План розвитку школи


Опис структурно – управлінської моделіСторінка4/8
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Опис структурноуправлінської моделі

Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Структурно-управлінська модель розкриває тісний взаємозв’язок між основними суб’єктами НВП: директор, заступник, учитель (класний керівник), учень (учнівський колектив), які завдяки організаційним об’єднанням (угрупуванням) мають можливість взаємодіяти як на горизонтальному рівні, так і вертикальній структурі, забезпечує життєдіяльність школи, що є структурною складовою галузі освіти в державі. Повноцінна реалізація даної моделі деталізує зміст і функції діяльності всіх суб’єктів закладу, обумовлює горизонтальне розширення угрупувань на рівні кожного суб’єкта, що є необхідним для забезпечення інноваційної діяльності школи.


Перший рівень (рівень директора) є концептуальним і законодавчим для всієї моделі. Кожна рада, конференція мають план обов’язкових засідань, періодичність зібрань, сталий склад учасників, звітність діяльності перед загальною громадою школи, виконують координуючу, управлінську роль, мають певні функції і права, які обумовлені Статусом школи й іншими нормативними документами.
Другий рівень (рівень заступника директора) функціонально-тактичне управління закладом. Саме заступник, організовуючи роботу за різними напрямами (виховна, науково-методична, навчальна, зміцнення матеріально-технічної бази) через діяльність методичної ради, малих педрад та інших угрупувань акумулюють процес нововведень, тим самим забезпечують розвиток і функціонування школи.
Третій рівень моделі взаємопов’язує постійно діючі об’єднання, виконує діагностично-прогностичну функцію, є зв’язуючим етапом, між top-менеджерами закладу і основними суб’єктами навчально-виховного процесу – учителем і учнем. Діяльність угрупувань даного рівня сприяє визначенню на їх основі навчальних і творчих здібностей учнів та професійних можливостей учителів, забезпечує їх розвиток.
Четвертий і п’ятий рівні (учителі й учні) завдяки взаємозв’язкам відображають реалізацію навчально-виховного процесу. Діяльність зазначених суб’єктів є показниками результативного управління організаторів і ефективної діяльності об’єднань попередніх рівнів моделі.

Динаміка й інноваційний характер діяльності і управління закладом зумовлюють гнучкий характер структурно-функціональної моделі школи, допускають зміни на горизонтальних рівнях.


Опис організаційної моделі методичної роботи

Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Реалізацію нових підходів до навчально-виховного процесу та визначення в ньому місця особистості як учителя, так і учня, ми розпочинаємо з моніторингу професійної готовності вчителя до праці та наповнення її інноваційним змістом. Однією з основних складових особистісно орієнтованого освітнього середовища вважаємо відстеження професійного та особистісного зростання учасників навчально-виховного процесу, стабільність та комфорт у всіх видах діяльності, моніторинг результативності роботи кожного учасника освітнього процесу. Тому створили в школі оптимальну для розвитку особистості й творчості вчителя модель методичної роботи.

Індивідуальні, групові, колективні форми її організовано і сплановано таким чином, щоб поглиблювати знання з теорії та проблем навчання й виховання:

- опанувати методологічними та теоретичними основами відповідної галузі

науки;

- досконало оволодіти методикою викладання предмета, його технологічнихоснов;

- підвищувати рівень загальної культури;

- вивчати й використовувати в практиці сучасні досягнення психолого-

педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стимулювати

новаторські пошуки педагогів.

Незмінними залишаються такі форми методичної роботи як: методичні об’єднання, семінар, школа молодого вчителя. Основою методичної роботи є методичні об’єднання й творча група найважливіших проблем сьогодення – «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів та вдосконалення професійної майстерності педпрацівників шляхом впровадження інноваційних технологій». Саме вони плекають особистість. Метою їхньої роботи є:

- постійне моделювання умов на основі створення ситуації успіху, завдання

яким спостерігається зростання особистості, з’являються мотиви до

самовизначення, самоактуалізації, самореалізації та забезпечення їх

реалізацій; створення умов, які передбачають відповідальність за результати

та наслідки своєї діяльності;

- вирішення проблеми створення нового комунікативного простору, який буде

зразком якісно нових стосунків «учитель - учень».

Саме вони забезпечують такі форми організації методичної роботи вчителів:

- участь у педагогічних читаннях, семінарах, тренінгах, конференціях;

- впровадження нових педтехнологій;

- використання інтерактивних форм і методів навчання учнів, оновлення

структури уроку;

- предметні тижніі;

- випуск інформаційних збірників з досвіду роботи вчителів та питань

оновлення методики організації навчально-виховної роботи з учнями.

Основним завданням методичної роботи в школі щодо створення особистісно орієнтованої системи професійного зростання вважаємо:

- об’єднання вчителів навколо головної мети: розвитку творчої активності

педагога та учня;

- постійний моніторинг суб’єктів навчального процесу щодо визначення їхніх

інтересів, уподобань, можливостей, бажань, забезпечення умов і змісту

педагогічної діяльності для їх максимальної реалізації;

- розвиток потреби членів колективу в постійному зростанні та її

забезпечення;

- постійна увага до педагогів, що докладають зусиль до свого професійного та

особистісного розвитку й зростання та їх заохочення;

- забезпечити відповідальності кожного за результат своєї праці; прагнення

вчителів до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи;

- реалізація програми «Обдарованість», яка включає в себе:

- захисти рефератів;

- випуск збірок творчих робіт;

- творчі конкурси, спортивні змагання;

- предметні тижні;

- участь у роботі Шкільного наукового товариства МАН;

- науково-дослідницька робота учнів;

- предметні олімпіади;

- науково-практичні конференції, семінари.

Результати організації методичної роботи вчителів висвітлюються:

- участю у районних методичних об’єднаннях та групах по вивченню педагогічних ідей та технологій;- публікацією методичних робіт у періодичних виданнях, узагальненням й поширенням передового педагогічного досвіду.Каталог: Budget
Budget -> Тепло і світло у вашому домі
Budget -> План розвитку
Budget -> Розділ 8 облік власного капіталу основні терміни І поняття
Budget -> «Становлення та розвиток бюджетної системи України»
Budget -> Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя радянського союзу с. Т. Васюти гадяцької районної ради полтавської області
Budget -> Бюджет проекту
Budget -> Перспективний план розвитку
Budget -> Конкурс «Громадський бюджет 2018»
Budget -> Бланк-заява проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету на 20 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка