План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки


Програма 3. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙСторінка13/44
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.94 Mb.
#455
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   44

2.3. Програма 3. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


Івано-Франківська область, де більше половини населення мешкає у сільській місцевості, є переважно сільським регіоном, а частка сільського господарства складає майже 18% у структурі валової доданої вартості. Агро сектор забезпечує сировиною переробну промисловість, створюючи основу експортного потенціалу. Значний обсяг сільськогосподарської продукції регіону експортується без оброблення, що викликано недостатньою розвиненістю його аграрного ринку, відсутністю планування у сільськогосподарському комплексі й часто нераціональним використанням природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві. Сільське господарство є особливо важливим для сільських районів, де можливості розвитку інших секторів економіки обмежені.

Процес урбанізації та зміна технологічних підходів до агровиробництва спричиняють до зниження рівня життя населення у сільській місцевості. Не припиняється відтік молодих, освічених і кваліфікованих осіб із сіл, одночасно з цим збільшується навантаження на інфраструктуру міст, у яких можливості працевлаштування кращі, а рівень життя вище. Таким чином, необхідним є продуктивне використання конкурентних переваг області та впровадження економічних і соціальних змін задля зменшення залежності регіону від сільськогосподарської діяльності. Крім сільського господарства, впливати на економічний розвиток сільських районів слід шляхом підтримки механізмів кооперації агровиробників, диверсифікації сільськогосподарського виробництва та створенні можливостей для отримання додаткових доходів.

Стан та проблеми


Івано-Франківська область володіє природними ресурсами, необхідними для належного функціонування аграрного сектору. Проте, цей сектор економіки не розвинений настільки, щоб випускати та експортувати за межі області продукцію з високою доданою вартістю. Головні виклики пов’язані з низькою продуктивністю агровиробництва, низькою доданою вартістю, недостатньо розвиненим внутрішнім ринком. Вирощування більшості традиційних (технічних) культур стало малорентабельним, а сільськогосподарські виробники не повністю обізнані з новими тенденціями на внутрішньому й міжнародному сільськогосподарському ринку. Ці слабкі сторони у процесі прогнозованого економічного зближення України з ЄС можуть мати загрозливі наслідки для малих та середніх виробників регіону. Ступінь проникнення сучасних технологій, що забезпечує високу продуктивність, є низьким, а сільськогосподарська продукція не відповідає міжнародним стандартам, потрібним для експорту. Обсяг виробництва продукції харчової промисловості не відповідає потенційним можливостям регіону.

Програма 3 прямо відповідає Стратегічній цілі 3 «Розвиток сільських територій». Програма зосереджена на економічних, соціальних та інфраструктурних аспектах, які є важливими для покращення якості життя в сільській місцевості. Вона реалізовуватиметься через 2 відповідних напрямки та 11 проектів. Програма 3 «Розвиток сільських територій» кореспондується з Програмою 1 «Розвиток економічного потенціалу» та Програмою 3 «Розвиток людського капіталу».


Структура Програми


В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Івано-Франківської області.

Програма складається з двох напрямів, які включають в себе: • більш ефективне використання регіонального потенціалу та застосування сучасних інструментів підтримки малих та середніх агровиробників;

 • покращення інфраструктури сільських територій та зміцнення зв‘язків з містами для розблокування можливостей розвитку сіл, та покращення здоров‘я населення мешканців.

Проекти

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 3.A. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції

3.1. Створення інфраструктури молокопереробної галузі у Карпатах

Верховинський район

3.2. Відновлення меліоративної мережі для сприяння розвитку органічного сільського господарства

Сільські території Галицького, Коломийського, Тисменицького районів

3.3. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Івано-Франківській області

Відібрані сільські громади з кожного району Івано-Франківської області де організовується виробництво органічної продукції

3.4. Закупівля ліній з переробки та фасування соків і меду для обслуговуючого кооперативу

Снятинський район

3.5. Розвиток громадських сільських пасовищ

Відібрані сільські громади по всіх районах області

3.6. Застосування на підприємствах агропромислового
комплексу системи управління безпечністю харчової продукції (НАССР) та незалежної добровільної системи гарантій безпечності продуктів харчування для первинного сільгоспвиробництва Global G.A.P.

Івано-Франківська область

Напрям 3.B. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ

3.7. Створення обслуговуючого кооперативу з переробки зерна

Городенківський район

3.8. Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті

Івано-Франківська область

3.9. Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек

Івано-Франківська область

3.10. Покращення діагностики серцево-судинних захворювань жителів області в сільській місцевості

Івано-Франківська область

3.11. Забезпечення питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання

Городенківський, Тлумацький, Тисменицький, Коломийський райони

Всього: 11 проектівНапрям 3.A. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції


Аграрний сектор потребує збільшення доданої вартості сільськогосподарського виробництва, поряд із збільшенням його продуктивності і рентабельності, що сприятиме підвищенню зайнятості та доходів сільського населення і підвищенню якості життя на селі.

Напрям 3.A. включає 6 проектів, які мають вплив в таких сферах: • підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів;

 • промоція розвитку економічної діяльності яка пов’язана з сільським господарством;

 • навчально-консультативна підтримка малих виробників агропродукції для стимулювання експорту;

 • розвиток інструментів макрофінансової підтримки сільськогосподарського бізнесу;

 • покращення можливостей для переробки агропродукції.

Суттєвим доповненням до втручань, передбачених проектами напряму 3.А. буде макрофінансова підтримка дрібних агровиробників – у рамках проекту 1.7. «Створення Фонду кредитних порук для суб’єктів малого та середнього підприємництва».

Напрям 3.В. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ


Сучасна сільська інфраструктура, в більшості, знаходиться у вкрай занедбаному стані і для виправлення ситуації потребує значно більших соціальних інвестицій, аніж фінансові можливості, які будуть доступними для регіону у середньостроковій перспективі. Тому регіональні експерти при відборі проектів вирішили зосередити увагу на тих втручаннях, які або допомагають вирішувати найбільш гострі інфраструктурні проблеми, або допоможуть розблокувати додаткові розвиткові можливості.

Для покращення існуючої ситуації 5 проектами Напряму 3.В. передбачається: • покращити доступність лікарської допомоги до найбільш потребуючих населених пунктів;

 • покращення інформаційної інфраструктури сільських громад;

 • координацію та сприяння розвитку сільських територій через надання технічної допомоги і організацію навчання;

 • надання підтримки молоді з розвитку бізнес-ідей та створення нових видів бізнесу;

 • збільшення продажів традиційних продуктів місцевих виробників.

Часові рамки і засоби реалізації


Програма «Розвиток сільських територій» включає в себе 2 напрями, які складаються з 11 відповідних проектів. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2015 –2017 років. Впровадження проектів цієї програми можливе через:

 • залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

 • внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

 • залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

 • залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники


Успішна реалізація проектів Програми «Розвиток сільських територій», має сприяти досягненню таких результатів:

 • Підвищення ефективності діяльності існуючих СОК;

 • Поліпшення інституційних умов для діяльності СОК;

 • Більш якісні послуги, надані СОК своїм членам, стимулюють розвиток малого і середнього бізнесу у сільській місцевості;

 • Зміцнення потенціалу, зайнятості і доходів регіональних сільгоспвиробників;

 • Покращення співпраці та підвищення продуктивності в сільському господарстві;

 • Створення нових підприємств та нових видів економічної діяльності в сільських районах;

 • Покращення зайнятості та підвищення потенціалу самозайнятості сільської молоді;

 • Збереження традиційних продуктів Івано-Франківщини;

 • Покращені консультаційні послуги для агровиробників.

Показники:

 • Зростання кількості членів СОК і зміцнення спроможності СОК надавати нові послуги;

 • Кількість створених нових робочих місць;

 • 60 км меліоративних каналів очищені від дерев, чагарників, трави, мулу;

 • 12 споруд меліоративної мережі приведені у робочий стан;

 • Створено по одному СОК на території кожного району області;

 • Створнення та окультурення 10 громадських пасовищ;

 • Підготовлено 100 консультантів із запровадження системи HACCP та Global G.A.P.;

 • Збільшення кількості підприємств, на яких запроваджено системи управління безпекою харчових продуктів (ХАССП) за ДСТУ 4161 або 22000 та Global G.A.P.;

 • Підвищення якості харчових продуктів місцевих виробників, в тому числі дитячого харчування;

 • Створене об’єднання майстрів народних художніх промислів;

 • Користувачі 50 сільських/селищних бібліотек отримають змогу користуватись послугами пунктів доступу до мережі Інтернет;

 • Зниження рівня смертності від серцево-судинних захворювань; зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці; збільшення середньої тривалості життя населення;

 • Забезпечено 102 сільські лікарські амбулаторії області сучасним медичним обладнанням;

 • Побудовано мережі водогону у відібраних селах.

Орієнтовний фінансовий план


Назва проекту

Бюджет, тис. рн..

2015

2016

2017

Разом

3.1. Створення інфраструктури молокопереробної галузі у Карпатах

800

800

800

2400

3.2. Відновлення меліоративної мережі для сприяння розвитку органічного сільського господарства

1500

1750

1750

5000

3.3. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Івано-Франківській області

220

340

520

1080

3.4. Закупівля ліній з переробки та фасування соків і меду для обслуговуючого кооперативу

500

1000

0

1500

3.5. Розвиток громадських сільських пасовищ

0

100

100

200

3.6. Застосування на підприємствах агропромислового
комплексу системи управління безпечністю харчової продукції (НАССР) та незалежної добровільної системи гарантій безпечності продуктів харчування для первинного сільгоспвиробництва Global G.A.P.

200

200

200

600

3.7. Створення обслуговуючого кооперативу з переробки зерна

2000

700

0

2700

3.8. Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті

214

150

150

514

3.9. Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек

300

300

200

800

3.10. Покращення діагностики серцево-судинних захворювань жителів області в сільській місцевості

1000

1000

1000

3000

3.11. Забезпечення питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання

6500

6500

7000

20000

Всього (11 проектів)

13234

12840

11720

37794

Припущення та ризики


Загальні припущення, що мають значення для впровадження програми, полягають в успішності задекларованих 2014 р. Урядом України реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для реалізації проектів Плану реалізації Стратегії.

Реалізація в Івано-Франківській області міжнародних проектів з підтримки практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів.

Наявність коштів та новітніх технологій, у формі потенціалу управління проектами та конкретних технічних навичок, є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації Програми «Розвиток сільських територій». Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки ще належить створити таку важливу регіональну інституцію, як Агенція регіонального розвитку, яка сприятиме реалізації проектів у межах Плану реалізації Стратегії та залученню додаткових коштів.

До реалізації цієї програми повинні бути залучені ряд інституцій і приватних суб’єктів (програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори) зі своїми новітніми інноваційними технологіями та джерелами фінансування. Для успішності реалізації цієї програми важливими є ресурси, що виділяються у рамках державних програм, які реалізовуються через Міністерство аграрної політики і продовольства України.

Багато проектів цієї програми можуть бути більш ефективним у поєднанні з відповідними заходами програм в сфері розвитку людського капіталу та економіки. Надання додаткових можливостей для збільшення доходів домогосподарств в рамках програми має підтримуватися здійсненням програм у сфері розвитку внутрішнього туризму, економічного розвитку периферійних районів області. Промислова переробка сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування має важливе значення для сільськогосподарської діяльності і для зайнятості та збільшення доходів сільського населення.

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, туристичний і підприємницький потенціал сільських і приміських територій області. Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення мереж, таких як сільськогосподарські кооперативи.Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:

 • Нехтування сільськими територіями на користь міст – низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція.

 • Нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом.

 • Нераціональне використання природних ресурсів у аграрному секторі.

 • Нездатність усунути існуючі недоліки, такі як структурні дисбаланси, застарілі технології.

 • Недотримання сучасних технологій та невідповідність міжнародним стандартам у галузі сільського господарства.

 • Небажання інвестувати в агропромисловий сектор.

 • Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін в селах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та програми в цілому.

 • Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).

 • Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших проблем сільського населення.

 • Поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

Рекомендації


 • Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь та підтримують реалізацію проектів, необхідною є участь фермерів, інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, інститутів, навчальних закладів, кооперативів фермерів, НУО.

 • Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС), має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації програми.

 • Досвід інших регіонів і країн, може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових проектів, які, як правило, реалізуються в інших місцях, і які мають позитивні результати, наприклад, схеми мікрокредитування, сільськогосподарські кооперативи, агенції регіонального розвитку.

 • Розвиток сільського господарства тісно пов’язаний зі станом розвитку людського капіталу (передусім, напрям 4.В.). Сільські території, що розміщені в центральній частині області, можуть отримати додатковий поштовх до розвитку завдяки туризму (програма 2), адже туризм сприятиме диверсифікації багатьох видів економічної діяльності (послуги, ремесла, культура, традиції, виробництво продуктів харчування).

 • Відповідно до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, певні заходи можуть бути враховані в наступний період планування після реалізації цього Плану:

  • Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

  • Покращення доступу агровиробників до ринків збуту.

  • Надання невеликих фінансових ресурсів для малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції.

  • Допомога в покращенні стану сільської інфраструктури.

  • Координація між малими містами та районами області для реалізації спільних проектів.

  • Забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів.

 1. Каталог: foto
  foto -> Формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму
  foto -> Опис досвіду роботи вчителя світової літератури, спеціаліста вищої категорії, «вчителя методиста»
  foto -> Позиціонування та створення позитивного іміджу бібліотеки
  foto -> «Фотоелектричні сонячні системи»
  foto -> Уроках української мови Сидоренко Наталя Михайлівна учитель початкових класів
  foto -> Використання етнічних мотивів у сучасному українському одязі
  foto -> Проект «земля-наш космічний дім, сонячна система»
  foto -> Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Підготувала Журавель М.І., методист з навчальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Ізмаїльського рмк ізмаїл – 2015 вимоги до ведення ділової документації


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   44
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка