План виховної роботиСторінка1/12
Дата конвертації15.11.2016
Розмір1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол від______________ №____

Директор школи________Н.В.МартиноваПлан виховної роботи

Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Красноградської районної державної адміністрації на 2016 / 2017 навчальний рік

ЗМІСТ


Розділ І 3

Аналіз виховної роботи закладу за 2015/2016навчальний рік 3

1.1. Аналіз виховної роботи 3

1.2.Робота з батьками 6

1.3..Дотримання техніки безпеки, охорона праці 7

1.4.Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму 8

1.5.Робота щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх 9

1.6.Соціальний захист 9

1.7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. 10

Розділ ІІ 11

Пріоритетні цілі, завдання та напрямки виховної роботи 11

на 2016/2017 навчальний рік 11

Розділ ІІІ 13

Організація виховної роботи школи, створення умов для виховання і розвитку учнів 13

3.1.Організація виховної роботи 13

3.2.Шкільна циклограма виховних заходів 15

3.3.Календарне планування виховної роботи 16

3.4.Розвиток учнівського самоврядування 27

3.5. Соціальний захист учнів 30

Протягом навчального року 30

Практичний психолог 30

3.6. Заходи щодо формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювання на СНІД 31

Заходи 31

3.7. Оздоровлення 33

3.8. Заходи з безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму 34

3.9. Спортивно-оздоровча робота 37

Термін виконання 37

Відповідальний 37

Відмітка про виконання 37

3.10.Робота з батьками 38

3.11.Тематика загальношкільних батьківських зборів, конференцій 40

3.12.Тематика засідань шкільного методичного об’єднання класних керівників 42
Розділ І

Аналіз виховної роботи закладу за 2015/2016навчальний рік
1.1. Аналіз виховної роботи


Виховна робота у закладі здійснюється відповідно до нормативно-правових документів: Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти; програми профілактики ВІЛ-інфекції / Сніду, програми правової освіти населення, програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,комплексної програми «Фізичне виховання — здоров'я нації».

У 2015/2016 навчальному році школа працювала над шкільною виховною темою «Розвиток виховного середовища школи через співпрацю школи та родини як умова підвищення якості навчально-виховного процесу».

Виховна робота у закладі у 2015 /2016 навчальному році була направлена на:


 • формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

 • виховання духовної культури особистості;

 • виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

 • формування високої мовної культури, оволодіння української мовою;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам`яті;

 • збагачення народних традицій, звичаїв;

 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров`я;

 • формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;

 • створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;

 • посилення уваги до питань морально – етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

 • створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей – сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.

 • організація педагогічно - доцільної системи учнівського самоврядування та колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

 • доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Основними завданнями виховної роботи були:

  • залучення батьків до співпраці зі школою у виховній діяльності;

  • правова освіта батьків;

  • надання допомоги батькам у сімейному вихованні;

  • надання батьками матеріально-фінансової допомоги школі;

  • спільна зі школою організація соціального захисту дітей;

  • організація здорового способу життя дитини в сім’ї та школі.

Протягом року питання з виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові: «Про роботу педколективу спрямовану на захист прав дитини», «Про участь класних колективів у загальношкільних та районних виховних заходах», «Діяльність педагогічного колективу щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту», «Про підсумки виховної роботи»; педраді «Розвиток виховного середовища школи через співпрацю школи та родини як умова підвищення якості навчально-виховного процесу».; на батьківських зборах «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні особистості» та «Як виховати дитину фізично здоровою»; на засіданнях шкільного методичного об’єднання класних керівників: засідання круглого столу «Родина – основна ланка, первинний соціальний осередок », проблемний семінар «Робота з учнями девіантної поведінки»

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах.

Традиційним у закладі стало проведення таких заходів: • Свято Першого дзвоника

 • Свято каші

 • Ярмарок: «Щедрість рідної землі».

 • Виставка осінніх букетів

 • День вчителя

 • Конкурс: «Козацькі забави»

 • Новорічні свята

 • Конкурс ікебани «Зимова казка»

 • Свято «8 Березня»

 • День Чорнобильської трагедії

 • Свято «День Перемоги»

 • Тиждень Матері.

 • Свято останнього дзвоника

 • Предметні тижні.

Учні нашої школи брали активну участь у районних виховних та спортивно-масових заходах.

Одним із пріоритетних напрямів навчально-виховного процесу на сьогодні є виявлення та розвиток обдарованих дітей. Основною формою роботи у цьому напрямі є Всеукраїнська учнівська олімпіада.

У листопаді в школі було проведено І етап Всеукраїнських предметних олімпіад. Учні нашої школи взяли активну участь у ІІ етапі.

З метою інтелектуального та творчого розвитку у 2014/2015 навчальному році учні залучалися до участі в різноманітних учнівських конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного спрямування: • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 • Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»

 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Шкільні заходи, заплановані на 2015/2016 навчальний рік, проведені відповідно до плану виховної роботи на належному рівні. Однак відсутність у школі спеціального музичного обладнання та мікрофонів в цілому знижували рівень заходів.

Чітко спрямована робота шкільного методичного об’єднання класних керівників. З метою залучення батьків до навчально-виховної діяльності, підвищення рівня їх психолого-педагогічних знань, участі в управлінні школою, було обрано проблемну тему роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників на 2015/2016 навчальний рік «Родина як найперше соціально-педагогічне середовище виховання та розвитку дитини у співпраці зі школою»


Окреслено основні завдання:

 • налагодити тісний зв’язок з батьками;

 • виявляти причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей;

 • пропагувати педагогічні знання, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків;

 • допомагати батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності вдома;

 • впроваджувати форми роботи з сім’єю, що сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги-батьки».

У 2015/2016 навчальному році було заплановано і проведено 4 засідання методичного об’єднання, тематика яких була направлена на визначення оптимальних методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді соціальної відповідальності, чіткої громадської позиції.

В Іванівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів створена «Шкільна республіка», до складу якої входять учні 5-9 класів та педагогічний колектив. Головною метою створення «Шкільної республіки» є спільна колективна творча справа, яка має об’єднати навколо себе максимальну кількість учасників, дати можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості.

«Шкільна республіка» має Статут, складені права та обов’язки жителів республіки, наявний план роботи. Організовано роботу центрів: «Екологічного», «Здоров’я та спорту», «Дозвілля», «Трудовий», «Прес-центр».

Структура учнівського самоврядування гнучка, варіативна і зазнає змін відповідно до потреб часу й побажань її учасників.

Різними формами учнівського самоврядування охоплено 12 учнів, що становить 52,1 %.

Заплановані позакласні заходи проводились своєчасно, до участі в них залучені учні, батьки, вчителі.

На достатньому рівні проводилася спортивно-масова робота. Кожного року у закладі проводиться тиждень фізичного виховання, загальношкільні заходи:


 • змагання для учнів 1-4 класів « Веселі старти»;

 • змагання для учнів 5 – 9 класів «Старти надій»;

 • конкурс для учнів 7-9 класів «Козацькі розваги».

Учні закладу є активними учасниками районної спартакіади «Спорт протягом життя».

Позашкільне життя класних колективів також було цікавим і змістовним.

В школі працювали гуртки: «Умілі руки», «Математичний».


Каталог: dokument
dokument -> Інформації для проекту Мета уроку: засвоєння знань про технологію аналізу та компо­нування інформації для проекту, формування вмінь компонувати інформацію в процесі проектування виробу та складання реферату
dokument -> Навчальний матеріал Естетика
dokument -> К-сть годин
dokument -> План роботи Іванівської
dokument -> Концепція загальної середньої освіти
dokument -> Правила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
dokument -> Звіт керівника школи Сукач Н.І. "Про підсумки діяльності Рівненської зош №20 за 2014-2015 навчальний рік" Закінчився 2014-2015 навчальний рік рік хвилювань, тривог І очікувань миру
dokument -> Опис досвіду. Актуальність досвіду, його практичне значення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка