План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки


Проекти програми 3: Розвиток сільських територійСторінка39/44
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.94 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Проекти програми 3: Розвиток сільських територій

Проекти напряму 3.A. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції

Назва проекту:

3.1. Створення інфраструктури молокопереробної галузі у Карпатах.

Цілі проекту:

Введення у дію комплексного кооперативного підприємства з виготовлення екологічно чистої молочної продукції як базового виробничого та навчального центру з розвитку інфраструктури молокопереробної галузі у гірському Верховинському районі..

Створення кооперативного молокопереробного підприємстваТериторія на яку проект матиме вплив:

Верховинський район Івано-Франківської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1.Група селян-фермерів – близько 500 осіб.

2.Білоберізький сільськогосподарський обслуговуючий багатофункціональний кооператив.

3. Навчально-виховні та дошкільні заклади району – 35 закладів.

4. Заклади торгівлі району – 281 заклад.

5. Заклади громадського харчування – 74 заклади.

6. Туристично-оздоровчі комплекси та приватні садиби сільського зеленого туризму – 137.

7.Жителі Верховинського району – споживачі молочної продукції – 30 тис. громадян.

8.Туристи, які цілорічно відпочивають у районі (вітчизняні, з близького і далекого зарубіжжя): 25 – 30 тис. чол.

9.Діти навчально-виховних і дошкільних закладів, які харчуються у шкільних їдальнях і дитячих садках – 3,4 тис. дітей.

10. Хворі на стаціонарному лікуванні у Верховинській центральній та Білоберізькій, Яблуницькій і Зеленській дільничних лікарнях – 5,3 тис. чоловік.11.Місцеве населення у кількості 14 осіб – отримають кваліфікацію та будуть працевлаштовані (здебільшого молодь), що будуть задіяні у процесі переробки молока, виконання маркетингових робіт та реалізації молочної продукції.

Стислий опис проекту:

Проект передбачає створення комплексу міні-переробних підприємств у високогірному регіоні Верховинських Карпат задля виготовлення екологічно чистої молочної продукції та її реалізації на вітчизняних і європейських ринках.

Очікувані результати:

 • У Білоберізькому СОК буде впроваджено в експлуатацію сучасне підприємство з виготовлення екологічно чистої молочної продукції.

 • Створено місцеві бренди молоченої продукції.

 • Збільшення доданої вартості членів СОК.

 • Зростання кількості членів СОК і зміцнення спроможності СОК надавати нові послуги, послуги більшій кількості членів.

 • Усі задіяні в проекті «Створення інфраструктури молокопереробної галузі у Карпатах» суб’єкти отримають нові професійні знання та навички, виробничий досвід, що зміцнить їхні позиції на ринку праці

 • Реалізація проекту позитивно вплине на зменшення рівня безробіття у районі, який сягає найбільших показників в області.

Ключові заходи проекту:

 • Підготовка бізнес-плану зі створення та діяльності кооперативного підприємства.

 • Реалізація заходів, передбачених бізнес-планом, в тому числі роботи із проектування, закупівлі обладнання та введення в експлуатацію підприємства.

 • Заходи з постійного проведення маркетингових робіт для просування на ринки екологічно чистої продукції.

 • Створення лабораторії з моніторингу сировини, готової продукції та створення нових технологій.

 • Навчання членів кооперативу.

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

800

800

800

2400

Джерела фінансування:

ДФРР, обласний бюджет, місцеві бюджети, МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Верховинська районна рада, Білоберізька сільська рада, Білоберізький сільськогосподарський обслуговуючий багатофункціональний кооператив.

Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.1.2 Розвиток органічного сільського господарства

Назва проекту:

3.2. Відновлення меліоративної мережі для сприяння розвитку органічного сільського господарства

Цілі проекту:

1. Відновлення меліоративної мережі у сільських радах районів.

2. Підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує меліоративну мережу.

3. Підвищення рівня свідомості та культури територіальних громад з питань бережливого ставлення до меліоративної мережі та її експлуатації.

4. Підвищення рівня ефективності використання осушених земель для розвитку органічного сільського господарства.Територія на яку проект матиме вплив:

Сільські території Галицького, Коломийського, Тисменицького районів

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Представники місцевих органів влади, які відповідають за сфери меліорації, водного господарства, сільського господарства, екології (20 осіб), персонал з обслуговування меліоративної мережі (32 осіб), сільськогосподарські виробники, мешканці територіальних громад (8150 осіб).

Стислий опис проекту:

Реалізація проекту дасть змогу підвищити якість життя населення сільських територій Івано-Франківської області. Відновлення інфраструктури меліоративної мережі, яке супроводжуватиметься розробленням і упровадженням сучасних форм управління мережею та навчанням персоналу з однієї сторони, та формування у сільського населення нових знань та умінь ведення органічного господарства з іншої, створить передумови для збільшення с/г площ під землеробство та збирання вищих урожаїв на існуючих угіддях.

Очікувані результати:

 • 60 км меліоративних каналів очищені від дерев, чагарників, трави, мулу.

 • 12 споруд меліоративної мережі приведені у робочий стан.

 • 60 км меліоративних каналів укріплено посівом трав.

 • Навчено 77 осіб персоналу з обслуговування меліоративної мережі

 • Запроваджені нові стандарти управління меліоративною мережею.

 • Виготовлені та встановлені інформаційні стенди зі схемами розміщення меліоративних каналів (6 шт.).

 • Підготовлені рекомендації щодо ефективного використання осушених земель.

Ключові заходи проекту:

 • створення юридичної особи (можливо, уповноваження існуючої), яка акумулюватиме кошти власників земель для проведення робіт з розчистки меліоративних каналів у наступні періоди після завершення реалізації проекту.

 • проведення робіт з очищення меліоративних систем від дерев, чагарнику, трави; очищення меліоративних каналів від замулення; ремонт гідротехнічних споруд.

 • навчання персоналу, відповідального за обслуговування меліоративної мережі.

 • підготовка та розміщення інформаційних матеріалів (стендів, схем, плакатів).

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

1500

1750

1750

5000

Джерела фінансування:

ДФРР, обласний бюджет, МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Місцеві органи виконавчої влади у сферах сільського господарства, водного господарства, органи місцевого самоврядування і територіальні громади, сільськогосподарські виробники, жителі сільських населених пунктів.

Інше:

Номер і назва завдання:

3.1.2. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування

Назва проекту:

3.3. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Цілі проекту:

Збільшення доходів громад, покращення соціально-економічного середовища на сільських територіях, організація відібраних сільських громад навколо спільних заходів

Територія на яку проект матиме вплив:

Відібрані сільські громади з кожного району Івано-Франківської області де організовується виробництво органічної продукції

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Сільські громади за результатами дослідження (по одній в кожному районі)

Стислий опис проекту:

Мета проекту:

- надання соціально спрямованих дорадчих послуг (круглі столи, навчання, семінари, презентації тощо) з розвитку сільськогсоопдарської обслуговуючої кооперації ;

- просвітницькі заходи для сільських громад;

- організація виробництва органічної продукції в особистих селянських господарствах на умовах бізнесу;- збільшення обсягів виробництва сільсько-господарської продукції в особистих селянських та фермерських господарствах.

Очікувані результати:

 • Буде створено по одному сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу на території кожного району Івано-Франківської області де організовується виробництво органічної продукції.

 • Передача знання і навичок в організації органічного виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів споживання.

 • Підвищено рівень зайнятості та добробуту сільського населення.

 • Покращено технологічний менеджмент у відібраних громадах.

Ключові заходи проекту:

 • Визначення методології відбору сільських громад, які братимуть участь у впровадженні проекту.

 • Дослідження та відбір пілотних громад.

 • Навчання представників пілотних громад.

 • Презентація концепції на зборах місцевих громад.

 • Оцінка потреб і попиту на різні продукти споживання в залежності від території розміщення громад.

 • Розробка планів заходів на три роки, створення груп з реалізації визначених заходів.

 • Допомога у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 • Організація семінарів, круглих столів, демонстраційних показів спрямованих на поширення досвіду та залучення до них споживачів продукції.

 • Проведення ярмарку органічної продукції

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

220

340

520

1080

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, партнери проекту, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Громадські організації, Департамент економіки Івано-Франківської облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, місцеві ради, Івано-Франківський аграрний коледж Львівського національного аграрного університету, місцеві сільські громади.

Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.1.2. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування

Назва проекту:

3.4. Закупівля ліній з переробки та фасування соків і меду для обслуговуючого кооперативу

Цілі проекту:

Влаштування лінії по виробництву соків та розфасовки меду.

Територія на яку проект матиме вплив:

Івано-Франківська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Отримувачами вигод проекту стануть сільськогосподарські товаровиробники та власники особистих селянських господарств, що займаються садівництвом та виробництвом меду.

Стислий опис проекту:

Проблема здорового харчування є надзвичайно актуальною для майбутнього України. Особливо це стосується споживання продукції садівництва та їхньої переробки. Споживання якісної продукції серед населення, а особливо серед учнівської молоді є недостатнім.

В той же час на теренах Покуття є достатня сировинна база продукції садівництва. Левова частка яблук віддається за безцінь переробним господарствам. Сільськогосподарське підприємство «Покуття - фрукт» вирощує яблука на площі 140 га, така ж площа знаходиться і в інших господарствах. Близько 60% урожаю може бути використано для виробництва натуральних соків. Потреба у натуральних соках є значною.

Аналогічна картина є по виробництву та споживанню меду. Є потреба в розфасовці продукції меду.

Сільськогосподарські підприємства об’єднаються для створення кооперативного підприємстваОчікувані результати:

 • Ствоорено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив для організації заготівлі фруктів, овочів, меду, виробництва та розфасовки соку, меду.

 • Налагоджено виробництво та збут соків, фасованого меду

Ключові заходи проекту:

 • Створення СОК.

 • Влаштування та введено в експлуатацію лінії по розливу соків.

 • та по розфасовці меду.

 • Проведення навчання по підготовці персоналу.

 • Організація збуту продукції

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2016

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

500

1000

0

1500

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватний бізнес, обслуговуючий кооператив, МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Івано-Франківська обласна рада, місцеві ради Івано-Франківщини, обслуговуючий кооператив, громадські організації

Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.1.2. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування

Назва проекту:

3.5. Розвиток громадських сільських пасовищ

Цілі проекту:

Підвищення рівня надання послуг сільським громадам по випасанню великої та дрібної рогатої худоби, збільшення доходів населення сіл, покращення соціально-економічного середовища на сільських територіях, організація відібраних сільських громад навколо спільних заходів

Територія на яку проект матиме вплив:

Відібрані сільські громади по всіх районах області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Орієнтовно 6,5 тисяч особистих селянських господарств

Стислий опис проекту:

Обрання ініціативної групи із числа сільської громади,

організація діяльності по догляду за громадським пасовищем за принципами сільськогосподарської обслуговуючої кооперації добривами роботи з догляду за громадським пасовищем.

організація боронування з одночасним вирівнюванням громадських пасовищ;

підживлення пасовищ мінеральними добривамиОчікувані результати:

 • Створення та окультурення 10 громадських пасовищ

Ключові заходи проекту:

 • Обстеження сільських громад з сільськими та селищними головами на предмет необхідності проведення створення чи окультурення громадських пасовищ

 • Підготовка бізнес-плану громадських пасовищ

 • Організація пасовищ на кооперативних засадах.

 • Виготовлення проектів громадських пасовищ

 • Проведення показових семінарів в кожному районі та міських радах області

 • Дослідження ефективності та оцінка результатів проведених робіт

 • Підтримка координації діяльності та реклама

Період здійснення:

січень 2016 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

0

100

100

200

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, районні бюджети, бюджети сільських та селищних рад, партнери проекту, сільські громади

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Агенція розвитку сільських громад, Департамент економіки облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, районні адміністрації та районні ради, сільські та селищні ради

Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.1.3. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту

Назва проекту:

3.6. Застосування на підприємствах агропромислового

комплексу системи управління безпечністю харчової продукції (НАССР) та незалежної добровільної системи гарантій безпечності продуктів харчування для первинного сільгоспвиробництва Global G.A.P.

Цілі проекту:

збільшення обсягів виробництва безпечної продукції за рахунок системного контролю на усіх стадіях виробництва, отримання безпечних продуктів за рахунок мінімізації екологічного збитку від сільськогосподарських робіт, скорочення використання хімічних речовин, підвищення відповідальності за здоров'я та безпеку працівників у сільському господарстві та гуманного догляду за тваринами.

Територія на яку проект матиме вплив:

Івано-Франківська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Виробники сільськогосподарської продукції Івано-Франківської області

Стислий опис проекту:

В Україні застосування систем НАССР є обов’язковим для всіх підприємств, що займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів (Закони України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та «Про дитяче харчування»). Не зважаючи на це, лише невелика кількість підприємств регіону спромоглася запровадити такі системи.

Сертифікація відповідно до Global G.A.P. в Україні не є обов'язковою умовою, але є перевагою, що допомагає виробникам вийти на нові ринки і досягти в ході переговорів із зарубіжними діловими партнерами більш високих цін на вироблену продукцію.Саме тому, зазначений проект спрямований на проведення навчань керівників та персоналу підприємств з метою усвідомлення ними важливості питань, пов’язаних з безпечністю продукції, проведення інформаційної компанії в засобах масової інформації щодо аспектів, принципів та переваг застосування систем управління безпекою харчових продуктів.

Очікувані результати:

 • підготовлено 100 консультантів із запровадження системи HACCP та Global G.A.P.;

 • застосування системного підходу до виявлення ризиків у сфері харчової безпеки, розробки й впровадження відповідних дій з управління ризиками;

 • збільшення кількості підприємств, на яких запроваджено системи управління безпекою харчових продуктів (ХАССП) за ДСТУ 4161 або 22000 та Global G.A.P.;

 • розширення мережі споживачів та вихід підприємств на закордонні ринки;

 • покращання якості харчових продуктів місцевих виробників, в тому числі дитячого харчування;

 • збільшення обсягів виробництва безпечних харчових продуктів з подальшим зростанням надходжень до бюджетів різних рівнів.

Ключові заходи проекту:

 • проведення галузевих навчальних семінарів, тренінгів щодо розроблення і впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів НАССР та Global GAP uдля підприємств молочної та молокопереробної промисловості, м’ясної та м’ясопереробної промисловості, рибоконсервних та пресервних виробництв, а також тих, що виготовляють дитяче харчування, хлібобулочні вироби, воду питну тощо;

 • участь у навчальній програмі підготовки консультантів для надання допомоги малим і середнім сільгоспвиробникам з впровадження сертифікації виробництва та переробки сільськогосподарської продукції за системами НАССР та Global GAP;

 • широке пропагування в обласних засобах масової інформації переваг щодо впровадження систем управління безпекою харчових продуктів НАССР та Global GAP на підприємствах області

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

200

200

200

600

Джерела фінансування:

кошти агропромислових підприємств, інших суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

агропромислові підприємства, суб’єкти господарювання, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Інше:
Проекти напряму 3.В. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі

Назва проекту:

3.7. Створення обслуговуючого кооперативу з переробки зерна

Цілі проекту:

Впровадження інноваційної моделі з переробки зерна шляхом побудови сучасного млина на території Городенківського району Івано-Франківської області

Територія на яку проект матиме вплив:

Івано-Франківська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Отримувачами вигод від реалізації проекту матимуть власники особистих селянських господарств, фермерські господарства та аграрні підприємства.

Стислий опис проекту:

Городенківський район – найбільший аграрний район Івано-Франківської області. Сільськогосподарські угіддя займають 61421 га, з них ріллі 50773 га. Господарську діяльність в аграрному секторі ведуть 50 агроформувань різних форм власності. Посівна площа сільськогосподарських культур в 2014 році становить 49041 га. В структурі посівних площ зернові культури займають 62%. В 2014 році отримано понад 170 тис.тонн. Левова частка цього врожаю вивозиться за межі району через відсутність об»єктів переробки. В районі немає жодного сертифікованого млина. Це свідчить про те, що район наразі є сировинним придатком. Такий стан речей негативно впливає на соціально – економічний розвиток території.

Даний проект передбачає розвиток переробної галузі в районі, особливо в сфері переробки зерна, шляхом створення потужного обслуговуючого кооперативу, встановлення сучасного сертифікованого млина.Очікувані результати:

 • Створено обслуговуючий кооператив з переробки зерна.

 • Створено 15 нових робочих місць.

 • Доступ господарств різних форм власності та ОСГ до отримання продукції переробки зерна.

 • Встановлено сертифікований сучасний млин потужністю 5 тн/год

Ключові заходи проекту:

 • Техніко-економічне обґрунтування обслуговуючого кооперативу з зерна.

 • Монтаж приміщення під млин та складування зерна.

 • Встановлення переробки виробничого обладнання млина.

 • Підбір та навчання персоналу підприємства.

 • Отримання дозволів на запуск роботи млина.

 • Укладання угод на закупівлю сировини та реалізацію продукції підприємства.

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2016

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

2000

700

0

2700

Джерела фінансування:

Обласний та Місцевий бюджети (програма підтримки розвитку обслуговуючих кооперативів), приватний бізнес, фермерські господарства, міжнародні донори, що підтримують розвиток обслуговуючих кооперативів в Україні.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Городенківська районна державна адміністрація, Фермерські господарства, ОСГ, Приватний бізнес, Громадські об»єднання

Інше:

Форма власності млина – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Місцезнаходження – с.Торговиця, Городенківський район, Івано-Франківська область.


Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.2.2. Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільських територіях

Назва проекту:

3.8. Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті

Цілі проекту:

 • Відродження народних художніх промислів та ремесел.

 • Створення нових робочих місць та забезпечення соціального захисту населення сільської місцевості, гірських населених пунктів.

 • Підвищення рівня народної творчості й майстерності і розвиток їх напрямів.

 • Мінімізація тіньового виробництва та розвиток підприємництва у сфері народних художніх промислів.

Територія на яку проект матиме вплив:

Проект матиме вплив на територію Івано-Франківської області, а згодом матиме поширення на всій території України, де розвинуті народні художні промисли

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці Івано-Франківської області

Стислий опис проекту:

Проект спрямовано на впровадження розробленої методології адаптації системи кластерних моделей розвитку економіки, зокрема, на базі кластеру “Ліжникарство та інші народні художні промисли на Прикарпатті” за розпорядженням Кабінету Міністрів України № 145-р від 27.01. 2010 р.

Кластер народних художніх промислів об’єднує на добровільних засадах одноосібних підприємців народних промислів і забезпечує високий рівень якості продукції (екологічно чистої) на національному ринку та за його межами.

Кластер стимулює конкуренцію, прискорює інновації. У кластері потужності є мінімальними, а витрати розподіляються між учасниками кластеру.

Проект передбачає адаптувати цілісну систему кластеру як нової форми організації виробництва. Проект узгоджується з усіма пріоритетами державної політики у галузі народних художніх промислів.Очікувані результати:

 • Створене об’єднання майстрів (кластер народних художніх промислів) буде виробляти локальні предмети художньої образності із застосуванням орнаментів.

 • Створено мережу салонів-магазинів на території області та України в цілому.

 • Розроблена програма з відродження осередків з розведення овець.

 • Створено програму експорту виробів народних художніх промислів кластера.

 • Забезпечено додаткові надходження до місцевих бюджетів від підприємницької діяльності народних майстрів.

Ключові заходи проекту:

 • Створення осередків народних промислів.

 • Створення проектної групи художників для виконання ескізів, проектних взірців, виробів народних промислів.

 • Проведення семінарів-виставок, майстер-класів майстрами народних промислів.

 • Створення координаційного центру Кластеру народних художніх виробів на Прикарпатті.

 • Створення ВЕБ-сайту кластеру.

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

214

150

150

514

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Прикарпатський науково-аналітичний центр

Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.2.4. Сприяння самозайнятості у сільській місцевості

Назва проекту:

3.9. Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек

Цілі проекту:

Сприяння само зайнятості сільського населення шляхом забезпечення доступу до мережі інтернет. Головною ціллю проекту є підтримка ініціативних сільських /селищних бібліотек, які:

 • організують та надаватимуть доступ до мережі Інтернет користувачам на постійній основі;

 • ініціюватимуть та реалізовуватимуть додатково такі бібліотечні послуги з використанням доступу до мережі Інтернет, які задовольнятимуть потреби місцевих громад (пошук інформації, електронне врядування, інтернет-покупки);

мають можливість залучити додаткові ресурси для бібліотеки у вигляді оплати за Інтернет (забезпечити співфінансування).

Територія на яку проект матиме вплив:

Івано-Франківська область.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

50 сільських/ селищних бібліотек Івано-Франківської області,

користувачі сільських / селищних бібліотек Івано-Франківської області (понад 2500 осіб),

органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, інші установи які отримають можливість отримувати послуги пунктів доступу до мережі (понад 100 організацій).


Стислий опис проекту:

Вільний доступ до актуальної інформації є необхідною передумовою функціонування сучасного суспільства. Завдяки інтернет існує багато можливостей для само зайнятості та створення власного бізнесу. Однак близько 67% українців не мають можливості регулярно користуватися Інтернетом (Дані програми «Бібліоміст»). Більшість із них — це мешканці невеликих населених пунктів, які не мають необхідних навичок та обладнання. В Україні вже є успішний досвід подолання інформаційної нерівності через бібліотеки в рамках програми Бібліоміст, яка завершила свою діяльність в 2014 році. Зусиллями програми було відкрито ряд пунктів вільного доступу мережі Інтернет на базі обласних, районних, міських, селищних, сільських публічних бібліотек. Досвід програми Бібліоміст показав, що бібліотеки є структурами, які здатні забезпечити навчання та користування ресурсами мережі Інтернет для різних цільових груп.

В Івано-Франківській області багато сільських бібліотек не надають послуги доступу до мережі Інтернет і відповідно мешканці цих громад знаходяться в інформаційній нерівності порівняно з мешканцями міст. Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек Івано-Франківської області зможе мінімізувати цю нерівність.

Проектом передбачається створити 50 пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських/селищних бібліотек Івано-Франківської області. Бібліотеки будуть забезпечені;


 • комп’ютерами (1-2 в бібліотеку),

 • периферійним обладнанням (навушники, веб-камери, пристрої безперервного живлення),

 • копіювальною технікою, принтером, сканером.

Корпорація MICROSOFT у рамках своєї всесвітньої ініціативи з надання місцевим громадам доступних та корисних технологій безкоштовно передає публічним бібліотекам України програмне забезпечення.

Бібліотеки будуть відібрані на конкурсній основі і задекларують підключення і щомісячну оплату за інтернет-зв'язок з власних коштів. Працівники бібліотек, які переможуть в конкурсі візьмуть участь в 2-х навчальних курсах (тривалість курсу 3 дні) під час яких отримають знання та навички по користуванню технікою та наданню Інтернет –послуг мешканцям громади.Очікувані результати:

 • Користувачі 50 сільських/селищних бібліотек отримають змогу користуватись послугами пунктів доступу до мережі Інтернет (пошук інформації, електронне врядування, інтернет-покупки, пошук роботи та інше),

 • Підвищення рівня комп’ютерної грамотності 50 бібліотекарів сільських бібліотек.

 • Проведено 50 тренінгів для користувачів сільських бібліотек Івано-Франківської області.

 • Модернізовано роботу 50 сільських/селищних бібліотек, що в подальшому створить передумови для також розширення спектр послуг і коло відвідувачів і коло відвідувачів, що сприятиме соціально-економічному розвитку громад.

Ключові заходи проекту:

 • Відбір 50 сільських/ селищних бібліотек на конкурсній основі.

 • Обладнання відібраних бібліотек комп’ютерною технікою.

 • Навчання бібліотекарів роботі з новітніми технологіями на базі Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки.

 • Відкриття пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі сільських/ селищних бібліотек

 • Моніторинг діяльності пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі сільських/ селищних бібліотек.

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

300

300

200

800

Джерела фінансування:

Кошти обласного бюджету, кошти ДФРР.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

50 сільських/ селищних бібліотек Івано-Франківської області.

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека.Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.2.5. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях

Назва проекту:

3.10. Покращення діагностики серцево-судинних захворювань жителів області в сільській місцевості

Цілі проекту:

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення від серцево-судинних захворювань шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

Територія на яку проект матиме вплив:

102 сільських лікарських амбулаторій області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

785 770 осіб

Стислий опис проекту:

Погіршення стану здоров’я сільського населення, високі показники смертності осіб працездатного віку від серцево-судинних захворювань, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до збільшення потреби у медичній допомозі. Мета проекту є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності сільського населення, надання високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, створення умов для ефективного функціонування лікувальних закладів у сільській місцевості та підвищення ефективності роботи закладів первинної ланки, забезпечення надання жителям сіл області належної діагностики, лікування серцево-судинних захворювань та підвищення культури профілактики серцево-судинних захворювань серед широких верств сільського населення; забезпечить виконання обстежень, необхідних для верифікації діагнозу та проведення диспансерного нагляду за пацієнтами із захворюваннями серцево-судинної системи, а у разі необхідності, забезпечить доступність направлення пацієнта до закладу вторинної медичної допомоги (до терапевта, кардіолога, ендокринолога, невролога, офтальмолога, уролога, нефролога, серцево-судинного хірурга, фахівця з реабілітації, дієтолога) для остаточного встановлення діагнозу і погодження оптимального лікування.

Очікувані результати:

 • Зниження рівня смертності від серцево-судинних захворювань; зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці; збільшення середньої тривалості життя населення.

 • Забезпечить 102 сільські лікарські амбулаторії області сучасним медичним обладнанням (електрокардіографи портативні трьохканальні з комбінованим живленням та автоматичною розшифровкою, санітарний автотранспорт для надання невідкладної медичної допомоги, тонометри з набором манжет для вимірювання тиску дітям та дорослим та стетофонендоскопи).

Ключові заходи проекту:

 • Придбання медичного обладнання для оснащення 102 сільських лікарських амбулаторій (електрокардіографи портативні трьохканальні з комбінованим живленням та автоматичною розшифровкою – 102 шт. на суму 612,0 тис. грн., санітарний автотранспорт для надання невідкладної медичної допомоги – 17 од. на суму 2351,5 тис. грн., тонометри з набором манжет для вимірювання тиску дітям та дорослим – 102 шт. на суму 26,0 тис. грн. та стетофонендоскопи – 102 шт. на суму 10, 5 тис. грн.).

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

1000

1000

1000

3000

Джерела фінансування:

обласний бюджет - 1500,0 тис. грн., місцеві бюджети – 1500,0 тис. грн.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, 102 сільські лікарські амбулаторії області.

Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.2.6. Забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання

Назва проекту:

3.11. Забезпечення питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання

Цілі проекту:

Забезпечення питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання

Територія на яку проект матиме вплив:

Городенківський, Тлумацький, Коломийський, Тисменицький райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Отримувачами вигод проекту стануть органи місцевого самоврядування, близько 100 місцевих рад; органи самоорганізації населення – близько 50; громадські організації, що працюють з сільськими громадами – близько 15.

Стислий опис проекту:

Водопостачання є однією з головних умов задоволення фізіологічних потреб людини та задоволення відповідних показників якості життя, забезпечення якісною питною водою жителів проблемних територій області. Здійснення проекту сприяє розвитку публічно-приватного партнерства у розробці і реалізації проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, залученню коштів із різних джерел фінансування для розвитку соціальної інфраструктури та підвищення якості життя.

Головним результатом реалізації проекту буде будівництво системи централізованого водопостачання і об’єктів соціальної інфраструктури територіальних громад Івано-Франківщини та забезпечення їх в достатній кількості якісною питною водою.Впроваджуючи заходи, передбачені проектом, будуть використані елементи сучасних технологій при застосуванні новітніх енергозберігаючих насосних агрегатів. Для подачі води до споживачів використовуватимуться частотні перетворювачі, за рахунок яких у 2-3 рази ощадливіше використовуватиметься електроенергія, кожне помешкання буде забезпечено чистою, якісною водою із відповідним тиском у мережі. А впровадження приладів обліку сприятиме економному та ефективному використанню питної води кожним споживачем.

Очікувані результати:

 • Побудовано мережі водогону у відібраних селах.

Ключові заходи проекту:

 • Відбір сільських громад, що мають проблеми з водопостачанням в Тисменицькому, Тлумацькому, Коломийському та Городенківському районах.

 • Проведення зустрічей в сільських громадах щодо партнерської участі в реалізації проектів водопостачання у відібраних населених пунктів.

 • Мобілізація сільських громад щодо в безпосередній участі в реалізації проекту шляхом складання і затвердження графіку виконання робіт, благоустрою території, збір коштів від населення для виконання проекту

 • Розробка проектно-кошторисної документації.

 • Побудова мереж водопостачання та необхідної інфраструктури у відібраних громадах Івано-Франківщини (укладання договору з підрядною організацією, виконання робіт з реконструкції та розширення мережі централізованого водопостачання: копання траншей, прокладання труб, виконання розгалужень від центрального водогону до садиб жителів села та об’єктів інфраструктури, засипання труб, загортання траншей, отримання дозволу на спец водовикористання, укладання договору із районною СЕС на проведення дослідження питної води на санітарно – гігієнічні та мікробіологічні показники, проведення дослідження води, випробування та дезінфекція водо мережі, здійснення благоустрою території, державне приймання об’єкта будівництва, отримання декларації про завершення будівництва централізованої системи водопостачання у відібраних громадах Івано-Франківщини).

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

6500

6500

7000

20000

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватний бізнес, донорські програми

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Івано-Франківська обласна рада, Городенківська, Тлумацька, Тисменицька, Коломийська районні державні адміністрації, базові місцеві ради Івано-Франківщини, громадські організації, приватний бізнес, засоби масової інформації

Інше:


Каталог: foto
foto -> Формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму
foto -> Опис досвіду роботи вчителя світової літератури, спеціаліста вищої категорії, «вчителя методиста»
foto -> Позиціонування та створення позитивного іміджу бібліотеки
foto -> «Фотоелектричні сонячні системи»
foto -> Уроках української мови Сидоренко Наталя Михайлівна учитель початкових класів
foto -> Використання етнічних мотивів у сучасному українському одязі
foto -> Проект «земля-наш космічний дім, сонячна система»
foto -> Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Підготувала Журавель М.І., методист з навчальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Ізмаїльського рмк ізмаїл – 2015 вимоги до ведення ділової документації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка