів входили такі вчителі:


  1. Пигида Людмила Миколаївна – повна вища освіта – кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».

  2. Мартинова Олександра Павлівна – повна вища освіта – кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

  3. Орєхова Тетяна Володимирівна – повна вища освіта – кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».

  4. Гончарук Ірина Віталіївна – повна вища освіта – кваліфікаційна категорія « спеціаліст другої категорії».

Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2015/2016 навчальному році працювало над методичною темою : «Розвиток потенційних здібностей учнів початкової школи».

Засідання методичного об’єднання проводилися в різних формах: дискусії, диспути, обмін досвідом, доповіді, семінарські та практичні заняття.

На першому засіданні було проаналізовано роботу методичного об’єднання за 2014/2015 навчальний рік та намічені плани на поточний 2015/2016 навчальний рік. Члени методичного об’єднання опрацювали інструктивно-методичні рекомендації на 2015/ 2016навчальний рік.

На другому засіданні методичного об’єднання вчителі розглянули питання щодо розвитку потенційних здібностей учнів початкової школи; відвідали відкритий урок з російської мови (літературне читання) у 3 класі з використанням елементів інноваційних технологій.

Третє засідання було присвячене обміну досвідом вчителів на тему: «Формування і розвиток навичок читання ».

Четверте засідання присвячене розширенню знань вчителів про форми та методи роботи над творами різних жанрів. Проведено засідання у формі круглого столу на тему: «Ефективні форми та методи роботи над творами різних жанрів на уроках читання».

Наслідком роботи методичного об’єднання у 2015/ 2016 навчальному році є те, що навчальні кабінети значно поповнилися роздатковими та демонстраційними матеріалами.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за

2015/2016 навчальний рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей.

Сьогодні пріоритетним питанням є підвищення кваліфікації педагогів, вдосконалення їхньої майстерності, впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду. Це забезпечується безперервною педагогічною освітою підвищення професіоналізму вчителів, основним компонентом якого виступає методична робота.

Методична робота з учителями початкової ланки спрямована на досягнення певного практичного ефекту, створення умов для позитивної самореалізації, забезпечення особистісної спрямованості процесу навчання.

Протягом 2015/2016 навчального року методичне об’єднання початкових класів продовжувало працювати над організаційним та науково – методичним забезпеченням, реалізації навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій, форм та методів інтерактивного навчання.

Вчителі початкових класів брали участь у проведенні декади початкової школи, були активними учасниками шкільного методичного тижня.

Учні початкових класів брали участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, на жаль, але призового місця не посіли. Також учні початкової ланки були активними учасниками у Всеукраїнському конкурсі «Кенгуру», у якому отримали добрий результат.

Відповідно до річного плану адміністрацією школи вивчався стан викладання: трудового навчання, української мови (літературне читання), музичне мистецтво у початкових класах.

         Результати перевірки трудового навчання

Відвідані уроки трудового навчання показали, що вчителі добре володіють методикою викладання предмету, активно впроваджують інноваційні прийоми та інтерактивні методи навчання.

Учитель Орєхова Т.В. приділяє увагу створен­ню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси, звертається увага на розуміння й осмислення виконуваних операцій. Уроки проводить на високому методичному рівні.

Уроки вчителя Пигиди Л.М. чітко проду­мані. Використовується наочність, необхідні інструменти та прилади, додатковий ілюстративний матеріал. Вчитель активно впроваджує метод проектів у навчально-виховний процес. Уроки проводить на високому методичному рівні.

Уроки Гончарук І.В. відповідають календарному плануванню, їх структура відповідає типу. Вчитель вірно визначає навчальну мету, створює оптимальні умови для її реалізації. Велику увагу приділяє виховній роботі. Оптимально використовує наочність та дидактичний матеріал. Уроки проводить на достатньому та високому методичному рівнях. Але вчителю слід раціонально використовувати час на уроці, більше приділяти уваги самостійній роботі учнів, залучати учнів до групової роботи.

Рівень навчальних досягненьКлас

Кількість учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

3

6

3

3

0

0

4

5

2

3

0

0

Всього:

11

5

6

0

0

Перевірка шкільної документації довела, що всі вчителі початкової школи сумлінно ставляться до ведення журналів, своєчасно виставляють оцінки за роботи. Недоліки щодо ведення журналів виправляються вчасно.

Позакласна робота з предмету у початковій школі організована на низькому рівні.

Результати перевірки української мови (літературне читання)

На всіх уроках читання панує доброзичливий психологічний мікроклімат, створюється ситуація успіху.

Заслуговує на увагу система роботи на уроках літературного читання (українська мова) вчителя 3-го класу Мартинової О.П. Вона завжди підбирає такі види навчальної діяльності, які дають матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості, творчості. Для створення творчої атмосфери на уроці ефективно використовує такі види робіт, як спілкування з автором, роботу в парах, у групах, рольові ігри, інсценізації, методи інтерактивного навчання. Вчитель на кожному уроці ефективно використовує ТЗН та наочні матеріали.

Рівень навчальних досягнень учнів 3 класу

з літературного читання(українська мова)


У класі учнів

Рівень навчальних досягнень

В

%

Д

%

С

%

П

%

6

3

50

2

33,3

1

16,4

0

0

Якість знань становить 83,3 %.

Учні 3-го класу розуміють прочитане, вміють аналізувати текст, розпізнавати і знаходити у тексті яскраві образні слова, вирази, висловлювати оцінні судження. Вчителю слід більше уваги приділяти роботі з удосконалення техніки читання та здійснення диференційованого підходу до школярів.

На уроках літературного читання (українська мова) у 4 класі вчитель Пигида Л.М. основну увагу зосереджує на інтенсивному формуванні якостей читання вголос та вдосконаленні навичок роботи з текстом, на розвиток уміння слухати, сприймати й розуміти зв’язне усне й писемне мовлення. З цією метою проводить велику підготовчу роботу до читання тексту:

- читання таблиць-пірамід для розширення кута зору;

- читання з наростанням швидкості;

- читання з різною силою голосу для розвитку виразності читання;

- збагачення словникового запасу учнів, з’ясування лексичного значення нових, незнайомих слів, які зустрічаються в тексті .

Опрацювання тексту підручника відбувається за допомогою різних видів читання: ланцюжком, колективного, вибіркового, творчого. Залучаючи дітей до роботи з текстом, вчитель ставить перед кожним перечитуванням нове завдання, причому таке, щоб, під час пошуку відповіді на нього, дитина відкривала для себе щось нове, чого не помітила раніше. Велику увагу приділяє виразності читання, дотриманню основних норм літературної вимови, вчить передавати при читанні своє та авторське ставлення до змісту твору .

Рівень навчальних досягнень учнів 4 класу

з літературного читання(українська мова)
У класі учнів

Рівень навчальних досягненьВ

%

Д

%

С

%

П

%

5

1

20

3

60

1

20

0

0
Якість знань становить 80% .

Учні 4-го класу вміють визначати тему та розпізнавати основну думку твору, головне та другорядне, літературні жанри, визначати структуру епічного твору, висловлювати своє ставлення до прочитаного.

Вчителю слід більше уваги приділяти роботі з удосконалення техніки читання, систематично включати вправи на розвиток артикуляційного апарату, проводити індивідуальну роботу з учнями, які мають дефекти мови.

Перевірка шкільної документації довела, що всі вчителі сумлінно ставляться до ведення журналів, своєчасно виставляють оцінки. Недоліки щодо ведення журналів виправляються вчасно.

Позакласна робота з літературного читання (українська мова) організована на належному рівні та проводиться в межах тижня початкових класів.

Результати перевірки музичного мистецтва

Ганський В.Й. навчальні заняття веде згідно з календарно-тематичним плануванням. Уроки проводить на достатньому методичному рівні. Володіє грою на баяні. На своїх уроках учитель залучає учнів до створення відповідного темі уроку емоційного настрою, поглиблює накопичені знання учнів про музику, акцентує увагу учнів на взаємозв’язку музики із життям. Обов’язково дає для учнів вправи на розспівування, прослуховування музики, як класичної так і сучасної. Учитель органічно включає в урок  розучування пісень та слухання музики. До репертуару включає пісні, рекомендовані програмою.

Використовує міжпредметні зв'язки з літературою, образотворчим мистецтвом, наочність, ілюстративний матеріал, ІКТ. Більшість учнів володіють необхідними навичками й уміннями, можуть виконати окремі музичні твори, правильно відповідають на запитання, пов'язані з аналізом музичного твору.

Поряд з тим, деякі школярі ще не вміють аналізувати музичні твори, виявляють недостатнє знання спеціальної музичної термінології.Вчитель недостатньо уваги приділяє чистоті інтонування, диханню, дикції, вивченню нотної грамоти. Не завжди раціонально використовується час на уроці: діти більше слухають музику і дуже мало часу вчитель відводить на співи.

Вчителі початкових класів постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, тому своє завдання бачать у тому, щоб розвинути інтелектуальні здібності своїх учнів, підтримувати їхнє бажання вчитися, допомагають учням досягти успіху.

У 2015/2016 навчальному році курси підвищення кваліфікації не проходив жоден вчитель початкових класів.
АНАЛІЗ

навчальних досягнень учнів початкових класів(2-4класи)

за 2015/2016 навчальний рікПредмет

Кількість учнів, що вивчають предмет

РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Показник якості

знань


початковий

середній

достатній

високий

к-ть%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%
1

Російська мова

17

0

0

5

29,4

9

53

3

17,6

71

2

Російська мова (літературне читання)

17

0

0

4

23,5

6

35,3

7

41,2

76

3

Українська мова

17

0

0

5

29,4

9

53

3

17,6

71

4

Українська мова (літературне читання)

11

0

0

3

27,2

4

36,4

4

36,4

73

5

Іноземна мова(англ.)

17

0

0

6

35,3

8

47,1

3

17,6

65

6

Математика

17

0

0

5

29,4

7

41,2

5

29,4

71

7

Я у світі

11

0

0

2

18,1

4

36,4

5

45,5

82

8

Природознавство

17

0

0

3

17,6

8

47,1

6

35,3

82

9

Трудове навчання

17

0

0

3

17,6

4

23,5

10

58,9

82

Якість навчальних досягнень учнів початкових класів – 59% (у 2014/2015 – 60%).

Середній бал по школі І ступеня 7,8 ( у 2014/2015 – 8,6)

У 2015/ 2016 навчальному році відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.09.2015. № 940 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» була проведена державна підсумкова атестація учнів 4-го класу.

Державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4 –х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі.Узагальнена інформація

про проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу

у 2015/2016 начальному році


№з/п

Класний керівник

Клас

Кіль-

кість учнівРівень навчальних досягнень

Середній бал

П

С

Д

В

Українська мова

1.

Пигида Л.М.

4

5

0

1

3

1

7

Українська мова (літературне читання)

2.

Пигида Л.М.

4

6

0

1

2

2

9

Математика

3.

Пигида Л.М.

4

5

0

1

2

2

9

ДПА з української мови в 4 класі показала, що учні мають середній, достатній та високий рівні мовленнєвих і правописних умінь, практично уміють застосовувати мовні знання. Вміють визначати тип речення, знають орфограми, знаходять головні члени речення. Дотримуються технічних правил письма, охайно оформляють письмову роботу. Типові помилки: неправильне написання букв і їх поєднання, неправильна побудова тексту-міркування: немає певного твердження, доказу та висновку, припустилися граматичних помилок.

Оцінки підтвердили – 2 учні (40%)

Оцінки підвищили – 1 учень (20%)

Оцінки знизили – 2 учні (20%)

Показник якості – 80%

ДПА з української мови (літературного читання) у 4 класі показала, що учні мають середній, достатній та високий рівні навчальних досягнень. Вміють визначати тему тексту, виконують норму швидкості читання мовчки, знаходять потрібну інформацію в тексті, висловлюють власну думку, вміють встановлювати послідовність дій у тексті.

Типові помилки: учні не дають повну обґрунтовану відповідь, не має логічності і послідовності викладу думки.

Оцінки підтвердили – 4 учні (80%)

Оцінки підвищили – 1 учень (20%)

Оцінки знизили – 0 учнів (0%)

Показник якості – 80%

ДПА з математики у 4 класі показала, що учні засвоїли математичні знання на середньому,достатньому та високому рівнях навчальних досягнень. Уміють застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань на вміння знаходити число від цілого,знаходження порядку дій в прикладах, вміють знаходити довжину сторони прямокутника, розв’язують задачу на три дії.

Типові помилки: арифметичні дії першого та другого ступеня з багатозначними числами, порівняння величин.

Оцінки підтвердили – 2 учні (40%)

Оцінки підвищили – 3 учні (60%)

Оцінки знизили – 0 учнів (0%)

Показник якості – 80%

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти та навчальних програм початкової школи, згідно з річним планом роботи школи на 2015/2016 навчальний рік, з 10 по 15 травня 2016 року адміністрацією школи здійснювалася перевірка сформованості навичок читання вголос учнів 2–4 класів з літературного читання:українського та російського.

Контролю підлягали дві сторони навички читання: смислова і технічна. У процесі оцінювання смислової сторони читання враховувалися рівень розуміння (фактичний зміст, основний смисл) та параметри розуміння (повнота, точність, глибина). Оцінювання технічної сторони читання охоплювало: спосіб, виразність, темп.

Відповідно до вимог системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на кінець II півріччя, учні повинні прочитати таку кількість слів за хвилину:

Українське читання: 2 клас — 35–45 слів, 3 клас — 55–60 слів, 4 клас — 65– 80 слів.

Російське читання: 2 клас — 50-60 слів, 3 клас — 75-80 слів, 4 клас — 90-95 слів.

Перевірці підлягали уміння 17 учнів 2 – 4 класів.

Результати перевірки техніки читання

Українська мова

Клас

Всього учнів у класі

Охоплено перевіркою

Читають норму

Не читають норму

Кількість, слів, яких не вистачає учням до норми.

1

2

6

6

5 – 83%

1 – 17%

1 учень читає 20 сл./хв.

Читає цілими словами, не переказує прочитане2

3

6

6

4- 67%

2 – 33%

1 учень – читає 48сл./хв.;

1 учень читає 27 сл./хв..

Діти читають цілими словами, переказують прочитане


3

4

5

5

3-60%

2-40%

1 учень читає 49 сл./хв.

1 учень читає 35сл./хв.

Діти читають правильно і свідомо.

Аналіз рівня сформованості навички читання вголос з українського читання довів, що практичні навички, передбачені програмою, у 11 учнів( 65%) формуються на високому та достатньому рівнях.

За підсумками перевірки виявлено високий рівень сформованості навички читання вголос у 4 учнів (24%). З них: 2 учні (12%) 3 класу (Тиква І., Максименко М.); 2 учні (12%) 4 класу(Терещенко Н., Дончик М.). Ці учні читають свідомо, правильно, цілими словами, у темпі, вищому за нормативні вимоги, з дотриманням засобів виразності, основних норм літературної вимови. Вони самостійно, в логічній послідовності переказують прочитаний текст, визначають у ньому головну думку та мету, усвідомлюють основний смисл твору.

Достатній рівень навчальних досягнень виявили 7 учнів (41%): 2 клас – 4 учні (24%) - Біленко Д., Мануйленко К., Самолисов О., Якименко Х.; 1 учень 3 класу (6%)– Петренко В.; 4 клас– 2 учні (12%)-Лазарь Р.,Брюханов С. Ці учні читають правильно, свідомо, у відповідному темпі, загалом правильно добираючи інтонаційні засоби виразності. Припускаються окремих орфоепічних помилок, на достатньому рівні розуміють предметний зміст і основну думку тексту.

Середній рівень навчальних досягнень мають 6 учнів (35%): 2 клас – 2 учні (12%) – Мостовий Д., Тиква Д.; 3 клас – 3 учні(18%)-Зубко В., Зарівний О., Різниченко В.; 4 клас – 1 учень (12%) – Соколов М..Темп читання цих учнів нижчий від нормативного, учні читають з тривалими паузами, монотонно, припускаючись мовних помилок (перестановка, заміна складів, звуків, слів, неправильний наголос) та орфоепічних. Користуючись допомогою вчителя, не до кінця усвідомлюють предметний зміст твору, смислові зв’язки між частинами тексту.

Результати перевірки техніки читання

Російська мова
Клас

Всього учнів у класі

Охоплено перевіркою

Читають норму

Не читають норму

Кількість, слів, яких не вистачає учням до норми.

1

2

6

6

4 – 67%

2 – 33%

1 учень читає 20 сл./хв.

1 учень читає 43 сл./хв.

Діти читають цілими словами, переказують прочитане


2

3

6

6

3- 50%

3 – 50%

1 учень – читає 67сл./хв.;

1 учень – читає 64 сл./хв.;

1 учень читає 27 сл./хв..

Діти читають цілими словами, переказують прочитане.3

4

5

5

1-20%

4-80%

1 учень читає 77 сл./хв.

1 учень читає 72сл./хв.

1 учень читає 50 сл./хв.

1 учень читає 33 сл./хв.

Діти читають правильно і свідомо.

Аналіз рівня сформованості навички читання вголос з російського читання довів, що практичні навички, передбачені програмою, у 11 учнів( 65%) формуються на високому та достатньому рівнях.

За підсумками перевірки виявлено високий рівень сформованості навички читання вголос у 6 учнів (35%). З них: 3 учні (18%) 2 класу (Мануйленко К., Біленко Д., Самолисов О.); 3 учні(18%) 3 класу (Тиква І., Максименко М., Петренко В.); 1 учень (12%) 4класу(Терещенко Н. Ці учні читають свідомо, правильно, цілими словами, у темпі, вищому за нормативні вимоги, з дотриманням засобів виразності, основних норм літературної вимови.

Достатній рівень навчальних досягнень виявили 5 учнів (29%): 2 клас – 1 учень (12%) – Якименко Х.; 3 клас – 3 учні(18%) – Тиква І., Максименко М.,Петренко В.; 3 учні 4 класу (18%)– Лазарь Р.,Брюханов С., Дончик М. Ці учні читають правильно, свідомо, у відповідному темпі, загалом правильно добираючи інтонаційні засоби виразності. Припускаються окремих орфоепічних помилок.

Середній рівень навчальних досягнень мають 6 учнів (35%): 2 клас – 2 учні (12%) – Мостовий Д., Тиква Д.; 3 клас- 3 учні(18%)-Зубко В., Зарівний О., , Різниченко В.; 4 клас – 1 учень (17%) – Соколов М.. Темп читання цих учнів нижчий від нормативного, учні читають з тривалими паузами, монотонно, припускаючись мовних помилок (перестановка, заміна складів, звуків, слів, неправильний наголос) та орфоепічних.

З метою виявлення результативності процесу формування навички читання вголос, проведено співставлення результатів контрольних замірів з попередньою перевіркою, за підсумками якого виявлено, що у більшості учнів навички читання формуються у відповідній динаміці, забезпечується їх підвищення згідно з вимогами програми.

Велику увагу вчителі початкових класів приділяли бесідам з охорони здоров’я та життя дітей. Були проведені уроки з правил пожежної безпеки у 1-4-х класах. Метою таких уроків було розширити ї систематизувати знання учнів.; виховувати бережливе ставлення до свого життя і життя інших людей.

Організація позакласної роботи проводилась за планом.

Цікаво пройшли свята «Свято книги», «Свято української мови», виховний захід «Ми відповідальні за тих, кого приручили», «Новорічне свято», яке провели вчителі початкових класів.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:  • недостатній рівень впровадження передового педагогічного досвіду;

  • недостатній рівень навичок самоаналізу діяльності вчителів та самоконтролю учнів;

  • недостатньо уваги приділяється роботі з обдарованими учнями.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підстави зробити висновок, що завдання, які випливають із методичної теми об’єднання, в основному виконано.

У новому 2016/2017 навчальному році шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів працюватиме над методичною темою: «Впровадження інноваційних технологій в початковій школі в системі креативної освіти»Завдання:

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних знань, умінь і навичок.

2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

3. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності чнів.

5. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які не встигають.

6. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу.

7.Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

8.Поповнити «банк ідей» педагогічної творчості вчителя.

9.Провести декаду початкової школи.

10.Активно брати участь у інтерактивних конкурсах.

ІІ. Склад методичного об’єднання
з/п

ПІП

Дата народження педагога

Стаж роботи

Рік проходження атестації, категорія

Рік проходж. курсів підв. кваліф.

У яких класах викладає

Контакт-

ний телефон

1.

Орєхова Тетяна Володимирівна

07.09.1980.

17

30.03.2012

спеціаліст

другої категорії

2010

1-4


0953660702

2.

Пигида Людмила Миколаївна

24.06.1975.

22

20.03.2015

спеціаліст другої категорії


2014

1-4


0507529696

3.

Мартинова Олександра Павлівна

07.10.1992.

4
1-40991219528

4.

Гончарук Ірина Віталіївна

12.11.1972.

22

30.03.2016

спеціаліст другої категорії2015

1-4

0669184166


ІІІ. Підвищення професійного рівня та вдосконалення педагогічної майстерності педагогів
3.1.Організація роботи із самоосвіти


з/п

П. І. Б.

вчителя

Методична тема над якою працює вчитель

Термін

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1.

Орєхова Тетяна Володимирівна

Ефективні форми, прийоми, методи з формування орфографічних навичок молодших школярів

2012-2017

Доповідь

Відкритий урок


2.

Пигида Людмила Миколаївна

Використання методів інтерактивного навчання на уроках української мови у початковій школі

2015-2020

Відкритий урок

Доповідь

3.

Мартинова Олександра Павлівна

Використання комп’ютерних технологій на уроках російської мови у початкових класах

2013-2018

Доповідь
Відкритий

урок

4.

Гончарук Ірина Віталіївна

Використання інноваційних технологій на уроках математики

2016-2021

Доповідь

Відкритий урок3.2. Організація підвищення кваліфікаціїз/п

П.І.П

Назва

закладу

Форма

курсів

Дата про

ходження

Отримані документи

, відВідмітка про виконання

3.3. Вивчення нормативних документів

Назва документа

Термін вивчення

Форма

вивчення

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання


IV. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки


  1. Впроваджувати в практику роботи елементи інноваційних технологій.

  2. Брати участь у педрадах, конференціях, конкурсах.

  3. Заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.


V. Організація позакласної роботи
1.Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнів
1.1. З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, брати участь у районних дитячих конкурсах, олімпіадах, турнірах.

1.2. Використовувати різні форми роботи з обдарованими учнями: індивідуальну, заняття за вільним вибором, дослідницьку роботу.1.3. Удосконалювати форми роботи факультативних занять і гуртків.

2. Предметна декада

План проведенняНазва заходу

Дата,

час

Форма

Класи

Відповідальний

Відмітка про

виконання

1


2


3


4


56


7


8


910VI.
Скачати 71.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка