Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та праваСторінка5/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.76 Mb.
#12198
1   2   3   4   5

Інформаційні ресурси
http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України

http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України

http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України)

http://mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ

http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України

http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного університету Києво-Могилянська академія

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права (електронне наукове фахове видання)
Питання до іспиту


 1. Поняття теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки, навчальної дисципліни.

 2. Предмет і методологія теорії держави та права.

 3. Функції теорії держави та права.

 4. Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права.

 5. Значення вивчення ТДП для підготовки співробітників ОВС.

 6. Поняття та ознаки права.

 7. Поняття та ознаки держави.

 8. Поняття суверенітету та його види.

 9. Право і держава: аспекти співвідношення.

 10. Загальна характеристика Конституції України 1996р. (та змін до Конституції України 2004 р.)

 11. Теорії походження держави.

 12. Передумови виникнення держави.

 13. Нові підходи до типології держав. Історичні типи держав.

 14. Поняття та структура суб'єктивного права.

 15. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи.

 16. Місце і роль держави в політичній системі України.

 17. Поняття та класифікація функцій держави.

 18. Внутрішні функції держави: поняття і зміст.

 19. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.

 20. Форми і методи здійснення функцій держави.

 21. Роль ОВС України в здійсненні державних функцій.

 22. Поняття та елементи форми держави.

 23. Поняття та види форми правління. Їх характеристика.

 24. Поняття та види форми державного устрою. Їх характеристика.

 25. Поняття та види державно-правового режиму.

 26. Характеристика різновидів демократичного режиму.

 27. Особливості елементів форм Української держави.

 28. Механізм держави як система державних організацій.

 29. Поняття та структура державного апарату України.

 30. Принципи організації та функціонування апарату держави.

 31. Поняття та ознаки органів держави.

 32. Види органів держави.

 33. ОВС в механізмі держави.

 34. Поняття та ознаки правової держави.

 35. Поняття та ознаки соціальної держави.

 36. Поняття громадянського суспільства та основні риси.

 37. Доктрина держави загального благоденства та технократії.

 38. Основні ідеї марксистського вчення про державу.

 39. Основні положення теорії плюралістичної демократії.

 40. Теорія еліт та елітарної демократії.

 41. Поняття та види державної дисципліни.

 42. Класифікація конституційних прав громадян України.

 43. Поняття предмету та методу правового регулювання.

 44. Поняття права та його соціальна цінність.

 45. Принципи права та їх характеристика.

 46. Поняття та види функцій права.

 47. Характеристика спеціально-юридичних функцій права.

 48. Поняття системи права.

 49. Структура права та характеристика її елементів.

 50. Основні елементи системи права і їх характеристика.

 51. Поняття і зміст системи законодавства.

 52. Співвідношення системи права і системи законодавства.

 53. Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.

 54. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.

 55. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості.

 56. Види норм права.

 57. Структура норм права.

 58. Норма права і стаття нормативно-правового акту.

 59. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.

 60. Суб’єкти та види правотворчості.

 61. Принципи правотворчості.

 62. Стадії правотворчості.

 63. Поняття і види форм /джерел/ права.

 64. Нормативно-правовий акт як основна форма /джерело/ права України.

 65. Види нормативно-правових актів.

 66. Закон та його види.

 67. Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ОВС.

 68. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.

 69. Дія нормативно-правових актів у часі.

 70. Поняття та форми реалізації норм права.

 71. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності ОВС.

 72. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

 73. Стадії застосування норм права.

 74. Способи тлумачення норм права.

 75. Поняття і види тлумачення норм права.

 76. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права.

 77. Тлумачення норм права за обсягом.

 78. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення.

 79. Тлумачення норм права, що здійснюється працівниками ОВС.

 80. Акти застосування норм права, що видаються ОВС.

 81. Вимоги правильного застосування норм права співробітниками ОВС.

 82. Поняття і основні ознаки правовідносин.

 83. Види правовідносин і критерії їх класифікації.

 84. Склад правовідносин.

 85. Зміст правовідносин.

 86. Поняття і види об’єктів правовідносин.

 87. Поняття суб’єктивного права та його структура.

 88. Поняття та види суб’єктів права.

 89. Види суб’єктивних прав людини і громадянина та їх характеристика.

 90. Поняття та класифікація юридичних фактів.

 91. Види правової поведінки.

 92. Правова поведінка: поняття та ознаки.

 93. Поняття та ознаки правомірної поведінки.

 94. Види правомірної поведінки.

 95. Правопорушення: поняття, ознаки та види.

 96. Склад правопорушення та характеристика його елементів.

 97. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

 98. Мета та функції юридичної відповідальності.

 99. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.

 100. Види юридичної відповідальності.

 101. Гарантії законності.

 102. Поняття та принципи законності.

 103. Поняття і структура правосвідомості.

 104. Правова культура: поняття і структура.

 105. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини.

 106. Стадії процесу правового регулювання.

 107. Поняття механізму правового регулювання та його структура.

 108. Поняття правової системи та характеристика її елементів.

 109. Основні види правових сімей та їх характеристика.

 110. Поняття та елементи правового статусу особи.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Рекомендована література Базова
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робіт
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
political science and law -> Перші державні утворення на території України
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка