План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 рокиСторінка23/44
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.94 Mb.
#455
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

1.3.2 Підтримка альтернативної енергетики

Назва проекту:

1.13. Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії в області з врахуванням туристично-рекреаційного розвитку регіону

Цілі проекту:

 • Розроблення науково обґрунтованої стратегічної оцінки екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на Прикарпатті з врахуванням туристично-рекреаційного розвитку регіону;

 • Визначення оптимальних технологій відновлюваної енергетики;

 • Підвищення рівня обізнаності населення щодо перспективності і безпечності використання ВДЕ.

Територія на яку проект матиме вплив:

Івано-Франківська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Територіальні громади гірських районів, в більшості менш розвинутих, які одночасно є найбільш перспективними для інвестиційних проектів об’єктів ВДЕ. Потенційні інвестори.

Стислий опис проекту:

Актуальність проблеми викликана початком будівництва об’єктів ВДЕ (особливо малих ГЕС) в Карпатському регіоні без їх науково обґрунтованого розташування, рекомендацій екологічно безпечних технологій використання, без врахування «Регіональної цільової Програми розвитку туризму в області на 2011-2015 роки», що у сукупності викликало призупинення впровадження інвестиційних проектів розвитку екологічно чистих джерел енергії на Прикарпатті. Відсутність стратегічної оцінки обсягу екологічно безпечного потенціалу впровадження ВДЕ на регіональному рівні, програм розвитку й планів розташування об’єктів, що використовують ВДЕ, без належного екологічного обґрунтування, без врахування пріоритету туристично-рекреаційного розвитку регіону призвело до будівництва об’єктів ВДЕ в Карпатському регіоні протягом останніх років в місцях, обраних інвесторами без належного наукового обґрунтування. Для потреб ринку в регіоні вкрай необхідним є розвиток територій у рекреаційно-туристичному напрямку із високим рівнем екологічної безпеки. В цю схему вписуються відновні джерела енергії. Отже, екологічно безпечний туристично-рекреаційний розвиток територій Прикарпаття із впровадженням ВДЕ потребує наукового підґрунтя, розробки найкращих технологій територіального використання ВДЕ. Деякі райони Прикарпаття є недоцільними з точки зору розвитку туризму, технічних та технологічних умов або надто складними з точки зору екологічної безпеки для реалізації проектів розвитку відновлюваної енергетики. Проект міститиме «аналіз просторових обмежень», виконаний з метою визначення цих районів. Це дасть можливість встановлювати, чи може той чи інший енергетичний об’єкт розміщуватись в певному місці. Пропонується розроблення набору карт, на яких відображені ті райони Прикарпаття, які можуть бути непридатними для реалізації проектів розвитку відновлюваної енергетики з технічних причин або через можливість негативного впливу на навколишнє середовище, на населення, розвиток туризму тощо.

Очікувані результати:

 • Створено в ГІС системах інформаційно-аналітичні карти результатів оцінки впливу проектів відновлюваної енергетики на туристичний потенціал, природні ресурси, місцеву громаду і економіку Прикарпаття як визначених територій обмеження й можливостей розташування об’єктів ВДЕ. Отримані результати дозволять визначати оптимальні, сприятливі, проблемні та заборонені ділянки розташування об’єктів ВДЕ;

 • Визначено оптимальні технології відновлюваної енергетики на прикладі сонячної, вітрової, малої гідроенергетики;

 • Отримано методичні рекомендації щодо розвитку ВДЕ на Прикарпатті, подані у вигляді перспективних для ВДЕ територій і варіантів технологій і установок різного типу і різної потужності, з врахуванням обмежень за параметрами екологічної безпеки та туристичного використання території.

 • Підвищено рівень обізнаності населення щодо перспективності і безпечності використання ВДЕ.

Ключові заходи проекту:

 • Обґрунтування технічно досяжного, економічно доцільного, екологічно безпечного потенціалу відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) (вітрової, сонічної, гідро-) в межах області.

 • Визначення оптимальних, сприятливих, проблемних та заборонених ділянок розташування об’єктів ВДЕ в межах області;

 • Оцінка впливу проектів відновлюваної енергетики на туристичний потенціал, природні ресурси, місцеву громаду і економіку Прикарпаття;

 • Створення в ГІС системах інформаційно-аналітичні карти результатів досліджень;

 • Аналіз й обрання найкращих технологій відновлюваної енергетики на прикладі сонячної, вітрової, малої гідроенергетики для умов області;

 • Видання посібника методичних рекомендацій щодо розвитку ВДЕ на Прикарпатті, подані у вигляді перспективних для ВДЕ територій і варіантів технологій і установок різного типу і різної потужності, з врахуванням обмежень по параметрам екологічної безпеки та туристичного використання території;

 • Організація і проведення серії семінарів для голів сільських рад в кожному районі області з метою проінформованості населення щодо перспективності і безпечності використання ВДЕ.

Період здійснення:

з (01/2015) - до (12/ 2017):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

75

75

75

225

Джерела фінансування:

Державний бюджет, потенційні інвестори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Виконавець проекту – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Партнери проекту – районні адміністрації, існуючі потенційні інвестори.

Проекти напряму 1.D. Удосконалення управління регіональним розвитком.
Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

1.4.1. Формування ефективної системи управління регіоном

Назва проекту

1.14. Створення Агенції Регіонального Розвитку

Цілі проекту

 • Загальна координація, технічне, методичне й організаційне забезпечення роботи з формування і реалізації Стратегії розвитку області, моніторинг її впровадження, інформаційна підтримка реалізованих проектів.

 • Підтримка мережевої співпраці між урядовими та неурядовими організаціями Івано-Франківської області, які працюють у сфері регіонального розвитку

Територія, на яку спрямовано проект

Івано-Франківська область

Короткий опис проекту

Впровадження Стратегії розвитку регіону може бути недостатньо ефективним без належної координації зусиль різних зацікавлених сторін – обласної влади, громадських організацій, інвесторів. Одних лише зусиль регіональних органів влади та місцевого самоврядування може бути недостатньо для виконання деяких проектів, що входять до Плану реалізації Стратегії. В таких випадках завданням Агенції є пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є критично важливими для ефективного розвитку регіону.

Окремим компонентом роботи Агенції є супровід процесів моніторингу впровадження та актуалізації Стратегії.Окрім супроводу Стратегії, завдання Агенції:

 • ініціює і підтримує мережеву співпрацю між урядовими та неурядовими організаціями області, які працюють у сфері регіонального розвитку;

 • генерує, впроваджує і координує програми, спрямовані на підтримку регіонального розвитку;

 • збирає і розповсюджує інформацію про найкращий досвід ЄС у розробці і реалізації стратегій регіонального розвитку.

Очікувані результати

 • Забезпечено організаційний супровід впровадження проектів Плану реалізації Стратегії розвитку регіону;

 • Забезпечено пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є критично важливими для ефективного розвитку регіону;

 • Забезпечено моніторинг впровадження та актуалізацію Стратегії;

 • Підтримано співпрацю між урядовими та неурядовими організаціями Рівненщини, які працюють у сфері регіонального розвитку.

Ключові заходи проекту

 • Створення організаційної структури для підтримки впровадження та моніторингу Стратегії і забезпечення їх роботи.

 • Загальна координація впровадження проектів Плану реалізації Стратегії розвитку регіону, моніторингу та актуалізації Стратегії.

 • Залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження стратегічних проектів.

 • Організація та проведення зустрічей, семінарів, навчань щодо питань стратегічного планування, написання проектів із залученням представників міст та районів області.

 • Забезпечення висвітлення роботи щодо реалізації Стратегії у ЗМІ.

Період реалізації

2015 – 2017 роки:

Вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

300

400

500

1200

Джерела фінансування

Обласний бюджет, ДФРР, проекти та програми МТД

Ключові учасники реалізації проекту

Громадські організації, комунальні установи, обласна рада, обласна державна адміністрація

Коментарі

На сьогодні в Івано-Франківській області наявні інституції, які потенційно можуть взяти на себе функції, передбачені цілями проекту. З огляду на це доцільно розглянути питання щодо створення нової установи або реорганізації (додання відповідних функцій) діючим інституціям.

Каталог: foto
foto -> Формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму
foto -> Опис досвіду роботи вчителя світової літератури, спеціаліста вищої категорії, «вчителя методиста»
foto -> Позиціонування та створення позитивного іміджу бібліотеки
foto -> «Фотоелектричні сонячні системи»
foto -> Уроках української мови Сидоренко Наталя Михайлівна учитель початкових класів
foto -> Використання етнічних мотивів у сучасному українському одязі
foto -> Проект «земля-наш космічний дім, сонячна система»
foto -> Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Підготувала Журавель М.І., методист з навчальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Ізмаїльського рмк ізмаїл – 2015 вимоги до ведення ділової документації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка