План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки


Проекти програми 4: Розвиток людського капіталуСторінка40/44
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.94 Mb.
#455
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Проекти програми 4: Розвиток людського капіталу
Проекти напряму 4.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

4.1.1. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці

Назва проекту:

4.1. Комплекс заходів з адаптації молоді до умов регіонального ринку праці

Цілі проекту:

Розробка комплексної програми адаптації молоді до сучасних умов розвитку регіонального ринку праці.

Територія на яку проект матиме вплив:

Івано-Франківська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Старшокурсники вищих навчальних навчальних закладів 3-4 рівня акредитації та безробітна молодь, які проживають на території Прикарпаття.

Стислий опис проекту:

На сучасному ринку праці випускники навчальних закладів не володіють навиками та вміннями щодо пошуку вакантних місць та можливостей працевлаштуватись чи започаткувати власну справу.. Особливо це стосується випускників ВНЗ, де кількість вакансій на ринку праці в 4-8 разів менша за пропозиції від пошукачів. Диплом не є гарантом робочого місця, але про це молодь задумується лише отримавши його по завершенню навчання. Вищі навчальні заклади у своїй навчальних програмах/планах не передбачають дисципліни, яка б допомагала адаптуватись випускникам до умов сучасного ринку праці.

Досвід провідних європейських ВНЗ показав, що створені при цих закладах Клуби праці/працевлаштування допомагають молодим людям швидше адаптуватись до вимог ринку праці та навіть знайти тимчасову/ вторинну зайнятість чи зайнятись бізнесом ще під час перебування в студентській аудиторії.

Розробка комплексної програми адаптації молоді до сучасних умов функціонування регіонального ринку праці створить сприятливе середовище для розвитку конкурентоспроможності молоді, зменшення рівня безробіття серед молоді та стимулювання молодіжного підприємництва в області.

Заснування Обласної Мережі Центрів Молодіжного Працевлаштування (ОМЦМП), для формування професійної компетентності, при ВНЗ області та на базі НГО частково сприятиме адаптації молоді до сучасних умов розвитку регіонального ринку праці.Очікувані результати:

 • Розроблено та адаптовано навчально - методичні матеріали за курсом «Базові навички поведінки на ринку праці» (робота по найму та започаткування власної справи)

 • Засновано «Школу молодого підприємця» із залученням успішних підприємців для наставництва.

 • Підготовлено групу тренерів (25-30осіб) для роботи з молоддю по питаннях працевлаштування (по найму) та започаткуванню власної справи для (ОМЦМП)

 • Засновано Обласну Мережу Центрів Молодіжного Працевлаштування (ОМЦМП) (формування професійної компетентності) у складі 16 ВНЗ області та 7 НГО.

 • Розроблено та запущено дієвий сайт Обласної Мережі Центрів Молодіжного Працевлаштування

Ключові заходи проекту:

 • Оцінка потреб і попиту професії на регіональному ринку праці

 • Розробка комплексної програми заходів по адаптації молоді на регіональному ринку праці

 • Розробка навчально-методичних матеріалів для підготовки тренерів/викладачів для впровадження навчальної програми «Базові навички поведінки молоді на сучасному ринку праці» (для пошукачів роботи та майбутніх підприємців).

 • Розробка методичного навчального посібника – диска для молодих людей, пошукачів роботи .

 • Розробка інтерактивного методичного матеріалу – електронна версія(диск)для слухачів «Школи молодого підприємця»

 • Відбір навчальних закладів та представників НГО для участі у проекті.

 • Підготовка тренерів для впровадження навчальної програми «Базові навички поведінки молоді на сучасному ринку праці» та формування тренерської команди.

 • Заснування Обласної Мережі Центрів Молодіжного Працевлаштування (ОМЦМП) у складі ВНЗ та НГО області. Координація діяльності в рамках ОМЦМП мережі консультантів та тренерів з питань працевлаштування, започаткування власної справи, психологічного та юридичного супроводу.

 • Впровадження навчальної програми «Базові навички поведінки молоді на сучасному ринку праці» на базі навчальних закладів та НГО (охоплено 3500 студентів та 1000 безробітних).

 • Запуск в Інтернет –мережі сайту Обласної Мережі Центрів Молодіжного Працевлаштування та розміщення інтерактивних методичних посібників для пошукачів роботи та бажаючих, започаткувати власну справу.

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

190

350

450

990

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, МТД, партнери проекту

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Державне підприємство «Івано-Франківський обласний молодіжний центр праці», Управління молоді та спорту Івано-Франківської ОДА, Департамент освіти та науки Івано-Франківської ОДА, Обласний центр зайнятості, Вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації області

Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

4.1.2. Покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя

Назва проекту:

4.2. Адаптація людей з обмеженими можливостями, в тому числі людей перед пенсійного та пенсійного віку, до викликів і ризиків глобального інформаційного суспільства

Цілі проекту:

 • Забезпечення навчання людей з обмеженими можливостями з питань використання ресурсів мережі Internet, спілкування в соціальних мережах та доступу до урядових порталів

 • Консультування людей з обмеженими можливостями з питань інформаційної безпеки та захисту персональних даних

 • Створення соціальної спільноти людей з обмеженими можливостями із залученням їх до життя суспільства, що є особливо важливим для мешканців сільських та гірських районів Прикарпаття та людей передпенсійного та пенсійного віку

 • Просування та популяризація Web – інтерфейсів, які враховують ергономічні потреби людей з вадами зору та людей перед пенсійного та пенсійного віку,

Територія на яку проект матиме вплив:

Мешканці Івано-Франківської області з обмеженими можливостями та люди перед пенсійного та пенсійного віку

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Враховуючи демографічну та вікову структуру населення Івано-Франківської області, приблизно 50 000 осіб

Стислий опис проекту:

Сьогодні громадські та благодійні організації, державні та освітні установи роблять перші спроби навчанню людей з обмеженими можливостями та людей перед пенсійного та пенсійного віку сучасним інформаційним технологіям. Соціальні дослідження у багатьох країнах світу, в тому числі і у розвинутих європейських державах показали, що людям перед пенсійного та пенсійного віку катастрофічно не вистачає знань у області соціальних комунікацій, навиків користування мережею Internet для доступу к соціальним мережам, електронним бібліотекам, інформації Web-порталів державних установ засобам Internet – комерції та комунікаціям. Ситуація значно погіршується, якщо людина втрачає фізичну свободу пересування та опиняється на одинці із собою у повній інформаційній та особистій ізоляції. Людям з обмеженими можливостями не вистачає консультування та доступного роз’яснення з приводу користування комп’ютером, мобільними пристроями, мережею Internet, соціальними мережами, електронною поштою, засобами електронної комерції (Internet – магазинами) та комунікацій. Враховуючи тенденцію процентного збільшення людей старшого віку по відношенню до загальної кількості населення Івано-Франківської області, проблема адаптації мешканців регіону, що досягли перед пенсійного та пенсійного віку та людей з обмеженими можливостями, до повноцінного життя у сучасному інформаційному суспільстві є надзвичайно актуальною.

Очікувані результати:

 • Збільшено частку користувачів Internet серед людей з обмеженими можливостями та людей перед пенсійного та пенсійного віку

 • Збільшено ступінь інформаційної безпеки та захищеності персональних даних людей з обмеженими можливостями та людей перед пенсійного та пенсійного віку

 • Створено соціальні спільноти людей з обмеженими можливостями та людей перед пенсійного та пенсійного віку, в тому числі з сільських та гірських районів Прикарпаття, які активно залученні до життя суспільства через механізми соціальних мереж

 • Збільшено кількість Internet – ресурсів, в тому числі Internet – магазинів, Web – інтерфейси яких враховують ергономічні потреби людей перед пенсійного та пенсійного віку, людей з вадами зору

Ключові заходи проекту:

 • Проведення анкетування та опитування мешканців Івано-Франківської області з обмеженими можливостями та людей перед пенсійного та пенсійного віку на предмет рівня їх обізнаності в області сучасних інформаційно – комунікаційних технологій та корегування інструментів реалізації проекту

 • Проведення рекламної компанії через місцеві засоби масової інформації, медійні засоби щодо важливості та актуальності заходів проекту

 • Створення Web – порталу, що містить інформацію та надає навчальні та консультативні послуги людям з обмеженими можливостями та людям перед пенсійного та пенсійного віку, в тому числі мешканцям з сільських та гірських районів Прикарпаття, які необхідні для реалізації цілей проекту

 • Організація серії навчально-методичних заходів у вигляді очних та он-лайн дискусій, тренінгів, семінарів, присвячених роз’ясненню та практичній демонстрації можливостей та переваг використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення повсякденних задач людей з обмеженими можливостями та людей перед пенсійного та пенсійного віку

 • Створення безкоштовних відкритих он-лайн курсів для людей перед пенсійного та пенсійного віку з основ пошуку інформації у Internet, обробки зображень з цифрових камер та смартфонів, користування соціальними мережами, користування цифровим громадським самообслуговуванням, урядовими порталами, електронною поштою, відкритими електронними бібліотеками та іншими мережевими ресурсами

 • Проведення вебінарів та он-лайн тренінгів з питань безпеки роботи у мережі Internet та вибору інформаційних Internet ресурсів та служб надання якісної та правдивої інформації

 • Проведення моніторингу результатів виконання проекту

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

150

150

200

500

Джерела фінансування:

Обласний та районні бюджети, приватні інвестори, благодійні організації

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Громадські організації (реалізація), Обласні Державна адміністрація, Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, органи місцевого самоврядування, міські та сільські ради (партнерство)

Інше:

Основні джерела фінансування використовуються для популяризації проекту, технічного забезпечення проекту комп’ютерною технікою, засобами комунікацій, розробки Web-порталу та он-лайн курсів та інших навчально-методичних матеріалів. Для підвищення результативності діяльність проекту доцільно координувати з проектом «3.9. Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек»


Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

4.1.2.Вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці.

Назва проекту:

4.3. Створення мережі навчально-виробничих підприємств на базі ПТНЗ

Цілі проекту:

Підвищити спроможність випускників професійно-технічних навчальних закладів, які отримали професію кваліфікованого робітника за напрямом економічної діяльності «Сільське господарство» та працевлаштувати на сучасному ринку праці.

Територія на яку проект матиме вплив:

ПТНЗ сільської місцевості області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 700 учнів професійно-технічних навчальних закладів щорічно

Стислий опис проекту:

В Івано-Франківській області мережа професійно-технічних навчальних закладів складає 19 професійно-технічних навчальних закладів, із них 5 закладів готують кваліфікованих робітників за напрямом економічної діяльності «Сільське господарство». Навчання є, переважно, теоретичним, можливості отримати практичні навички є доволі обмеженими, більшість підприємств відмовляються брати учнів на практику. Саме практичну підготовку в професійно-технічних навчальних закладах дуже складно організувати і проводити без необхідного обладнання, інструментів та приладів. У разі відсутності обладнання заняття перетворюються на теоретичні презентації з обмеженим об’єктом практичних вправ і практичної роботи, або взагалі без таких. З іншого боку, практичні навички – одна з ключових вимог сучасної економіки у всіх галузях, оскільки теоретичних знань рідко буває достатньо для виконання виробничих завдань на сучасному підприємстві. Така підготовка не забезпечує максимальної віддачі з погляду конкурентоспроможної робочої сили та спроможності випускників до працевлаштування.

Тому проект направлений на підвищення спроможності професійно-технічних навчальних закладів до адаптації та працевлаштування учнів через створення мережі на регіональному рівні навчально-виробничих підприємств на базі професійно-технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за напрямом економічної діяльності «Сільське господарство».Очікувані результати:

 • Налагодити співпрацю з потенційними замовниками робіт та послуг, які будуть надаватися навчально-виробничими підприємствами.

 • Оновити матеріально-технічну базу 5 професійно-технічних навчальних закладів, що готують кваліфікованих робітників за напрямом економічної діяльності «Сільське господарство».

 • Підвищити якість освіти щодо підготовки кваліфікованих робітників, яка забезпечує конкурентоспроможну адаптацію учнів до ринку праці.

Ключові заходи проекту:

 • Розробка ідей навчально-виробничих підприємств навчальними закладами на основі аналізу своїх можливостей (технічних, кадрових).

 • Відбір найбільш життєздатних ідей для створення на базі ПТНЗ навчально-виробничих підприємств.

 • Придбання відповідного обладнання, інструментів та пристосувань.

 • Підготовка та проведення навчання педагогічних працівників.

 • Налагодження співпраці та формування мережі з потенційними замовниками робіт та послуг, які будуть надаватися навчально-виробничими підприємствами.

Період здійснення:

квітень 2015 – грудень 2017

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

500

800

800

2100

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, ДФРР, спецфонд бюджетів навчальних закладів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Професійно-технічні навчальні заклади, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за напрямом економічної діяльності «Сільське господарство»

Інше:


Каталог: foto
foto -> Формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму
foto -> Опис досвіду роботи вчителя світової літератури, спеціаліста вищої категорії, «вчителя методиста»
foto -> Позиціонування та створення позитивного іміджу бібліотеки
foto -> «Фотоелектричні сонячні системи»
foto -> Уроках української мови Сидоренко Наталя Михайлівна учитель початкових класів
foto -> Використання етнічних мотивів у сучасному українському одязі
foto -> Проект «земля-наш космічний дім, сонячна система»
foto -> Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Підготувала Журавель М.І., методист з навчальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Ізмаїльського рмк ізмаїл – 2015 вимоги до ведення ділової документації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка