Почесні співголови конференціїДата конвертації11.09.2018
Розмір62.5 Kb.

ПОЧЕСНІ СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ректор Національного Університету

Львівська Політехніка“професор Юрій Бобало (Україна)

Ректор Аграрного Університету ім. Г. Коллонтая

у Кракові професор Влодзімєж Сади (Польща)

Організаційний комітетГолова Оргкомітету:

Олександр Дорожинський - професор, Президент Українського Товариства Ф і ДЗ
Члени оргкомітету:

Любов Бабій Національний Університет “Львівська Політехніка”(Україна)

Христина Бурштинська Національний Університет “Львівська Політехніка”(Україна)

Володимир Глотов Національний Університет “Львівська Політехніка”(Україна)

Назар Грицьків Національний Університет “Львівська Політехніка”(Україна)

Борис Четверіков Національний Університет “Львівська Політехніка”(Україна)

Ігор Колб Національний Університет “Львівська Політехніка”(Україна)

Зоряна Кузик Національний Університет “Львівська Політехніка”(Україна)

Михайло Процик Національний Університет “Львівська Політехніка”(Україна)

Галіна Стахура Аграрний Університет в Кракові (Польща)

Національний Університет “Львівська Політехніка“ (Україна)

Аграрний Університет ім. Г. Коллонтая у Кракові (Польща)
Українське Товариство фотограмметрії та дистанційного зондування

організовують

Сьому

Міжнародну науково-технічну конференцію на тему:
КАДАСТР, ФОТОГРАММЕТРІЯ, ГЕОІНФОРМАТИКА

- СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Присвячену 50-річчю заснування

кафедри фотограмметрії та геоінформатики

Львівської політехніки

Під патронатом:

Ректора Національного університету

«Львівька політехніка»

професора Юрія Бобала

Ректора Аграрного університету в Кракові професора Влодзімєжа Сади

13-15 червня 2013

Львів, Україна

1-е повідомлення

Шановні колеги!

Сердечно запрошуємо Вас до участі у 7-й Міжнародній науково-технічній конференції:Кадастр, фотограмметрія,

геоінформатика – сучасні технології

та перспективи розвитку

Присвяченій 50-річчю заснування кафедри фотограмметрії та геоінформатики Львівської політехніки
Мета конференції:

Представлення світових наукових досягнень, обмін досвідом, презентація новітніх технологій у широкій сфері наукових дисциплін пов’язаних з кадастром, фотограмметрією та геоінформатикою, дистанційним зондуванням, моніторинговими процесами та збереженням ландшафтного середовища.


Місце проведення конференції: м. Львів, Україна

- Відкриття та пленарне засідання – НУ “Львівська політехніка”, м. Львів, вул. Ст.Бандери, 12.

- Робочі засідання конференції – НУ “Львівська політехніка”, м. Львів, вул. Карпінського, 6, кор.2.
Проблематика робочих секцій:

- Технічні, законодавчі та нормативні проблеми

кадастру;

- Сучасні геоінформаційні системи і технології;

- Геодезичні та картографічні методи і технології;

- Фотограмметрія та дистанційне зондування;

- Моніторинг навколишнього середовища;

- Збереження та архітектура ландшафтного середовища;

- Прилади, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення;

- Проблеми підготовки фахівців;

- Обмін досвідом випускників кафедри фотограмметрії та геоінформатики (аерофотогеодезії).
Виставка технічних засобів , технологій

та програмних продуктів
До участі у виставці запрошуються фірми, навчальні заклади, підприємці

Загальна інформація


 • Перед початком конференції видається збірник статей;

 • Планується проведення пленарного засідання, робочих секцій (стендові доповіді) та Виставки,

 • Мовами конференції є: українська, польська, англійська та російська;

 • Якщо Ви маєте намір взяти участь у конференції то Вам необхідно заповнити реєстраційну форму і вислати її на адресу оргкомітету до 15.01.2013.

 • Якщо Ви маєте намір подати статтю, то крім реєстраційної форми Вам необхідно переслати повний текст статті (підготовлений згідно нижчеподаних вимог) у цифровій формі засобами електронної пошти (e-maіl) або поштою на CD до 15.03.2013р. Для учасників з України разом зі статтею потрібно подати експертний висновок з Вашого наукового чи виробничого закладу та внутрішню рецензію. Статті будуть рецензуватись членами наукового комітету конференції для перевірки якості публікацій та відповідності вимогам.


Оплата за участь в конференції:

до 15.04.2013р. - 300 гривень

після15.04.2013р. - 400 гривень

Оплата за участь у виставці – за окремою домовленістю до 15.04.2013
Оплата конференції включає: участь в пленарному засіданні та робочих сесіях, матеріали конференції, участь у товариській вечері, екскурсії по Львову та околицях.
Контакти з Організаційним Комітетом в Україні:

Голова Організаційного Комітету:

Проф. Олександр Дорожинський

НУ “Львівська Політехніка”

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

79013, м. Львів - 13, вул. Ст. Бандери, 12

FAX: 380 322 582262, 380 322 582698

Тел.: 380 322 582616, 380 322 582639 (кафедра ФГІ), 380 322 582262

Е-maіl: aldorozh@polynet.lvіv.ua


Реєстраційні форми та статті просимо надсилати на адресу:

79013, м. Львів - 13, вул. Ст. Бандери, 12

НУ “Львівська Політехніка”, кафедра фотограмметрії та геоінформатики

Професору О. Дорожинському

Е-maіl: aldorozh@polynet.lvіv.ua

FAX: 380 322 582262, 380 322 582698
Оплату потрібно виконувати на рахунок:

Українське Товариство фотограмметрії та дистанційного зондування

Код ЄДРПОУ/ЗКПО 25551735

Р/р 26002010193 в ПЛФ ВАТ “Кредобанк” у м. Львові

МФО 325365

або оплатити готівкою після прибуття у Львів.


Вимоги до підготовки статей

Оскільки статті будуть публікуватись у фаховому збірнику “Геодезія, картографія і аерофотознімання”, то авторам необхідно враховувати вимоги до фахових видань, які внесені до переліку ВАК України. Згідно з цими вимогами наукові статті повинні мати такі пункти (з повним розкриттям:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статей (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.Повний текст статті (разом з коротким змістом (abstract) на англійській та російській мовах (обов’язково!!!) потрібно приготувати в цифровій формі, а також роздрукувати в одному екземплярі.

Обсяг статті не повинен перевищувати 8 сторінок, абстракт не повинен перевищувати 8 рядків.Текст статті потрібно готувати в редакторі Word для Wіndows із дотримуванням наступних вимог:

 • Формат: А4 (297х210мм),

 • Відступи: лівий край 20мм, правий край 20мм, верхній край 20мм, нижній край 20мм,

 • Шрифт: Tіmes New Roman, розмір 12 pt., між рядками одиничний інтервал. Абзац – 10мм.

 • У першому рядку ліворуч УДК. В наступних: прізвище та ініціали автора (авторів), назва організації, де працює автор(и), Далі назва статті (Bold, по центру, великими літерами),

 • Під назвою (в лівому куті, курсив) подається значок © (авторське право), прізвище та ініціали автора (авторів) та рік випуску статті;

 • Далі після розміщується назва статті, прізвища авторів абстракт на англійській та російській мовах,

 • Текст реферату слід відділити двома ,

 • Формули повинні розміщуватись по центру та нумеруватись (в круглих дужках) з правої сторони,

 • Таблиці розміщуються у відповідних місцях тексту. Кожна таблиця повинна мати номер (коли у статті є більше ніж одна таблиця) та назву (12 pt).

 • Всі зображення та малюнки повинні бути пронумеровані та підписані внизу під ілюстрацією.

 • Посилання на літературу в тексті потрібно подавати в круглих дужках з вказівкою імені автора і року публікації. Список літератури повинен бути складений в алфавітному порядку та розміщуватись в кінці статті.

Просимо не нумерувати сторінки!
У випадку недотримання вимог підготовки, стаття не буде прийнята до публікації!
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка