План розвитку школи


Опис структурної схеми організаційної роботи профспілкового комітетуСторінка7/8
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Опис структурної схеми організаційної роботи профспілкового комітету

Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, – через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.

Профспілковий комітет установи:

1) представляє інтереси працівників підприємства, установи, організації в галузі виробництва, праці, побуту, культури;

2) разом з власником або уповноваженим ним органом розподіляє фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів та житлового будівництва по встановленим напрямах, затверджує кошториси витрачення цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи підприємства, організації з фонду матеріального заохочення;

3) заслуховує доповіді керівників підприємства, установи, організації про виконання виробничого плану, зобов’язань за колективним договором, заходів по організації і поліпшенню умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків;

4) бере безпосередньо участь у вирішенні питань праці і заробітної плати, які згідно з законодавством підлягають вирішенню власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації;

5) здійснює контроль за виконанням власника або уповноваженого ними органу законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки та виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці;

6) розглядає скарги на рішення власника або уповноваженого ними органу про відшкодування підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної працівником, каліцтво або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з роботою.

Робота профкому здійснюється за перспективним і поточними планами. Перспективний план роботи охоплює період діяльності профкому впродовж півріччя або року. Він розробляється членами профкому на підставі пропозицій членів профспілки, виходячи з їх потреб і потреб трудового колективу. Затверджується перспективний план на засіданні профкому. В його структуру входять заходи, що стосуються організаційно-масової роботи, соціально-економічного і правового захисту членів профспілки, охорони праці, профілактики захворювання та медичного обслуговування працівників, організації їх культурно-масового і спортивного дозвілля. Поточні плани роботи складаються на основі перспективного плану на період, що охоплює, як правило один місяць. Вони конкретизують заходи, передбачені перспективним планом, а також містять переліки конкретних дій, спрямованих на вирішення поточних проблем життя трудового колективу і членів профспілки.Відповідно до ст. 41 Статуту галузевої профспілки при профкомах для більш повного виконання ними статутних завдань, підвищення їх ролі у житті трудових колективів та з метою ширшого залучення до профспілкової роботи рядових членів профспілки можуть створюватися постійні та тимчасові комісії.

Комісія соціального і правового захисту надає допомогу профкому у підготовці та здійсненні заходів щодо покращення соціально-правового захисту членів профспілки.

Комісія з житлово-побутових питань надає допомогу профкому у підготовці пропозицій та здійсненні заходів щодо поліпшення житлово-побутових умов членів профспілки.

Громадський інспектор з питань охорони праці здійснює громадський контроль за додержанням власником законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Комісія з організаційно-масової роботи залучає членів профспілки до практичної діяльності первинної профспілкової організації.

Ревізійна комісія первинної профспілкової організації обирається на звітно-виборних зборах, є незалежною і підзвітна лише тому органу, який її обрав.


Опис моделі випускника

Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Виходячи із соціального замовлення, потреб самих учнів та їх батьків, місії і мети діяльності педколективу, стратегічною ціллю закладу є випускник гармонійно розвинена особистість, якій притаманні:

- висока моральність;

- освіченість і вихованість;

- почуття патріотизму, свідомість громадянина;

- творчість і креативність;

- гарний стан фізичного здоров’я, пріоритет здорового способу життя;

- любов до праці, вміння цінувати працю інших;

- конкурентноздатність на ринку професій сучасного світу;

- вміння цінувати сім’ю, та родинні стосунки;

- здатність до самовдосконалення і розвитку;

- соціальна зрілість;

- самодостатність;

- компетентність.

ІІІ. Комплекс проектів розвитку

Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Качанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів


Місія школи: сприяти самореалізації учнів, працівників та творенню високоосвіченої, національно свідомої особистості, здатної незалежно мислити і діяти згідно з принципами демократичного суспільства

План розвитку школи
Розвиток

особистості


Я-Родина-суспільство

Мета: забезпечити взаємодію батьків і педагогів як необхідну умову для виховання нового покоління

Моя родина

Мета: виховувати загальну культуру учасників навчально-виховного процесу, формувати активну громадянську позицію, здоровий спосіб життяЗагальна

культура
Єдиний інформаційний простір у школі

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти
Інновації у сучасній школі

Мета: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень

Адаптація до самостійного життяУміння вчити і навчатисяКомфортне середовище

Мета: покращити матеріально-технічну базу школи для забезпечення умов здійснення якісної навчально-виховної діяльності

Програма спільної роботи школи та Качанівської сільської ради з обдарованою молоддю

Мета: розвиток творчих здібностей


Зміцнення матеріально-технічної базиГармонійно розвинена особистість

Назва проекту: Моя родина

Назва закладу: Качанівська загальноосвітня школи І-ІІ ступенів
Мета: виховувати загальну культуру учасників навчально-виховного процесу, формувати активну громадянську позицію, здоровий спосіб життя, запобігати дитячій бездоглядності.

Координатор проекту: Лук’яненко Н.Й., заступник директора з НВР.

Команда проекту: Чирвон Л.Ф., Шугай С.О., Стрижак Н.М., Гриценко Р.Б., члени батьківського комітету школи, Щіпка О.І.

Термін виконання: 2017-2022р.р.

План реалізації:


№ п/п

Заходи

Термін

Ресурси, фінансування

Виконавці

2

Тренінгові заняття для класних керівників з теми «Консолідація зусиль школи і родини у становленні особистості учня»

Листопад 2017р.-травень 2018р.

Шкільні ресурси

Лук’яненко Н.Й.

3

Організація роботи учнівських тренінгових груп за програмою «Рівний - рівному»

2017-2022р.р.

Бюджетні кошти

Щіпка О.І.

4

Проведення загально шкільних свят:

- гра-подорож «Осінній бал» (6 клас);

- День українського козацтва «Козацькі забави» (8 клас);

- День святого Миколая (5 клас)

- свято «Я вірю в майбутнє твоє Україно» (7 клас);

- літературно-музична композиція «Чорна біль України» (8 клас);

- свято до Дня Перемоги (9 клас);

- вечір зустрічі випускників «І знову у рідній школі» (9 клас)Щорічно згідно плану роботи

Шкільні ресурси, батьківські кошти

Кл. керівники 5-9 класів

5

Робота по створенню кімнати-музею села

- збір матеріалів

- оновлення стендів


До 01.05.2019р.

Батьківські благодійні внески, спонсорські кошти

Пустовгар В.М.

6

Збір матеріалу до музею історії школи

2017-2022р.р.

Батьківські благодійні внески, спонсорські кошти,

експонати-дарункиПустовгар В.М.

Щіпка Ю.П.


8

Реалізація учнівських проектів:

- «Ти ніколи не залишишся один»

- «Я корисний для громади»

- «Серце відкрите людям»

- «Крутий відпочинок для звичайних дітей»


2017р.
2018р.


2019р.

2017-


2022р.

Шкільні ресурсиволонтери об’єднання «Завжди разом»,

кл. керівники
Лук’яненко Н.Й.


9

Проведення гри-подорожі по рідному краю з учнями 1-4 класів «Полтавочка»

2017-2022р.р. згідно плану

Шкільні ресурси, батьківські кошти

кл. керівники 1-4 класів
11

Проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ»

Щорічно

Шкільні ресурси, спонсорські кошти, ресурси Всеукраїнського оргкомітету

14

Проведення навчальних тренінгових занять для класних керівників за тренінговим курсом «Життєвий простір без насильства»

ІІ півріччя 2017р.

Шкільні ресурси


Соціальний педагог

15

Впровадження у практику роботи класним керівниками тренінгового курсу «Життєвий простір без насильства»

З вересня 2017 р.

Шкільні ресурси


кл. керівники 8-9 класів

18

Проведення тижня «Спільний європейський дім»

Лютий щорічно

Шкільні ресурси


Лук’яненко Н.Й.

19

Співпраці з Центром зайнятості з питань орієнтації учнів на майбутню професію

Постійно
Лук’яненко Н.Й.,

кл. керівники 9-го класу21

Проведення роз’яснювальної роботи серед учнів щодо збереження МТБ школи

Постійно
Педпрацівники

22

Виготовлення друкованих методичних матеріалів з досвіду організації виховної роботи у школі

Щорічно

Шкільні ресурси

Батьківські благодійні внескиЛук’яненко Н.Й., керівник м/о кл. керівників

23

Моніторинг якості виховної роботи школи

Щорічно

Шкільні ресурси


Лук’яненко Н.Й.

24

Висвітлення роботи у ЗМІ

Постійно

Шкільні ресурси


Лук’яненко Н.Й.


Очікувані результати:

- створення простору толерантного спілкування;

- зростання рівня загальної культури учасників навчально-виховного процесу;

- зростання кількості учнів свідомо зайнятих суспільно-корисною діяльністю;

- збільшення кількості учнів здатної до самоорганізації власного культурного

дозвілля;

- зменшення кількості учнів, які потребують психолого-педагогічної корекції,

неблагополучних сімей.Проект «Єдиний інформаційний простір у школі»

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація школи, батьки

Етапи реалізації програми проекту

Напрямки діяльності

Етапи реалізації

1 етап (Організаційний)

2 етап (Реалізаційний)

3 етап (Узагальнюючий)

Розробка й затвердження

схеми інформаційного

простору закладу


+Розробка регламенту й

документації для проведення

комплексної інвентаризації

мультимедійного

обладнання на предмет

оптимального використання

й інвентаризації.


+Підключення всіх

користувачів навчального

закладу до мережі Інтернет

+

+

Запуск і налаштування

шкільного виділеного сервера


+
Створення умов для

навчання співробітників

школи нових комп'ютерних

технологій+

+

+

Створення внутрішньої бази

інформаційних ресурсів+

+

+

Систематизація інформаційних

ресурсів закладу


+

+

Удосконалення шкільного сайту й робота з ним

+

+

+

Інформатизація бібліотечної

діяльності


+

+

Оснащення предметних

кабінетів інтерактивним

устаткуванням
+

Впровадження навчальних

програм з ІКТ - підтримкою+

+

+

Розробка цифрових освітніх

ресурсів


+

+

+

Впровадження елементів дистанційної

освіти
+

Організація системи

інформаційної безпеки закладу


+

+

Організація внутрішньої

системи підтримки обміну

досвідом в галузі ІКТ

+

+

Етапи реалізації проектуп/п


Захід

Термін

Відповідальний

2017-2018 рік

Організаційний етап1

Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями.

Вересень,
жовтень

Гриценко Р.Б.

2

Розробка регламенту й

документації для проведення

комплексної інвентаризації

мультимедійного

обладнання на предмет

оптимального використання.Вересень, жовтень

Директор, заступники директора з НВР

3

Створення умов для

навчання співробітників

школи нових комп'ютерних

технологійПротягом року

Директор школи, заступники директора

4

Вивчення передових освітніх технологій

Протягом року

Директор, заступники директора,

творча група, вчителі.5

Продовження навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього»

Протягом року

Гриценко Р.Б.

6

Створення внутрішньої бази

інформаційних ресурсів
Протягом року

Директор, заступник директора з НВР

7

Впровадження навчальних

програм з ІКТ - підтримкоюПротягом року

Заступники директора з НВР, вчителі, керівники шкільних МО.

Методичні заходи на реалізацію проекту

8

Круглий стіл «Проектна
технологія: суть, досвід
використання, перспективи».

Жовтень

Гриценко Р.Б.

9

Семінар «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності»

Листопад

Гриценко Р.Б.

10

Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках»

Грудень

Голови ШМО

11

Семінар «Шляхи впровадження нових технологій. Метод проектів»

Лютий

Гриценко Р.Б.

12

Педагогічна рада «Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій»

Березень

Директор, заступник директора, керівник, вчителі.

ІІ етап (2018 - 2020 р.р.) ( (Реалізаційний )

1

Нарощування комп’ютерної мережі у школі, сприяння створенню другого комп’ютерного класу у школі

2018 – 2019н.р.

Адміністрація,Рада школи

2

Запуск і налаштування

шкільного виділеного сервераДо 2020 року

Гриценко Р.Б.

3

Систематизація інформаційних

ресурсів закладу2018 рік

творча група,вчителів

4

Розвиток шкільного сайту


2018- 2022н.р.

Гриценко Р.Б.

5

Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології

(сайт школи, блоги вчителів)


2018- 2019н.р.Адміністрація школи, батьківський комітет.

6

Інформатизація бібліотечної

Діяльності
2018- 2019 роки

Бібліотекар

7

Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою

2018 – 2022 н.р.

Директор, заступник директора, керівник, творча група,вчителі.

8

Організація системи

інформаційної безпеки закладу2018 – 2019 н.р.

Гриценко Р.Б.

10

Організація внутрішньої

системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ2018 – 2019 н.р.

Заступники директора, творча група,вчителів

Методичні заходи на реалізацію проекту

11

Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності»

2018 – 2019 н.р.

Гриценко Р.Б.

12

Семінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів»

2018 – 2019 н.р.

Гриценко Р.Б.

13

Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів»

2019-2020 н.р.

Гриценко Р.Б.

14

Семінар «Конструювання та раціональна організація комп'ютерного-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення»

2019-2020 н.р.

Гриценко Р.Б.

15

Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль»

2019-2020 н.р.

Гриценко Р.Б.

III етап (Узагальнюючий) 2021-20122 рік

1

Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів.

Створення умов для

навчання співробітників

школи нових комп'ютерних технологій.2022 рік

Директор, заступники директора, спонсори.

2

Систематизація інформаційних

ресурсів закладу2021-2022 рік

Директор, заступники директора, вчителі

3

Оснащення предметних

кабінетів інтерактивним

устаткуванням


2021-2022 рік

Директор, заступники директора, керівник, спонсори.

4

Впровадження дистанційної

освіти


2021-2022 рік

Директор, заступники директора, спонсори.

Методичні заходи на реалізацію проекту

5

Семінар «Можливості Інтернет для вчителя та учня. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах»

2021-2022 рік

Гриценко Р.Б.

6

Педагогічна рада «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання Ікт в роботі з обдарованими дітьми»

2021-2022 рік

Гриценко Р.Б.

7

Педагогічна рада «Результати апробації методів використання можливостей медіа теки та мережі Інтернет у навчальній діяльності, пошуку інформації

2021-2022 рік

Гриценко Р.Б.

8

Семінар «Інформаційно-комунікаційні технології. Суть, досвід використання, перспективи»

2021-2022 рік

Гриценко Р.Б.

9

Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль»

2018-2021 рік

Гриценко Р.Б.

10

Підсумкова конференція «Єдиний інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного функціонування школи» (Стан сформованості єдиного інформаційного простору школи. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною темою)

2021-2022 рік

Гриценко Р.Б.


Очікувані результати:

 • створення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків;

 • створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу;

 • об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Програми розвиту школи;

 • створення загальношкільної матеріально – технічної та науково – методичної бази даних;

 • оновлення наповнюваності шкільного сайту;

 • практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та учнями ІКТ в навчально – виховному процесі.


Проект «Інновації у сучасній школі»
Мета: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.

Завдання проекту: • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;

 • підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;

 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста;

 • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;

 • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проекту


Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

1

Теоретична, науково - методична підтримка педагогів до інноваційної роботи , створення сприятливого психологічного клімату.

Постійно

Адміністрація

2

Збезпечити участь навчального закладу у Програмі
інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори"

Створення ініціативної групи у закладі2017 – 2022 р.р.

за планом Програми

Серпнь 2017 р.

3

Запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом

Постійно

Кравченко Н.С.

4

Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології навчання»

2017 р.

творча група «Інновації у сучасній школі»


5

Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціям іншими матеріалами)

2017 р.

творча група «Інновації у сучасній школі»

6

Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, міста, України

2017 р.

творча група «Інновації у сучасній школі»

7

Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності

2017 рік

Бойко Л.Б.,

Дощенко А.А.8

Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи :

 • рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції;

 • надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траекторії професійного і особистого розвитку.

2017-2018н.р.


творча група «Інновації у сучасній школі»

9

Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій

2017-2018 н.р.

творча група «Інновації у сучасній школі»

10

Проведення роботи з колективом школи щодо впровадження обраної технології навчання:

 • психологічна і мотиваційна підготовка;

 • теоретична підготовка.

2017-2018 н.р

Лук’яненко Н.Й.,творча група «Інновації у сучасній школі»

11

Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність

2017-2018 н.р

Адміністрація

12

Аналіз проміжних результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи

2017-2018 н.р.

творча група «Інновації у сучасній школі»

13

Поповнення інформаційної бази даних на вчителів, які спроможні запроваджувати інноваційні технології.


2017-2018 н.р.

Лук’яненко Н.Й.

14

Управління процесом впровадження інноваційних знахідок у школі

2017-2022 н.р.

Лук’яненко Н.Й.

15

Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

 • засідання педагогічної ради, круглі столи,семінари тощо;

 • творча діяльність педагогів у методичних об'єднаннях;

 • участь у науково-практичних конференціях;

 • узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

 • заняття на курсах підвищення кваліфікації;

 • самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

2018-2019 н.р.

Лук’яненко Н.Й., творча група «Інновації у сучасній школі»

16

Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій

2021-2022 н.р.

Лук’яненко Н.Й., творча група «Інновації у сучасній школі»

17

Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі

2019-2020 н.р.

Лук’яненко Н.Й., творча група «Інновації у сучасній школі»

18

Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради

2019-2020 н.р.

творча група «Інновації у сучасній школі»

19

Моніторинг якості інноваційної діяльності

2020-2021 н.р.

Лук’яненко Н.Й.,творча група «Інновації у сучасній школі»

20

Оприлюднення результатів інноваційного пошуку. Спільно із вчителем висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації.

2017-2022 н.р.

Лук’яненко Н.Й.,, творча група «Інновації у сучасній школі»

21

Проектування оновленого освітнього простору школи

2017-2022 н.р.

Лук’яненко Н.Й., творча група «Інновації у сучасній школі»

22

Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз навчально-виховного процесу, участь у методичних заходах)

2017-2022 н.р.

Лук’яненко Н.Й.

24

Координація та супровід окремих інноваційних проектів

За потребою

Адміністрація

25

Конференція «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня»

2017-2022 рік

Лук’яненко Н.Й.

26

Семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження»


2017-2022 н.р.

Лук’яненко Н.Й.

27


Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання»

2017-2022 н.р.

Лук’яненко Н.Й.

28

Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

2017-2022 н.р.

Лук’яненко Н.Й.


Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу;

 • відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

 • ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;

 • удосконалення рівня освітніх послуг;

 • створити у педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу власну модель інноваційного розвитку;

 • забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітнього навчального закладу у світовий інформаційний освітній простір.


Назва проекту: Я-Родина-суспільство

Назва закладу: Качанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області.

Мета: забезпечити взаємодію батьків і педагогів як необхідну умову для виховання нового покоління.

Координатор проекту: Лук’яненко Н.Й., заступник директора з НВР.

Команда проекту: Щіпка О.І., Пустовгар В.М., Гриценко Р.Б., Шакун С.В., Чирвон Л.Ф., соціальний педагог

Термін виконання: 2017-2022 р.р.

План реалізації:
Заходи

Термін

Ресурси, фінансування

Відповідальні

1

Робота сімейного клубу на засадах гуманітарної педагогіки

2017р. -

2022р.р.Батьківські благодійні внески, спонсорські кошти

Лук’яненко Н.Й.

2

Тренінгові заняття для батьків за програмою «Усвідомлене батьківство»

2017р.-2022р.


Батьківські благодійні внески, бюджетні кошти

Соціальний педагог

3

Батьківський лекторій 1-4, 5-9 класи

Щорічно


Ресурси школи

Класні керівники

4

Створення шкільного музейного куточку “З історії шкільного життя наших батьків”

2017-2018р.

Спонсорські кошти, батьківські та учительські подарунки

Пустовгар В.М.

5

Залучення батьків до співпраці з дітьми щодо участі у просвітницьких конкурсах

Постійно

Батьківські кошти

Чирвон Л.Ф., керівники шкільних об’єднань

6

Родинне свято “Світ захоплень моєї родини ”

Травень, щорічно

Батьківські благодійні внески

класні керівники 5-9-х кл.

7

Створення батьківської сторінки на шкільному сайті

II півріччя 2018 р.
Гриценко Р.Б.

8

День сім’ї і школи (день відкритих дверей)

2 рази на рік
Адміністрація

9

Організація психологічної допомоги «Година довіри»

З 2017р. 2 рази на місяць

Шкільні ресурси

Соціальний педагог

10

Організація зворотного зв’язку: батьки-школа «Запитайте у директора»

З жовтня 2017р.

Шкільні ресурси

Носенко Н.В.

11

Моніторинг якості роботи з батьківською громадою

Щорічно

Шкільні ресурси

Лук’яненко Н.Й.,


12

Створення ГО «Добро й допомога»

2018р.

Батьківські благодійні внески

Голова Ради школи

13

Виготовлення інформаційної друкованої продукції

1 раз на півріччя

Батьківські благодійні внески, шкільні ресурси

Лук’яненко Н.Й.,

Гриценко Р.Б.14

Висвітлення роботи у ЗМІ

Постійно

Шкільні ресурси

Лук’яненко Н.Й.,

Носенко Н.В.
Очікувані результати:

- розширення і поглиблення психолого-педагогічних знань батьків;

- збільшення активності батьків у шкільному житті;

- зростання довіри батьківської громади до педагогічного колективу закладу;

- підвищення рівня загальної культури учасників навчально-виховного процесу;

- демократизація освітнього простору школи.Назва проекту: Комфортне середовище.

Назва закладу: Качанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області.

Мета: покращити матеріально-технічну базу школи для забезпечення умов здійснення якісної навчально-виховної діяльності.

Координатор проекту: Лук’яненко Н.Й., заступник директора

Команда проекту:, Носенко Н.В.,Лук’яненко Н.Й., Гриценко Р.Б. члени піклувальної ради, класні керівники.

Термін виконання: 2017-2022 р.р.

План реалізації:
Заходи

Термін

Ресурси, фінансування

Відповідальні

1

Аналіз стану МТБ школи і визначення слабких сторін

Січень-березень 2017р.

Шкільний ресурс

Носенко Н.В.,

Гриценко Р.Б.2

Визначення джерел інвестування

Квітень-травень 2017р.
Носенко Н.В.,

Гриценко Р.Б.3

Вивчення цінових пропозицій, вибір організацій-виконавців замовлень закладу

Червень 2017р. далі щорічно
Носенко Н.В.,

Гриценко Р.Б.4

Ремонт учительської кімнати

Липень-серпень 2017р.

Добровільні внески учителів, спонсорські кошти

Лук’яненко Н.Й.,

Носенко Н.В.5

Реконструкція кімнат санітарного призначення

 • І поверх

До 01.09.2018р.Бюджетні кошти, спонсорські кошти

Носенко Н.В.

7

Косметичні ремонти класних кімнат

Щорічно

Батьківські кошти

кл. керівники

10

Заміна системи освітлення школи

Постійно

Бюджетні кошти, спонсорські кошти

Носенко Н.В., Голова Ради школи,кл. керівники

11

Реконструкція актової зали:

- сцени;


-- придбання крісел

2017-2018 н.р.

Бюджетні кошти, батьківські кошти

Носенко Н.В., Голова Ради школи

12

Оснащення кабінету інформаційних технологій

- придбання

комп’ютерів;

- інтерактивної дошки;

- програмне забезпечення

2017р.


2018р.

2019р.Спонсорські кошти, благодійні батьківські внески
Бюджетні кошти

Носенко Н.В., Голова Піклувальної ради

14
2013р.

Спонсорські кошти, бюджетні кошти

Носенко Н.В.

15

Придбання обладнання і реактивів для демонстрації фізичних та хімічних дослідів

Щорічно

Бюджетні кошти

Носенко Н.В.

16

Заміна віконних блоків у кабінетах :

 • - лабораторіях фізики, хімії;

 • - кабінеті завуча;

 • - екологічному музеї;

 • - музеї історії села і школи;

 • - спортивному залі

До 01.09.2018р.

Бюджетні кошти, батьківські кошти,

Спонсорські кошти
Носенко Н.В., кл. керівники

17

Виготовлення стендів:

- до музейних кімнат;

- інформаційного призначення

2017р.


2018р.


Благодійні батьківські внески

Голова ради школи

18

Звіт щодо підтримки і покращення МТБ

Щорічно серпень-вересень
Голова ради школи


Каталог: Budget
Budget -> Тепло і світло у вашому домі
Budget -> План розвитку
Budget -> Розділ 8 облік власного капіталу основні терміни І поняття
Budget -> «Становлення та розвиток бюджетної системи України»
Budget -> Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя радянського союзу с. Т. Васюти гадяцької районної ради полтавської області
Budget -> Бюджет проекту
Budget -> Перспективний план розвитку
Budget -> Конкурс «Громадський бюджет 2018»
Budget -> Бланк-заява проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету на 20 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка